SlideShare a Scribd company logo
1 of 32
Download to read offline
StartupyaStát
www.czechfounders.org
Vít Horký, zakladatel Czech Founders
Startupy přinášejí významnou příležitost
posunout český stát na evropskou
technologickou špičku.
Výzkum,


Data,


Změna.
3.6.2022
“Češi jsou podnikavým národem s bohatou
historií úspěšných inovativních značek.
Podívali jsme se tedy, co čeští startup
podnikatelé očekávají od státu.”
Stát pomohlvzniku
SiliconValley
V padesátých letech 20.století Americká vláda
silně podpořila univerzitní prostředí v tzv. Silicon
Valley v Kalifornii. Soukromé investory pak
nalákal dotační program, který k investované
částce přidal její dvojnásobek a pomohl vzniku
tisícům inovativních firem.
Případová studie ze světa
* firmy o hodnotě přesahující jednu miliardu dolarů


Zdroje: https:/
/www.failory.com/startups/san-francisco-unicorns a https:/
/techcrunch.com/2014/07/04/the-government-once-built-silicon-valley/,


Image: David Madison/Getty Images via JTA
SiliconValleyje dnes sídlemvíce


než 13% jednorožců* na světě.
Estonskávláda se
spojila s inkubátory
a investory
Estonsko má 10x více startupů na 1M obyvatel
a 25x více investovaného kapitálu na obyvatele
než Česko. Estonská vláda vybudovala pevnou
síť technologických a startup inkubátorů, spojila
se se silnými lokálními partnery a aktivně
podporuje startupy v získání kapitálu.
Případová studie ze světa
Zdroje: Dealroom https:/
/dealroom.co/uploaded/2021/10/Dealroom-report-Google-Atomico-CEE-2021.pdf?x21552, State of European Tech 2021: https:/
/
2021.stateofeuropeantech.com/chapter/europe-global-tech-force/article/45-shades-europe/


Image: https:/
/www.e-resident.gov.ee/funding-your-business/
Česko jako
startupový
národ
centrální
Evropy?
Zdroj: Dealroom https:/
/dealroom.co/uploaded/2021/10/Dealroom-report-
Google-Atomico-CEE-2021.pdf?x21552, Funding a Failures of Czech Tech
Startups, Czech Founders https:/
/docs.google.com/spreadsheets/d/
1a3WYqCNA3PnQ9Gx2UbSigO-jipNxR0BmaGkHCdwHYXg/edit#gid=0
~1000 startupů
~100 úspěšných exitů
3 jednorožci
Startupy prodány za 12+ miliard EUR
5.5 miliard korun investováno jen v H1 2022
(více než za celý rok 2019)
Jak bymohl českýstát pomoci
vybudovat silnýstartupovýekosystém
povzoru SiliconValleya Estonska?
Zeptali jsme se zástupců českých
startupů, jakou konkrétní pomoc
byod státu uvítali.
156 respondentů


127 z nich je founder(ka) startupu


Sběr dat: duben – květen 2022


Pomocí online dotazníku
Toto je, na co jsme přišli…
Stát by se měl angažovat v podpoře
startupů.
68% respondentů je pro aktivní podporu státu,
pouze 19% bylo proti.
N = 150 respondentů
…ale doposud si stát u startupů nezískal
plnou důvěru.
Pouze 1 z 10 respondentů se domnívá, že
deklarovaná státní podpora odpovídá realitě.
N = 135 respondentů
Zakladatel startupu
“Stát by měl podporovat
podnikání minimálně tím, že
všechny podnikatele nebude
zatěžovat zbytečnou
administrativou. Dělá opak.”
N = 148 respondentů
Startupy žádají o podporu zejména od CzechInvest,
Ministerstva průmyslu a obchodu a Regionálních
inovačních center.
61% 52% 46%
Regionální
inovační centra
Startupy by uvítalyvíce podpory státu při
řešení zaměstnaneckých akcií, adaptacích na
novinky, v hledání a udržení talentů.
Zaměstnanecké akcie a
opční programy


81 % nespokojeni
🤔 😢
🙁
🙂
😢
🙁
😢
🙁
😢
🙁
🙂
🙂
🙂
🤔
🤔
🤔
N = 145
N = 138
N = 145
N = 134
Snadnost náboru
zahraničníchtalentů


67 % nespokojeni
Flexibilní pracovní úvazky


60 % nespokojeni
Snadnost adaptace na
novinky(Např. COVID
opatření)


60 % nespokojeni
6% 11% 22% 59%
29%
23%
22%
38%
37%
38%
22%
20%
27%
11%
18%
9%
N = 137, 136 a 138 respektive respondentů
Nepřehlednost daní, zdanění zaměstnanců
a byrokracie jsou brzdami rozvoje startupů.
63% 61% 58%
Daňová
byrokracie
Nepřehlednost
daňového systému
Vysoké náklady na
zaměstnance
Krypto
Krypto
České startupy si žádají využívání kryptoměn.
58 % startup podnikatelů není spokojeno se současnou podporou a regulací fungování kryptoměn a
možností financování přes ICO (Initial Coin Offering).
N = 99 respondentů
Dotace
Dotace
Také by uvítalyvětší podporu s dostupností
dotací na nová pracovní místa.
Ačkoliv 48 % účastníků zhodnotilo podporu těchto dotací dobře či neutrálně, přesto ji 50 % stále považuje za nedostatečnou.


Mnoho současných pobídek není pro statupy dostupné – potenciálně krátká historie v určité problematice, nedostatek
cashflow na placení míst před náhradou pomocí grantu / dotace* a s tímto spojené dlouhé lhůty na vyhodnocení přidělování
dotací (běžně cca 4 měsíce**) naprosto nevhodné pro dynamicky se rozvíjející startupové prostředí.
N = 148 respondentů, *Zdroj: viz podmínky OPPIK a od 10/2022 OPTAK: https:/
/www.oppik.cz/, ** https:/
/www.pointone.czu.cz/blog/akce/dotace-vs-startup/
Pozitivně hodnotí dostupnost VC
financování a pojištění rizik.
N = 118 a 109 respektive respondentů
Zakladatel startupu
"Udělat to pro investora i startup
co nejjednodušší. Abych se nebál
přijmout peníze a nepřemýšlel na
co vše se mohlo zapomenout a z
čeho může být vůči státu malér."
48% pozitivně hodnotí dostupnost financování z
privátních zdrojů (VC fondy, business angels,
etc.) a 27% pozitivně hodnotí dostupnost a ceny
pojištění podnikatelských rizik.
A co vzdělávání?
58%
58%
Zástupců Českých startupů považuje současné
manažerské vzdělání za nedostatečné
Komentář Czech Founders: Management podniků s globálními ambicemi se dynamicky rozvíjí. Startup o třech zaměstnancích jich za rok
může mít dvacet. Za tři roky pak firma řídí vyšší stovky zaměstnanců v několika pobočkách po světě. Znalost moderního přístupu k
managementu a leadershipu (agilní management atd.) je nezbytností.*
N = 142 respondentů


* Více také ve studii Deolitte Human Capital Trends z 2021: https:/
/www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/human-capital/hctrends_2020_cz.pdf
7 z 10
7 z 10
Českých startupů by ocenilo vyšší podporu podnikavosti
ve vzdělávání
Absolventi středních a vysokých škol přicházejí do startupů s nedostatečnou praktickou znalostí podnikání a budování firem s
globálními ambicemi (“přednášky či jiné formy účasti odborníka z praxe ve výuce by ocenilo 67 % středních škol v ČR”*).


Roli vzdělávání tak substituují jak samotní zaměstnavatelé, tak privátní akcelerátory a inkubátory. Vyšší vzdělanost o startupovém
podnikání a absolvovaná praxe během studia mladým lidem pomůže vyššímu uplatnění ve startupech (podporu odborného
vzdělávání a propojování škol s firmami a jejich prostředím označují střední školy v ČR jako za jednu ze svých TOP 3 priorit.*).
N = 142 respondentů. *Zdroj: Zpráva Národního podnikatelského institutu k Podpoře krajského akčního plánování v Podnikavosti: http:/
/archiv-nuv.npi.cz/uploads/P_KAP/ke_stazeni/pojeti/
FINALNI_VERZE_POJETI/P_KAP_NPI_POJETI_PODNIKAVOST.pdf
Dostupnost programů
nefinanční podporya
rozvoje novýchtechnologií


Např. CzechAccelerator,
CzechMatch, JIC a další


(33 spíše spokojeni, 33%
neví).
🤔 😢
🙁
🙂 N = 118
To dokládá i fakt, že startupisté, kteří hledají nejvíce
podporyv oblasti vývoje produktu (42 %), hodnotí
dostupnost těchto programů alespoň jako průměrnou.
Programy CzechAccelerator, CzechDemo a CzechMatch prošlo
92 inovativních firem formou inkubace, mentoringem či
asistencí při expanzi na zahraniční trh jen v minulém roce, říká
výroční zpráva Czechinvestu za rok 2021
33% 33% 24% 10%
Startup podnikatelé jsou spíše
spokojeni s nefinanční podporou státu.
Ačkoliv47 % hodnotí podporu přitestování
novýchtechnologií na regulovanýchtrzích
jako alespoň průměrnou, 6 z 10 startup
podnikatelů byuvítalo ještěvýraznější pomoc.
Až 66 % respondentů by rádo více využívalo
veřejná data či další zdroje pro rozvoj technologií
a testování (bankovní data pro fin-tech, open data
pro mobilitu apod.)
Technologické prostředí a inovace
N = 142 respondentů
65%
65%
Startup podnikatelů by uvítalo pomoc státu se
zprostředkováním napojení na nové investory, obchodní
partnery a zákazníky v zahraničí.
N = 134 respondentů
Zatímco pouze jedno procento účastníků si myslí, že pomoc státu v oblasti zahraničního
networkingu není potřeba a každý si ji dokáže zajistit sám.
N = 141 respondentů
České startupy by ocenily podporu státu v řešení
právních a daňových otázek a při vývoji produktu.
71% 42%
Právo a daně
Vývoj produktu
Naopak podpora mentoringu a
zřizování coworkingů nebyly
hodnoceny jako klíčové (22 %
respektive 15 %)
Přehlednost daňového
systému & Daňová podpora


60 % nespokojeni
🤔 😢
🙁
🙂
😢
🙁
🙂 🤔
N = 100 respondentů
Cena práce & Daňová
podpora


55 % nespokojeni
11% 24% 31% 29%
24%
31%
21%
XX%
17%
😢
🙁
🙂 🤔
Snadnost plnění
daňových povinností


& Daňová podpora


57 % nespokojeni
22%
35%
28%
10%
Startup podnikatelé, vnímající státní podporu
v daňové problematice, žádají přehlednější
daně, lepší cenu práce a snadnější danění.
Flexibilní pracovní úvazky
& Právní podpora


56 % nespokojeni
🤔 😢
🙁
🙂
😢
🙁
🙂 🤔
Snadnost zaměstnávání
vlastníka & Právní podpora


53 % nespokojeni
19% 20% 36% 20%
21%
32%
23%
XX%
15%
😢
🙁
🙂 🤔
Snadnost náboru
zaměstnanců ze zahraničí
& Právní podpora


58 % nespokojeni
27%
31%
23%
9%
Startup podnikatelé, vnímající státní podporu
v právní problematice, žádají flexibilní úvazky
a snadnější nábor talentů ze zahraničí.
N = 100 respondentů
Dostupnost státem
podporovanýchtech &test
labů & Podpora vývoje produktu


52% nespokojeni
🤔 😢
🙁
🙂
😢
🙁
🙂 🤔
Dostupnostveřejných dat
protechvývoj & Podpora
vývoje produktu


52% nespokojeni
9% 22% 27% 25%
27%
25%
24%
XX%
5%
😢
🙁
🙂 🤔
Dostupnost státem
podporovaných
inkubátorů a akcelerátorů
& Podpora vývoje produktu


45% nespokojeni
13%
32%
31%
17%
N = 59 respondentů
Startup podnikatelé, vnímající státní podporu
při vývoji produktu, žádají testovací laboratoře,
dostupná veřejná data a inkubátory.
A jak řekla jedna z anonymních
zakladatelek Českého startupu…
Zakladatelka startupu
“Startupy představují
nejrychlejší a nejlevnější
inovace - stačí je podpořit.”
A na závěr…
Klíčové


poznatky
1. Startupy chtějí, aby se stát zapojil do jejich podpory.


2. Nejsou zároveň spokojeny s tím, jakou práci stát vtuto
chvíli odvádí.


3. Nejvíce očekávají podporu v oblastech daní, práva a vývoje
produktu.


4. Jsou spokojeni s fungováním financování ze soukromých
zdrojů, dostupností programů nefinanční podpory a
pojištěním rizik.


5. Větší pozornost by stát měl věnovat kryptoměnám a
podmínkám pro získávání dotací pro startupy


6. Startupy stojí o více networkingových možností v zahraničí
zejména s potenciálními investory, partnery a zákazníky


7. Rozvoj podnikavosti a manažerských dovedností u
studentů by se měly stát prioritami státu.
Děkujemevšem
respondentům a
podporovatelům!
Jmenovitě vám, kteří se podíleli na tvorbě
dotazníku. Dále pak vám, kteří se zapojili při
sběru dat, interpretaci či šíření výsledků a
zprostředkování dialogu se státem. Díky!
Jan Klesla, MPO
Michal Andera, VŠE
Pavel Bartoš, StartupBox
Martin Svoboda, Google
Radek Špicar, Svaz průmyslu
a dopravy
Petr Mandík, StartupBox
Jiří Sauer, Deloitte
Jan Bizík, CzechInvest
Jiřina Dunková,
Czech Founders Tomáš Cironis,
Czech Founders
Kateřina Syslová
Czech Founders
Czech Founders je
nezisková platforma,
která pomáhávybudovat
z Česka startupovýnárod.
Sjednocujeme


více než 500 zakladatelek a zakladatelů
startupů v Česku.


Podporujeme


začínající foundery v jejich rozjezdu.


Propojujeme


organizace a jednotlivce pro dosažení
důležitých legislativních změn.
Více na www.czechfounders.org
Vít Horký


Zakladatel Czech Founders


vit@czechfounders.org
© 2022 Czech Founders z.ú.


Jiřina Dunková


Project managerka Czech Founders


jirina@czechfounders.org
Dál už jeto i navás.
Můžete se ještě podívat na úplné
anonymizované výsledky výzkumu, analýzu
křížových dat nebo nás sledovat na Linkedinu.

More Related Content

What's hot

AC6 part 1 - Frugalité : maintenir les médias et les actions
AC6 part 1 - Frugalité : maintenir les médias et les actionsAC6 part 1 - Frugalité : maintenir les médias et les actions
AC6 part 1 - Frugalité : maintenir les médias et les actionsCap'Com
 
Zero-COVID Impact on Chinese Consumption Report by daxue consulting
Zero-COVID Impact on Chinese Consumption Report by daxue consultingZero-COVID Impact on Chinese Consumption Report by daxue consulting
Zero-COVID Impact on Chinese Consumption Report by daxue consultingDaxue Consulting
 
New Digital Divide Presentation
New Digital Divide PresentationNew Digital Divide Presentation
New Digital Divide Presentationnewdigitaldivide
 
L'étude des mass media, Introduction aux théories de la communication (Licence)
L'étude des mass media, Introduction aux théories de la communication (Licence)L'étude des mass media, Introduction aux théories de la communication (Licence)
L'étude des mass media, Introduction aux théories de la communication (Licence)Amar LAKEL, PhD
 
Media Education in India
Media Education in IndiaMedia Education in India
Media Education in IndiaAnkuran Dutta
 
Informer à l'heure de l'intelligence artificielle
Informer à l'heure de l'intelligence artificielleInformer à l'heure de l'intelligence artificielle
Informer à l'heure de l'intelligence artificielleCap'Com
 
Managing your Digital Transformation
Managing your Digital TransformationManaging your Digital Transformation
Managing your Digital TransformationScopernia
 
AP5 - Je m’initie aux techniques de design de service public
AP5 - Je m’initie aux techniques de design de service publicAP5 - Je m’initie aux techniques de design de service public
AP5 - Je m’initie aux techniques de design de service publicCap'Com
 
Mass media and psychology M.Mujeeb Riaz
Mass media and psychology M.Mujeeb RiazMass media and psychology M.Mujeeb Riaz
Mass media and psychology M.Mujeeb RiazMujeeb Riaz
 
Development in the Digital Age
Development in the Digital AgeDevelopment in the Digital Age
Development in the Digital AgeSDGsPlus
 
Internet Activism & Hacktivism
Internet Activism & HacktivismInternet Activism & Hacktivism
Internet Activism & Hacktivismaligi
 
The future of regulation: Principles for regulating emerging technologies
The future of regulation: Principles for regulating emerging technologiesThe future of regulation: Principles for regulating emerging technologies
The future of regulation: Principles for regulating emerging technologiesDeloitte United States
 
Social Media and Hashtag Activism
Social Media and Hashtag ActivismSocial Media and Hashtag Activism
Social Media and Hashtag ActivismDamian Radcliffe
 
The new revenue recognition standard for life sciences companies
The new revenue recognition standard for life sciences companiesThe new revenue recognition standard for life sciences companies
The new revenue recognition standard for life sciences companiesEY
 
Private Sector Opportunity to Improve Well-Being
Private Sector Opportunity to Improve Well-Being Private Sector Opportunity to Improve Well-Being
Private Sector Opportunity to Improve Well-Being Boston Consulting Group
 

What's hot (18)

銀髮族快樂嗎?
銀髮族快樂嗎?銀髮族快樂嗎?
銀髮族快樂嗎?
 
AC6 part 1 - Frugalité : maintenir les médias et les actions
AC6 part 1 - Frugalité : maintenir les médias et les actionsAC6 part 1 - Frugalité : maintenir les médias et les actions
AC6 part 1 - Frugalité : maintenir les médias et les actions
 
Zero-COVID Impact on Chinese Consumption Report by daxue consulting
Zero-COVID Impact on Chinese Consumption Report by daxue consultingZero-COVID Impact on Chinese Consumption Report by daxue consulting
Zero-COVID Impact on Chinese Consumption Report by daxue consulting
 
New Digital Divide Presentation
New Digital Divide PresentationNew Digital Divide Presentation
New Digital Divide Presentation
 
L'étude des mass media, Introduction aux théories de la communication (Licence)
L'étude des mass media, Introduction aux théories de la communication (Licence)L'étude des mass media, Introduction aux théories de la communication (Licence)
L'étude des mass media, Introduction aux théories de la communication (Licence)
 
Media Education in India
Media Education in IndiaMedia Education in India
Media Education in India
 
Informer à l'heure de l'intelligence artificielle
Informer à l'heure de l'intelligence artificielleInformer à l'heure de l'intelligence artificielle
Informer à l'heure de l'intelligence artificielle
 
Managing your Digital Transformation
Managing your Digital TransformationManaging your Digital Transformation
Managing your Digital Transformation
 
Constitution Worksheets
Constitution WorksheetsConstitution Worksheets
Constitution Worksheets
 
AP5 - Je m’initie aux techniques de design de service public
AP5 - Je m’initie aux techniques de design de service publicAP5 - Je m’initie aux techniques de design de service public
AP5 - Je m’initie aux techniques de design de service public
 
Mass media and psychology M.Mujeeb Riaz
Mass media and psychology M.Mujeeb RiazMass media and psychology M.Mujeeb Riaz
Mass media and psychology M.Mujeeb Riaz
 
Development in the Digital Age
Development in the Digital AgeDevelopment in the Digital Age
Development in the Digital Age
 
Internet Activism & Hacktivism
Internet Activism & HacktivismInternet Activism & Hacktivism
Internet Activism & Hacktivism
 
The future of regulation: Principles for regulating emerging technologies
The future of regulation: Principles for regulating emerging technologiesThe future of regulation: Principles for regulating emerging technologies
The future of regulation: Principles for regulating emerging technologies
 
Gen z
Gen zGen z
Gen z
 
Social Media and Hashtag Activism
Social Media and Hashtag ActivismSocial Media and Hashtag Activism
Social Media and Hashtag Activism
 
The new revenue recognition standard for life sciences companies
The new revenue recognition standard for life sciences companiesThe new revenue recognition standard for life sciences companies
The new revenue recognition standard for life sciences companies
 
Private Sector Opportunity to Improve Well-Being
Private Sector Opportunity to Improve Well-Being Private Sector Opportunity to Improve Well-Being
Private Sector Opportunity to Improve Well-Being
 

Similar to Startupy a Stát - Report Czech Founders.pdf

Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČRZvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČRTechnologická agentura ČR
 
Průzkum FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ
Průzkum FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍPrůzkum FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ
Průzkum FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍLuděk Blahut
 
Finál na setkání hnec
Finál  na setkání hnecFinál  na setkání hnec
Finál na setkání hnecAgenturaHelas
 
České podnikatelky bourají stereotypy_4.6.
České podnikatelky bourají stereotypy_4.6.České podnikatelky bourají stereotypy_4.6.
České podnikatelky bourají stereotypy_4.6.AgenturaHelas
 
Výzkum a vývoj jako zdroj konkurenceschopnosti
Výzkum a vývoj jako zdroj konkurenceschopnostiVýzkum a vývoj jako zdroj konkurenceschopnosti
Výzkum a vývoj jako zdroj konkurenceschopnostiOndrej Krajicek
 
Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)
Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)
Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)AVOprezentace
 
STIKY CESKEHO BYZNYSU_zahajeni 11. rocniku
STIKY CESKEHO BYZNYSU_zahajeni 11. rocnikuSTIKY CESKEHO BYZNYSU_zahajeni 11. rocniku
STIKY CESKEHO BYZNYSU_zahajeni 11. rocnikuAgenturaHelas
 
Talent nad zlato text publikace
Talent nad zlato  text publikaceTalent nad zlato  text publikace
Talent nad zlato text publikaceRadek Maca
 
Ceo survey 2013 cze small
Ceo survey 2013 cze smallCeo survey 2013 cze small
Ceo survey 2013 cze smallLukáš Havlín
 
Ocenění českých podnikatelek vyhlášení 7. ročníku projektu & ekonomicko stati...
Ocenění českých podnikatelek vyhlášení 7. ročníku projektu & ekonomicko stati...Ocenění českých podnikatelek vyhlášení 7. ročníku projektu & ekonomicko stati...
Ocenění českých podnikatelek vyhlášení 7. ročníku projektu & ekonomicko stati...AgenturaHelas
 
Prezentace vyhlášení výsledků
Prezentace  vyhlášení výsledkůPrezentace  vyhlášení výsledků
Prezentace vyhlášení výsledkůAgenturaHelas
 
Forenzní linka - nástroj prevence a detekce podnikové kriminality
Forenzní linka - nástroj prevence a detekce podnikové kriminalityForenzní linka - nástroj prevence a detekce podnikové kriminality
Forenzní linka - nástroj prevence a detekce podnikové kriminalityHaládik Consulting, s.r.o.
 
Bizkova - VS AVO 2014
Bizkova - VS AVO 2014Bizkova - VS AVO 2014
Bizkova - VS AVO 2014AVOprezentace
 

Similar to Startupy a Stát - Report Czech Founders.pdf (20)

Ceske startupy 2016
Ceske startupy 2016Ceske startupy 2016
Ceske startupy 2016
 
Šiser - Inovace prakticky 2015 - Přerov
Šiser - Inovace prakticky 2015 - PřerovŠiser - Inovace prakticky 2015 - Přerov
Šiser - Inovace prakticky 2015 - Přerov
 
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČRZvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
 
Průzkum FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ
Průzkum FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍPrůzkum FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ
Průzkum FINANČNÍ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ
 
Ceo2015 final-cz(15-179)
Ceo2015 final-cz(15-179)Ceo2015 final-cz(15-179)
Ceo2015 final-cz(15-179)
 
Finál na setkání hnec
Finál  na setkání hnecFinál  na setkání hnec
Finál na setkání hnec
 
Záleží nám na vašem úspěchu
Záleží nám na vašem úspěchuZáleží nám na vašem úspěchu
Záleží nám na vašem úspěchu
 
České podnikatelky bourají stereotypy_4.6.
České podnikatelky bourají stereotypy_4.6.České podnikatelky bourají stereotypy_4.6.
České podnikatelky bourají stereotypy_4.6.
 
women in business
women in businesswomen in business
women in business
 
Výzkum a vývoj jako zdroj konkurenceschopnosti
Výzkum a vývoj jako zdroj konkurenceschopnostiVýzkum a vývoj jako zdroj konkurenceschopnosti
Výzkum a vývoj jako zdroj konkurenceschopnosti
 
Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)
Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)
Zbyněk Frolík - VaV v ČR (investice a užitky, mýty a fakta, rizika a paradoxy)
 
Patriot 2
Patriot 2Patriot 2
Patriot 2
 
STIKY CESKEHO BYZNYSU_zahajeni 11. rocniku
STIKY CESKEHO BYZNYSU_zahajeni 11. rocnikuSTIKY CESKEHO BYZNYSU_zahajeni 11. rocniku
STIKY CESKEHO BYZNYSU_zahajeni 11. rocniku
 
Talent nad zlato text publikace
Talent nad zlato  text publikaceTalent nad zlato  text publikace
Talent nad zlato text publikace
 
Ceo survey 2013 cze small
Ceo survey 2013 cze smallCeo survey 2013 cze small
Ceo survey 2013 cze small
 
Ocenění českých podnikatelek vyhlášení 7. ročníku projektu & ekonomicko stati...
Ocenění českých podnikatelek vyhlášení 7. ročníku projektu & ekonomicko stati...Ocenění českých podnikatelek vyhlášení 7. ročníku projektu & ekonomicko stati...
Ocenění českých podnikatelek vyhlášení 7. ročníku projektu & ekonomicko stati...
 
Prezentace vyhlášení výsledků
Prezentace  vyhlášení výsledkůPrezentace  vyhlášení výsledků
Prezentace vyhlášení výsledků
 
Ceo survey 2014 cz
Ceo survey 2014 czCeo survey 2014 cz
Ceo survey 2014 cz
 
Forenzní linka - nástroj prevence a detekce podnikové kriminality
Forenzní linka - nástroj prevence a detekce podnikové kriminalityForenzní linka - nástroj prevence a detekce podnikové kriminality
Forenzní linka - nástroj prevence a detekce podnikové kriminality
 
Bizkova - VS AVO 2014
Bizkova - VS AVO 2014Bizkova - VS AVO 2014
Bizkova - VS AVO 2014
 

Startupy a Stát - Report Czech Founders.pdf

 • 2. Vít Horký, zakladatel Czech Founders Startupy přinášejí významnou příležitost posunout český stát na evropskou technologickou špičku. Výzkum, Data, Změna. 3.6.2022 “Češi jsou podnikavým národem s bohatou historií úspěšných inovativních značek. Podívali jsme se tedy, co čeští startup podnikatelé očekávají od státu.”
 • 3. Stát pomohlvzniku SiliconValley V padesátých letech 20.století Americká vláda silně podpořila univerzitní prostředí v tzv. Silicon Valley v Kalifornii. Soukromé investory pak nalákal dotační program, který k investované částce přidal její dvojnásobek a pomohl vzniku tisícům inovativních firem. Případová studie ze světa * firmy o hodnotě přesahující jednu miliardu dolarů 
 Zdroje: https:/ /www.failory.com/startups/san-francisco-unicorns a https:/ /techcrunch.com/2014/07/04/the-government-once-built-silicon-valley/, 
 Image: David Madison/Getty Images via JTA SiliconValleyje dnes sídlemvíce 
 než 13% jednorožců* na světě.
 • 4. Estonskávláda se spojila s inkubátory a investory Estonsko má 10x více startupů na 1M obyvatel a 25x více investovaného kapitálu na obyvatele než Česko. Estonská vláda vybudovala pevnou síť technologických a startup inkubátorů, spojila se se silnými lokálními partnery a aktivně podporuje startupy v získání kapitálu. Případová studie ze světa Zdroje: Dealroom https:/ /dealroom.co/uploaded/2021/10/Dealroom-report-Google-Atomico-CEE-2021.pdf?x21552, State of European Tech 2021: https:/ / 2021.stateofeuropeantech.com/chapter/europe-global-tech-force/article/45-shades-europe/ Image: https:/ /www.e-resident.gov.ee/funding-your-business/
 • 5. Česko jako startupový národ centrální Evropy? Zdroj: Dealroom https:/ /dealroom.co/uploaded/2021/10/Dealroom-report- Google-Atomico-CEE-2021.pdf?x21552, Funding a Failures of Czech Tech Startups, Czech Founders https:/ /docs.google.com/spreadsheets/d/ 1a3WYqCNA3PnQ9Gx2UbSigO-jipNxR0BmaGkHCdwHYXg/edit#gid=0 ~1000 startupů ~100 úspěšných exitů 3 jednorožci Startupy prodány za 12+ miliard EUR 5.5 miliard korun investováno jen v H1 2022 (více než za celý rok 2019)
 • 6. Jak bymohl českýstát pomoci vybudovat silnýstartupovýekosystém povzoru SiliconValleya Estonska?
 • 7. Zeptali jsme se zástupců českých startupů, jakou konkrétní pomoc byod státu uvítali. 156 respondentů 127 z nich je founder(ka) startupu Sběr dat: duben – květen 2022 Pomocí online dotazníku
 • 8. Toto je, na co jsme přišli…
 • 9. Stát by se měl angažovat v podpoře startupů. 68% respondentů je pro aktivní podporu státu, pouze 19% bylo proti. N = 150 respondentů
 • 10. …ale doposud si stát u startupů nezískal plnou důvěru. Pouze 1 z 10 respondentů se domnívá, že deklarovaná státní podpora odpovídá realitě. N = 135 respondentů Zakladatel startupu “Stát by měl podporovat podnikání minimálně tím, že všechny podnikatele nebude zatěžovat zbytečnou administrativou. Dělá opak.”
 • 11. N = 148 respondentů Startupy žádají o podporu zejména od CzechInvest, Ministerstva průmyslu a obchodu a Regionálních inovačních center. 61% 52% 46% Regionální inovační centra
 • 12. Startupy by uvítalyvíce podpory státu při řešení zaměstnaneckých akcií, adaptacích na novinky, v hledání a udržení talentů. Zaměstnanecké akcie a opční programy 81 % nespokojeni 🤔 😢 🙁 🙂 😢 🙁 😢 🙁 😢 🙁 🙂 🙂 🙂 🤔 🤔 🤔 N = 145 N = 138 N = 145 N = 134 Snadnost náboru zahraničníchtalentů 67 % nespokojeni Flexibilní pracovní úvazky 60 % nespokojeni Snadnost adaptace na novinky(Např. COVID opatření) 60 % nespokojeni 6% 11% 22% 59% 29% 23% 22% 38% 37% 38% 22% 20% 27% 11% 18% 9%
 • 13. N = 137, 136 a 138 respektive respondentů Nepřehlednost daní, zdanění zaměstnanců a byrokracie jsou brzdami rozvoje startupů. 63% 61% 58% Daňová byrokracie Nepřehlednost daňového systému Vysoké náklady na zaměstnance
 • 14. Krypto Krypto České startupy si žádají využívání kryptoměn. 58 % startup podnikatelů není spokojeno se současnou podporou a regulací fungování kryptoměn a možností financování přes ICO (Initial Coin Offering). N = 99 respondentů
 • 15. Dotace Dotace Také by uvítalyvětší podporu s dostupností dotací na nová pracovní místa. Ačkoliv 48 % účastníků zhodnotilo podporu těchto dotací dobře či neutrálně, přesto ji 50 % stále považuje za nedostatečnou. Mnoho současných pobídek není pro statupy dostupné – potenciálně krátká historie v určité problematice, nedostatek cashflow na placení míst před náhradou pomocí grantu / dotace* a s tímto spojené dlouhé lhůty na vyhodnocení přidělování dotací (běžně cca 4 měsíce**) naprosto nevhodné pro dynamicky se rozvíjející startupové prostředí. N = 148 respondentů, *Zdroj: viz podmínky OPPIK a od 10/2022 OPTAK: https:/ /www.oppik.cz/, ** https:/ /www.pointone.czu.cz/blog/akce/dotace-vs-startup/
 • 16. Pozitivně hodnotí dostupnost VC financování a pojištění rizik. N = 118 a 109 respektive respondentů Zakladatel startupu "Udělat to pro investora i startup co nejjednodušší. Abych se nebál přijmout peníze a nepřemýšlel na co vše se mohlo zapomenout a z čeho může být vůči státu malér." 48% pozitivně hodnotí dostupnost financování z privátních zdrojů (VC fondy, business angels, etc.) a 27% pozitivně hodnotí dostupnost a ceny pojištění podnikatelských rizik.
 • 18. 58% 58% Zástupců Českých startupů považuje současné manažerské vzdělání za nedostatečné Komentář Czech Founders: Management podniků s globálními ambicemi se dynamicky rozvíjí. Startup o třech zaměstnancích jich za rok může mít dvacet. Za tři roky pak firma řídí vyšší stovky zaměstnanců v několika pobočkách po světě. Znalost moderního přístupu k managementu a leadershipu (agilní management atd.) je nezbytností.* N = 142 respondentů * Více také ve studii Deolitte Human Capital Trends z 2021: https:/ /www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cz/Documents/human-capital/hctrends_2020_cz.pdf
 • 19. 7 z 10 7 z 10 Českých startupů by ocenilo vyšší podporu podnikavosti ve vzdělávání Absolventi středních a vysokých škol přicházejí do startupů s nedostatečnou praktickou znalostí podnikání a budování firem s globálními ambicemi (“přednášky či jiné formy účasti odborníka z praxe ve výuce by ocenilo 67 % středních škol v ČR”*). Roli vzdělávání tak substituují jak samotní zaměstnavatelé, tak privátní akcelerátory a inkubátory. Vyšší vzdělanost o startupovém podnikání a absolvovaná praxe během studia mladým lidem pomůže vyššímu uplatnění ve startupech (podporu odborného vzdělávání a propojování škol s firmami a jejich prostředím označují střední školy v ČR jako za jednu ze svých TOP 3 priorit.*). N = 142 respondentů. *Zdroj: Zpráva Národního podnikatelského institutu k Podpoře krajského akčního plánování v Podnikavosti: http:/ /archiv-nuv.npi.cz/uploads/P_KAP/ke_stazeni/pojeti/ FINALNI_VERZE_POJETI/P_KAP_NPI_POJETI_PODNIKAVOST.pdf
 • 20. Dostupnost programů nefinanční podporya rozvoje novýchtechnologií Např. CzechAccelerator, CzechMatch, JIC a další (33 spíše spokojeni, 33% neví). 🤔 😢 🙁 🙂 N = 118 To dokládá i fakt, že startupisté, kteří hledají nejvíce podporyv oblasti vývoje produktu (42 %), hodnotí dostupnost těchto programů alespoň jako průměrnou. Programy CzechAccelerator, CzechDemo a CzechMatch prošlo 92 inovativních firem formou inkubace, mentoringem či asistencí při expanzi na zahraniční trh jen v minulém roce, říká výroční zpráva Czechinvestu za rok 2021 33% 33% 24% 10% Startup podnikatelé jsou spíše spokojeni s nefinanční podporou státu.
 • 21. Ačkoliv47 % hodnotí podporu přitestování novýchtechnologií na regulovanýchtrzích jako alespoň průměrnou, 6 z 10 startup podnikatelů byuvítalo ještěvýraznější pomoc. Až 66 % respondentů by rádo více využívalo veřejná data či další zdroje pro rozvoj technologií a testování (bankovní data pro fin-tech, open data pro mobilitu apod.) Technologické prostředí a inovace N = 142 respondentů
 • 22. 65% 65% Startup podnikatelů by uvítalo pomoc státu se zprostředkováním napojení na nové investory, obchodní partnery a zákazníky v zahraničí. N = 134 respondentů Zatímco pouze jedno procento účastníků si myslí, že pomoc státu v oblasti zahraničního networkingu není potřeba a každý si ji dokáže zajistit sám.
 • 23. N = 141 respondentů České startupy by ocenily podporu státu v řešení právních a daňových otázek a při vývoji produktu. 71% 42% Právo a daně Vývoj produktu Naopak podpora mentoringu a zřizování coworkingů nebyly hodnoceny jako klíčové (22 % respektive 15 %)
 • 24. Přehlednost daňového systému & Daňová podpora 60 % nespokojeni 🤔 😢 🙁 🙂 😢 🙁 🙂 🤔 N = 100 respondentů Cena práce & Daňová podpora 55 % nespokojeni 11% 24% 31% 29% 24% 31% 21% XX% 17% 😢 🙁 🙂 🤔 Snadnost plnění daňových povinností 
 & Daňová podpora 57 % nespokojeni 22% 35% 28% 10% Startup podnikatelé, vnímající státní podporu v daňové problematice, žádají přehlednější daně, lepší cenu práce a snadnější danění.
 • 25. Flexibilní pracovní úvazky & Právní podpora 
 56 % nespokojeni 🤔 😢 🙁 🙂 😢 🙁 🙂 🤔 Snadnost zaměstnávání vlastníka & Právní podpora 53 % nespokojeni 19% 20% 36% 20% 21% 32% 23% XX% 15% 😢 🙁 🙂 🤔 Snadnost náboru zaměstnanců ze zahraničí & Právní podpora 58 % nespokojeni 27% 31% 23% 9% Startup podnikatelé, vnímající státní podporu v právní problematice, žádají flexibilní úvazky a snadnější nábor talentů ze zahraničí. N = 100 respondentů
 • 26. Dostupnost státem podporovanýchtech &test labů & Podpora vývoje produktu 52% nespokojeni 🤔 😢 🙁 🙂 😢 🙁 🙂 🤔 Dostupnostveřejných dat protechvývoj & Podpora vývoje produktu 52% nespokojeni 9% 22% 27% 25% 27% 25% 24% XX% 5% 😢 🙁 🙂 🤔 Dostupnost státem podporovaných inkubátorů a akcelerátorů & Podpora vývoje produktu 45% nespokojeni 13% 32% 31% 17% N = 59 respondentů Startup podnikatelé, vnímající státní podporu při vývoji produktu, žádají testovací laboratoře, dostupná veřejná data a inkubátory.
 • 27. A jak řekla jedna z anonymních zakladatelek Českého startupu… Zakladatelka startupu “Startupy představují nejrychlejší a nejlevnější inovace - stačí je podpořit.”
 • 29. Klíčové poznatky 1. Startupy chtějí, aby se stát zapojil do jejich podpory. 2. Nejsou zároveň spokojeny s tím, jakou práci stát vtuto chvíli odvádí. 3. Nejvíce očekávají podporu v oblastech daní, práva a vývoje produktu. 4. Jsou spokojeni s fungováním financování ze soukromých zdrojů, dostupností programů nefinanční podpory a pojištěním rizik. 5. Větší pozornost by stát měl věnovat kryptoměnám a podmínkám pro získávání dotací pro startupy 6. Startupy stojí o více networkingových možností v zahraničí zejména s potenciálními investory, partnery a zákazníky 7. Rozvoj podnikavosti a manažerských dovedností u studentů by se měly stát prioritami státu.
 • 30. Děkujemevšem respondentům a podporovatelům! Jmenovitě vám, kteří se podíleli na tvorbě dotazníku. Dále pak vám, kteří se zapojili při sběru dat, interpretaci či šíření výsledků a zprostředkování dialogu se státem. Díky! Jan Klesla, MPO Michal Andera, VŠE Pavel Bartoš, StartupBox Martin Svoboda, Google Radek Špicar, Svaz průmyslu a dopravy Petr Mandík, StartupBox Jiří Sauer, Deloitte Jan Bizík, CzechInvest Jiřina Dunková, Czech Founders Tomáš Cironis, Czech Founders Kateřina Syslová Czech Founders
 • 31. Czech Founders je nezisková platforma, která pomáhávybudovat z Česka startupovýnárod. Sjednocujeme více než 500 zakladatelek a zakladatelů startupů v Česku. Podporujeme začínající foundery v jejich rozjezdu. Propojujeme organizace a jednotlivce pro dosažení důležitých legislativních změn. Více na www.czechfounders.org
 • 32. Vít Horký Zakladatel Czech Founders 
 vit@czechfounders.org © 2022 Czech Founders z.ú. Jiřina Dunková Project managerka Czech Founders 
 jirina@czechfounders.org Dál už jeto i navás. Můžete se ještě podívat na úplné anonymizované výsledky výzkumu, analýzu křížových dat nebo nás sledovat na Linkedinu.