Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Digitaliseringsprogrammet, Altinn ogfellesoffentlige registre som byggeklosserSett fra BRREG og AltinnVisma - Digitaliseri...
Formål• Gi innblikk i mulige retninger som Altinn, ID porten og fellesoffentlige registre kan understøtte Regjeringens D...
Agenda• Digitaliseringsprogrammet og fokus i denne presentasjonen• Hva er Altinn – i dag!• Tiltak, forutsetninger og utva...
Det viktigste signaletDigitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre  03.09.2012
Fokus i denne presentasjonenDigitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre  03.09.2012
For noen dager siden …Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre  03.09.2012
Agenda• Digitaliseringsprogrammet og fokus i denne presentasjonen• Hva er Altinn – i dag!• Tiltak, forutsetninger og utva...
Hva er Altinn ?(Alle gode ting er 3!)Felles utviklings- og kjøreplattform forelektroniske tjenester fra det offentlige  ...
Altinn Samarbeidet                              99            Pr. aug..2012, 38 t...
Agenda• Digitaliseringsprogrammet og fokus i denne presentasjonen• Hva er Altinn – i dag!• Tiltak, forutsetninger og utva...
Tiltak og forutsetninger i digitaliseringsprogram• Felles forutsetninger for den digitale   forvaltningen (10 tiltak) -...
Felles-tiltakene:1 Felles løsning for                  2  Altinn som felles teknisk elektronisk ID  ...
Felles-tiltakene:5 Felles offentlige registre skal 6 Felleskomponentene skal ivareta understøtte den digitale     of...
Digitalisering på utvalgte områder pkt 4Altinn i dialog, planfase eller pågående tjenesteutvikling• 4.1 NAV        ...
2 eksempler: EDAG og eSkattekortet berører bådenæringsliv og privatpersonerHva kjennetegner behovene?• Dialog    – inn...
eSkattekortet i AltinnSl     Arbeidsgiver                 Arbeidstagereuttbrukersy          ...
Elektronisk Dialog med ArbeidsGiver                                         Statis...
Politisk trykkDigitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre  03.09.2012
Dette hører sammen og er VIKTIG  Fellestiltakene:  Et bedre møte med det offentlige:Digitaliseringsprogrammet; Altinn ...
Informasjonsforvaltning? • Stort behov for metadata i norsk forvalting.  Mange utvikler ”proprietære” løsninger innenfor ...
Tydeligere pådriverrolle for BRreg                           03.09.2012Digitaliseringsprogramme...
Agenda• Digitaliseringsprogrammet og fokus i denne presentasjonen• Hva er Altinn – i dag!• Tiltak, forutsetninger og utva...
Politiske føringer?«Altinn skal brukes der Altinn er best»«Enkelt for brukerne» «Rasjonell ressursbruk»Bruker-      ...
Brukerne bruker bare utsidenBruker-perspektivet                 Næringsliv           Innbygger...
Brukerne bruker bare utsidenBruker-perspektivet                 Næringsliv           Innbygger...
Brukerne bruker bare utsidenBruker-perspektivet                 Næringsliv           Innbygger...
Brukerne bruker bare utsidenBruker-perspektivet                 Næringsliv           Innbygger...
Tones ned.                                               Avvikles over tid ...
Likeverdige                                                      syst...
Hva hører hjemme i Altinn?                   Minimum og samspill              Innganger,  ...
Vi står ganske fritt, da kanskje ??Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre  03.09.2012
Hva blir viktig fremover    • Samarbeid på tvers, jfr. Altinn og Id porten        – Slike samarbeid bør forste...
Honnør til samarbeidet !!!                 ….Det er nedlagt et                 stort arb...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

BRREG - Frank Åseli

750 views

Published on

Presentasjon i forbindelse med seminaret "Digitalisering i praksis" i regi av Visma Consulting den 3. september.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

BRREG - Frank Åseli

 1. 1. Digitaliseringsprogrammet, Altinn ogfellesoffentlige registre som byggeklosserSett fra BRREG og AltinnVisma - Digitalisering i praksis 3. september 2012,Frank Åseli, Avdeling for nasjonal eForvaltning og infrastruktur
 2. 2. Formål• Gi innblikk i mulige retninger som Altinn, ID porten og fellesoffentlige registre kan understøtte Regjeringens Digitaliseringsprogram• Kommentere på viktige tiltak• Områder som , jfr. Programmets del 4, Altinn er i dialog med!Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 3. 3. Agenda• Digitaliseringsprogrammet og fokus i denne presentasjonen• Hva er Altinn – i dag!• Tiltak, forutsetninger og utvalgte områder som berører BRreg og Altinn• Rollen til BRreg• Hvordan kan Altinn henge sammen med andre fellesløsninger?• Hva blir viktig fremover!Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 4. 4. Det viktigste signaletDigitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 5. 5. Fokus i denne presentasjonenDigitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 6. 6. For noen dager siden …Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 7. 7. Agenda• Digitaliseringsprogrammet og fokus i denne presentasjonen• Hva er Altinn – i dag!• Tiltak, forutsetninger og utvalgte områder som berører BRreg og Altinn• Rollen til BRreg• Hvordan kan Altinn henge sammen med andre fellesløsninger?• Hva blir viktig fremover!Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 8. 8. Hva er Altinn ?(Alle gode ting er 3!)Felles utviklings- og kjøreplattform forelektroniske tjenester fra det offentlige Teknisk plattform for å utvikle og levere elektroniske skjemaer og tjenester for selvbetjening fra det offentlige til både næringsliv og innbyggere - inkludert autentisering, autorisasjon, arbeidsflate, meldingsboks, sluttbrukers arkiv, ABS(brukerservice) Nettportal med informasjon og elektroniske skjema/tjenester fra det offentlige til næringslivet
 9. 9. Altinn Samarbeidet 99 Pr. aug..2012, 38 tjenesteeiere
 10. 10. Agenda• Digitaliseringsprogrammet og fokus i denne presentasjonen• Hva er Altinn – i dag!• Tiltak, forutsetninger og utvalgte områder som berører BRreg og Altinn• Rollen til BRreg• Hvordan kan Altinn henge sammen med andre fellesløsninger?• Hva blir viktig fremover!Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 11. 11. Tiltak og forutsetninger i digitaliseringsprogram• Felles forutsetninger for den digitale forvaltningen (10 tiltak) -• Digitalisering på utvalgte områder (6 tiltak)• Et bedre møte med det offentlige (7 tiltak)• Bedre oppgaveløsing og ressursbruk internt i forvaltningen (8 tiltak)Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 12. 12. Felles-tiltakene:1 Felles løsning for 2 Altinn som felles teknisk elektronisk ID plattform for digitale • ID-porten (leder til flere tjenester eID-er) skal tilby signering • Nettportal og teknisk og kryptering plattform for digitale skjemaer • MinID = sikkerhetsnivå 3 + andre digitale tjenester • Flere eID-leverandører for • Utfordring å levere en robust, det offentlige stabil og driftssikker løsning • «… etablere et nasjonalt • «Altinn må utvikles videre for ID-kort med en å møte fremtidige utfordringer offentlig utstedt eID på og inngå som et viktig høyt sikkerhetsnivå» element i utviklingen av digitale tjenester.» Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 13. 13. Felles-tiltakene:5 Felles offentlige registre skal 6 Felleskomponentene skal ivareta understøtte den digitale offentlig sektors samlede behov forvaltningen • Vurdere organiseringen av IKT- • «Mange offentlige felleskomponenter. virksomheter er avhengige av • Stille krav til forvalterne av rask og enkel tilgang til nasjonale felleskomponenter «om oppdatert og korrekt at de ivaretar offentlig sektors informasjon om personer, samlede behov». virksomheter eller eiendom» • Forenkle finansieringssystemene • Folkeregisteret, for de nasjonale Enhetsregisteret og felleskomponentene. Matrikkelen. – Gi økt bruk av felleskomponenter «De tre registrene er viktige – Skape forutsigbarhet i det enkelte budsjettår felleskomponenter.» Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 14. 14. Digitalisering på utvalgte områder pkt 4Altinn i dialog, planfase eller pågående tjenesteutvikling• 4.1 NAV • 4.4 Skatt – Direkte – Selvangivelsen – Gjennom EDAG – eSkattekortet – EDAG og MAG• 4.2 Helse – Helseportalen • 4.6 Landbruk – Pasient skade erstatning – SLF – NILF, Dataflyt i landbruket• 4.3 Justis, – UDI – Effekt • 4.5 Statens lånekasse – Vergemål 03.09.2012Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre
 15. 15. 2 eksempler: EDAG og eSkattekortet berører bådenæringsliv og privatpersonerHva kjennetegner behovene?• Dialog – innhenting – tilbakemelding, fra arbeidsgiver sender til han har mottatt tilbakemelding < 10 sek• Volum – månedlig – 280.000 arbeidsgivere – 7- 8 mill. ansatte/ avlønninger pr mnd. – Arbeidsgivere og de ansatte/privatpersoner får automatisk en meldingsboks/postboks i Altinn• Tilgjengelighet: innlevering skjer hele tidenDigitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 16. 16. eSkattekortet i AltinnSl Arbeidsgiver Arbeidstagereuttbrukersy Innsynstem RF-1211 – med vedlegg Mine arbeidsgivere Skattetrekksmelding – for innlesing i lønnssystem istedenfor skattekort (nokså likt dagens RF- Mine skattekortP 1212 Skattekortoverføring) Melding om nyo Frivillig arbeidsgiver somrt RF-12xx – forespørsel reservasjonsløsning (?) forespør skattekorta direkte i skjemal 16 04.09.2012
 17. 17. Elektronisk Dialog med ArbeidsGiver Statistikk Lønn / trekk Skatt Tilsvarende stor Stor kompleksitet på kompleksitet på avgiversiden Arbeidsgiver brukersiden Arbeid og Velferd EDAG i Altinn Andre realiseres via MAG InntektsmottakerMulighet for vinn/vinn situasjon Harmonisering av begreper - felles datagrunnlag• Forenkling for arbeidsgiver • Samordning av lønnsbegreper (periodisering)• Bedre informasjon til myndigheter • Avsluttet rapportering pr. lønnsperiode• Bedre tjenester for lønnstaker • Samordnet endring av rutiner og systemer • Sammenhengende prosess lønnsystem - ordning 17 versjon 0.80
 18. 18. Politisk trykkDigitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 19. 19. Dette hører sammen og er VIKTIG Fellestiltakene: Et bedre møte med det offentlige:Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 20. 20. Informasjonsforvaltning? • Stort behov for metadata i norsk forvalting. Mange utvikler ”proprietære” løsninger innenfor sitt nedslagsfelt. • Klassisk uheldig situasjon: – Sektorløsninger tvinger seg fram i fraværet av felles tilnærming – Stadig dyrere å samordne • SERES kan være en nøkkelfaktor for å sikre samspill på tvers av systemer. • Hvis vi skal foredle SERES til det optimale rammeverket må vi sikres status som DEN VALGTE AKTØRENDigitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 21. 21. Tydeligere pådriverrolle for BRreg 03.09.2012Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre
 22. 22. Agenda• Digitaliseringsprogrammet og fokus i denne presentasjonen• Hva er Altinn – i dag!• Tiltak, forutsetninger og utvalgte områder som berører BRreg og Altinn• Rollen til BRreg• Hvordan kan Altinn henge sammen med andre fellesløsninger?• Hva blir viktig fremover!Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 23. 23. Politiske føringer?«Altinn skal brukes der Altinn er best»«Enkelt for brukerne» «Rasjonell ressursbruk»Bruker- System- Hjelpemiddel-perspektivet perspektivet perspektivet EN pålogging Altinn-løsning Enhetsregisteret EN veiviser Etatsvis, bilateral og sektorvis Andre grunn- m. overordnet webløsning dataregistre off. info Saksbehandlings- Metadata ETT bruker- systemer /modellerings- grensesnitt verktøy ETT Metadata- Tjenesteutv.- postmottak system(er) verktøyDigitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 24. 24. Brukerne bruker bare utsidenBruker-perspektivet Næringsliv Innbyggere EN pålogging ID-porten (MinID m.fl.) Samme Føderering, autorisering … EN veiviser Altinn informasjonsportalen m. overordnet Norge.no (FORAN påloggingen) off. info ELMER-retningslinjene ETT bruker- ELMER-retningslinjene (forslag fra grensesnitt (Forvaltningsstandard) Standardiseringsrådet) ETT Meldingsboksen i Altinn ?? postmottakDigitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 25. 25. Brukerne bruker bare utsidenBruker-perspektivet Næringsliv Innbyggere EN pålogging ID-porten (MinID m.fl.) Samme Føderering, autorisering … EN veiviser Altinn informasjonsportalen m. overordnet Norge.no (FORAN påloggingen) off. info ELMER-retningslinjene ETT bruker- ELMER-retningslinjene (forslag fra grensesnitt (Forvaltningsstandard) Standardiseringsrådet) ETT Meldingsboksen i Altinn ?? postmottakDigitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 26. 26. Brukerne bruker bare utsidenBruker-perspektivet Næringsliv Innbyggere EN pålogging ID-porten (MinID m.fl.) Samme Føderering, autorisering … EN veiviser Altinn informasjonsportalen m. overordnet Norge.no (FORAN påloggingen) off. info ELMER-retningslinjene ETT bruker- ELMER-retningslinjene (forslag fra grensesnitt (Forvaltningsstandard) Standardiseringsrådet) ETT Meldingsboksen i Altinn ?? postmottakDigitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 27. 27. Brukerne bruker bare utsidenBruker-perspektivet Næringsliv Innbyggere EN pålogging ID-porten (MinID m.fl.) Samme Føderering, autorisering … EN veiviser Altinn informasjonsportalen m. overordnet Norge.no (FORAN påloggingen) off. info ELMER-retningslinjene ETT bruker- ELMER-retningslinjene (forslag fra grensesnitt (Forvaltningsstandard) Standardiseringsrådet) ETT Meldingsboksen i Altinn ?? postmottakDigitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 28. 28. Tones ned. Avvikles over tid Hva hører hjemme i Altinn? Mest-mulig-alternativet: Innganger, Pålogging og Teknologi, Hjelpemidler veivisere og føderering systemer, informasjon funksjonalitet Enhets- Etatsvis, bilateral registeret(Nasjonal) e-forvaltning og sektorvis webløsning SERES Norge.no Metadata- løsning Altinn Etats- og meldingsboks SERES sektorportaler ID-porten modellerings- verktøy ALTINN Altinn Altinn-løsning TUL info.portal tjenesteutv.- verktøy Sluttbruker- ELMER systemer Alle systemers hjem Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 29. 29. Likeverdige systemer Hva hører hjemme i Altinn? Minimum og samspill Innganger, Pålogging og Teknologi, Hjelpemidler veivisere og føderering systemer, informasjon funksjonalitet Enhets- registeret(Nasjonal) e-forvaltning Etatsvis, bilateral Norge.no og sektorvis Metadata- webløsning løsninger (f.eks. SERES) Etats- og Modellerings- sektorportaler ID-porten Altinn verktøy meldingsboks (f.eks. SERES) ALTINN Altinn Tj.utviklings- info.portal Altinn-løsning verktøy (f.eks. TUL) Sluttbruker- ELMER systemer Funksjonalitet med gjenbrukspotensial Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 30. 30. Hva hører hjemme i Altinn? Minimum og samspill Innganger, Pålogging og Teknologi, Hjelpemidler veivisere og føderering systemer, informasjon funksjonalitet Enhets- registeret(Nasjonal) e-forvaltning Etatsvis, bilateral Norge.no og sektorvis Metadata- webløsning løsninger (f.eks. SERES) Etats- og Modellerings- sektorportaler ID-porten Altinn verktøy meldingsboks (f.eks. SERES) ALTINN Altinn Tj.utviklings- info.portal Altinn-løsning verktøy (f.eks. TUL) Sluttbruker- ELMER systemer Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 31. 31. Vi står ganske fritt, da kanskje ??Digitaliseringsprogrammet; Altinn og fellesregistre 03.09.2012
 32. 32. Hva blir viktig fremover • Samarbeid på tvers, jfr. Altinn og Id porten – Slike samarbeid bør forsterkes • Gjenbruk av data og definisjoner / metadata – Det bør fokuseres på felles informasjonsplattform som SERES • Mer deling og gjenbruk av kompetanse – Også med privat sektor og akademia Fagsystemer har en viktig i rolle i Næringslivets og offentliges effektivisering. God integrasjon gjennom Altinn er en forutsetning, jfr. EDAG og eSkattekortet I 2010 sto næringslivets fagsystemer for 70,6% av transaksjonsvolumet i Altinn. Det blir ikke mindre fremover!Digitaliseringsprogrammet - Tor Nygaard, Brønnøysundregistrene 29.08.2012
 33. 33. Honnør til samarbeidet !!! ….Det er nedlagt et stort arbeid med utvikling av Altinn- løsningen, og de som har vært engasjert i dette fortjener honnør for solid innsats. Det krever godt samarbeid mellom mange faggrupper for å få til en slik løsning. Det er forstemmende å lese uttalelser fra sentrale politikere som slakter Altinn med de kraftigste glosene de kommer på. For de som synes det er moro å kritisere offentlige it-skandaler bør det være nok av andre, virkelige fadeser å ta tak i. Hurra for Altinn! Klipp fra Computerworld33

×