Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reiselivet i Follo 260510

628 views

Published on

Presentasjon holdt i Follorådet 26/5-2010.

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reiselivet i Follo 260510

 1. 1. Reiselivet i Follo<br />En kort innføring.<br />Mest fakta – litt skryt..<br />
 2. 2. Akershus Reiselivsråd<br />Fylkes-/destinasjonsselskap<br />Etablert 1987 på initiativ av Akershus Fylkeskommune.<br />AFK er viktigste bidragsyter og samarbeidspartner<br />Visit Follo og Visit Romerike en del av Akershus Reiselivsråd<br />Medlemsorganisasjon for reiselivsrelaterte næringer (non-profit) <br />Ca 110 medlemsbedrifter per i dag (ca 40 fra Follo)<br />Museer, kommuner, regionsråd, fylkeskommunen<br />Varehandel/opplevelser/attraksjoner<br />Transport/overnatting/servering<br />Tett samarbeide med:<br />Akershus Fylkeskommune<br />Næringene i Akershus<br />Reiselivet i alle Østlandsfylkene<br />Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Oslo og Akershus<br />
 3. 3. Hva er reiselivet?<br />Ikke en næring men mange:<br />En kombinasjon av kommersielle og kostnadsfrie opplevelser innen kultur, natur, fornøyelse, shopping.<br />Tradisjonelle næringer som overnatting, transport og servering.<br />Fra reiseliv til opplevelsesbaserte næringer.<br />Transport og overnatting har nesten gått fra å være opplevelsen til å bli infrastruktur men er likevel en driver og forutsetning for utvikling.<br />Egenart og attraksjon skapes gjennom opplevelsen.<br />Reiselivet en faktor i omdømmebygging og styrking av lokal tilhørighet.<br />
 4. 4. Litt om tall<br />7,5% av sysselsettingen i Akershus – 9,5% av verdiskapningen<br />Akershus er landets største kurs og konferansefylke <br />Kommersielle overnattinger i Follo 2009:<br />250.000 rom/døgn som bør fylles på 7 hoteller<br />44% rom belegg (-15%) <br />142.000 gjestedøgn (+10% men kun 28% av sengene er fyllt) <br />13% utlendinger (- 11%)<br />Kurs/konferanse og ferie/fritid er de viktigst målgruppene<br />Yrkestrafikken ned 24% siste år<br />F/F - ca 60% bor privat(inkl hytter) noe som gir 230.000 overnattinger i Follo<br />Men…. <br />Follos største kundegruppe er ikke de som overnatter<br />
 5. 5. Litt mer om tall<br />Det bor ca 1,7 mill mennesker (kunder?) innenfor 1,5 time..<br />Besøksnæringen er av stor viktighet for regionen, noen tall:<br />Shopping - Ski/Vinterbro/Drøbak 10 mill besøkende<br />TusenFryd 500.000<br />Gamle Drøbak est. 350.000<br />Oscarsborg 100.000<br />HurlumheiHuset 50.000<br />Hølen Bokcafe 500<br />Hver besøkende bruker ca NOK 350 per pers/dag.<br />Kun ca 60% av reiselivsomsetning er knyttet til tradisjonelle reiselivsaktører, resten er i andre næringer.<br />Estimert reiselivsomsetning for Follo: MNOK 500 – 750 per år.<br />Hver reiselivskrone gir en positiv økonomisk merverdi på 40 øre. <br />
 6. 6. Visit Follo’shovedfokus<br />Områdemarkedsføring<br />Generelt Follo med fokus på attraksjonene <br />Styrke kunnskap/kjennskap<br />Produkt/tema<br />Attraksjons- og bærekraft<br />Nettverksbygging og kompetanseheving<br />Styrke samarbeide små/store på tvers i regionen<br />Kjøre kurs/kompetansehevende tiltak rettet mot mindre aktører<br />Tilrettelegging for næringsutvikling<br />Kompetanseresurs <br />Produktutvikling og tilpassing <br />
 7. 7. Utfordringer<br />Mange næringer – avhengighet av hverandre<br />Økonomisk ”svai” – bærekraft og utholdenhet<br />Mange små aktører, varierende kompetanse<br />En region, men 7 kommuner med hver sin egenart<br />Roller og ansvar<br />Hva er det offentliges oppgave og hva bør være næringens? <br />Kapasitetsvekst ut over markedsvekst<br />Ikke syt – start å nyt.. <br />
 8. 8. Muligheter <br />Mangfoldet/bredden i tilbudet.<br />Nærhet til de største markedene.<br />God infrastruktur som konkurranseparameter<br />Kulturlandskapet og tilgjengeligheten til fjorden og marka vil kunne bli en styrke for regionen i fremtiden.<br />Det uutnyttede potensialet innenfor kultur.<br />Styrking av næringssamarbeidet på tvers av kommuner, regioner og fylker.<br />
 9. 9. Visit Follo<br />
 10. 10. Markedsføring<br />
 11. 11. Markedsføring<br />
 12. 12. Planlegg og bestill<br />
 13. 13. Planlegg og bestill<br />
 14. 14. Planlegg og bestill<br />
 15. 15. Planlegg og bestill<br />
 16. 16. Planlegg og bestill<br />
 17. 17. Planlegg og bestill<br />
 18. 18. Spørsmål?<br />Knut Aandal<br />E-post: knut@visitfollo.no<br />Telefon: 90 77 27 15<br />www.visitfollo.no<br />

×