Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arbeidsglede, medarbeiderskap og motivasjon.

5,787 views

Published on

Arbeidsglede, medarbeiderskap, motivasjon og mestring. Presentasjon av Rune Semundsett på Akershus Reiselivsråds årsmøte 2010.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Arbeidsglede, medarbeiderskap og motivasjon.

 1. 1. Arbeidsglede, medarbeiderskap,motivasjon og mestring <br />Akershus Reiselivssråd, Losby, 22. april – 2010<br />Rune Semundseth, businessmastering.no<br />www.businessmastering.no<br />
 2. 2. Vårt utgangspunkt <br /><ul><li>Leder- og medarbeiderfilosofi som bygger på ansvarliggjøring </li></ul> og myndiggjøring er både tidsriktig og lønnsomt<br /><ul><li>Målstyring/selvledelse er i rivende utvikling
 3. 3. kilder til forbedringer er ofte nærmere enn vi tror
 4. 4. Empowermenthandler om å få hver enkelt til å utnytte sine talenter/styrker
 5. 5. å kunne sette tydelige mål er vesentlig (indre motivasjon)
 6. 6. Visualisering fungerer
 7. 7. Dere har nok kunnskap, øvelse gjør mester, og ALLE SKAL VÆRE MED!</li></li></ul><li>Agenda: <br />Hva skal vi gjøre denne lille timen?<br />“Jeg vil leke, dele, lete, tørre og oppdage.”<br />- Stig Hjerkinn Haug<br />
 8. 8. Hvordan står det egentlig til i din virksomhet?<br />Undersøkelse gjort av Harris Interactivei 2006 av 23 000 nøkkelmedarbeidere i de viktigste bedrifter i USA:<br /><ul><li>se http://www.businessmastering.com/no/inspiration.html
 9. 9. Bare 37 % av ansatte sier de har en klar forståelse av hva virksomheten prøver å oppnå og hvordan
 10. 10. Bare 1 av 5 var entusiastisk mht teamets eller virksomhetens mål
 11. 11. Bare 1 av 5 sier de har en klar forståelse av sine arbeidsoppgaver i forhold til teamets og virksomhetens mål
 12. 12. Under halvparten av de ansatte var fornøyd med sin arbeidsdag og føler at virksomheten setter dem i stand til å utføre sine arbeidsoppgaver</li></li></ul><li>Hvis dette var på fotballbanen ville det bety:<br /><ul><li>Bare 4 av 11 spillere ville visst hvilket mål som var deres
 13. 13. Bare 2 av de 11 ville bry seg i det hele tatt
 14. 14. Bare 2 ville visst hvilken rolle de hadde på laget og eksakt hva de skulle gjøre
 15. 15. Og ca. halvparten ville heller spille mot sine egne spillere enn mot motstanderens</li></li></ul><li>Gjøre hverandre gode (godfoten) <br />se hver enkelt<br />http://www.youtube.com/watch?v=PqZTP8-8wIs&feature=player_embedded<br />Svein<br />
 16. 16. Case: Team ÅS IL <br />25 år i samme (4.) divisjon, <br />helt til det dukka opp en coach med erfaring, spørsmål og innlevelse<br />
 17. 17.
 18. 18. Den inkluderende og nysgjerrige lederen/medarbeideren og den vakre stemmen i hver enkelt<br />
 19. 19. Vi vil jo mye, men hva er grunnen <br />til at endringer er så krevende?<br />Oppgave<br />Tommeltesten (adferd og endringer)<br /><ul><li>Fold hendene!
 20. 20. Hva er riktig?
 21. 21. Hva er galt?
 22. 22. Programmer og autopilot
 23. 23. Hvordan virker dette inn på nyskaping og nye mål?</li></li></ul><li>Hva er galskap? <br />«Å gjøre de samme tingene om og om igjen og forvente forskjellige resultater»<br />- Albert Einstein<br />
 24. 24. Hva er suksess og hva kjennetegner de som har mye suksess<br />Hva er helt nødvendig for å LYKKES?<br />En dash optimisme, selvforståelse og selvbeherskelse (kjenn deg selv)<br />Vite hva vi VIL og KAN og inneha basiskunnskap om å definere/skrive ned mål (dyder)<br />(Minst) En å snakke med (hjelp deg selv til økt forståelse og forpliktelse)<br />Løpende læring; lære av feil og forsterke det som fungerer (observér deg selv)<br />Verktøy/strukturkapital som for eksempel Performance Management verktøy som businessmastering og LEARNEXPANDER (strukturér deg)<br />
 25. 25. Ønsket tilstand<br />…UHUHU!<br />Utfordringer<br />Trening<br />Trygg sone – balanse mellom utfordringer og ferdigheter <br />Nye mål <br />ZZzzz…<br />Nå-tilstand<br />Ferdigheter<br />Flytsonemodellenav MihalyCsikszentmihalyi<br />
 26. 26.
 27. 27. Mål<br />Under 10% skriver ned målene sine<br />Over 90% tror det lønner seg å skrive dem ned<br />
 28. 28. Endringer<br />
 29. 29. DREAM it<br />If you can …<br /> …you can do it<br />Walt Disney<br />Takethe first step in faith. Youdon't have to seethewholestaircase, just takethe first step. <br /> Martin Luther King Jr. <br />Martin Luther King<br />
 30. 30.
 31. 31. En god start<br />"Hvis det i sandhet skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først og fremst passe på at finde ham der hvor han er og begynde der."- Søren Kierkegaard<br />
 32. 32. Kilde til forbedringer:<br />Mine forbilder <br />Arne Næss<br />Sigurd Stubsjøen<br />Sokrates<br />Bono<br />Birgit Semundseth<br />BarackObama<br />Marit Breivik<br />Øyvind Thorvaldsen<br />Hans Christian Medlien<br />Ynghild Solholm<br />Marit Breivik<br />Øyvind Thorvaldsen<br />Liv Arnesen<br />Hvem er dine forbilder? <br />
 33. 33. Kilde til forbedringer II:<br />Kjent med egen unikhet eller gamle sanger om igjen<br />Sterke sider / unikhet<br />Hva besitter jeg?<br />Hva liker jeg å gjøre?<br />Hva er jeg unik på?<br />Noe jeg kan spesielt godt<br />Hvordan kan jeg enda bedre <br />utnytte disse sterke sidene?<br />
 34. 34. Kilde til forbedringer III:<br />Kontrastlisten og <br />spørsmålet ”hva er det motsatte?”<br />Kontrastlisten<br />Hva er jeg misfornøyd med?<br />Hva klager jeg på?<br />(det jeg ikke vil ha)<br />Hva er det motsatte av dette ?<br />(det jeg VIL ha)<br />
 35. 35.
 36. 36. Hva gjør gode ledere?<br /><ul><li>Etter 25 års forsking (1980-2005), intervju med mer enn 80,000 ledere, 1 millioner ansatte i 400,000 bedrifter, hva sier Gallup Organization er god ledelse ?
 37. 37. Gode ledere frembringer resultater gjennom:
 38. 38. Å velge riktige/egnede folk
 39. 39. Å tydeliggjøre forventninger
 40. 40. Å bidra til høyere motivasjon hos hver enkelt
 41. 41. inspirere og engasjere medarbeidere til å ta ansvar for resultater og egen utvikling
 42. 42. Å ha en plan for og utvikle hvert enkelt individ
 43. 43. legge til rette for feedback, læring og videreutvikling</li></ul>Se også Alf Inge Stiansens og Øyvind Martinsens forskning på <br />http://www.businessmastering.com/no/adferdstrekk.html<br />”Hvis det du gjør inspirerer andre til å drømme mer, lære mer, gjøre mer og bli noe mer, da er du en god leder” - John Quincy Adams <br />"Nøkkelen til dagens vellykkede lederskap ligger i å ha innflytelse, <br />ikke i å ha autoritet” - Ken Blanchard<br />
 44. 44. Hva gjør gode medarbeidere?<br />”Du fortjener ikke høre til et bedre lag enn du er med på å skape selv” <br />– Marit Breivik<br />
 45. 45. Så, hva er selvledelse i praksis?<br />Mao: hva må jeg gjøre for å <br />komme dit jeg vil?<br />Mestring og anerkjennelse<br />Selvobservasjon<br />Trening/øvelse<br />Struktur for mestring <br />- verktøy m/oppfølging<br /> - samtalestruktur x 2 (!)<br />Definere mål og aktiviteter<br />Definere verdier og visjoner<br />
 46. 46. Vi har vesentlig bedre sjanse til å lykkes når<br /><ul><li>alle 11 spillerne vet hvilket mål som er deres
 47. 47. alle er opptatt av målet
 48. 48. alle vet hvilken rolle de har på laget og eksakt hva de skal gjøre
 49. 49. alle er enige om at de spiller på lag med sine egne spillere</li></ul>businessmastering™ Goal Manager<br />
 50. 50. Tenk, del og skriv ned et jobbmål for <br />1. halvår 2010 og sparr med buddy<br />Buddyoppgave (samtale mellom 2 personer)<br />1 person skal spørre<br />HVA vil du? <br />Hva er indikatorer på at du har fått det til? <br />Hva vil det gi deg å få det til?<br />HVORDAN; Hvilke aktiviteter/tiltak må til for å nå målet?<br />1 person skal svare<br />Verktøy: benytt åpne spørsmål, skap bølgelengde/flyt, aktiv lytting <br />og sjekk målformuleringen mot SMART-modellen<br />
 51. 51. DREAM it<br />If you can …<br />You can do it …<br />Walt Disney<br />“Det blir som regel itte no a det du itte har tenkt.”<br />Hans Christian Medlien, fantasiminster i Lucky Næroset<br />
 52. 52. Hva gjør vi så ? Hva kan vi ta med videre?<br />Og hvordan støtte hverandre? <br />Accountability!<br />Kilde: Jim Collins, ” Good to great” <br />
 53. 53. Ekspedisjon på Oscarsborg<br />
 54. 54. En hustavle<br />Det er en lykke i livetsom ikke kan vendes til lede:Det at du gleder en annen,det er den eneste glede.Det er en sorg i verdensom ingen tårer kan lette:Det at det var for sent,da du skjønte dette.Ingen kan resten av tidenstå ved en grav og klage.Døgnet har mange timer.<br />Året har mange dage.<br />Arnulf Øverland<br />
 55. 55. Takk for meg!<br />Ta gjerne kontakt !<br />rune@businessmastering.no<br />+47 90 74 98 64<br />
 56. 56. Anbefaling!<br />
 57. 57. Hvilke assosiasjoner får du når du ser dette?<br />
 58. 58.
 59. 59. Forskningsstudie om måloppnåelse<br />Av de som bevisst setter seg måler det 25% som når målene <br />Av de som bestemmer seg for nårmålet skal være nådd er det 40% som når målet <br />Av de som planlegger hvordan og nårmålet skal være nådd er det 50% som når målet<br />Av de som forplikter seg og delermålet med en annen person er det 65% som når målet <br />Kilde: The American Society for Training and Development, 1998<br />

×