Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vad menas med inbound marketing

228 views

Published on

Inbound marketing -är process som hjälper potentiella kunder att hitta till ditt företag
– oftast redan innan de tänkt göra ett köp. Och därefter bibehåller den varumärkeskännedomen i bakhuvudet tills det närmar sig ett konkret köpbeslut
Marketinghouse är en Inbound marketingbyrå.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vad menas med inbound marketing

 1. 1. MARKETINGHOUSE  ”Det  har  aldrig  varit  s  å  roligt  och  effek4vt  a5  jobba  med  marknadsföring  som  i  dessa  4der”  Annica  Thorberg,  grundare  av  Marke4nghouse  och  cer4fierad  inbound  marke4ng  konsult  Inbound  Marke-ng  
 2. 2. MARKETINGHOUSENya köp beteenden kräver nya kanaler•  B2B  köpare  är  idag    mer  insa7a  i  det  de  planerar  a7  köpa  •  De  söker  på  nätet  •  Frågar  andra  om  rekommenda-oner  •  Jämför  i  olika  forum,  webbplatser,  sociala  medier  etc  •  Därför  är  det  vik-gt  a7  B2B  företag  arbetar  med  tydliga  inbound  marke-ng  tak-ker  för  a7  bana  väg  in  -ll  företagets  webbplats  •  Marke-nghouse  reder  därför  ut  begreppet  Inbound  Marke-ng  •  Vi  är  cer-fierade  inbound  marke-ng  konsulter  specialiserade  på  B2B  marknadsföring  
 3. 3. MARKETINGHOUSELite fakta J  93  %  Av  B2B  köp    börjar  på  nätet        86%    av  klick  kommer  från  organiska  sökningar  12%    från  betalda  sökord        Företagsbloggande  Ökar  trafiken  -ll  webben  med  56  %          80%    av  B2B  vill  ha  informa4on  via  ar4klar  –  inte  reklam        79%  Av  företag  som  har  en  blogg  rapporterade  e7  posi-vt  Inbound  marke-ng  ROI  Källor:  HubSpot,  PR  20/20,  Google  
 4. 4. MARKETINGHOUSEVad menas med inbound marketingEn process somhjälper potentiella kunderatt hitta till ditt företag– oftast redan innan de tänkt göra ett köp.Och därefter bibehållerden varumärkeskännedomen i bakhuvudet tillsdet närmar sig ett konkret köpbeslut
 5. 5. MARKETINGHOUSEVad menas med Inbound marketingInbound  marke4ng  –  ”nymedia”    •  Ny7  begrepp  inom  marknadsföring    •  Marknadsföring  i  olika  kanaler  på  Internet    •  Fokusera  på  a7  bli  hi7ad  av  poten-ella  kunder  och  andra  intressenter  via  Internet  (pull)  istället  för  a7  leta  upp  kunden  och  sälja  •  Passar  mkt  bra  för  B2B  företag    Outbound  Marke4ng  –  ”gammelmedia”  •  Företag  trycker  ut  marknadsinforma-on  (push)  riktat/oriktat  •  Företaget  ”betalar”  för  sin  väg  -ll  kunder  via  olika  typer  av  tradi-onell  marknadsföring¨  •  Annonsering,  kampanjer,  trycksaker,  mässor  etc  (online  mafö)  
 6. 6. MARKETINGHOUSEInbound marketing strategiSmarta  inbound  marknadsförare  ökar  närvaron  på  Internet  genom  olika    •  Tak-ker,  ak-viteter,  kampanjer  etc  ”  •  Som  drar  in  (”pull”)  köparen  -ll  sin  webbplats    Inbound”  marknadsförare  4llhandahåller  •  Användbar  och  delbar  informa-on,  •  Verktyg  och  resurser  för  a7  locka  poten-ella  kunder  in  -ll  sin  verksamhet  och  webb.  •  Content  marke-ng  is  the  key    De  tre  nyckelverktygen  för  ”inbound  marke4ng”  är  •  Blogg  &  content  marke-ng  •  Sökordsop-mering  •  Social  Media  Marknadsföring  (LinkedIn  t  ex)  
 7. 7. MARKETINGHOUSEA7rahera   Konvertera   Avsluta   Vårda  Blogg  Sociala  media  Nyckelord    Sidor      Calls  to  Ac4on  Landiningssidor  Formulär  Kontakter        Emails  Market  automa4on  CRM  integra4on        Social  media  Smart  Calls  to  Ac4on  Email  Market  automa4on      Besökare   Lead   Kund   Referens  Inbound marketing
 8. 8. MARKETINGHOUSEKombinera Inbound marketing med…Outbound  strategi  (tradi4onell  mafö)    Företags  kommunika4ons  strategi  Nurturing  eller  Marke4ng  automa4on  strategi    Online  kampanjer  •  banners  •  Virtuella  events  •  Webinarier  •  Nyhetsbrev  och  epost      Offline  kampanjer  •  Mässor  •  DM  •  Annonsering    Varumärke  Produktlanseringar      Analyser  Kommunika4on    Ökar  klickfrekvensen  Ökad  konverteringen  Förkortar  säljcykler        Låter  sälj  veta  när  prospekts  engagerar  sig  online  
 9. 9. Källa:  Hubspot  2013  MARKETINGHOUSEInbound marketing allt viktigare
 10. 10. MARKETINGHOUSEVill du veta mer§  Ladda  ner  vår  E-­‐bok  på  www.marke-nghouse.se  §  Anmäl  dig  -ll  våra  nyhetsbrev  §  Följ  oss  I  sociala  medier  (klicka  på  ikonerna)  
 11. 11. MARKETINGHOUSETack!•  Hejja:      Annica  Thorberg  J  •  Maila:        annica@marke-nghouse.se  •  Surfa:        www.marke-nghouse.se  •  Pingla:        0709-­‐16  93  00  •  Anlita:      Föreläser/utbildar/hyr  ut  •  Kan:                                          •  Cer-fierad  B2B  Social  media  Konsult  |  Cer-fierad  Inbound  marke-ng  konsult  |  Cer-fied  Partner  Agency  för  HubSpot  |  LinkedIn  konsult  •  Socialisera:  •  Twi7er  |  LinkedIn  |  Facebook  |  Google+  |  Muxi  SlideShare  |  Pinterest  |  Company  Book  |      Foursquare      

×