Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

M3 hubungan etnik2

1,826 views

Published on

PLURALITI BUDAYA DAN ETNIK DI ALAM MELAYU ZAMAN AWAL

 • Be the first to comment

M3 hubungan etnik2

 1. 1. BAB 2: PLURALITI BUDAYA DAN ETNIK DI ALAM MELAYU ZAMAN AWAL Hubungan Etnik Di Malaysia
 2. 2. Pluralisme Budaya Alam Melayu <ul><ul><li>Kedudukan yg strategik </li></ul></ul><ul><ul><li>Pengembangan agama, kekayaan, kemegahan </li></ul></ul><ul><ul><li>Berdagang mencari rezeki, kekayaan & pengalaman </li></ul></ul>
 3. 3. Pluralisme Budaya Alam Melayu <ul><li>Pengaruh Hinduisme & Buddhisme </li></ul><ul><li>1. seni budaya </li></ul><ul><ul><li>kesenian seperti epik dan mitos, watak wayang kulit, bunga manggar, bunga telur </li></ul></ul><ul><li>2. adat resam </li></ul><ul><ul><li>adat istiadat menjunjung raja, upacara bersanding, mas kahwin, bomoh, kepercayaan orang tua </li></ul></ul>
 4. 4. Pluralisme Budaya Alam Melayu <ul><li>‘ Raja’ & ‘Kerajaan’ = istilah Hindu </li></ul><ul><li>Raja = diutuskan oleh Tuhan, mesti ditaati </li></ul><ul><li>Kebesaran raja digambar melalui pembinaan candi-candi besar cth: Borobudur, Angkor Wat </li></ul>
 5. 5. Pembentukan Masyarakat Pluralistik <ul><li>Masyarakat pluralistik bertambah kompleks dgn kedatangan orang Barat sebagai saudagar, mubaligh dan penjajah </li></ul><ul><li>Empayar Melaka sebagai The Venice of the East menjemput kedatangan orang Barat </li></ul>
 6. 6. Pembentukan Masyarakat Pluralistik <ul><li>Berakhirnya kemuncak pluraliti akibat kedatangan kuasa kolonial & imperial </li></ul><ul><li>Memperkenalkan sistem kerajaan Barat: </li></ul><ul><li>Perundangan </li></ul><ul><li>Kehakiman </li></ul><ul><li>Eksekutif </li></ul>
 7. 7. Pembentukan Masyarakat Pluralistik <ul><li>Fokus pada hal-ehwal negara shj </li></ul><ul><li>Perkembangan nasionalisme metodologikal ( methodological nationalism ) </li></ul><ul><li>Hal ehwal agama dan budaya tidak dititikberatkan </li></ul>
 8. 8. Masyarakat Pluralistik Selepas Merdeka <ul><li>Politik </li></ul><ul><li>Pakatan dalam Parti Perikatan terus mengamalkan sikap tolak ansur </li></ul><ul><li>Semua parti politik (UMNO, MIC, MCA) yg berdasarkan kumpulan etnik menerima Tunku Abdul Rahman sebagai pemimpin negara yg berjuang untuk semua rakyat </li></ul>
 9. 9. Masyarakat Pluralistik Selepas Merdeka <ul><li>Perlembagaan </li></ul><ul><li>Perlembagaan Malaysia berasal daripada Persekutuan Tanah Melayu dgn penambahan dan pengubahsuaian </li></ul><ul><li>Terus menjadi panduan asas dan rujukan tertinggi kepada pelaksanaan kontrak sosial antara pelbagai kaum </li></ul>
 10. 10. Masyarakat Pluralistik Selepas Merdeka <ul><li>Pendidikan </li></ul><ul><li>Sistem pendidikan nasional wujud pada 1956 dgn lahirnya Penyata Razak </li></ul><ul><li>Empat aliran pendidikan vernakular – Inggeris, Melayu, Cina &Tamil dikekalkan di peringkat sekolah rendah </li></ul><ul><li>(Pelajar digalakkan memilih sekolah kebangsaan rendah dan menengah demi perpaduan kaum) </li></ul>
 11. 11. Masyarakat Pluralistik Selepas Merdeka <ul><li>Ekonomi </li></ul><ul><li>1. Rancangan pra-merdeka </li></ul><ul><li>Rangka Pembangunan Persekutuan Tanah Melayu (1950-1955) </li></ul><ul><li>2. Rancangan selepas merdeka Rancangan Persekutuan Tanah Melayu ke-2 dan RMPertama </li></ul><ul><li>3. Perancangan dlm era Dasar Ekonomi Baru RMK2, RMK3, RMK4, RMK5 </li></ul><ul><li>4. Dasar-dasar Pembangunan Negara </li></ul><ul><li>RMK6, RMK7, RMK8, RMK9 </li></ul>
 12. 12. TAMAT

×