Neulamaki Sarkiniemi 140909

1,272 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Slide 51:
  http://www.flickr.com/photos/jarsjo/ (esimerkki Flickr:n käytöstä)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Slide 49:
  http://www.voxopop.com (puheviestejä ilmaiseksi nettiin)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Slide 46:
  http://twitter.com/kotkanaiklukio (Kotkan aikuislukion Twitter)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Slide 45:
  http://www.qaiku.com/channels/show/sometu/
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Slide 42:
  http://sanaonteko.ning.com/
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Neulamaki Sarkiniemi 140909

 1. 1. Neulamäen ja Särkiniemen koulun tietotekniikkailtapäivä 14.9.2009 Anu Wulff Verkko-opetuksen asiantuntija TIETOVERKKOJEN MONIPUOLINEN HYÖDYNTÄMINEN PERUSOPETUKSESSA
 2. 2. Miksi tietoverkkoja opetuksessa? <ul><li>Perusopetuksen opetussuunnitelmassa todetaan: ”Oppimisympäristön varustuksen tulee tukea myös oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä mahdollisuuksien mukaan tietoverkkojen käyttämiseen .” </li></ul><ul><li>Tieto- ja viestintätekniikan taidot on määritelty nykyisissä opetussuunnitelmissa kansalaistaidoiksi , joihin opastaminen on koulutuksen järjestäjän velvollisuus. </li></ul>
 3. 3. Tieto- ja viestintätekniikan taitotasotavoitteet oppijoille Kuopiossa <ul><li>Perusopetuksessa tavoitteet palasteltu eri luokkatasoille (1.-2., 3.-4., 5.-6., 7., 8. ja 9. lk) </li></ul><ul><ul><li>Pohjana opetushallituksen suositus (2005) </li></ul></ul><ul><li>Hyväksytty helmikuussa 2009 perusopetuksen johtotiimissä </li></ul><ul><li>Työpajapäivissä (3 kpl) avattu tavoitelauseita ja kerätty tukimateriaalia </li></ul><ul><li>Kuopion TVT-ops + tukimateriaalit Veräjässä http:// www.peda.net / veraja / kuopio /jelppi/ tvtops </li></ul><ul><li>Turun vinkkejä: </li></ul><ul><li>http:// www.tkukoulu.fi / vlinkit / db / </li></ul>
 4. 4. Missä tietoverkot ovat parhaimmillaan? (helpottamassa opettajan työtä ja motivoimassa oppilaita oppimaan) <ul><li>Rikastamassa luokkaopetusta, esim. eri ilmiöiden esittäminen datatykillä </li></ul><ul><li>Tukemassa kotitehtävien ja ryhmätöiden tekemistä (esim. tiedonhaku) </li></ul><ul><li>Opetuksen yksilöllisissä järjestelyissä esimerkiksi oppijan sairauden aikana </li></ul><ul><li>Koulujen välisten yhteistyöprojektien, myös kansainvälisten hankkeiden, toteuttamisessa </li></ul><ul><li>Tukiopetuksessa ja lisäharjoitusten tarjoamisessa (eriyttäminen) </li></ul><ul><li>Ym. …. </li></ul>Tietoverkot tukevat opetusta ja oppimista
 5. 5. Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen ja opettajan tukena Kuopiossa <ul><li>Käytettävissä olevat verkkotyökalut, mm. : </li></ul><ul><li>Peda.netin työkalut </li></ul><ul><ul><li>Oppimappi, Verkkolehti, Veräjä </li></ul></ul><ul><li>Opit / WSOY (n. 600 lisenssiä) </li></ul><ul><li>Moodle (lukioissa) </li></ul><ul><li>Facta Tietopalvelu (2007-2009) </li></ul><ul><li>TutkiNet-oppimisaihiot (Otava) pilottikäytössä 4 koululla </li></ul><ul><ul><li>Kalevala, Neulamäki, Puijonsarvi, Vehmersalmi </li></ul></ul><ul><li>Perinteiset toimisto-ohjelmat (Word, PP, Excel) </li></ul><ul><li>Ym. kouluille ostetut opetusohjelmat </li></ul><ul><li>OPH:n ja YLE:n verkkomateriaalit </li></ul><ul><li>Avoimet ohjelmat/palvelut (blogit, wikit, kirjanmerkit, videot, äänet…) </li></ul>
 6. 6. Peda.net: Veräjä <ul><li>http://www.peda.net/veraja/kuopio/neulamaki/ </li></ul><ul><li>http:// www.peda.net / veraja / kuopio / hatsala / </li></ul><ul><li>http:// www.peda.net / veraja / jyvaskyla /tikka/oppilaat/4c </li></ul><ul><li>http://www.peda.net/ veraja /liikenne </li></ul><ul><li>http://www.peda.net/ veraja / uurainen /koulukeskus/oppiaineet/vuosiluokat79/fysiikka/verkkokurssi/ </li></ul><ul><li>http:// www.peda.net / veraja / joutsa / ya /opo </li></ul><ul><li>Oppilaitoksen, oppiaineen tai luokan tiedotusympäristö ja kotisivut </li></ul><ul><li>Oman opetuksen tukeminen </li></ul><ul><li>Yksittäinen veräjä koostuu moduleista, joiden paikkaa voi vapaasti muokata kunkin veräjän sisällä </li></ul><ul><li>Kunkin veräjän alla voi olla aliveräjiä </li></ul>
 7. 7. Peda.net: Verkkolehti <ul><li>http://www.peda.net/verkkolehti/valkeakoski/karjenniemi/perinne </li></ul><ul><li>http:// www.peda.net /verkkolehti/ vihanti / kirkonkylankoulu / nelkku </li></ul><ul><li>http:// www.peda.net /verkkolehti/valkeakoski/ karjenniemi /avaruus </li></ul><ul><li>http://www.peda.net/verkkolehti/heinavesi/lukio/heinavesitt </li></ul><ul><li>Oppilaiden kirjoitelmien, projekti- ja ryhmätöiden tuotanto- ja julkaisukanava (digi-kameran käyttö!) </li></ul><ul><li>Luokka-, kurssi- tai projektilehti </li></ul>
 8. 8. Peda.net: Oppimappi <ul><li>Oppimappi on (käyttäjätaidoiltaan vaativampi) verkko-oppimisalusta, jonka ominaisuuksia ovat mm. </li></ul><ul><ul><li>Materiaalin keskitetty hallinta, tiedostojen linkittäminen </li></ul></ul><ul><ul><li>Versionhallinta ja versioiden vertailu </li></ul></ul><ul><ul><li>Oppimistehtävien arviointi ja seuranta </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteisten materiaalipankkien käyttö (esim. </li></ul></ul><ul><ul><li> TutkiNet) </li></ul></ul><ul><ul><li>Käyttäjien hallinta ryhminä ja yksilöinä </li></ul></ul><ul><ul><li>Tunnusten ja ryhmien tuonti hallintojärjestelmästä </li></ul></ul><ul><ul><li>Web-julkaisu mahdollista </li></ul></ul>http:// peda.net /oppimappi
 9. 9. Opetushallituksen verkkomateriaaleja www.edu.fi  Oppimateriaalit <ul><li>Seitsemän veljestä –verkko-oppimateriaali http:// www.seitsemanveljesta.net / </li></ul><ul><li>Opi saksaa seikkaillen http:// www.edu.fi /oppimateriaalit/puutarhatonttu/ </li></ul><ul><li>France Aventures http:// www.edu.fi /oppimateriaalit/ franceaventures / </li></ul><ul><li>Kasvit - elävää kulttuuriamme http://www.edu.fi/oppimateriaalit/kasvikulttuuri/index.htm </li></ul><ul><li>Luki-Luukas lukemisen ja kirjoittamisen harjoittamiseen http://www.edu.fi/oppimateriaalit/lukiluukas/ </li></ul><ul><li>Ääni, melu ja kuulo (>11 v) http://www.edu.fi/page.asp?path=498,516,37445,8194,7965,31197 </li></ul><ul><li>Pikalukuharjoitus (matikka) http:// www.edu.fi /oppimateriaalit/aihiot/ fi /matematiikka/pikaluku_0_10/ index.html </li></ul><ul><li>Kertotaulu – taivas putoaa! http:// www.edu.fi /oppimateriaalit/aihiot/ fi /matematiikka/taivas/ </li></ul><ul><li>Terveellinen ateria http://www.edu.fi/oppimateriaalit/terveellinenateria/ </li></ul><ul><li>KenGuru auttaa opettajaa hyödyntämään TVT:tä opetuksessaan monipuolisesti http:// www.edu.fi /kenguru/ </li></ul>
 10. 19. YLE:n opetusta tukevia materiaaleja <ul><li>Opettaja.TV http://opettajatv.yle.fi </li></ul><ul><ul><li>Videoita, Teeman tv-ohjelmat </li></ul></ul><ul><li>YLE Oppiminen http://oppiminen.yle.fi/ </li></ul><ul><ul><li>Oppimateriaalit </li></ul></ul><ul><li>YLE Areena http://areena.yle.fi </li></ul><ul><ul><li>Mm. hyviä podcasteja </li></ul></ul><ul><li>Elävä arkisto http://www.yle.fi/elavaarkisto/ </li></ul>
 11. 20. Opetuskäyttöön soveltuvia ohjelmia ja linkkejä <ul><li>Löytyy verkosta loppumattomiin </li></ul><ul><li>Anun linkkilista </li></ul>
 12. 21. Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen tukena tulevaisuudessa <ul><li>Vuorovaikutus ja avoimuus </li></ul><ul><li>Tietovirtojen hyödyntäminen ( RSS ), tiedon jakaminen </li></ul><ul><li>Informaalin ja formaalin oppimisen tasapaino </li></ul><ul><li>Ilmaiset verkkotyökalut </li></ul><ul><ul><li>Kommunikointiin ( Windows Messenger , Google Talk , Skype , Second Life …) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tiedon/tiedostojen jakamiseen ( Delicious , Moodle , YouTube , Flickr , Box.net , Microsoft SkyDrive , Google Earth , …) </li></ul></ul><ul><ul><li>Yhteisölliseen prosessointiin (yhteisöalustat) ( Ning , blogit , mikrokanavat , wikit , miellekartat , Facebook …) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajanhallintaan ja organisointiin ( Google Calendar , Sumpli.com , Doodle / esim . …) </li></ul></ul><ul><li>KPK:n mediapalvelimen luomat mahdollisuudet ( Virtuaaliluokka ) </li></ul><ul><ul><ul><li>Saksan (B2) opetusta Vehmersalmen ja Riistaveden välillä (2009-2010) </li></ul></ul></ul>
 13. 22. Sosiaalinen web: Web2 ja eLearning 2 <ul><li>Yksisuuntaisista julkaisukanavista monisuuntaisiin vuorovaikutuskanaviin </li></ul><ul><li>Keskeistä sosiaalisuus; verkostoituminen ja yhteistyö, yhteisöllisyys </li></ul><ul><li> Kollektiivinen älykkyys </li></ul><ul><li>Käyttäjät valitsevat itse yhteisönsä </li></ul><ul><li>Avoimia helppokäyttöisiä työkaluja </li></ul><ul><li>e-Learning 2: Suljetuista alustoista poiketen oppimisympäristöksi koko verkko </li></ul><ul><li>elinikäinen oppiminen <> elämänlaajuinen oppiminen (formaali <> informaali oppiminen) </li></ul>
 14. 23. Sosiaalisen median työkalut antavat loputtomasti mahdollisuuksia – ja niitä voi yhdistellä! <ul><li>Googlen työkalut (kalenteri, Docs, Earth) </li></ul><ul><li>Blogit, mikrokanavat (Qaiku/Twitter) ja wikit </li></ul><ul><li>Videoiden ja kuvien jakaminen verkossa (YouTube, Flickr) </li></ul><ul><li>Yhteisöalustat, kuten Ning </li></ul><ul><li>Miellekartta - online-työkalut </li></ul><ul><li>Äänikommentit (Voicethread) </li></ul><ul><li>Sosiaaliset kirjanmerkit (Delicious, Diigo) </li></ul>
 15. 24. Tietovirtojen hyödyntäminen eli RSS-syötteiden mahdollisuudet
 16. 25. Virtuaalitila kokoustamiseen tai ohjaamiseen tai opetuksen jakamiseen tai…
 17. 26. Second Life – Seminaarit – Ideointi – Ryhmätyöt – Havainnollistaminen (yli 18-vuotiaille) ISOverstaan SLurl: http://slurl.com/secondlife/EduFinland%20III/151/210/23 / Ohjeita: http://docs.google.com/View?id=dxs3c5f_141dkvkczhn
 18. 27. Google Docs yhteiskirjoitukseen tai esityksen julkaisemiseen (docs.google.com)
 19. 28. Google Docs  ei enää loputonta tiedostojen lähettelyä sähköpostilla
 20. 29. Google Docs  vaatii Google-tilin perustamisen
 21. 30. Google Docs
 22. 31. Wikit yhteiskirjoitukseen – mm. suunnitteluprosessit ja tiedonkeruu keskustelun kera (www.wikispaces.com)
 23. 32. Wiki  yhteisöllinen oppimisympäristö, kirjoitusprosessi näkyväksi
 24. 33. Wiki opiskelijoiden käytössä  Lukion maantieteen kolmoskurssi
 25. 34. Google Earth <ul><li>Ilmainen ohjelmisto maapallon tutkailuun </li></ul><ul><li>Täytyy ladata koneelle </li></ul><ul><li>Perustuu satelliittikuviin + erilaisiin mallinnuksiin </li></ul><ul><li>Sisältää paljon tietopaketteja </li></ul>Helsingin keskusta
 26. 35. <ul><li>Google Earth tuo maailman lähemmäksi – mm. havainnollistamisen ja suunnittelun työkalu </li></ul>
 27. 38. Miellekartalla tiedot järjestykseen! Visuaalinen
 28. 39. Miellekartta – kognitiivinen työkalu tiedonrakentelun tukemiseen ( www.dabbleboard.com )
 29. 40. Blogeilla vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyden tukemista – tiedon ja kokemusten jakamista
 30. 41. Opettajan blogi + RSS-syötteitä
 31. 42. Opiskelijan blogi – henkilö/ryhmäkohtainen oppimisympäristö, oppimispäiväkirja. Kommentit olennaisia
 32. 43. Koulun blogi – Ihastjärven koulu
 33. 44. Mikrokanavat: Qaiku/Brigthkite/Twitter mikrobloggailuun - ”kahvipöytäjutteluun verkon yli”, (kv)suunnitteluun, tiedon jakamiseen, rapoamiseen…. Omat kanavat eri teemoille/ryhmille!
 34. 45. Qaikun verkkoyhteisö tuottaa ja jakaa tietoa yhteisöllisesti - verkostoituminen
 35. 46. Twitter – kansainvälisesti suosituin mikrokanava
 36. 47. Monimedia peliin!
 37. 48. Yhdistä helposti kuvia ja ääntä! ( Voicethread , esim1 , esim2 )
 38. 49. Videot löydät ja jaat esim. YouTubessa / TeacherTubessa , kuvat esim. Flickr tai Panoramio –palveluissa, puheviestit Voxopop ( esim1 ) - sivulla
 39. 50. Mm. YouTubessa jaat ja löydät videoita (huomaa hakukenttä ylhäällä ja linkki & Embed-koodi oikealla!)
 40. 51. Mm. Flickr -palvelun avulla jaat kuvia ja videoita
 41. 52. Jaa reittitiedot (gps) ja kuvat reitiltä www.everytrail.com ( kivijuttu )
 42. 53. Yhteisöalusta Ning – keskusteluja, mediaa, RSS-syötteitä, ryhmiä, blogit ym.
 43. 54. Yhteisöalusta Ning – osallistujilla mahdollisuus olla aktiivisia
 44. 55. Sosiaaliset kirjanmerkit ovat aina mukanasi! Mm. Delicious , Diigo
 45. 56. Sosiaaliset kirjanmerkit ovat aina mukanasi!
 46. 57. <ul><li>Ota yhteyttä jos jokin jäi askarruttamaan tai haluat lisäopastusta </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>p. 18 4205 </li></ul>

×