Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ISOverstaan esittely Keudalla, Tuusulassa 22.1.2009

886 views

Published on

Keski-Uudenmaan ammattiopiston opettajille suunnattu verkko-opetuksen seminaari, jossa mm. esiteltiin ISOverstaan palveluja

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ISOverstaan esittely Keudalla, Tuusulassa 22.1.2009

 1. 1. Anu Wulff, verkko-opetuksen asiantuntija Keuda, Tuusula 22.1.2009 ISOverstas opetuksen ja oppimisen tukena – ammatillisen kehittymisen kehittäjäyhteisö ” Ne, jotka haluavat mennä nopeasti, kulkevat yksin. Ne, jotka haluavat mennä pitkälle, kulkevat yhdessä ” (kenialainen sananlasku)
 2. 2. <ul><li>60 oppilaitosta: 51 lukiota, 9 ammatillista oppilaitosta </li></ul>07.06.09 ISOverstaassa mukana
 3. 3. ISOverstas – kehittäjäyhteisö Johtoryhmä Verstastiimi Alueellinen kokous Pohjois-Karjalassa <ul><li>Avainhenkilö-tapaamiset </li></ul><ul><li>rehtorit / yhteyshenkilöt </li></ul><ul><li>opot ja verstastuet </li></ul><ul><li>ammatillinen koulutus </li></ul>Täydennys- koulutus Strategiaryhmä Koulu-vierailut
 4. 4. Kehittäjäyhteisö Tuottaa Kehittää Jakaa Ylläpitää Opetustarjonta Virtuaaliluokka-palvelut Sisältötuotanto Täydennys- koulutus
 5. 5. Verkko-opetustarjonta <ul><li>Oppilaitosten / opiskelijoiden hyödynnettävissä lv. 2008-09: </li></ul><ul><li>Verkko-opetustarjonta (Moodle) </li></ul><ul><ul><li>Tarjolla 230 verkkokurssia, mm. oppiaineiden syventäviä kursseja ja harvinaisia kieliä </li></ul></ul><ul><li>Virtuaaliluokan opetustarjonta (oppituntitallenteet / samanaikaisopetus) </li></ul><ul><ul><li>Tarjolla 34 kurssia </li></ul></ul>Kaikki verstasoppilaitokset voivat tuoda kursseja yhteiseen, kaikille avoimeen opetustarjontaan
 6. 6. ISOverstaan maksullisen verkko-opetustarjonnan toteuttaminen Opetusta tarjoava koulu Opiskelija Opiskelijan kotikoulu Verkko-opettaja 1. Päätös tarjottavista verkko-kursseista 2. Ohjaus ja palkkio sovittu 3. Koulun perustiedot järjestelmään 4. Saatu ilmoittautu-minen ja maksu-sitoumus 5. Moodle-tunnusten hankinta opiskelijalle 6. Kurssipäivä-kirja ja lasku opiskelijan kotikoululle, palkkio opettajalle 1. Verkko-kurssi ISO-verstaan Moodleen 2. Kurssitiedot ISOverstaan kurssitarjontaan 3. Saatu kurssille ilmoittautum. sähköpostilla 4. Alku-ohjeet ja tunnukset opiskelijalle 5. Ohjaus-prosessi ja arviointi 6. Kurssi-päiväkirja kansliaan 7. Palaute ja jatko-kehitys 1. Päätös ISOverstaan verkkokurs-sien käytöstä 2. Opiskelijan kurssivalinnan hyväksyminen ja ilmoittaminen verkkokurssille 3. Maksusitoumus lähetetään 4. Mahdollinen lähiohjaus ja loppukoe 5. Kurssipäiväkirja 6. Kurssisuoritus omaan järjestelmään 7. Laskun maksaminen 1. Neuvottelu verkkokurssin valinnasta opon/rehtorin kanssa 2. Opo tai rehtori ilmoittaa opiskelijan verkkokurssille 3. Alkuohjeet ja tunnukset verkko-opettajalta 4. Opiskelu verkkokurssilla (mahd. lähiohjaus ja kokeet omalla koululla) 5. Opiskelija antaa kurssipalautteen ja saa arvosanan ISOverstas vastaa verkko-opetustarjonnan rakentamisesta, kehittämisestä ja ylläpidosta
 7. 7. <ul><li>Mahdollisuuksia yksilöllisen ja joustavan opintopolun rakentamiseen </li></ul><ul><li>Uudenlaisia oppimis- ja verkostoitumiskokemuksia </li></ul><ul><ul><li>jatkuvasti muuttuvan ja lisääntyvän tiedon löytämisessä, käsittelyssä ja hallinnassa </li></ul></ul><ul><ul><li>opittavien asioiden harjoittelussa ja soveltamisessa </li></ul></ul><ul><ul><li>yhteistyössä toisten opiskelijoiden kanssa </li></ul></ul><ul><li>Tulevaisuuden opiskelu- ja työelämätaitoja </li></ul><ul><ul><li>jatkuvaan oppimiseen ja itsenäiseen tiedon hankintaan </li></ul></ul><ul><ul><li>verkkotyöskentelyyn ja tiimityöhön </li></ul></ul>Verkko-opiskelu tarjoaa opiskelijalle
 8. 8. Sisältötuotanto <ul><li>Verkkokurssipohjat (Moodle) </li></ul><ul><li>Noin 260 verkkokurssipohjaa (lukio ja ammatillinen) </li></ul><ul><li>Vapaasti muokattavaksi ja hyödynnettäväksi lähiopetuksen tukena tai verkkokurssina </li></ul><ul><li>ISOaitta (oppimateriaalien jakeluun) </li></ul><ul><li>Alustariippumattomia ja luokiteltuja oppimateriaaleja yhteisessä käytössä noin 3700 </li></ul><ul><li>Lähiopetuksen tueksi tai linkitettäväksi verkkokurssiin </li></ul><ul><li>ISOarkisto </li></ul><ul><li>Videotiedostoja oppilaitosten sisäiseen käyttöön (esim. oppituntitallenteet) </li></ul>
 9. 9. ISOverstaan virtuaaliluokkapalvelut Samanaikais-opetus (Virtuaalitilasta tuotantoluokassa) Oppitunti-tallenteet (Wirecastilla tai Virtuaalitilasta tuotantoluokassa) Kokous/ryhmä-työpalvelut ( Virtuaalitilass a) Virtuaaliluokan opetustarjonta Taustaprosesseja mm.: - Mediapalvelimen ylläpito - Opettajien ja opiskelijoiden perehdyttäminen virtuaaliluokkapalvelujen käyttöön - Erilaisten pedagogisten mallien suunnittelu ja testaus - Opetustarjonnasta tiedottaminen opiskelijoille ja opoille - Jatkuva ja viivästetty arviointi ja tutkimus - Virtuaaliluokkaoppaan rakentaminen Kaikilla verstaskouluilla - Koulukohtainen virtuaalitila - ISOarkisto + videoiden tallennusohjelma - Wirecast –ohjelma videoiden tuottamiseen Hankekouluilla (30 lukiota) lisäksi oma tuotantoluokka WEB2.0 – sosiaalisen median työkalut tukemassa kaikkea toimintaa ISOarkisto
 10. 11. ISOverstaan täydennyskoulutus <ul><li>Yhdenvertaisuus oppilaitoksissa (4 op, JoY, kokonaan verkko-opiskeluna) 2.2.- 4.3.2009 </li></ul><ul><li>Ammatillinen koulutus ISOverstaassa – kehittämisseminaari 4.2.2009 </li></ul><ul><li>Monimediaisen oppimateriaalin tuottaminen (4 op, JoY) 6.2., 20.2., 26.2., 18.3.2009 (Kuopio) </li></ul><ul><li>Monimediaisen oppimateriaalin tuottaminen (4 op, JoY) 12.2., 24.2.,13.3., 24.3.2009 (Joensuu) </li></ul><ul><li>Moodle edistyneemmille käyttäjille 12.2.2009 ja 25.3.2009 </li></ul><ul><li>Verkko-Veso, ISOverstaan palvelut ja verkko-opetus (6 h verkossa) 16.2.- 31.5.2009 </li></ul><ul><li>Moodlen alkeet (2 pv) 19.2. ja 10.3.2009 </li></ul><ul><li>Verkostojohtaminen (2 op, Opeko) 20.2. ja 2.4.2009 </li></ul><ul><li>Google Earth 31.3.3009 </li></ul><ul><li>Sosiaalinen media verkko-opetuksen osana (4 op, JoY) 4 lähipäivää huhti-toukokuussa 2009 </li></ul><ul><li>ISOverstaan täsmäkoulutuksia oppilaitoksissa </li></ul><ul><li>ISOverstaspäivä IT-hallinnolle </li></ul><ul><li>ISOverstaan strategiaseminaari toukokuussa 2009 </li></ul>Tutustu ISOverstaan koulutuskalenteriin!
 11. 13. Verkkoympäristöjen tunnukset 1. Kurssi-ilmoittautumiset ilman salasanoja 2. Kurssiraportit ja ylläpito koulukohtaisella tunnuksella Henkilökohtaisten tunnusten luonti: 1. Moodleen koulun verstastuki 2. Portaaliin Anu ja Harri Koulukohtainen virtuaalitila: 1. Portaalitunnuksella ylläpitoon 2. Koulukohtaisella tunnuksella salasanan vaihto ja tiedostojen poisto
 12. 14. Uudelle vuosikymmenelle verkko-oppimisen edelläkävijänä ja aktiivisena toimijaverkostona Lisätietoja: www.isoverstas.fi

×