Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PaikkaOpin esittely

238 views

Published on

PaikkaOppi on kouluille maksuton verkkopohjainen oppimisympäristö.

Se sisältää työkaluja paikkatietotaitojen perusteiden hallintaan sekä ohjeita paikkatiedon soveltavaan käyttöön eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PaikkaOpin esittely

 1. 1. www.paikkaoppi.fi
 2. 2. Paikkatieto on • aistittua • koettua • havainnoitua • mitattua • muistettua tietoa paikasta.
 3. 3. Kansalaisen paikkatietotaidot arkielämän apuna ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa • navigointi ja sijainnin ilmoittaminen esim. hätätilanteissa. • tiedon haku karttapalveluista, esim. lähin pankkiautomaatti, hyvä kahvila. • vaikuttaminen ja osallistuminen esim. kaupunkien karttapohjaiset palautepalvelut, eri organisaatioiden tuottaman paikkatietoaineiston löytäminen ja hyödyntäminen. • paikkatietoteknologiaa hyödynnetään työelämässä entistä enemmän, esim. • ympäristötutkimuksessa esimerkiksi tulvariskialueiden kartoittaminen • kaupunkisuunnittelussa kaavoituksessa • yrityksissä liikenteen ohjauksen suunnittelussa kuljetusten optimoimiseksi • sekä markkinoinnissa esim. myymälöiden ja automarkettien sijaintisuunnittelu ja suoramarkinoinnin alueellinen kohdentaminen. Tutkimustaidot paikkatiedon avulla • uusissa opetussuunnitelmissa tutkimustaidot jo alakoulun ensimmäisiltä luokilta lähtien. • PaikkaOppi on hyvä tutkimustyökalu, jolla omia ympäristöhavaintoja saa tallennettua, analysoitua, esitettyä ja jaettua.
 4. 4. • Useita kouluaineita ja niiden integrointia tukeva paikkatiedon verkkopohjainen oppimisympäristö. • Kartta-aineistot, pedagogiset työkalut ja oppimateriaalit ovat kaikille käyttäjille maksuttomia. Näin oppilaitoksilla tasavertaiset mahdollisuudet niiden hyödyntämiseen. • Koulujen ei tarvitse investoida erillisiin paikkatieto-ohjelmiin ja karttoihin. • Suomalainen innovaatio, jolla ei ole ollut esikuvia muualla maailmassa.
 5. 5. • Palvelu nyt käytössä lukioasteella maantieteen ja biologian opetuksessa koko maassa. • Nykyisten hankkeiden tavoitteena: • saada palvelu olennaiseksi osaksi koulujen sähköistä oppimateriaalia myös ylä- ja alakouluihin. • kehittää uuden pedagogiikan mukaisia oppiaineita integroivia, tutkivaan ja kokeilevaan oppimiseen kannustavia opetuksen malleja. Visio: palvelua on mahdollisuus kehittää edelleen luovuuteen ja innovaatioihin innostavaksi tiedekasvatuksen työkaluksi, jossa uutta tutkimustietoa ja avointa dataa hyödynnetään opetuksen tarpeisiin.
 6. 6. • Rekisteröityneitä opettajia ja opiskelijoita useita tuhansia. • Syksyllä 2016 PaikkaOppi jalkautuu eri puolille Suomea. Koulutusta ja infoa järjestetään sekä opettajille että oppilaille eri oppiaineissa (huom. monialaiset oppimiskokonaisuudet) alakoulusta lukioon.
 7. 7. PaikkaOppi on kehitetty 2000-luvulla usean toimijan yhteistyönä: • Opetushallitus • yliopistot (Turku, Helsinki) • paikkatietoon erikoistuneet toimijat: Maanmittauslaitos, Geodeettinen laitos, Lounaispaikka, Arbonaut Oy • koulutusta järjestävät kaupungit: Turku, Kaarina ja Joensuu
 8. 8. Kartta-alustan käytön harjoitteluun. Sopii kaiken ikäisille koululaisille. Lyhyitä tehtäviä oppitunnin piristykseksi. Ulkona oppimista ja oman lähiympäristön havainnointia ja tutkimista. Pieniä projekteja eri aiheista luokkatyöskentelyyn.
 9. 9. Matematiikassa symmetrioita kaupunki-luonnossa: kuvataan ja viedään kartalle. l Maantiedossa ja kotitaloudessa lähiruokaprojekti. Kotitaloudessa tutkitaan ruoka-ainesten alkuperää ja valmistetaan ateria lähiruoasta. Maantiedossa merkitään lähituottajat kartalle ja keskustellaan ruoantuotantotapojen vaikutuksista ihmiseen ja ympäristöön. Äidinkielessä, historiassa kerätään oman alueen perinnetietoa esim. videohaastattelemalla vanhempia ihmisiä. Videot kootaan kartta-alustalle yhteiseksi karttaesitykseksi.. Biologia, ympäristöoppi mobiilikasvio Kasvien kuvat kartta- alustalle mobiilikasvioksi. Kemiassa ja maantieteessä vesistötutkimus: verrataan lähivesistöjen vesinäytteitä (esim. pH, sameus) erilaisissa paikoissa. Mistä erot johtuvat? Matematiikassa ja maantieteessä arvioidaan geometrisiä muotoja lähiympäristössä. Luodaan kartta- alustalle tarkastellut reitit ja alueet, ja lasketaan reittien pituudet ja alueiden pinta-alat.
 10. 10. PaikkaOpissa on peruskartta ja maastotietokanta koko Suomesta sekä aineistoa seuraavista teemoista: • Ilma- ja satelliittikuvat • Vesistö • Maasto ja geologia • Maankäyttö ja liikenne • Ympäristötutkimus • Luonnonsuojelualueet • Yhdyskuntarakenne ja kaavoitus • Kulttuuriympäristö ja historialliset kartat • Koordinaatistot • Paikannimet ja hallinnolliset kartat Kuvassa PaikkaOpin karttaikkuna, johon on valittu Tampereen Pyynikinharjun maaperä ja rinnevalovarjostus päällekkäisinä kerroksina. Karttojen avulla voit tarkastella, miten maaperäaines vaihtelee korkeussuhteiden myötä. Voit myös säädellä kerrosten läpinäkyvyyttä.
 11. 11. Valitse joko pelkästään Suomen pohjakartta tai lisää päälle kunta- ja maakuntajako -aineisto. Oppilaat voivat merkitä karttaan tapahtumia, ilmiöitä tai kohteita, esim. • suurimmat suomalaiset kaupungit • historialliset rajat • suurimmat vesistöt • murrealueet • kasvimaantieteelliset alueet • suomalaisten taiteilijoiden kotipaikat • vanhempien ja isovanhempien asuinpaikat • kesälomareitit kotimaassa • maakuntalaulut maakuntien pääkaupunkeihin • tv-sarjojen tapahtumapaikat… Oppilaiden arviot suurimpien kaupunkien sijainnista Suomessa pistekohteina. Kartalle voi merkitä kohteita: alueina pisteinä viivoina
 12. 12. Integroidaan äidinkieltä, ympäristöoppia, englantia ja saksaa. Oppilaat kuvaavat lempipaikkoja kotipaikkakunnalla. Kuvat ja tekstit kolmella kielellä viedään kartta-alustalle. Kartta jaetaan muiden koulujen kanssa. Mallin kehittäminen ja testaus: luokanopettajat Sirkku Alin ja Kati Andersen Turun Puolalan koulu, luokat 4b ja c
 13. 13. Integroidaan fysiikan, maantieteen ja historian oppiaineita. Tutkitaan fysikaalisia suureita ”työ ja teho” sekä havainnoidaan oman lähiympäristön portaiden ympäristöä, maastoa ja muita erityispiirteitä. Kerätyt havainnot kirjataan ylös ja ne käsitellään oppitunnilla, jonka jälkeen ne tuodaan PaikkaOpin kartta-alustalle. Mallin kehittäminen ja testaus: matemaattisten aineiden lehtorit Kimmo Lehtinen ja Johanna Halttunen turkulainen Luostarinvuoren koulu, 7 lk
 14. 14. Alkuopetuksen tehtävä yhdistää ympäristöoppia, liikuntaa ja kuvaamataitoa. Tehtävässä opiskellaan erilaisia talventörröttäjälajeja, eläimiä jotka käyttävät kasveja ravintonaan talvella, aiheeseen liittyviä liikuntaleikkejä, törröttäjien piirtämistä. Mallin kehittäminen ja testaus: luokanopettaja Maritta Tammio Piispanlähteen koulun 2b, Kaarina Sopii maantiedon ja kemian monialaiseksi tehtäväksi. Oppilaiden eri vesistöistä ottamista näytteistä analysoidaan veden pH, sameutta, sähkönjohtokykyä ja hapen kyllästymisastetta. Tulokset viedään PaikkaOpin kartta-alustalle. Mallin kehittäminen ja testaus: Biologian ja maantieteen opettajat Ari Kalske, Minna Hämäläinen ja Turun yliopiston MobiLuma -hanke Luostarinvuoren koulun 9 lk, Turku
 15. 15. Haastattelujen tuloksia Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiolaisten maantieteen kurssilla toteutetusta lähiötutkimuksesta. Kurssin toteutti maantieteen opettaja Nina Brander.
 16. 16. www.paikkaoppi.fi www.facebook.com/paikkaoppi/ projektikoordinaattori virpi.hirvensalo@turku.fi Koulutukset koko Suomi, elokuu 2016-joulukuu 2017 Tilaa: urly.fi/Bj2 • infotilaisuuksina sivistystoimen johdolle ja rehtoreille. • workshopeina opettajille palvelun käyttöönottamisesta ja käytöstä eri oppiaineissa tai monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. • luokka- tai kenttäopetuksena oppilaille palvelun peruskäytöstä, valmiista tehtävistä tai omasta projektista.

×