Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PaikkaOpin esittely

150 views

Published on

PaikkaOppi on kouluille maksuton paikkatiedon oppimisympäristö. PaikkaOpin kartta toimii oppilaiden projektialustana erilaisissa lähiympäristön tutkimusprojekteissa alakoulusta lukioon.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

PaikkaOpin esittely

 1. 1. www.paikkaoppi.fi
 2. 2. • Suomalainen, kouluille maksuton verkko-oppimisympäristö. • Interaktiivinen kartta toimii projektialustana oppilaiden ympäristöhavainnoille ja kokemuksille. • Tehtävämalleja eri oppiaineiden opetukseen sekä monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin. • Paljon laadukkaita kartta-aineistoja eri teemoista. www.paikkaoppi.fi
 3. 3. Paikkatieto on aistittua, koettua, havainnoitua, mitattua tai muistettua tietoa paikassa.
 4. 4. Matematiikassa symmetrioita kaupunki-luonnossa: kuvataan ja viedään kartalle. l Maantiedossa ja kotitaloudessa lähiruokaprojekti. Kotitaloudessa tutkitaan ruoka-ainesten alkuperää ja valmistetaan ateria lähiruoasta. Maantiedossa merkitään lähituottajat kartalle ja keskustellaan ruoantuotantotapojen vaikutuksista ihmiseen ja ympäristöön. Äidinkielessä, historiassa kerätään oman alueen perinnetietoa esim. videohaastattelemalla vanhempia ihmisiä. Videot kootaan kartta-alustalle yhteiseksi karttaesitykseksi.. Biologia, ympäristöoppi mobiilikasvio Kasvien kuvat kartta- alustalle mobiilikasvioksi. Kemiassa ja maantieteessä vesistötutkimus: verrataan lähivesistöjen vesinäytteitä (esim. pH, sameus) erilaisissa paikoissa. Mistä erot johtuvat? Matematiikassa ja maantieteessä arvioidaan geometrisiä muotoja lähiympäristössä. Luodaan kartta- alustalle tarkastellut reitit ja alueet, ja lasketaan reittien pituudet ja alueiden pinta-alat.
 5. 5. Kartta-alustan käytön harjoitteluun. Sopii kaiken ikäisille koululaisille. Lyhyitä tehtäviä oppitunnin piristykseksi. Ulkona oppimista ja oman lähiympäristön havainnointia ja tutkimista. Pieniä projekteja eri aiheista luokkatyöskentelyyn.
 6. 6. Integroidaan äidinkieltä, ympäristöoppia, englantia ja saksaa. Oppilaat kuvaavat lempipaikkoja kotipaikkakunnalla. Kuvat ja tekstit viedään kartta-alustalle. Kartta jaetaan muiden koulujen kanssa. Mallin kehittäminen ja testaus: luokanopettajat Sirkku Alin ja Kati Andersen Turun Puolalan koulu, luokat 4b ja c
 7. 7. Integroidaan fysiikan, maantieteen ja historian oppiaineita. Tutkitaan fysikaalisia suureita ”työ ja teho” sekä havainnoidaan oman lähiympäristön portaiden ympäristöä, maastoa ja muita erityispiirteitä. Kerätyt havainnot kirjataan ylös ja ne käsitellään oppitunnilla, jonka jälkeen ne tuodaan PaikkaOpin kartta-alustalle. Mallin kehittäminen ja testaus: matemaattisten aineiden lehtorit Kimmo Lehtinen ja Johanna Halttunen turkulainen Luostarinvuoren koulu, 7 lk
 8. 8. Alkuopetuksen tehtävä yhdistää ympäristöoppia, liikuntaa ja kuvaamataitoa. Tehtävässä opiskellaan erilaisia talventörröttäjälajeja, eläimiä jotka käyttävät kasveja ravintonaan talvella, aiheeseen liittyviä liikuntaleikkejä, törröttäjien piirtämistä. Mallin kehittäminen ja testaus: luokanopettaja Maritta Tammio Piispanlähteen koulun 2b, Kaarina Sopii maantiedon ja kemian monialaiseksi tehtäväksi. Oppilaiden eri vesistöistä ottamista näytteistä analysoidaan veden pH, sameutta, sähkönjohtokykyä ja hapen kyllästymisastetta. Tulokset viedään PaikkaOpin kartta-alustalle. Mallin kehittäminen ja testaus: Biologian ja maantieteen opettajat Ari Kalske, Minna Hämäläinen ja Turun yliopiston MobiLuma -hanke Luostarinvuoren koulun 9 lk, Turku
 9. 9. Lisää valitsemiisi kohteisiin tietoa kuvina. Esimerkiksi luokan lähiympäristöön tekemällä retkellä kännyköillä otetut luontohavainnot tai Excelillä toteutetut diagrammit. Haastattelujen tuloksia Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiolaisten maantieteen kurssilla toteutetusta lähiötutkimuksesta. Kurssin toteutti maantieteen opettaja Nina Brander.
 10. 10. www.paikkaoppi.fi www.facebook.com/paikkaoppi/ projektikoordinaattori virpi.hirvensalo@turku.fi Koulutukset koko Suomi, elokuu 2016-joulukuu 2017 Tilaa: urly.fi/Bj2 • infotilaisuuksina sivistystoimen johdolle ja rehtoreille. • workshopeina opettajille palvelun käyttöönottamisesta ja käytöstä eri oppiaineissa tai monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. • luokka- tai kenttäopetuksena oppilaille palvelun peruskäytöstä, valmiista tehtävistä tai omasta projektista.

×