Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Mikä on PaikkaOppi?
www.paikkaoppi .fi
Ks. PaikkaOppi -koulutukset ja ideat paikkatiedon hyödyntämisestä
opetuksessa
Paikk...
Kouluille maksuton, suomalainen verkkopohjainen oppimisympäristö,
jossa:
• interaktiivinen kartta-alusta, joka toimii proj...
Paikkatieto on aistittua,
koettua, havainnoitua, mitattua tai muistettua
tietoa paikassa.
Paikkatieto = ympäristöön liitty...
Lähiympäristöstä kerätty tieto voidaan esittää kartta-alustalla
Matematiikassa
etsitään
symmetrioita
kaupunki-luonnosta,
k...
PaikkaOpissa voi…
Kartta- ja paikkatietopalveluiden käyttö on kansalaisten
uuslukutaitoa.
…Google Maps, Google Earth, Instagramin kuvakartta...
Mitä PaikkaOpilla voi tehdä?
Oppilaat voivat merkitä kohteita kartalle yksin tai yhdessä.
Lisää oma lempipaikka kartalle
Merkitse kartalle lempipaikkas...
Valitse joko pelkästään Suomen pohjakartta
tai lisää päälle kunta- ja maakuntajako -aineisto.
Oppilaat voivat merkitä kart...
Hyödynnä PaikkaOpin valmista kartta-aineistoa esim. tutkielmien tai
esitelmien lähdeaineistona. Kerrosta karttoja ja tutki...
Lisää valitsemiisi kohteisiin tietoa kuvina. Esimerkiksi luokan lähiympäristöön tekemällä retkellä
kännyköillä otetut luon...
Esimerkki toteutetusta projektista: Turusta kertovia tarinoita kartalla
– maantieteen ja äidinkielen integrointi
Karttaesi...
Paljon erilaisia
kartta-aineistoja.
Aineistoteemoina
esim. maankäyttö,
liikenne,
yhdyskuntarakenne
ja ympäristönsuojelu.
A...
www.paikkaoppi.fi
Koulutuksien ajankohdat ja lisää esimerkkejä paikkatiedon
hyödyntämisestä opetuksessa PaikkaOppi Plussan...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PaikkaOpin esittely

431 views

Published on

Esityksessä kerrotaan kouluille maksuttomasta suomalaisesta verkko-oppimisympäristöstä, PaikkaOpista.

PaikkaOppi tarjoaa karttamuotoisen projektialustan oppilaiden omille ympäristöhavainnoille sekä paljon ilmaista kartta-aineistoa koulujen käyttöön.

Published in: Education
 • Be the first to comment

PaikkaOpin esittely

 1. 1. Mikä on PaikkaOppi? www.paikkaoppi .fi Ks. PaikkaOppi -koulutukset ja ideat paikkatiedon hyödyntämisestä opetuksessa PaikkaOppi Plussan blogista: http://blog.edu.turku.fi/paikkaoppi/ PaikkaOppi -koordinaattori Virpi Hirvensalo TOP-keskus, Turun kaupunki virpi.hirvensalo@turku.fi p. 040 197 13 93
 2. 2. Kouluille maksuton, suomalainen verkkopohjainen oppimisympäristö, jossa: • interaktiivinen kartta-alusta, joka toimii projektialustana oppilaiden omille ympäristöhavainnoille ja -kokemuksille • paljon maksuttomia kartta-aineistoja • tehtävämalleja maantieteeseen ja eri oppiaineille ja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (jälkimmäiset tulossa joulun 2015 jälkeen) • tietoa paikkatiedosta ja sen hyödyntämisestä opetuksessa (tulossa joulun jälkeen, nyt hankkeen blogissa)
 3. 3. Paikkatieto on aistittua, koettua, havainnoitua, mitattua tai muistettua tietoa paikassa. Paikkatieto = ympäristöön liittyvää tietoa, jolle voidaan määrittää sijainti.
 4. 4. Lähiympäristöstä kerätty tieto voidaan esittää kartta-alustalla Matematiikassa etsitään symmetrioita kaupunki-luonnosta, kuvataan ja viedään kartalle. l Maantiedossa ja kotitaloudessa teemana lähiruoka. Kotitaloudessa tutkitaan opettajan hankkimien ainesten alkuperää ja valmistetaan ateria lähiruoasta. Maantiedossa merkitään lähituottajat kartalle ja keskustellaan erilaisten ruoantuotantotapojen vaikutuksista ihmiseen ja ympäristöön. Äidinkielessä, historiassa ja maantiedossa kerätään oman asuinalueen tai kaupungin perinnetietoa haastattelemalla aiheesta tietäviä ihmisiä tai kokoamalla tietoa erilaisista historiallisista lähteistä. Tieto voidaan koota kartta- alustalle yhteiseksi karttaesitykseksi. Biologia, ympäristöoppi Mobiilisti kasvikuvat ja kuvaukset lajeista sekä kasvupaikoista kartta-alustalle sähköiseksi kasvioksi. Kemiassa ja fysiikassa vesitutkimuksessa verrataan lähivesistöjä (esim. pH, sameus) erilaisissa paikoissa (ydinkeskusta, suuren tien tai pellon lähellä jne.) Tulokset merkitään vesistöjen kohdalle kartalle. Matematiikassa ja maantieteessä arvioidaan geometrisiä muotoja lähiympäristössä. Luodaan kartta- alustalle tarkastellut reitit ja alueet, ja lasketaan reittien pituudet ja alueiden pinta-alat.
 5. 5. PaikkaOpissa voi…
 6. 6. Kartta- ja paikkatietopalveluiden käyttö on kansalaisten uuslukutaitoa. …Google Maps, Google Earth, Instagramin kuvakartta, Facebook Places, puhelinten navigointisovellukset… Kansalaisen paikkatietotaidot arkielämän apuna ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa • reitin etsiminen eli navigointi ja sijainnin ilmoittaminen esim. hätätilanteissa • tiedon haku karttapalveluista, esim. lähin pankkiautomaatti, hyvä kahvila • vaikuttaminen ja osallistuminen esim. kaupunkien karttapohjaiset palautepalvelut, eri organisaatioiden tuottaman paikkatietoaineiston löytäminen ja hyödyntäminen • paikkatietoteknologiaa hyödynnetään työelämässä entistä enemmän, esim. • yrityksissä ja julkisella sektorilla paikkatietopohjaisten palveluiden kehittäminen • ympäristötutkimuksessa esimerkiksi tulvariskialueiden kartoittaminen • kaupunkisuunnittelussa kaavoituksessa • yrityksissä liikenteen ohjauksen suunnittelussa kuljetusten optimoimiseksi • sekä markkinoinnissa esim. myymälöiden ja automarkettien sijaintisuunnittelu ja suoramarkinoinnin alueellinen kohdentaminen. Tutkimustaidot paikkatiedon avulla • uudet opetussuunnitelmat korostavat tutkimustaitojen merkitystä jo alakoulun ensimmäisiltä luokilta lähtien. • PaikkaOppi on hyvä tutkimustyökalu, jolla valmista kartta-aineistoa ja omia ympäristöhavaintoja saa tarkasteltua, tallennettua, analysoitua, esitettyä ja jaettua.
 7. 7. Mitä PaikkaOpilla voi tehdä?
 8. 8. Oppilaat voivat merkitä kohteita kartalle yksin tai yhdessä. Lisää oma lempipaikka kartalle Merkitse kartalle lempipaikkasi ja kerro miksi se on sinulle tärkeä. Voit verrata karttaa ilmakuvaan, mikä auttaa hahmottamaan omaa sijaintia oikeassa ympäristössä.
 9. 9. Valitse joko pelkästään Suomen pohjakartta tai lisää päälle kunta- ja maakuntajako -aineisto. Oppilaat voivat merkitä karttaan tapahtumia, ilmiöitä tai kohteita, esim. • suurimmat suomalaiset kaupungit • historialliset rajat • suurimmat vesistöt • murrealueet • kasvimaantieteelliset alueet • suomalaisten taiteilijoiden kotipaikat • vanhempien ja isovanhempien asuinpaikat • kesälomareitit kotimaassa • maakuntalaulut maakuntien pääkaupunkeihin • tv-sarjojen tapahtumapaikat… Oppilaiden arviot suurimpien kaupunkien sijainnista Suomessa pistekohteina. Merkitse tapahtumia ja ilmiöitä Suomen kartalle Kartalle voi merkitä kohteita: alueina pisteinä viivoina
 10. 10. Hyödynnä PaikkaOpin valmista kartta-aineistoa esim. tutkielmien tai esitelmien lähdeaineistona. Kerrosta karttoja ja tutki erilaisia ilmiöitä. PaikkaOpissa on peruskartta ja maastotietokanta koko Suomesta sekä aineistoa seuraavista teemoista: • Ilma- ja satelliittikuvat • Vesistö • Maasto ja geologia • Maankäyttö ja liikenne • Ympäristötutkimus • Luonnonsuojelualueet • Yhdyskuntarakenne ja kaavoitus • Kulttuuriympäristö ja historialliset kartat • Koordinaatistot • Paikannimet ja hallinnolliset kartat Kuvassa PaikkaOpin karttaikkuna, johon on valittu Tampereen Pyynikinharjun maaperä ja rinnevalovarjostus päällekkäisinä kerroksina. Karttojen avulla voit tarkastella miten maaperäaines vaihtelee korkeussuhteiden myötä. Voit myös säädellä kerrosten läpinäkyvyyttä.
 11. 11. Lisää valitsemiisi kohteisiin tietoa kuvina. Esimerkiksi luokan lähiympäristöön tekemällä retkellä kännyköillä otetut luontohavainnot tai Excelillä toteutetut diagrammit. Lisää kuvia, videoita ja ääniklippejä kohteisiin Haastattelujen tuloksia Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiolaisten maantieteen kurssilla toteutetusta lähiötutkimuksesta. Kurssin toteutti maantieteen opettaja Nina Brander.
 12. 12. Esimerkki toteutetusta projektista: Turusta kertovia tarinoita kartalla – maantieteen ja äidinkielen integrointi Karttaesitys on toteutettu PaikkaOpissa Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion maantiedettä ja äidinkieltä integroivana projektityönä nimeltä ”Historia virtaa – täl ja toispual jokke”. Opiskelijat etsivät runoista ja kirjallisuudesta kohtauksia Aurajoen varrelta ja esittivät niitä toisilleen oikeissa ympäristöissä. Tekstit, runot ja itseotetut kuvat paikoista sekä videoklipit esityksistä vietiin kartta-alustalle. Kurssin ohjasivat maantieteen opettaja Nina Brander ja äidinkielen opettaja Anna-Mari Varjonen.
 13. 13. Paljon erilaisia kartta-aineistoja. Aineistoteemoina esim. maankäyttö, liikenne, yhdyskuntarakenne ja ympäristönsuojelu. Aineistoja voi tarkastella yksitellen tai kerroksittain. Kartalle voi luoda omia kohteita joko yksin tai ryhmissä. Kartalle luodut omat kohteet löytyvät Kohteet -välilehdeltä. Työkaluvalikko, jossa on välineitä etäisyyksien ja pinta- alojen mittaamiseen sekä oman paikkatiedon • tuottamiseen piste-, viiva- ja aluekohteina • tallentamiseen ja jakamiseen Karttaikkuna PaikkaOpin kartta-alusta
 14. 14. www.paikkaoppi.fi Koulutuksien ajankohdat ja lisää esimerkkejä paikkatiedon hyödyntämisestä opetuksessa PaikkaOppi Plussan blogissa: http://blog.edu.turku.fi/paikkaoppi/

×