Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Osallistavaa pedagogiikkaa paikkatietopalveluilla

272 views

Published on

Esitys ITK 2017

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Osallistavaa pedagogiikkaa paikkatietopalveluilla

 1. 1. Osallistavaa pedagogiikkaa paikkatietopalveluilla Projektikoordinaattori Virpi Hirvensalo, TOP-keskus Turun kaupunki Sales Manager Juuso Salmu, Dimenteq Oy ITK 5.5.2017
 2. 2. Paikkatieto on • aistittua • koettua • havainnoitua • mitattua • muistettua tietoa paikasta.
 3. 3. • Arkielämän taidot • Työelämätaidot • Yhteiskunnallinen osallistuminen ja vaikuttaminen
 4. 4. Perusopetuksen ops 2016: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen ”Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi oppia vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet.”
 5. 5. Paikkatieto & Oppilaiden osallisuus ja vaikutusmahdollisuudet • Mitä on paikkatieto koulumaailmassa? • Oma fyysinen elinympäristö: • koulutie, koulu, piha-alue, luokkahuone jne. • Oma virtuaalinen elinympäristö: • ryhmä, oppiaine, SOME-ryhmä jne. • Miten se liittyy osallisuuteen? • Ongelmien, ratkaisujen ja tiedon visualisointi kartalla helpottaa asioiden hahmottamista ja keskustelua. • Tarjoaa vaikutusmahdollisuuksia sekä fyysiseen että virtuaaliseen ympäristöön.
 6. 6. Erilaisia osallistavaan pedagogiikkaan sopivia paikkatietopohjaisia palveluita kouluun Järviwiki: kansalaishavainnoin kerättyä luonnontieteellistä tietoa kaikille Facebook Places: tehokas infoaminen isoillekin joukoille tiettyyn paikkaan liittyvistä asioista&ilmiöistä CityNomadi: teemareittien toteuttaminen ja jakaminen Harava: koulun ulkopuoliset sidosryhmät mukaan koulutyöhön PaikkaOppi: helppo tietojen kerääminen ympäristöstä + oppijoiden monipuoliset karttaesitykset jaettavissa erilaisille kohderyhmille
 7. 7. Useita kouluaineita ja niiden integroimista tukeva paikkatiedon verkkopohjainen oppimisympäristö Maksuttomaan palveluun kuuluu: • Karttapohjainen projektialusta • helppokäyttöinen mobiilisovellus • valmiita monialaisia tehtävämalleja alakoulusta lukioon
 8. 8. Integroidaan äidinkieltä, ympäristöoppia, englantia ja saksaa. Oppilaat kuvaavat lempipaikkoja kotipaikkakunnalla. Kuvat ja tekstit kolmella kielellä viedään kartta-alustalle. Kartta jaetaan muiden koulujen kanssa. Mallin kehittäminen ja testaus: luokanopettajat Sirkku Alin ja Kati Andersen Turun Puolalan koulu, luokat 4b ja c
 9. 9. Kysely- ja Inventaariopalvelu HARAVA Juuso Salmu Dimenteq Oy monialaisen ja osallistavan oppimisen välineenä
 10. 10. Mikä ihmeen Harava? • Karttapohjainen kysely- ja inventaariotyökalu • Tiedonhankinta koululaisilta, sidosryhmiltä, ympäristöstä jne. • Osallistaminen • Joukkoistaminen (sidosryhmät, muut koulut jne.), oppilaiden osallistaminen opetuksen suunnitteluun • Viestintä • Koulun sisällä luokkien välillä, sidosryhmien ja koulun välillä, oppiryhmien välillä jne. • Harava lukuina: • Käyttäjinä yli 160 organisaatiota • Kuntia, julkishallinnon toimijoita, konsulttitaloja, yhdistyksiä jne.
 11. 11. Miten harava liittyy opetukseen? Osallistava oppiminen Laaja-alainen osaaminen Oppilaitos- ja ikärajat ylittävä yhteistyö • Haravan avulla on mahdollista toteuttaa mm. alla olevia opetuksen tavoitteita:
 12. 12. Mitä Harava osaa? • Helppokäyttöinen työkalu kyselyiden tekemiseen, julkaisemiseen ja luovaan viestintään • Huomioitu kyselyn luonti, vastaaminen ja monikanavaisuus • Kysymyksiä voi esittää lomakesivuilla ja karttasivuilla: • Vuorovaikutteisesti kysy-vastaa palstalla • Havainnot kartalle: biologia, maantiede • Jatkuva palaute: koulumatkan turvallisuus, koulukyydit jne • Pankkitunnuksilla kirjautuneena käyttäjänä: esim. vanhemmilta vastaus allekirjoitus • Reaaliaikainen raportointi kyselyjen/tietoinventaarioiden tuloksista • Viestinnän väline luokkien, oppilaitosten ja/tai sidosryhmien välillä. Helppo- käyttöinen Havainnot Kartalle Kartta- kyselyt Lomake- Kyselyt Jatkuva palaute Reaaliaikaiset raportit Sähköinen allekirjoitus
 13. 13. Esimerkki: Monikanavainen tiedon kerääminen & hyödyntäminen Oppilaiden luoma heidän omaan elinympäristöönsä liittyvä kysely. (kyselyt voivat mennä yli ainerajojen ja ne voidaan luoda yhdessä esim. kunnan tai kaupungin toimijoiden kanssa). Kyselyissä kerättyä tietoa voidaan hyödyntää myös muiden ikäryhmien, oppilaitosten tai kunnan toimijoiden toimesta eri tarkoituksiin
 14. 14. Projektin ja Pelin tavoitteet • Lisätä lasten ja nuorten sekä vanhempien tietoisuutta omasta elinympäristöstään • Lisätä tietoisuutta kaupungin kunnossapidon toiminnasta sekä siihen liittyvistä määrärahoista ja rajoitteista • Kannustaa lapsia, nuoria ja vanhempia toimimaan oman elinympäristönsä kunnossapidon hyväksi • Osallistaa ja tiedottaa lapsille, nuorille ja vanhemmille elinympäristöön liittyvästä päätöksentekoprosessista.
 15. 15. Vaihe 2. Esimerkki pelistä
 16. 16. Ota yhteyttä - kerromme mielellämme lisää! Harava Juuso Salmu Sales Manager Dimenteq Oy 040-589 9211 juuso.salmu@dimenteq.fi PaikkaOppi Virpi Hirvensalo Projektikoordinaattori TOP-keskus, Turun kaupunki 040-197 13 93 virpi.hirvensalo@turku.fi

×