Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lähellä kaupungissa

264 views

Published on

Oppimateriaalipaketti kaupungin lähiympäristöistä verkossa.
Katso esittelyfilmi You tube -palvelusta:
http://youtu.be/mZUPPylbS5k

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lähellä kaupungissa

 1. 1. Lähellä kaupungissa - Oppimateriaalipaketti kaupungin lähiympäristöistä verkossa Virpi Hirvensalo,Maantieteen ja geologian laitos, Turun yliopisto 7.2.2013
 2. 2. Lähellä kaupungissa -hanke• ESR-rahoitteinen hanke vuosille 2011-2013• Tavoitteena luoda oppimiseen suunnattu verkkosivusto kaupungin lähiympäristö -teemasta eri tasoisille oppijoille (yläkoulu-korkeakoulu).• Verkkosivusto esittelee eri kohteita kaupungissa ja menetelmiä niihin tutustumiseksi. Kannustaa kenttäretkeilyyn.• Soveltaa tutkivan oppimisen mallia.• Toteutus yhteistyössä Opetushallituksen rahoittaman PaikkaOppi -hankkeen kanssa.
 3. 3. Kohderyhmät
 4. 4. Esimerkkejä peruskoulun ja lukion aihekokonaisuuksista, joihin liittyen sivustolla on sisältöjä:• Osallistuva kansalaisuus: kaupungin suunnitteluun osallistuminen.• Kulttuuri-identiteetti: alueellisen identiteetin muodostuminen ja alueen vaikutus yksilön identiteettiin.• Vastuu ympäristöstä ja kestävästä tulevaisuudesta: millainen on kestävä yhdyskuntarakenne ja mitä merkitystä yhden ihmisen toiminnalla on siihen.• Turvallisuus: pelon kokeminen kaduilla ja katujen turvallisuuteen vaikuttamisen keinot.• Mediataito: paikkaan sidotun tiedon tuottaminen ja esittäminen sanallisesti ja kuvallisesti, tiedon jakaminen ja dialogi yhteisöllisen median välineitä apuna käyttäen.• Ihmisenä kasvaminen: kaupunkitilan käytön oikeudenmukaisuus: kenellä on oikeus kaupunkiin ja sen erilaisiin paikkoihin?
 5. 5. Kaupunki ja sen erilaiset ympäristöt oppimisen kohteena
 6. 6. Paikkojen kuvauksetKATU – LÄHIÖ – JOUTOMAA – PUISTO – KESKUSTAT KATU •Mikä on katu? •Elävä katu •Katu julkisena tilana •Pelottava katu •Katu esiintymisen tilana Tekstejä, kuvia, videoita, audioita, linkkejä muille verkkosivuille, kirjallisuusvinkkejä ja tehtäviä
 7. 7. Menetelmiäpaikkojen opiskeluun Kaupunki- suunnitteluunAiheeseen Käsitekartta Sanoma- lehti- Sana- assosiaatio- osallistava työkalututustuminen analyysi peli Havainnoin- Mielikuva-Tutkimus ti Haastattelu kartoitus AistikävelyTulosten Interaktiivi- Tuunattu Kuva- Videoesitysesittäminen nen kartta kuva galleria
 8. 8. Kolme eri laajuista opasta n. 0,5 -2 oppituntia. Opiskele kaupunkiympäristöön liittyvä aihe lukemalla tekstejä, kuuntelemalla audioita tai katsomalla videoita. Toteuta pieni tehtävä luokassa. n. 4 oppituntia. Perehdy valitsemaasi kaupungin lähiympäristöön liittyvään aiheeseen sivuston materiaalien avulla. Valitse sopiva menetelmä ja tee harjoitustyö luokassa tai ulkona. n. 20 oppituntia. Toteuta minitutkimusprojekti pienryhmässä. Ohjeistus pohjautuu tutkivan oppimisen malliin.
 9. 9. ”Tartu tutkimukseen”
 10. 10. Tutkivan oppimisen malli ”Tartu tutkimukseen” -minitutkimuskurssin taustalla Verkossa Kentällä LuokassaProsessikaavio on sovellettu Hakkaraisen, Longan ja Lipposen Tutkiva oppiminen – järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä(2004) -teoksessa esitetyn tutkivan oppimisen mallin pohjalta.
 11. 11. Minitutkimusprojektin suunnittelu
 12. 12. Havainnointia, haastatteluja, aistimista kentällä
 13. 13. Pienryhmän esityksen toteuttaminen
 14. 14. Pienryhmän karttaesitys PaikkaOpin interaktiivisella kartta-alustalla
 15. 15. Tulosten jakaminen
 16. 16. Tutustu sivustoon tarkemmin:http://www.lahellakaupungissa.fi

×