Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mielikuvat asuinalueesta kartalle

496 views

Published on

Tehtävässä tutustutaan sosiaalisen median avulla omaan tai muuhun kiinnostavaan asuinalueeseen liittyviin positiivisiin ja negatiivisiin mielikuviin. Mielikuvat visualisoidaan työpajassa kuviksi ja tämän jälkeen ne viedään Google Earth -palvelun avulla kartalle. Lopuksi keskustellaan mielikuvien merkityksestä sekä sosiaalisen median hyödyllisyydestä opettamisessa.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mielikuvat asuinalueesta kartalle

  1. 1. Kaupunkiympäristöt tutuiksi tutkien Median rooli erilaisten mielikuvien rakentajana on merkittävä. Huhupuheet, kokemukset, näkemykset ja faktatieto sekoittuvat helposti keskenään. Subjektiiviset kokemukset ovat kuitenkin jokaisen omia, siksi perusteltuja ja mielenkiintoisia. Mielikuvien jakamisella sosiaalisessa mediassa on kuitenkin omat ongelmansa, sillä etenkin toistuvat, negatiiviset, mielikuvat voivat vaikuttaa esimerkiksi tietyn alueen imagoon, muuttoliikkeisiin tai oppilaiden näkemyksiin omasta lähiympäristöstä. Työpajassa tutustutaan sosiaalisen median avulla omaan tai muuhun kiinnostavaan asuinalueeseen liittyviin positiivisiin ja negatiivisiin mielikuviin. Mielikuvat visualisoidaan työpajassa kuviksi ja tämän jälkeen ne viedään Google Earth -palvelun avulla kartalle. Lopuksi keskustellaan mielikuvien merkityksestä sekä sosiaalisen median hyödyllisyydestä opettamisessa. I. Jaetut mielikuvat asuinalueesta sosiaalisessa mediassa 1. Valitse oma asuinalueesi tai sinua kiinnostava asuinalue. Kirjoita muutamalla sanalla, miten itse omien mielikuvien perusteella kuvaisit aluetta. 2. Mene googleen. Selvitä, millaisia mielikuvia jaetaan valitsemastasi alueesta. Käytä hakusanoina esim. millainen+on+Varissuo 3. Valitse jokin haun antama sosiaalisen median lähde: esim. keskustelupalsta, blogi 4. Kerää aluetta kuvaavia mielikuvia (negatiivisia ja positiivisia) alueesta. Ilmeneekö kommenteissa, mihin mielikuvat perustuvat? (kokemukset, huhupuheet, uutiset, tutun kokemukset…) II. Mielikuvat kuviksi ja kartalle 1. Valitse niistä 4–5 mielikuvistasi. Etsi Googlen kuvahaulla kuvia, jotka vastaisivat mielikuvaa. Klikkaa kiksi Word tiedostoon. ja kopioi avautuvan sivun linkki. Liitä linkit esimer- 2. Avaa GoogleEarth. Kirjoita vasemmassa yläkulmassa olevaan hakukohtaan tutkimasi asuinalue  klikkaa haku. 3. Luo paikkamerkintä. Työkalupalkissa olevalla työkalulla. Avautuu ikkuna, jossa voit muokata pisteen nimeä ja ulkomuotoa sekä lisätä pisteeseen kuvan. Ikkunan ollessa auki voit siirtää pistettä kartalla.
  2. 2. Sijoita piste haluamaasi kohtaan ja nimeä se. 4. Mene GoogleEarth -palveluun ja klikkaa luomasi pisteen päällä hiiren kakkospainiketta ja valitse ominaisuudet (Avautuu ikkuna, jossa voit muokata pisteen tietoja). Paina lisää kuva. Liitä kopioimasi linkit yksi kerrallaan Wordtiedostosta. Paina OK. Paina lopuksi OK ikkunan oikeasta alakulmasta. 5. Klikkaa lopuksi luomaasi pistettä. Kuvasi pitäisi aueta kuvakollaasina karttanäkymään. 6. Halutessasi voit tallentaa pisteen painamalla kuvan kakkospainiketta ja valitsemalla ”tallenna paikka nimellä”. Voit jakaa luomasi pisteen esimerkiksi sähköpostin liitteenä tai tallentaa muistitikulle koneelta. Oppitunnilla voidaan käsitellä yhdessä erilaisia asuinalueisiin liittyviä mielikuvia Google Earthin avulla. Voidaan keskustella oppilaiden omista asuinalueisiin liittyvistä mielikuvista ja tekijöistä, jotka vaikuttavat mielikuvien syntyyn. Yhdessä voidaan myös pohtia sitä, miten sosiaalisessa mediassa pyritään vaikuttamaan ihmisten mielikuviin ja miten mielikuvat voivat vaikuttaa konkreettisiin tekoihin ja laajoihin ilmiöihin, kuten alueelle muodostuvaan imagoon ja sitä kautta esimerkiksi muuttoliikkeeseen. 7. Sosiaalinen media ja mielikuvat opetuksessa 1. Laajensiko tehtävä ymmärrystä alueisiin liittyvien mielikuvien merkityksestä? Mitä haittaa alueeseen liitetyistä negatiivista mielikuvista voi olla? Entä mitä hyötyä positiivista mielikuvista on? 2. Mitä tulee ottaa huomioon hyödynnettäessä sosiaalista mediaa opetuksessa? 3. Millaisia tietoja ja taitoja tällaisella tehtävällä voitaisiin edistää? Millaisia oppiaineita voitaisiin yhdistää?
  3. 3. Aiheeseen liittyvää tietoa Muita verkkopohjaisia ilmaisia paikkatieto-ohjelmistoja: PaikkaOppi http://paikkaoppi.fi/ StepMap http://www.stepmap.com/ ArcGIS: MyMap http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1 Lisää ideoita kaupunkiympäristöjen tutkimiseen Lähellä kaupungissa -verkkosivustolla: http://lahellakaupungissa.fi/ Esim. 1. Mielikuvakartat: http://lahellakaupungissa.fi/menetelmat/aiheeseen_tutustuminen/mielikuvakartta/ Esim. 2. Oma paikka -tehtävä: http://lahellakaupungissa.fi/paikat/lahio/mika-on-lahio/oma-paikka/ Tykkää Lähellä kaupungissa -sivustosta myös Facebookissa: https://www.facebook.com/kaupungissa Tietoa sosiaalisesta mediasta opetuksessa OPH:n Edu.fi -palvelussa: http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/mika_ihmeen_sosiaalinen_media OPH:n sosiaalisen median opetuskäytön suositukset. http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetukse n_jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetuskayton_suositukset Teoksessa Eija Kalliala ja Tarmo Toikkanen: Sosiaalinen media opetuksessa (2012).

×