Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kartta.nyt ja uusi PaikkaOppi

116 views

Published on

Esitys Maantieteen päivillä 2018.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kartta.nyt ja uusi PaikkaOppi

 1. 1. Paikkatieto ja avoin data & Uusi PaikkaOppi Mentoritapaaminen ESRI Finlandilla 24.10.2018 ja Maantieteen päivät 2018
 2. 2. Paikkatieto ja avoin data 2019-2020 • Paikkatiedon peruskäyttötaitojen voidaan katsoa olevan osa kansalaisten monilukutaitoa, josta on selvää hyötyä opiskeluissa ja myöhemmin työelämässä. • Myös koulukäyttöön suunnattujen paikkatietoa hyödyntävien palveluiden määrä on lisääntynyt. Erilaisia paikkatietoa hyödyntäviä oppimisen palveluita tarvitaan esimerkiksi ulkona oppimiseen ja liikunnan tueksi joko pelillisesti ilman pelillisiä elementtejä, paikkatietoanalyyseihin, viestintällisiin tarkoituksiin ja toisaalta paikkatiedon perusteiden harjoitteluun. • Eri organisaatiot ja yritykset tarjoavat nykyisin paljon avointa tietoa. Sen löytäminen ja hyödyntäminen ei vain ole vielä kovin helppoa tavalliselle kansalaiselle tai nuorelle. • Sivuhuom: Maanmittauslaitoksen beta-vaiheessa oleva Paikkatietoalusta –hanke parantaa tilannetta! • Näihin tarpeisiin vastaamiseksi aloittaa “Paikkatieto ja avoin data” –hanke virallisesti vuodenvaihteessa 2018˗2019. Se on suunnattu pääasiassa lukiokoulutuksen kehittämiseen. • Koordinaatio sivistystoimialalla Turun kaupungilla ja hankekumppaneina ovat Esri Finland, Maanmittauslaitos sekä SYKE. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.
 3. 3. Oppimisen kannalta on etu, että käytössä on monenlaisia paikkatietotyökaluja. Ja että ne ovat helppokäyttöisiä ja varmatoimisia. Erilaisia paikkatietoa hyödyntäviä oppimisen palveluita tarvitaan esimerkiksi ulkona oppimiseen ja liikunnan tueksi joko pelillisesti tai ilman pelillisiä elementtejä, paikkatietoanalyyseihin, viestintällisiin tarkoituksiin ja toisaalta paikkatiedon perusteiden harjoitteluun.
 4. 4. Paikkatieto ja avoin data -hankkeen 3 tavoitetta 1. luodaan yhdessä opettajien kanssa oppiaineita integroivia pedagogisia malleja, jotka keskittyvät luonnontieteisiin, teknologiaan, matematiikkaan ja taideaineisiin. Mallit kannustavat oppijoita hyödyntämään ja tuottamaan itse paikkatietoa ja avointa paikkatietodataa omissa projekteissa. Malleja jaetaan kartta.nyt-sivustolla ja hankkeen somekanavissa. 2. järjestetään etäkoulutustilaisuuksia, joissa opettajat kuulevat erilaisista mahdollisuuksista hyödyntää paikkatietoa ja avointa dataa osana opiskelua. 3. perustetaan geomentoriverkosto, joka on maantieteen opettajien, maantieteilijöiden ja muiden paikkatiedon käytöstä kiinnostuneiden yhteinen ryhmä. Se edistää paikkatiedon koulukäyttöä ja auttaa opettajia paikkatiedon hyödyntämisessä omassa työssään. Verkoston toiminnan tavoitteena on pyrkiä saamaan paikkatietoaineistot ja -palvelut aktiiviseen käyttöön ja kaikkien hyödyksi. Mitä paremmin näitä osataan hyödyntää kouluissa jo varhaisessa vaiheessa, sitä taitavampia nuoret ovat jatko-opinnoissa ja kykenevät myöhemmin työelämässä käyttämään paikkatietoa yhteiskunnan hyväksi.
 5. 5. Miten paikkatietoa viedään lukioihin maantieteeseen ja muihin oppiaineisiin?? • Jos paikkatiedosta innostuneilla opettajilla vie kohtuuttoman paljon työajasta opetella palveluiden käyttöä ja etsiä aineistoja, miten voidaan saada ”normiopettaja” hyödyntämään paikkatietoa ja avointa dataa? • Lisähaastetta, kun puhutaan muiden oppiaineiden opettajista…(”kartat on maantieteilijöiden heiniä”) • Ratkaisut voivat olla pieniäkin, jos ne vievät asiaa oikeasti eteenpäin. • Mitkä keinot voisivat auttaa asiaa? • Linkit valmiisiin karttaesityksiin, jotka liittyvät eri oppiaineiden keskeisiin sisältöihin. • Valmiita pedagogisia malleja liittyen opsin tavoitteisiin teknisine ohjeineen. • Paikkatietoaineistovinkit liittyen tiettyihin kursseihin. • Kuvia valmiista tehtävistä tai videoista, joissa kuvataan palvelun käyttöä ”in action” koulussa. • Muuta, mitä…? • HELPPOJA ja NOPEITA ideoita
 6. 6. Tehtävät, mallit, ideat lukio-opettajille • Paikkatiedon (palvelu, aineisto) hyödyntäminen • Soveltuminen aidosti lukio-opintoihin, eli tulisi oikeasti käyttöön • Ajankohtainen aihepiiri • Monialaisuus (STEAM) tai tiettyyn oppiaineeseen suunnattu • Mahdollisuus tehdä perusteellisemmin tai kevyemmin (esim. lyhyemmässä ajassa, yläkoulussa tai eri palvelulla) • Kenelle: maantieteen opettajat / muiden oppiaineiden opettajat / teemaopinnot • Mikä oppiaine/oppiaineet? • Millä palvelulla tehdään? • Mitä opsin tavoitteita palvelee?
 7. 7. Lukion teemaopinnot LOPS 2015
 8. 8. Kartta.nyt blogissa, Facebookissa ja Instagramissa. Tervetuloa mukaan! blog.edu.turku.fi/karttanyt/ www.instagram.com/kartta.nyt/ www.facebook.com/groups/karttanyt/ Kartta.nyt -blogi, johon tulee pedagogiset mallit/ideat paikkatiedon ja avoimen datan hyödyntämisestä. Kartta.nyt –ryhmä Facebookissa, jossa jaetaan vertaistukea paikkatiedon ja avoimen datan käyttöön opettajilta opettajille ja geomentoreilta opettajille. Kartta.nyt instagram, jossa ideoiden jakamista visuaalisesti paikkatiedon käytöstä opettajille ja suoraan nuorille.
 9. 9. Uusi PaikkaOppi pähkinänkuoressa: • Palveluun kirjaudutaan esimerkiksi Wilma- tunnuksella. • Täysin uusittu, koulukäyttöön suunniteltu ulkoasu, joka ohjaa palvelun käyttöä. • Tehtäviä jaetaan lyhyellä koodilla. • Opettaja voi valita valmiista tehtävistä tai tehdä itse oman uuden tehtävän. • Käyttö onnistuu eri päätelaitteilla responsiivisen tyylin ansiosta. Näin palvelua voi käyttää luokassa ja retkillä samalla selainpohjaisella palvelulla. • Palvelu on tuotettu avoimen lähdekoodin Oskari.org- ohjelmistoa hyödyntäen. • Kartta-aineistot päivittyvät jatkuvasti. Palvelu sijaitsee CSC:n (Tieteen tietotekniikan keskuksen) palvelimella. Uusi karttapalvelu avataan beta-versiona testikäyttöön osoitteessa https://paikkaoppi.csc.fi Sopii eri oppiaineiden käyttöön ulkona ja sisällä alakoulun ensimmäisiltä luokilta alkaen!

×