Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 16

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Esitys Turun lukioiden rehtoreille Paikkatieto ja avoin data -hankkeesta

 1. 1. Paikkatieto ja avoin data 2019-2020 Turun lukioiden kehittämishankkeet esittäytyvät 16.1.2019
 2. 2. Yhteistyössä • Turun kaupunki, sivistystoimiala, TOP-keskus • Maanmittauslaitos • SYKE, Suomen ympäristökeskus • Esri Finland
 3. 3. Hankkeen tavoite: saada paikkatietoa hyödyntävien palveluiden ja avoimien paikkatietoaineistojen käyttöä lisättyä lukiokoulutuksessa eri oppiaineissa ja teemaopinnoissa (erit. tutkiva työskentely teknologialla)
 4. 4. Hankkeen haaste • Ideoiden täytyy olla erinomaisen hyviä, että ne lähtevät leviämään muidenkin kuin bi-ge -opettajien keskuudessa. • Lisäksi tietoisuuden lisääminen ja pt käyttöönotto on kaksi eri asiaa, joista ensin mainittukin on kova tavoite vuoden hankkeelle. • Opettajien ja oppijoiden kiire. • Kuitenkin tietoisuus paikkatiedon hyödyistä ja olemassaolosta on lisääntymässä. Esim. kartta.nyt –ryhmään tulee jatkuvasti väkeä lisää (muitakin kuin maantieteilijöitä), joten periaatteessa kiinnostusta on olemassa. Miten tämä realisoidaan järkeväksi ja tehokkaaksi vuoden hankkeeksi?
 5. 5. Paikkatieto ja avoin data -hankkeen 3 tavoitetta 1. luodaan yhdessä opettajien kanssa oppiaineita integroivia pedagogisia malleja, jotka keskittyvät luonnontieteisiin, teknologiaan, matematiikkaan ja taideaineisiin. Mallit kannustavat oppijoita hyödyntämään ja tuottamaan itse paikkatietoa ja avointa paikkatietodataa omissa projekteissa. Malleja jaetaan kartta.nyt- sivustolla ja hankkeen somekanavissa. 2. järjestetään etäkoulutustilaisuuksia, joissa opettajat kuulevat erilaisista mahdollisuuksista hyödyntää paikkatietoa ja avointa dataa osana opiskelua. Tilaisuudet järjestetään Turussa ja välitetään etänä muualle. 3. perustetaan geomentoriverkosto, joka on maantieteen opettajien, maantieteilijöiden ja muiden paikkatiedon käytöstä kiinnostuneiden yhteinen ryhmä. Se edistää paikkatiedon koulukäyttöä ja auttaa opettajia paikkatiedon hyödyntämisessä omassa työssään. VIESTINTÄ KESKEISELLÄ SIJALLA!!!
 6. 6. Hanke Turun lukioiden näkökulmasta • Etäkoulutustilaisuuksissa opettajat saavat lyhyen infopaketin paikkatiedon käytöstä ja hyödyistä sekä kädestä pitäen koulutusta erilaisten aineistojen ja sovellusten hyödyntämisestä omaan oppiaineeseen. ”Hands on –työpajat”. • Aiheesta kiinnostuneet opettajat voivat osallistua pedagogisten mallien tekemiseen. Opettajien palkkioihin on varattu rahoitusta. • Geomentoriverkostoon pyritään saamaan lisää opettajia Turusta, jolloin osaaminen alueen kouluissa lisääntyy.
 7. 7. Paikkatietoa lukioihin – mitä ja miksi?
 8. 8. Paikkatieto on • aistittua • koettua • havainnoitua • mitattua • muistettua tietoa paikasta.
 9. 9. Paikkatietotekniikasta on tullut kymmenen vuoden aikana olennainen osa yhteiskuntaa ja yksi tärkeä tapa ajatella, hallita ja jakaa tietoa.
 10. 10. • Arkielämän taidot • Työelämätaidot • Yhteiskunnallinen osallistuminen ja vaikuttaminen
 11. 11. Oppimisen kannalta on etu, että käytössä on monenlaisia paikkatietotyökaluja. Ja että ne ovat helppokäyttöisiä ja varmatoimisia. Erilaisia paikkatietoa hyödyntäviä oppimisen palveluita tarvitaan esimerkiksi ulkona oppimiseen ja liikunnan tueksi joko pelillisesti tai ilman pelillisiä elementtejä, paikkatietoanalyyseihin, viestintällisiin tarkoituksiin ja toisaalta paikkatiedon perusteiden harjoitteluun.
 12. 12. Haastatellaan alueella kauan asuneita henkilöitä, isovanhempia tms. Kerätään perinnetietoa esim. videohaastatteluin tai podcastein. Esitykset kootaan kartta-alustalle yhteiseksi karttaesitykseksi..Sopii esim. äidinkieleen ja/tai maantieteeseen. Sopii maantiedon ja kemian monialaiseksi tehtäväksi. Oppilaiden eri vesistöistä ottamista näytteistä analysoidaan veden pH, sameutta, sähkönjohtokykyä ja hapen kyllästymisastetta. Tulokset viedään PaikkaOpin kartta-alustalle. Mallin kehittäminen ja testaus: Biologian ja maantieteen opettajat Ari Kalske, Minna Hämäläinen ja Turun yliopiston MobiLuma -hanke Luostarinvuoren koulun 9 lk, Turku
 13. 13. Erilaiset oppimisympäristöt ja ulkona oppiminen lisääntyvät kouluopetuksessa koko ajan. ”Historiapolku, tarinapolku, kulttuuripolku, luontopolku… Tallenna mobiilisti maastossa tietoa tekstinä, kuvina tai videoina erilaisista reiteistä ja niihin liittyvistä kohteista missä vain.” Mobiilioppiminen ja erilaiset oppimisympäristöt
 14. 14. Esim. teema Terveys ja hyvinvointi • Perustaso: kartoitetaan omassa kunnassa paikkoja (ja niihin liittyviä toimintoja), jotka tukevat omaa terveyttä ja hyvinvointia tai heikentävät niitä. Näiden kartoittamisen kautta syntyy keskustelua terveyteen liittyvistä elämäntavoista ja valinnoista. Aihetta voi jatkaa esim. esseenä. • Haastavampi taso: tilastolaskentaa tai pienimuotoisia paikkatietoanalyyseja, jolloin saataisiin matematiikka yhdistettyä terveystietoon ja maantieteeseen. Tutkitaan esim. millä etäisyydellä keskimäärin oppijoiden kodeista ovat terveysasema, lähin luontoliikuntapaikka jne. Terveyden ja hyvinvoinnin paikkoja kaupungissa aikuisten näkökulmasta. Mitkä ovat nuorten vastaavat paikat?
 15. 15. Mihin eri oppiaineet voivat nopeasti hyödyntää paikkatietoa ja avointa paikkatietodataa? Esimerkkejä… • Tilastojen konkretisointi ja visualisointi ->tilastoteemakartat • Valmiita teemakarttoja valtava määrä olemassa, esim. historiallisten, uskonnollisten, kulttuuristen tapahtumien tai ilmiöiden visualisointi • Karttapohjaiset projektialustat-> storymapit, PaikkaOppi • Liikuntaan tarkoitetut paikkatietosovellukset, esim. suunnistus, tehtävärastien etsintä • Erilaisia kartta-aineistoja omien havaintojen pohjiksi, esim. liikuntapaikkakartta, historialliset kartta-aineistot, ympäristön tilaa kuvaavat aineistot
 16. 16. Kartta.nyt blogissa, Facebookissa ja Instagramissa. Tervetuloa mukaan! Kartta.nyt -sivusto Kartta.nyt instagram Kartta.nyt facebook -ryhmä pedagogiset mallit/ideat paikkatiedon ja avoimen datan hyödyntämisestä. blog.edu.turku.fi/karttanyt/ jaetaan vertaistukea paikkatiedon ja avoimen datan käyttöön opettajilta opettajille ja geomentoreilta opettajille. www.facebook.com/groups/karttanyt/ ideoiden jakamista visuaalisesti paikkatiedon käytöstä opettajille ja suoraan nuorille. www.instagram.com/kartta.nyt/

×