Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

esitys Parkanoon

96 views

Published on

12.11.2018

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

esitys Parkanoon

 1. 1. PaikkaOppi havainnot lähiympäristöstä karttapohjaiselle projektialustalle
 2. 2. Paikkatieto on • aistittua • koettua • havainnoitua • mitattua • muistettua tietoa paikasta.
 3. 3. Paikkatietotekniikasta on tullut kymmenen vuoden aikana olennainen osa yhteiskuntaa ja yksi tärkeä tapa ajatella, hallita ja jakaa tietoa.
 4. 4. • Arkielämän taidot • Työelämätaidot • Yhteiskunnallinen osallistuminen ja vaikuttaminen
 5. 5. Oppimisen kannalta on etu, että käytössä on monenlaisia paikkatietotyökaluja. Ja että ne ovat helppokäyttöisiä ja varmatoimisia. Erilaisia paikkatietoa hyödyntäviä oppimisen palveluita tarvitaan esimerkiksi ulkona oppimiseen ja liikunnan tueksi joko pelillisesti tai ilman pelillisiä elementtejä, paikkatietoanalyyseihin, viestintällisiin tarkoituksiin ja toisaalta paikkatiedon perusteiden harjoitteluun.
 6. 6. Useita kouluaineita ja niiden integroimista tukeva verkkopalvelu Maksuttomaan palveluun kuuluu: • karttapohjainen projektialusta • valmiita tehtävämalleja • mahdollisuus tehdä omia tehtäviä
 7. 7. Integroidaan äidinkieltä, ympäristöoppia, englantia ja saksaa. Oppilaat kuvaavat lempipaikkoja kotipaikkakunnalla. Kuvat ja tekstit viedään kartta- alustalle. Kartta jaetaan muiden koulujen kanssa. Mallin kehittäminen ja testaus: luokanopettajat Sirkku Alin ja Kati Andersen Turun Puolalan koulu, luokat 4b ja c Luokkaretkikartat
 8. 8. Alkuopetuksen tehtävä yhdistää ympäristöoppia, liikuntaa ja kuvaamataitoa. Tehtävässä opiskellaan erilaisia talventörröttäjälajeja, eläimiä jotka käyttävät kasveja ravintonaan talvella, aiheeseen liittyviä liikuntaleikkejä, törröttäjien piirtämistä. Mallin kehittäminen ja testaus: luokanopettaja Maritta Tammio Piispanlähteen koulun 2b, Kaarina Sopii maantiedon ja kemian monialaiseksi tehtäväksi. Oppilaiden eri vesistöistä ottamista näytteistä analysoidaan veden pH, sameutta, sähkönjohtokykyä ja hapen kyllästymisastetta. Tulokset viedään PaikkaOpin kartta-alustalle. Mallin kehittäminen ja testaus: Biologian ja maantieteen opettajat Ari Kalske, Minna Hämäläinen ja Turun yliopiston MobiLuma -hanke Luostarinvuoren koulun 9 lk, Turku
 9. 9. Erilaiset oppimisympäristöt ja ulkona oppiminen lisääntyvät kouluopetuksessa koko ajan. ”Historiapolku, tarinapolku, kulttuuripolku, luontopolku… Tallenna mobiilisti maastossa tietoa tekstinä, kuvina tai videoina erilaisista reiteistä ja niihin liittyvistä kohteista missä vain.” Mobiilioppiminen ja erilaiset oppimisympäristöt
 10. 10. Heitä noppaa ja tutustu lähiympäristöösi uudella tavalla! Tallenna aistimukset PaikkaOpilla helposti kartalle. Miltä oma lähiympäristö tuntuu? …kuulostaa? …tuoksuu?
 11. 11. Omaan kuntaan liittyvät runot, tarinat tai tapahtumat romaaneista kartalle kuvina ja teksteinä
 12. 12. Kartta.nyt -blogi Tietoa paikkatiedon, karttapalveluiden ja avoimien aineistojen käytöstä opetuksessa ja aiheeseen liittyvistä koulutuksista . Kartta.nyt –ryhmä Facebookissa Vertaistukea paikkatiedon hyödyntämiseen opetuksessa. Mukana geomentorit!
 13. 13. Paikkatieto ja avoin data -hanke 2019-2020 • Hankkeessa yhteistyössä Turun kaupungin sivistystoimiala, Esri Finland, Maanmittauslaitos ja SYKE. Hanketta rahoittaa Opetushallitus. • Hankkeella on kolme tavoitetta: 1. luodaan yhdessä opettajien kanssa oppiaineita integroivia pedagogisia malleja, jotka keskittyvät luonnontieteisiin, teknologiaan, matematiikkaan ja taideaineisiin. Mallit kannustavat oppijoita hyödyntämään ja tuottamaan itse paikkatietoa ja avointa paikkatietodataa omissa projekteissa. 2. järjestetään etäkoulutustilaisuuksia, joissa opettajat kuulevat erilaisista mahdollisuuksista hyödyntää paikkatietoa ja avointa dataa osana opiskelua. 3. perustetaan geomentoriverkosto. Se on maantieteen opettajien, maantieteilijöiden ja muiden paikkatiedon käytöstä kiinnostuneiden yhteinen ryhmä, joka edistää paikkatiedon koulukäyttöä ja auttaa opettajia paikkatiedon hyödyntämisessä omassa työssään. • Hankkeessa on vahva viestinnällinen painotus. Toimitaan Facebookissa, blogissa ja Instagramissa nimellä kartta.nyt.
 14. 14. Kiitos! Projektikoordinaattori Virpi Hirvensalo, Turun kaupunki, sivistystoimiala, TOP-keskus virpi.hirvensalo@turku.fi 040 197 13 93

×