Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guió elsindecisos

96 views

Published on

cucu

Published in: Environment
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Guió elsindecisos

  1. 1. Escenes Plànols Imatge Música Text de veus Temps 1.  Fonsnegre.  Text“Els Indecisoscontral’Alumini”,Blanc,al mig. Anaconda-> NickiMinaj 9” 2.  InsJoan Solà.Papereradel costat del banc del porxo del 1º pati.  Video1.Erik llençantpaperd’alumini Intouchables->Nosfer&DoggyDiouf&Ceta 9” 3.  InsJoan Solà.Papereradel costat dretde lapistade futbol.  Video2.Pau llençantpaperd’alumini 9” 4.  InsJoan sola.Papereradel costat esquerradel porxo del 1º pati.  Video3.Alballençantpaperd’alumini. 5” 5.  InsJoan Solà.Papereradel costat del banc del porxo del 1º pati  Video4.Virgíniallençantpaperd’alumini 4”
  2. 2. 6.  InsJoan Solà,Banc del costat dretdel porxodel 1º pati.  Video5.Pau i Erikparlanti aquestúltim llença desde el banc un tros de paperd’alumini. Intouchables->Nosfer&Doggy Diouf&Ceta 12” 7.  Imatge 1: Bolade paper d’alumini  Imatge 2: Tros de peix ambverdures d’amunt d’untros de paperde plata.  Imatge 3: Dibuix d’unhome que ésperseguit peruna bolade paperd’alumini. CARLOS: L’ús de paperd’alumini per embolicaraliments,s’haconvertitenun hàbitentre moltsconsumidors. -Milionsde tonesde paperd'alumini s'utilitzencadadiaa tot el mónen l'embalatge i protecciód'aliments. -Aquesttipusde paperensajudaa conservar millorelsaliments,Perònosabemcompot arribar a perjudicaral medi ambient. 16”
  3. 3. 8.  Imatge 1: Entrepàde pernil dolçpetitd’amunt de paper de plata.  Imatge 2: quatre emoticonesdelMessengerde diferentcolors.  Imatge 3: Calendari del mesde juliol senyalant amb vermell unasetmana.  Imatge 4: Calendari d’unmes  Imatge 5: dotze mesosde l’any  Imatge 6: quatre emoticonesdelMessengerde diferentscolors  Imatge 7: quatre emoticonesdelMessengerde diferentscolors mésnúmero7200  Imatge 8: quatre emoticonesdelMessengerde diferentscolorsmésel número828  Imatge 9: CO2  Imatge 10: diferentsBoc’N Rolls  Imatge 11: Nostre Institut,de vistaexterior  Imatge 12: ditde “Me Gusta” del Facebook.  ALBA: Analitzem el nostre centre escolar suposant que tots els alumnes porten cada dia per esmorzar un entrepà embolicat amb paper de plata. Si tots els alumnes cada dia portessin un entrepà, utilitzarien aproximadament 0’1 m2 de paper d’alumini. Si això ho multipliquéssim per 5 dies a la setmana, per 4 setmanes al més i per 9 mesos que té un curs escolar, tindríem com a resultat que, 400 alumnes arribarien a gastar 7200 m2 de paper durant el curs, que venen a ser uns 828 rotlles sencers. D’aquesta manera, provocaríem 3511’1 Kg de CO2 perjudicant greument al nostre medi ambient. En canvi, si tots utilitzéssim el Boc’N Roll produiríem un 99’7% de CO2 menys que si utilitzéssim paper d’alumini. El nostre institut ja està bastant conscienciat sobre aquests fets i per això es va proposar de que tots els alumnes tinguessin un Boc’N Roll per tal de millorar el nostre projecte sobre escola verda. Ens seguiu? 1’ 6”
  4. 4. 9.  Textcentrat i de colorblanc:  “CRÈDITS – ELS INDECISOS-“  “Guionista:VirgíniaVisaconill”  Actors i narradors: ErikKhaymedinov Pau Llobet VirgíniaVisaconill AlbaMontañés CarlosPascual”  Edició:PauLlobet Legend->MarsalVentura 20”

×