Esélyegyenlő(tlen)ség a felnőttoktatásban az információs társadalom

995 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
995
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • Esélyegyenlő(tlen)ség a felnőttoktatásban az információs társadalom

  1. 1. Esélyegyenlő(tlen)ség a felnőttoktatásban az információs társadalom korában Virányi Anita tanársegéd viranyi.anita@barczi.elte.huANDM-127 Információtudomány és média a 21. század elején 2012. 05. 08. 1
  2. 2. Miről lesz szó?1. Esélyek egyenlősége vagy esély az egyenlőséghez? - “digitális varázspálca?”2. Tanulói diverzitás - “ha baja van, minek tanul itt?”3. Tanári szerep - “én nem is értek hozzá!”4. Differenciálás - “nehogy már előnyhöz jusson!”5. Tanulási környezet - “ja, hát úgy könnyű neki!” 2
  3. 3. Esélyek egyenlősége vagy esély az egyenlőséghez?✤ Esélyegyenlőség - kapcsolódó fogalmak ✤ a diszkrimináció tilalma ✤ egyenlő bánásmód ✤ pozitív diszkrimináció ✤ előnyben részesítés ✤ egyenlő esélyű hozzáférés ✤ digitális esélyegyenlőtlenség 3
  4. 4. Esélyek egyenlősége vagy esély az egyenlőséghez?✤ Hátrányos helyzetű csoportok - a digitális esélyegyenlőség kérdései? ✤ fogyatékossággal élő személyek ✤ romák ✤ speciális helyzetű csoportok: ✤ idősek ✤ alacsony képzettségű emberek ✤ elavult technikát használók 4
  5. 5. Esélyek egyenlősége vagy esély az egyenlőséghez?✤ Digitális szakadék ✤ hozzáférési ✤ használati ✤ okok: ✤ anyagi-társadalmi ✤ személyes-motivációs 5
  6. 6. Tanulói diverzitás✤ Fogyatékossági csoportok sajátosságai és IKT - I. ✤ Látássérült személyek ✤ vizuális információszerzés nehézsége vagy hiánya - támogató eszközök, szoftverek ✤ pedagógus: egyéni szükséglet, transzformálás, strukturálás, elérhetővé tétel, helyettesítés ✤ Hallássérült személyek ✤ auditív információszerzés nehézsége vagy hiánya - támogató eszközök ✤ pedagógus: egyéni szükséglet, strukturálás, transzformálás, hozzáférhetővé tétel, helyettesítés ✤ Tanulási zavart mutató személyek ✤ diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia ✤ pedagógus: egyéni szükséglet, strukturálás, adaptálás, módszertani támogatás, helyettesítés ✤ Mozgáskorlátozott személyek ✤ pedagógus: egyéni szükséglet, hozzáférhetőség, megközelíthetőség, transzformálás, adaptálás, helyettesítés 6
  7. 7. Tanulói diverzitás✤ Fogyatékossági csoportok sajátosságai és IKT - II. ✤ Autizmussal élő személyek ✤ kommunikáció, szociális kapcsolatok nehézségei - vizuális támogatás ✤ pedagógus: egyéni szükséglet, hozzáférhetővé tétel, szokásrend, vizális segítség, ✤ Kommunikációs zavart mutató személyek ✤ verbális kommunikáció nehezítettsége vagy hiánya - támogató eszközök ✤ pedagógus: egyéni szükséglet, hozzáférhetővé tétel, transzformálás, strukturálás ✤ Értelmi fogyatékos személyek ✤ kognitív képességek és más területek nehézségei - támogató eszközök? ✤ pedagógus: strukturálás, operacionalizálás, könnyen érthető forma, több csatorna használata stb. 7
  8. 8. Tanulói diverzitás✤ különbözőség - sokféleség, a megközelítésben is ✤ megismerés preferált csatornája ✤ tanulási stílus, stratégia, szokás ✤ kognitív stílus ✤ kultúra✤ Tanuló szerep különbségei (?) ✤ párhuzamos tevékenységek? ✤ kezdeményező aktivitás? ✤ vizualitás preferenciája? ✤ önszabályozó tanulás? 8
  9. 9. Tanári szerep✤ Speciális tudás vagy elfogadó attitűd? tartalom? módszerek? eszközök? nyitottság? befogadás? rugalmas gondolkodás? 9
  10. 10. Tanári szerep✤ Együttműködés oktató és gyógypedagógus között ✤ feltételei ✤ nyitott attitűd (kommunikáció, megosztás, kompetenciák) ✤ akarat ✤ formái ✤ szinkron, aszinkron ✤ területei ✤ módszertani támogatás ✤ sérülésspecifikus szempontok a tartalomkialakítás során 10
  11. 11. Tanári szerep✤ Elvárások (meggyőződés és tapasztalat konfliktusai) ✤ gyakori - “naiv elmélet”: nem lehet, nem tudja, nincs rá szüksége ✤ elvárás alacsony vagy nincs vagy szubjekítv ✤ előfordul - “túlvédés”: paternalisztikus támogatás ✤ elvárás alacsony vagy nincs vagy szubjektív ✤ optimális - “éppen jó kihívás”: sajátosságok figyelembevételével ✤ elvárás reális, objektív 11
  12. 12. Differenciálás✤ Megközelítések ✤ adaptivitás (Nádasi nyomán) ✤ differenciálás pedagógiája Zsolnai értelmezési rendszerében ✤ (feltárt) analitikus részpedagógia ✤ integratív pedagógia (Feuser, 2005) ✤ társadalomkritikai megközelítés - mindenkire vonatkozó, nem elidegenítő didaktika szükséges ✤ 4 eleme: ✤ individualizálás ✤ belső differenciálás ✤ kooperatív tevékenységek ✤ közös tárgyon való munkálkodás 12
  13. 13. Differenciálás✤ angolszász felfogások (differentiated instruction - DI) ✤ általában: pl. Tomlinson, 2000 ✤ különbözőség 3 területen: készenlét, tanulási profil, érdeklődés ✤ IKT-val kapcsolatban: Zorfass & Wasson, 2007 - DI using Technology ✤ DI értelmezése bővül ✤ tanártól függő dimenziók (tartalom, folyamat, produktum, (környezet)) ✤ tanulótól függő dimenziók (érdeklődés, profil, készenlét) ✤ IKT lebontja a korábbi akadályokat a differenciálás kapcsán ✤ széles eszköztár a tanárok kezében a tartalomhoz, a tanulási tevékenységekhez, a megértés, elsajátítás bemutatásához, kevés idő, kevés pénz legyőzéséhez 13
  14. 14. Tanulási környezet✤ Fizikai környezet - akadálymentesség és univerzális tervezés ✤ akadálymentesség - adaptív ✤ egyenlő esélyű hozzáférés elvén alapul ✤ “akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető” ✤ sérülésspecifikus szempontok, a fogyatékos személyek nem homogén csoport! ✤ részvétel és önállóság biztosítása ✤ univerzális tervezés (Universal Design, Design for All) - preventív ✤ preventív felfogás, tervezési stratégia az építészetben ✤ különleges megoldások, adaptáció nélkül a lehető legszélesebb alkalmazhatóság mindenki számára 14
  15. 15. Tanulási környezet✤ Tanulási tartalom - akadálymentesség, univerzális tervezés ✤ infokommunikációs akadálymentesítés (W3C - WCAG 2.0 szabvány) ✤ akadálymentes tartalom - adaptív technikai, strukturális és módszertani kérdések ✤ egyenlő esélyű hozzáférés elvén alapul ✤ akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető ✤ sérülésspecifikus szempontok, a fogyatékos személyek nem homogén csoport! ✤ részvétel és önállóság biztosítása 15
  16. 16. Tanulási környezet✤ egyetemes tervezés a tanuláshoz (Universal Design for Learning - UDL) ✤ elméleti keret - CAST, 2000 ✤ 3 alapelv (principles) azokon belül 3-3 irányelv ✤ eszközrendszer ✤ UDL BookBuilder, Curriculum Self-Check, Editions, Lesson Builder, Online Modules stb. ✤ gyakorlatias felfogás 16
  17. 17. Tanulási környezet IKT eszközök - funkcióik Florian & Hegarty, 2004 nyomán kategória tevékenység jellemző eszköz osztálytermi tanulásSegítő/támogató technológiai funkcionális működés támogatása, alternatív egér, fejpálca, pl. kezeit használni nem tudóeszközök (AT) “képességpótlás”, képernyőolvasó szoftver, mozgáskorlátozott tanuló számítógép-használata során; vak tanulónak pl. szövegszerkesztőben készített tananyag elolvasásáhozAugmentatív kommunikáció támogatása, egyén AAK eszközök, pl: Bliss-nyelv, PECS pl. átlagos intellektusú, beszélniinfokommunikációs eszközök és környezete interakciójának jelek, gesztusnyelv, Boardmaker, nem tudó tanuló tanulása során; segítése, alternatív kommunikációs illetve az ezen jelrendszereket autizmussal élő, nem beszélő diák formák biztosítása használó kommunikátor eszközök kommunikációjához (beszédprodukció helyett)Fejlesztő, habilitációs/ egyéni tanulási folyamat kialakítása, szoftverek, programok, pl.: pl. enyhén értelmi fogyatékosrehabilitációs célú egyéni tanulási szükségletek, Beszédmester, Varázsbetű tanuló olvasástanításánakinfokommunikációs eszközök sajátosságok figyelembe vétele, programcsalád segítéséhez, artikuláció, fejlesztés, egyéni habilitáció/ hangoztatás fejlesztése, kialakítása rehabilitáció során; finommotorika fejlesztéséhez;Diagnosztikus célú IKT eszközök pedagógiai diagnosztikus folyamat, ezek használata Magyarországon egyéni fejlesztési terv, egyéni képességmérés, diagnosztikus és/ nem elterjedt tanulási út alkalmazásához vagy fejlesztő értékelés 17
  18. 18. Köszönöm a figyelmüket! 18

  ×