Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Program multimedijske konferencije NeoTOUR

809 views

Published on

Program prve multimedijske konferecije o društvneim medijima i turizmu u Hrvatskoj.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Program multimedijske konferencije NeoTOUR

 1. 1. (skraćeni)PROJEKTNI PLANMULTIMEDIJSKEKONFERENCIJENEOTOUR /multimedia i turizamPrednosti implementacije multimedije uturističke (promotivne) aktivnostiPočetkom veljače tvrtka KONGRES MEDIA organizirasvoju prvu multimedijsku konferenciju na hrvatrskom iengleskom jeziku – koja će se streamingom emitirati nainterent za globalni auditorijKONGRES MEDIA[studeni, 2010. godine]
 2. 2. 2S a d r ž a j: O kongres mediji 3. Stručni tim 3. Ciljevi konferencije 4. Kome je konferencija namijenjena 4. Predavači i teme 5. Sponzorstva i medijska pokroviteljstva 6. Izvori financiranja 7. Kreativni koncept 7. Marketinški plan 8. Izvedbeni plan 10. Paketi sponzorstva 12.
 3. 3. 3O kongres medijiKongres media specijalizirana je tvrtka za organizaciju stručnih skupova, korporativnih evenata,poslovno komuniciranje i multimedijsku produkciju (s naglaskom na video produkciju za web)Organizacijom seminara, konferencija, stručnih skupova, edukativnih tečajeva i korporativnih evenataunapređujemo kvalitetu poslovanja klijenata kroz komunikacijske kanale koje omogućuju novi mediji.Suvremenim pristupom poslovanju uz pomoć multimedije produciramo promotivne materijale i zaelektroničke medije - TV, radio i web promocija.Želja nam je spojiti kongresnu industriju i suvremene medije u zajednički paket i nainovativan način je ponuditi sadašnjim i budućim klijentima. U slučaju konferencijeNOETOUR cilj je spojiti turističku industriju i industriju IT-a kako bi stvorili nove oblike imogućnosti poslovanja za obje industrije profitirale iz te suradnje.Stručni timVINKO MOJTIĆ - diplomirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, nakon čega upisuje Goldsmiths College, London, UK – smjer medija i komunikacija gdje je diplomirao na temu: „Glocalisation of TV advertising“. 2008. Godine diplomirao na medijskom učilištu Studia Intermedia stekavši diplomu medijskog menadžera - dosad je radio kao novinar i izvršni urednik u dnevnim novinama te stručnim glasilima - 2008. godine pokreće Kongres mediju gdje obavlja dužnost direktora i voditelja projekataIVANA BAUK - Radila na projektima Info Arena: CRM – Cutomer Relationship Management, Human Relationship Management Arena, 2005. i 2006. godina. - Stručni suradnika na projektu Cities in Changes – 2009. godine - Document Management, asistent menadžera (izrada materija, koordinacija među sponzorima, koordinacija, direktan odnos s klijentima, prikupljanje i obrada podataka i vođenje ureda u nekoliko tvrtki)
 4. 4. 4 - Administrator web stranice udruge www.od-srca-srcu.hrCiljevi konferencije 1. Spojiti ponudu IT industrije i turističke industrije! 2. Prezentiranjem posljednjih dostignuća IT tehnologije i prednosti upotrebe multimedije upoznati turističku industriju, kako bi se na regionalnom, nacionalnom i lokanom novu iskoristile mogućnosti multimedije. 3. Ponuditi najnovija multimedijska rješenja za najjaču gospodarsku granu u RH i potencijalno najjaču u regiji. Strateška vizija:Organizator i suorganizatori se žele pozicionirati na tržištu kao nezaobilazna karika kodkomunikacije dviju industrija te komunikacije između nacionalne i ostalih (emitivnih)turističkih tržišta.Uspješno premostiti razlike u udaljenosti između predavača, polaznika seminara i svih onihkoji su zainteresirani pohađati seminar. Odnosno izgraditi valjan on-line konferenciji sustavkoji će postati stalan jednogodišnji događaj na ovu temu.Radi brandinga konferencije potrebno je uključiti i humanitarnu udrugu, kako bi sepromovirali i plemeniti ciljevi ovih organizacija.Želja nam je spojiti turističku industriju te proizvođače i distributere iz IT industrije i ponuditirealna rješenja za regionalni i nacionalni turizam, s krajnjim ishodom kako u vremenusmanjenih marketinških budžeta upotrebom najsuvremenijih metoda osigurati najbolji učinakna tržište.Kome je konferencija namijenjenaKonferencija je prvenstveno namijenjena menadžerima u turističkoj industriji RH, regije, ali ina globalnom nivou putem on-line konferencijskog sustava.Osim primarne grupe ciljane grupe su i djelatnici informatičke industrije u RH i u inozemstvu,potom studenti turističkog menadžmenta, i djelatnici u nacionalnim turističkimorganizacijama (u zemlji i inozemstvu).
 5. 5. 5Predavači i teme Dogovoreni: - Komparacija hrvatskog i britanskog MASTER PLANA razvoja turizma Bob Cotton, British Hospitality Association - - Visit Scotland Organization, Marco Truffelli, bivši predsjednijk organizacije (turitička zajednica Škotske) – preko Boba Cottona U pregovorima: - Novi oblici turizma – nove šanse (časopis Turizam Info) - Multimedija i turizam – promocija tvrtke HSM Informatika - Jasmina Grižinić, Mauro Dujmović, Aljoša Vitasović – University of Juraj Dobrila, Pula – Chanaging world of tourism Prijedlozi (otvoreni za sugestije): - Online konferencijski sustavi: Prezentacija- Skype - Trendovi i planovi turističkih kretanja u RH, Institut za turizam RH - Destination rejuvenation strategies – Policies and measures (Birgit Pikkemaat, Renata Tomljenović) - Nova ekonomija i novi oblici turizma - Globalizacija i turizam, dr.sc. Mili Razović - Trendovi u turizmu JI Europe - Turističke organizacije zemalja u regiji – obavezno dogovoriti - HTZ – oglašavanje na internetu i strategija korištenja multimedije - Predstavljanje malih i obitljeskih tvrtki u turizmu - Udruga potrošača (turistički aspekt) - Hrabren Suknaić, Google HR
 6. 6. 6Sponzorstva i medijska pokroviteljstvaUstanove:CENTAR ZA INFOR. I RAČUNALRSTVO (INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ)http://www.irb.hr/hr/cir/MINISTRARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA http://public.mzos.hr/Default.aspxHRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA www.croatia.hr , www.htz.hrHRVATSKI URED GOOGLE www.google.hrMINISTARSTVO TURIZMA www.mint.hrFAKULTET ZA MENADŽEMENT TURIZAM I UGOSTITELJSTVU U OPATIJIhttp://www.fthm.hr/PRIVATNA UČILIŠTA I COOLLEGI U ZEMLJI I INOZEMSTVUBRITISH HOSPITALITY ASSOCIATIONIT tvrtke:HSM Informatika www.hsm.hr SUORGANIZATORHP www.hp.hrCISCO http://www.cisco.com/ISKON http://www.iskon.hr/Mediji:Medijsko sponzorstvo je potrebno zatražiti i od medijskih kuća koje mogu popratiti događanja snaglaskom na internetske portale (s obzirom na ciljanu publiku) poput portala tvrtkeTAU-ONLINE (www.moj-posao.net, www.kupiprodaj.net),NET.HR www.net.hrINDEX www.index.hr, i poslovni portali npr. www.business.hr – s njima dogovoriti objavljivanjeposebnog priloga u novinama.
 7. 7. 7Udruge:UDRUGA INKLUZIJA (zapošljavanje osoba s poteškoćama u razvoju)Izvori financiranja Ovaj projekt ima nekoliko izvora financiranja, i to: - prodaja kotizacija na standardni način putem telemarketinga - prodaja akreditacija putem interneta za on-line sudionike za englesko izdanje konferencije - sponzorstva tvrtki (cjenik u privitku) i ostalih organizacija - medijska pokroviteljstvaKreativni konceptMarko Špikić - 3D grafička rješenja; i animacija; web dizajn; obrada zvuka; montaža.Edi Murgić - dizajn i priprema za tisak
 8. 8. 8Marketinški plan (skraćeni)Cilj kampanje: Ciljana skupina konferencije NEOTOUR je stručna javnost iz turističkogmenadžmenta, u zemlji, zemljama regije i inozemstvu, kao i stručnjaci za multimediju iz ITindustrije.Kako će se sva predavanja odvijati dvojezično na hrvatskom i engleskom jeziku volumebooster je i stručna javnost s engleskog govornog područja, a i šire.Politika cijena: Obzirom da je riječ o konferenciji koja je prva ovakve vrste u Hrvatskoj, kao i napodručju bivše države, te jedna od rijetkih za turističku industriju koja ide on-line, smatram da jepotrebna monopolistička politika cijena – s ekskluzivnim cijenama.Cijena kotizacije (u živo): 199,00 euraCijena on-line konferencije: 49,00 eura cijeli dan 9,00 eura po predavanjuPlan promotivnih aktivnosti:Kako je jedan glavnih ciljeva ove multimedijske konferencije jest premostiti razlike uudaljenosti između predavača, polaznika seminara i svih onih koji su zainteresirani pohađatiseminar naglasak promotivnih aktivnosti bi trebao biti na on-line oglašavanju – prvenstvenopreko socijalnih mreža. Također, kako je tema relativno usko vezana uz dvije industrije,najoptimalniji prodajni kanal je kombinacija newslettera i telemarketinga.Marketinški plan po fazama (prikaz) 1. Kao osnovni preduvjet organizacije događanja jest izrada internetske stranice konferencije (u tijeku) i popratnog materijala te tzv. call for papers. 2. Najavom događanja, putem PR članaka na svim važnijim portalima, stručnim portalima (u zemlji i inozemstvu), uključujući i portal British Hospitality Association (newsletter) 3. Sljedeća faza promocije je uključivanje ciljanih oglasa na social network portalima (Facebook i Twitter) s točno određenim ciljanim skupinama. 4. Ova faza uključuje obrađivanje detaljne mailing liste, te slanje pozivnica i prvog kruga e-mailova te organiziranje prodajnih predstavnika u zemljama ex-Yu i dalje. 5. Telemarketing - telefonski pozivi prema potencijalnim klijentima u zemlji, regiji i inozemstvu. 6. Oglašavanje u javnim glasilima i paralelno objavljivanje serije PR članaka na teme vezane uz konferenciju, kako bi se pripremila javnost za tematiku.
 9. 9. 9 7. SMS kampanja – podsjetnik, kao i newsletter podsjetnik za dolazak ili praćenje konferencije. Poslije konferencije: 1. Objava osvrta događanja u medijima, komentari i objava video priloga na svim portalima koji su relevantni na tu tematiku, kao i rezultata ankete provedene za sudionike uživo.Komunikacijski kanali : Promocija se obavlja putem interneta i to u nekoliko nivoa: A) mailovi B) banneri na ciljanim web stranicama isključivo strukovne organizacije C) PR članci na on-line izdanjima stručnih i ostalih poslovnih glasila – Lider, Business.hr D) oglašavanje na network portalima (Facebook i Twitter) s točno određenim ciljanim skupinama. (za eng. i hrv. govorno područje) Potom, promocija putem tiskanih izdanja: A) Svi važniji dnevni listovi u zemlji – PR članci B) Promoviranje u stručnim glasilima u regiji Televizija i radio: A) Najava u Dobro jutro Hrvatska B) Prilozi u stručnim emisija lokalnih radija C) Prilozi u stručnim emisijama o turizmu na nacionalnim televizijama
 10. 10. 10Izvedbeni planKoraci i ZADANI ROKOVI: do 1.12.2009.Aktiviranje NEOTOUR profila na Facebooku i Twitteru – u tijekuOrganizirati prodajnu mrežu u van RH i to Velika Britanija (Dragica Muslim) i putemwww.oDesk.com naći prodajnog predstavnike za ostale zemlje – pri kraju s pregovorimaTraženje sponzora i dodatnih izvora financiranja projekta - u tijeku do 31. 12. 2009.Napraviti web stranicu – call for pappers (u sklopu stranice)Početi promociju putem interneta na Facebooku i Twitteru.Srediti plaćanje putem straniceDogovoriti predavače i potpisati predugovoreOrganizirati kontakte i tablice potencijalnih klijenataIzraditi promotivni video (zajedno s tvrtkom HSM Informatika)Započeti distribuciju pozivnica i telemarketing kampanjuPotpisivanje ugovora sa svim zainteresiranim stranamaIzrada marketinškog materijala: baneri, promo video U siječnju 2010.Rezervacija dvorane (po mogućnosti Hypo Centar)Pronalaženje distributera za ex-Yu po državamaPrva e- mail kampanjaZavršiti detaljan marketinški plan (zajedno s detaljnom mailing listom) i početi simplementacijom istogaProdaja putem internetaPočetak PR kampanje s detaljno definiranim temamaDruga e-mail kampanjaPočetak prodaje putem telemarketinga (detaljno izrađeni plan)Pronalaženje prodajnog osoblja za telemaketingOglasiti se u newsletteru i na stranica British Hospitality Association
 11. 11. 11 U veljači 2010.g. Prvi tjedan:Intenzivna prodajaSastanak sa svim osobljem, provjera i dijeljenje dužnosti za konferenciju Drugi tjedan:Treća e-mail kampanja (distribucija promo-video materijala ukorporiranog u newsletter), i tozajedno s klijentima tvrtke HSM Informatika)Pripremiti poklone za sudionike konferencije / vidjeti sa sponzorima.SMS kampanja (isključivo podsjetnik) – Maroje SabljićNajave u emisija općeg informativnog karaktera (radio i TV).PR članci i prilozi u nacionalnih medijima Treći tjedan:Provjera poslova na mjestu konferencijeIzdavanje stručnog priloga u LIDER-u ili Business.hr-uPripremanje materijala za konfrerenciju – predavanja snimiti na medij (memory stick)Provjera opreme i rasporeda rada na konferenciji (angažiranje vanjskih suradnika) Prvi dan konferencije – 26. 02. 2010.g.Dočekivanje predavača i sudionika konferencije, dijeljene poklona i Postkonferencijske aktivnostiOsvrt na konferenciju, objava u medijima i kontaktiranje i zahvaljivanje klijentima. .
 12. 12. 12Paketi sponzorstva Generalni sponzor – 50 000kn*__________________________________________________________________________  generalni sponzor bit će istaknut prigodom najave konferencije putem media (web, tiskani)  posebna zahvala direktora prigodom otvaranja konferencije  tiskana zahvala na sudjelovanju  2 reklamna panoa u dvorani  štand i 1 reklamni pano ispred kongresne dvorane  15-minutna prezentacija tijekom održavanja konferencije  objavljivanje bannera na stranicama konferencije  objavljivanje izdvojenog oglasa na stranicama portala www.jatrgovac.com u roku od 20 dana po konferenciji  objavljivanje logoa u tiskanim materijalima konferencije  promotivni materijali  glavni sponzor oslobođen je plaćanja kotizacija za 10 (deset) sudionika Zlatni sponzor – 40 000kn*__________________________________________________________________________  zlatni sponzor bit će istaknut prigodom najave konferencije putem media (web, tiskani)  posebna zahvala direktora prigodom otvaranja konferencije  tiskana zahvala na sudjelovanju  1 reklamna panoa u dvorani  štand i 1 reklamni pano ispred kongresne dvorane  projekcija logo-a i djelatnosti tvrtke u pauzi  objavljivanje bannera na stranicama konferencije
 13. 13. 13  objavljivanje izdvojenog oglasa na stranicama portala www.jatrgovac.com u roku od 20 dana po konferenciji  objavljivanje logoa u tiskanim materijalima konferencije  promotivni materijali  zlatni sponzor oslobođen je plaćanja kotizacija za 5 (pet) sudionika Sponzor – 20 000kn*__________________________________________________________________________  sponzor bit će istaknut prigodom najave konferencije putem media (web, tiskani)  tiskana zahvala na sudjelovanju  štand ispred kongresne dvorane  objavljivanje logoa na stranicama konferencije  objavljivanje izdvojenog oglasa na stranicama portala www.jatrgovac.com u roku od 10 dana po konferenciji  objavljivanje logoa u tiskanim materijalima konferencije  promotivni materijali  glavni sponzor oslobođen je plaćanja kotizacija za 3 (tri) sudionika Medijski partner – 15 000kn*__________________________________________________________________________  medijski partner bit će istaknut prigodom najave konferencije putem media (web, tiskani)  tiskana zahvala na sudjelovanju  štand ispred kongresne dvorane  objavljivanje logoa na stranicama konferencije  objavljivanje izdvojenog oglasa na stranicama portala www.jatrgovac.com u roku od 10 dana po konferenciji  objavljivanje logoa u tiskanim materijalima konferencije  promotivni materijali
 14. 14. 14  medijski sponzor oslobođen je plaćanja svih kotizacija za svoje zaposlene*u cijenu nije uračunat PDV

×