Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Upalne bolesti crijeva

1,806 views

Published on

Seminarski rad iz kirurgije, studentski rad 2011, medicinski fakultet Zagreb

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Upalne bolesti crijeva

 1. 1. Ana Jelavić Vinko Bubić UPALNE BOLESTI CRIJEVA
 2. 2. BOLESTI CRIJEVABOLESTI CRIJEVA FUNKCIONALNE - Sindrom iritabilnih crijeva (SIC) UPALNE - Infektivne (uglavnom s poznatim uzročnicima) - Neinfektivne (nepoznati uzročnici) ulcerozni kolitis (Colitis chr. ulcerosa) Morbus Crohn intermedijarni kolitis pouchitis TUMORSKE
 3. 3. CHRONOVA BOLEST • DEFINICIJA  kronična granulomatozna upalna bolest nepoznata uzroka koja može zahvatiti bilo koji dio probavne cijevi od usta do anusa, NAJČEŠĆE TERMINALNI ILEUM • Lokacija upalnih promjena: – Samo tanko crijevo 30 – 35% – Tanko i debelo crijevo istodobno 40 – 55% – Samo debelo crijevo 20 – 30% – Rektum 10 – 20% – Perianalna bolest 30 – 40%
 4. 4. EPIDEMIOLOGIJAEPIDEMIOLOGIJA MORBUS CROHNMORBUS CROHN Prevalencija:Prevalencija: Europa, SADEuropa, SAD 10-70 / 100.00010-70 / 100.000 Hrvatska (1989.)Hrvatska (1989.) 22 / 100.00022 / 100.000 Incidencija:Incidencija: Europa, SADEuropa, SAD 0,5-6,3 / 100.0000,5-6,3 / 100.000 Hrvatska (1989.)Hrvatska (1989.) 0,7 / 100.0000,7 / 100.000
 5. 5. • EPIDEMIOLOGIJA – Učestalost veća u visokorazvijenim zemljama zapadne Europe i Skandinavije – Bimodalno pojavljivanje bolesti  15 – 30 god., 55 – 80 god. • ETIOLOGIJA nepoznata
 6. 6. • PATOLOGIJA – Transmuralna upala – Diskontinuiranost upalnih promjena (skip lezije) – Karakterističan kaldrmast izgled sluznice – Napredovanjem upale stijenka fibrozira  strikture  opstruktivne tegobe
 7. 7. • KLINIČKA SLIKA: – PROLJEV – ABDOMINALNA BOL – GUBITAK TJELESNE TEŽINE Javlja se u akutnim napadajima, s asimptomatskim razdobljima ili razdobljima slabo izraženih tegoba
 8. 8. • DIJAGNOZA  kombinacija endoskopskog, radiološkog i patohistološkog nalaza – LABORATORIJSKE PRETRAGE  povišena SE i CRP, anemija, hipoproteinemija, hipoalbuminemija – RADIOLOŠKE PRETRAGE  pasaža, enterokoliza, irigografija metodom dvostrukog kontrasta – ENDOSKOPSKI PREGLED  ileoskopija, kolonskopija
 9. 9. • KOMPLIKACIJE  opstrukcija, apscesi, fistule (enteroenteralne ili enterokolične, enterokutane, enterovezikalne, enterovaginalne), anorektalne lezije
 10. 10. • LIJEČENJE – KONZERVATIVNO  izbjegavanje fizičkog i psihičkog napora, prehrana jako bogata bjelančevinama – LJEKOVI  preparati aminosalicilne kiseline (sulfasalazin, mesalazin), glukokortikoidi (pronizon, budesonid), imunosupresivi (azatioprin, metotreksat), infliksimab, antibiotici (ciprofloksacin, metronidazol) – KIRURŠKO
 11. 11. • INDIKACIJE ZA KIRURŠKO LIJEČENJE: – NEUSPIJEŠNO KONZERVATIVNO LIJEČENJE – KOMPLIKACIJE: • Fistule • Opstrukcija crijeva • Apsces • Perianalne fistule, apscesi, fisure • Perforacija, krvarenje, toksični megakolon  vrlo rijetko
 12. 12. • VRSTE KIRURŠKIH ZAHVATA U Chronovoj bolesti tankog crijeva: – RESEKCIJA CRIJEVA SA TERMINO- TERMINALNOM ANASTOMOZOM  najčešći zahvat koji se izvodi kada se bolesnik prvi put podvrgava operativnom zahvatu • TEMELJNO PRAVILO  POŠTEDNA RESEKCIJA MAKROSKOPSKI PROMIJENJENOG DIJELA TANKOG CRIJEVA (često ponovno javljanje bolesti nakon operacije)
 13. 13. – ILEOSTOMIJA  indicirana u bolesnika koji zbog lošeg općeg stanja ne mogu podnijeti veliki zahvat ( kolektomiju ili proktokolektomiju) – STRIKTUROPLASTIKA  preporučuje se ako postoje stenoze u tankome crijevu – INCIZIJA I DRENAŽA APSCESA – PREMOŠTENJE ZAHVAĆENOG DIJELA CRIJEVA
 14. 14. • Vrste operacija u Chronovoj bolesti kolona i rektuma – Resekcija dijela kolona – Subtotalna kolektomija s ileostomijom – Subtotalna kolektomija s ileorektalnom anastomozom – Proktektomija s kolostomijom – Proktokolektomija s ileostomijom – Ileostomija ili kolostomija
 15. 15. INFEKCIJSKI GASTROENTERITISI • DEFINICIJA  nespecifične upale tankog crijeva koje izazivaju virusi, bakterije i paraziti • NE liječe se kirurški (osim komplikacija), ali su važne u diferencijalnoj dijagnostici akutnih bolova u trbuhu
 16. 16. TUBERKULOZI ENTERITIS • Obično zahvaća kolon i ileocekalno područje • Infekcija može biti primarna ili sekundarna – Primarna infekcija: • Uzrokovana bovinim bacilom tuberkuloze iz kravljeg mlijeka • Danas vrlo rijetka (termička obrada i pasterizacija mlijeka) • Promjene u crijevu  hipertrofične reakcije i stenoze • Klinička slika  grčeviti bolovi u trbuhu i proljev • Kada postoje strikture  kirurško liječenje  strikturoplastika, resekcija zahvaćenog dijela crijeva
 17. 17. – Sekundarna infekcija  nastaje nakon primarne aktivne plućne tuberkuloze gutanjem sekreta iz traheobronhalnog stabla s humanim bacilom tuberkuloze • Najčešće nastaje u ileocekalnom području • Klinička slika  plućni i abdominalni simptomi (grčeviti bolovi u trbuhu, izmjenjivanje opstipacije i proljeva) • Kirurški zahvat indiciran kod pojave komplikacija (krvarenje, opstrukcija, perforacija)
 18. 18. TIFUS • Uzročnik  Salmonella typhy • Infekcija nastaje fekalno-oralnim ili urino- oralnim putem • Promjene najizraženije u limfatičnom tkivu ileuma  nekroze i ulceracije (mogu dovesti do krvarenja i perforacije crijeva)
 19. 19. • Klinička slika: – Visoka temperatura – Glavobolja – Roseola typhosa – Splenomegalija – Leukopeija Lječenje • antibiotici (kloramfenikol, ciprofloksacin) • Kirurško  u slučaju perforacije
 20. 20. Yersinia enteritisi • Uzročnik  gram negativni štapić iz roda Yersinia • Infekcija: – Yersinia pseudotuberculosis  ILEITIS • Klinička slika  bol u donjem desnom kvadrantu, visoka temperatura, leukocitoza
 21. 21. – Yersinia enterocolitica  ENTEROKOLITIS • Izvor zaraze  zagađena hrana • Hranom dospijeva u terminalni ileum • Klinička slika  bolovi tipa grčeva, vodenasto-sluzavi proljevi, visoka temperatura • Bolest prolazi sama od sebe, traje od nekoliko dana do 3 tjedna
 22. 22. ULCEROZNI KOLITIS • DEFINICIJA  kronična upalna bolest kolona i rektuma nepoznatoga uzroka. Najčešće tegobe su krvavi proljevi i tenezmi. Bolest zahvaća debelo crijevo, osobito rektum, gdje su upalne promjene najizraženije. -bolest se češće javlja u nepušača! -Javlja se osobito od 20-40.g. života
 23. 23. EPIDEMIOLOGIJAEPIDEMIOLOGIJA ULCEROZNI KOLITIS (Colitis chronica ulcerosa)ULCEROZNI KOLITIS (Colitis chronica ulcerosa) Prevalencija:Prevalencija: Zapadna i sjeverna Europa, SADZapadna i sjeverna Europa, SAD 70-150 / 100.00070-150 / 100.000 Centralna i južna EuropaCentralna i južna Europa 15-35 / 100.00015-35 / 100.000 Hrvatska (1989.)Hrvatska (1989.) 22 / 100.00022 / 100.000 Incidencija:Incidencija: Zapadna i sjeverna Europa, SADZapadna i sjeverna Europa, SAD 6-8 / 100.0006-8 / 100.000 Centralna i južna EuropaCentralna i južna Europa 2-3 / 100.0002-3 / 100.000 Hrvatska (1989.)Hrvatska (1989.) 1,5 / 100.0001,5 / 100.000
 24. 24. ETIOLOGIJAETIOLOGIJA Etiologija je nepoznata !!Etiologija je nepoznata !! POREMEĆEN HUMORALNI / CELULARNI IMUNOSNI ODGOVORPOREMEĆEN HUMORALNI / CELULARNI IMUNOSNI ODGOVOR Osnovni imunološki problem u kroničnim idiopatskimOsnovni imunološki problem u kroničnim idiopatskim upalnim bolestima crijeva je nemogućnost prekidanja stalneupalnim bolestima crijeva je nemogućnost prekidanja stalne i značajne aktiviranosti imunosnog sustava crijeva, kaoi značajne aktiviranosti imunosnog sustava crijeva, kao odgovora na stalno prisutne različite luminalne antigene.odgovora na stalno prisutne različite luminalne antigene. Imunosni odgovor odgovoran za određeni fenotip:Imunosni odgovor odgovoran za određeni fenotip: Th1 tipTh1 tip imunosni odgovor u Crohnovoj bolestiimunosni odgovor u Crohnovoj bolesti Th2 tipTh2 tip imunosni odgovor u ulceroznom kolitisuimunosni odgovor u ulceroznom kolitisu Distribucija klase II antigena (HLA-DR i HLA-DP), odgovornih za obraduDistribucija klase II antigena (HLA-DR i HLA-DP), odgovornih za obradu egzogenih antigenaegzogenih antigena točno odgovaratočno odgovara anatomskoj distribuciji upale uanatomskoj distribuciji upale u Crohnovoj bolesti!!Crohnovoj bolesti!!
 25. 25. PATOFIZIOLOGIJAPATOFIZIOLOGIJA ULCEROZNI KOLITIS (Colitis chronica ulcerosa)ULCEROZNI KOLITIS (Colitis chronica ulcerosa)  Upalna infiltracija mukoze,Upalna infiltracija mukoze, vrlo rijetko submukoze,vrlo rijetko submukoze, bez zahvaćanja mišićnogbez zahvaćanja mišićnog sloja i seroze;sloja i seroze;  U Chronovom kolitisu upalaU Chronovom kolitisu upala zahvaća cijelu debljinu stijenkezahvaća cijelu debljinu stijenke crijevacrijeva
 26. 26. PATOFIZIOLOGIJAPATOFIZIOLOGIJA ULCEROZNI KOLITIS (Colitis chronica ulcerosa)ULCEROZNI KOLITIS (Colitis chronica ulcerosa) Stvaranje kriptalnihStvaranje kriptalnih apscesa koji moguapscesa koji mogu konfluirati i stvarati širekonfluirati i stvarati šire plitke ulceracije,plitke ulceracije, poremećaj kriptalneporemećaj kriptalne arhitekturearhitekture Rekurentne upaleRekurentne upale rezultiraju u razvojurezultiraju u razvoju atrofije;atrofije;
 27. 27. PATOFIZIOLOGIJAPATOFIZIOLOGIJA ULCEROZNI KOLITIS (Colitis chronica ulcerosa)ULCEROZNI KOLITIS (Colitis chronica ulcerosa) HiperplastičnaHiperplastična regeneracija preostaleregeneracija preostale sluznice stvara upalnesluznice stvara upalne pseudopolipe;pseudopolipe;
 28. 28. PATOFIZIOLOGIJAPATOFIZIOLOGIJA ULCEROZNI KOLITIS (Colitis chronica ulcerosa)ULCEROZNI KOLITIS (Colitis chronica ulcerosa)  Upala rijetko zahvati cijelu debljinuUpala rijetko zahvati cijelu debljinu stjenke!stjenke!  Pri razvoju vaskulitisa i oštećenjaPri razvoju vaskulitisa i oštećenja neuralnihneuralnih elemenata može doći do dilatacije lumena ielemenata može doći do dilatacije lumena i  RAZVOJA TOKSIČNOG MEGAKOLONARAZVOJA TOKSIČNOG MEGAKOLONA Bolovi, vrućica, abdominalnaBolovi, vrućica, abdominalna osjetljivost, distenzijaosjetljivost, distenzija
 29. 29. KLINIČKA SLIKAKLINIČKA SLIKA kolitiskolitis CrohnCrohn - proljevi- proljevi ++++++ ++++ - rektalno krvarenje- rektalno krvarenje ++++++ ++ - abdominalna bol- abdominalna bol ++ ++++++ - palpabilna rezistenca- palpabilna rezistenca 00 ++++++ - fistuliranje- fistuliranje 0/+0/+ ++++++ - stvaranje striktura- stvaranje striktura ++ ++++++ - perforacija- perforacija 0/+0/+ ++ - zahvaćenost rektuma- zahvaćenost rektuma ++++++ ++ - zahvaćenost tankog crijeva- zahvaćenost tankog crijeva 0/+0/+ ++++++ - toksični megakolon- toksični megakolon ++ 0/+0/+ - razvoj karcinoma- razvoj karcinoma ++ 0/+0/+ - recidiv iza kolektomije- recidiv iza kolektomije 00 ++++ - sindrom slijepe vijuge- sindrom slijepe vijuge 00 ++++ - zaostajanje u rastu djece- zaostajanje u rastu djece ++ ++
 30. 30. KLINIČKA SLIKAKLINIČKA SLIKA kolitiskolitis CrohnCrohn Ekstraintestinalne manifestacijeEkstraintestinalne manifestacije ++++ ++ - nutritivne, metaboličke- nutritivne, metaboličke ++++ ++++ - zglobne promjene- zglobne promjene ++++ ++ - očne promjene- očne promjene ++ ++ - kolelitijaza- kolelitijaza 0/+0/+ ++ - kronični aktivni hepatitis- kronični aktivni hepatitis ++ 0/+0/+ - perikolangitis- perikolangitis ++ 0/+0/+ - primarni sklerozirajući kolangitis- primarni sklerozirajući kolangitis ++ 0/+0/+ - kolangiokarcinom- kolangiokarcinom ++ 0/+0/+ - pijelonefritis- pijelonefritis ++++ ++ - hidronefroza- hidronefroza 00 ++ - nefrolitijaza- nefrolitijaza ++ ++ - kožne promjene- kožne promjene ++ ++
 31. 31. DIJAGNOSTIČKI POSTUPCIDIJAGNOSTIČKI POSTUPCI Pri kliničkoj sumnji na IBDPri kliničkoj sumnji na IBD  Isključiti specifične upale probavnog sustava (bakterije, parazite)Isključiti specifične upale probavnog sustava (bakterije, parazite)  Laboratorijske pretrage –Laboratorijske pretrage – anemija,hipoproteinemija, CRP pov.anemija,hipoproteinemija, CRP pov.  Radiološki pregled tankog i debelog crijevaRadiološki pregled tankog i debelog crijeva  pasažapasaža  enteroklizaenterokliza  irigografija s duplim kontrastomirigografija s duplim kontrastom (kolon poput cijevi, lumen(kolon poput cijevi, lumen sužen i nema haustracija)sužen i nema haustracija) Nativan RTG: stojeći stav – dilatacija kolona transversumaNativan RTG: stojeći stav – dilatacija kolona transversuma  Endoskopski pregledEndoskopski pregled  rektoskopija – rektosigmoidoskopijarektoskopija – rektosigmoidoskopija (sluznica osjetljiva!)(sluznica osjetljiva!)  kolonoskopija - ileoskopijakolonoskopija - ileoskopija  enteroskopijaenteroskopija  ERCPERCP  Histološki pregled tkiva uzetog tijekom endoskopskih pregledaHistološki pregled tkiva uzetog tijekom endoskopskih pregleda  UZV pretraga abdominalnih organaUZV pretraga abdominalnih organa
 32. 32. KRONIČNE IDIOPATSKE UPALNE BOLESTI CRIJEVAKRONIČNE IDIOPATSKE UPALNE BOLESTI CRIJEVA (CHRONIC INFLAMMATORY BOWEL DISEASES - IBD)(CHRONIC INFLAMMATORY BOWEL DISEASES - IBD) DIFERENCIJALNA DIJAGNOZADIFERENCIJALNA DIJAGNOZA Pri kliničkoj sumnji na IBDPri kliničkoj sumnji na IBD  SSpecifične upalne bolesti crijeva uzrokovane: šigelama,pecifične upalne bolesti crijeva uzrokovane: šigelama, salmonelama, kampilobakterom, yersinijom, virusimasalmonelama, kampilobakterom, yersinijom, virusima  Amebijaza, giardijaza, tuberkuloza, gljivične infekcijeAmebijaza, giardijaza, tuberkuloza, gljivične infekcije  LimfomiLimfomi  Negranulomatozni ulcerozni jejunoileitisNegranulomatozni ulcerozni jejunoileitis  Pseudomembranozni kolitisPseudomembranozni kolitis  Ishemični kolitisIshemični kolitis  DivertikulitisDivertikulitis  Karcinom crijevaKarcinom crijeva  Venerični limfogranulomVenerični limfogranulom  Svi oblici malapsorpcije, intermitentne crijevne opstrukcijeSvi oblici malapsorpcije, intermitentne crijevne opstrukcije  Crijevna amiloidozaCrijevna amiloidoza  Svi oblici poliarteritisaSvi oblici poliarteritisa
 33. 33. KRONIČNE IDIOPATSKE UPALNE BOLESTI CRIJEVAKRONIČNE IDIOPATSKE UPALNE BOLESTI CRIJEVA (CHRONIC INFLAMMATORY BOWEL DISEASES - IBD)(CHRONIC INFLAMMATORY BOWEL DISEASES - IBD) TERAPIJATERAPIJA Principi alimentacije (obnova hranidbenog statusa)Principi alimentacije (obnova hranidbenog statusa) - može dovesti sama do remisije bolesti !!- može dovesti sama do remisije bolesti !!  Hiperalimentacija - kod malnutricije zbog:Hiperalimentacija - kod malnutricije zbog:  smanjenog unosa hranesmanjenog unosa hrane  smanjene apsorpcijske površinesmanjene apsorpcijske površine  gubitka proteina zbog proljeva ili postojanja fistulagubitka proteina zbog proljeva ili postojanja fistula  povećanja energetskih potreba zbog infekcijapovećanja energetskih potreba zbog infekcija  Peroralna prehranaPeroralna prehrana DDijeteijete  Totalna parenteralna prehrana (TPN)Totalna parenteralna prehrana (TPN) Poboljšanjem hranidbenog statusa smanjuje se aktivnost bolesti,Poboljšanjem hranidbenog statusa smanjuje se aktivnost bolesti, vraća se imunokompetencija, avraća se imunokompetencija, a parenteralna prehranaparenteralna prehrana smanjujesmanjuje antigensku stimulaciju crijeva.antigensku stimulaciju crijeva.
 34. 34. TERAPIJATERAPIJA Medikamentozna terapijaMedikamentozna terapija  preparati 5-aminosalicilne kiseline (sulfasalazin, mesalazin)preparati 5-aminosalicilne kiseline (sulfasalazin, mesalazin) Kortikosteroidi (oralno, klizme)Kortikosteroidi (oralno, klizme) Imunosupresivi (azatiporin, 6-merkaptopurin, metotreksat,Imunosupresivi (azatiporin, 6-merkaptopurin, metotreksat, ciklosporin)ciklosporin) Antibiotici i metronidazol nemaju dokazanog učinkaAntibiotici i metronidazol nemaju dokazanog učinka
 35. 35. Kirurška terapijaKirurška terapija  1/3 pacijenata tijekom 10.g. Trajanja bolesti (učestali i jaki1/3 pacijenata tijekom 10.g. Trajanja bolesti (učestali i jaki napadaji)napadaji) Indikacije za kirurško liječenje ulceroznog kolitisaIndikacije za kirurško liječenje ulceroznog kolitisa Hitna operacija:Hitna operacija: perforacija, toksični megakolon, masivnoperforacija, toksični megakolon, masivno krvarenje iz kolona, akutni fulminantni oblik kada se stanje nekrvarenje iz kolona, akutni fulminantni oblik kada se stanje ne poboljšava konzervativnim liječenjem u roku od 48-72hpoboljšava konzervativnim liječenjem u roku od 48-72h Elektivna operacija:Elektivna operacija: dokaz karcinoma, visok rizik zadokaz karcinoma, visok rizik za nastanak karcinoma (visoki stupanj displazije), kronjičnanastanak karcinoma (visoki stupanj displazije), kronjična progresivna upala koja se ne poboljšava konzervativnimprogresivna upala koja se ne poboljšava konzervativnim liječenjem ili teško kontrolira lijekovimaliječenjem ili teško kontrolira lijekovima
 36. 36. Totalna kolektomija s terminalnomTotalna kolektomija s terminalnom ileostomijom (po Brooku)ileostomijom (po Brooku) – zatvaranje– zatvaranje rektosigmoida (po Hartmannu). Kasnije serektosigmoida (po Hartmannu). Kasnije se rektosigmoid odstrani i načini spremnik odrektosigmoid odstrani i načini spremnik od ileuma ili ostavlja trajna ileostoma.ileuma ili ostavlja trajna ileostoma.  Kolektomija s ileorektoanastomozomKolektomija s ileorektoanastomozom –– samo kada nema većih upalnih promjenasamo kada nema većih upalnih promjena (rijetko), ali ostavljeni dio rektuma može(rijetko), ali ostavljeni dio rektuma može zahvatiti karcinom, pa se operacija rijetkozahvatiti karcinom, pa se operacija rijetko izvodi.izvodi.
 37. 37.  Proktokolektomija s trajnom ileostomijom po Brooku – uProktokolektomija s trajnom ileostomijom po Brooku – u potpunosti se odstrani bolesni kolon i rektum. Indikacija za tupotpunosti se odstrani bolesni kolon i rektum. Indikacija za tu operaciju su stariji bolesnici s poremećajem analnog sfinkteraoperaciju su stariji bolesnici s poremećajem analnog sfinktera Proktokolektomija s trajnom kontinentnom ileostomijomProktokolektomija s trajnom kontinentnom ileostomijom (Kockov spremnik)(Kockov spremnik)– od terminalnoga ileuma se načini spremnik– od terminalnoga ileuma se načini spremnik (rezervoar) i potom na trbušnu stijenku izvede ileostomija.(rezervoar) i potom na trbušnu stijenku izvede ileostomija. Bolesnik kateterizacijom sam povremeno prazni ilealni spremnik.Bolesnik kateterizacijom sam povremeno prazni ilealni spremnik. Komplikacije: pouchitis (upala spremnika), fistulacija,Komplikacije: pouchitis (upala spremnika), fistulacija, perforacija pri kateterizaciji spremnika, krvarenja; Klizanje /perforacija pri kateterizaciji spremnika, krvarenja; Klizanje / promjena položaja „valvule” koja osigurava „kontinentnost”promjena položaja „valvule” koja osigurava „kontinentnost” valvule.valvule.  Restorativna proktokolektomija – IPAA (ileal pouch analRestorativna proktokolektomija – IPAA (ileal pouch anal anastomosis)anastomosis)– se smatra najprikladnijom elektivnom– se smatra najprikladnijom elektivnom operacijom, a sve češće se izvodi i kao hitna operacija. Njome jeoperacijom, a sve češće se izvodi i kao hitna operacija. Njome je očuvan prirodan put pražnjena stolice kroz anus, a nakonočuvan prirodan put pražnjena stolice kroz anus, a nakon proktokolektomije od ileuma se načini spremnik (tzv. Pouch) kojiproktokolektomije od ileuma se načini spremnik (tzv. Pouch) koji se anastomozira sa anusom.se anastomozira sa anusom.
 38. 38. IPAA •Operacija se provodi u dva akta – Prvo se nakon proktokolektomije, stvaranja spremnika i njegove anastomoze sa anusom, načini se privremena derivacija stolice ileostomijom (tzv.loop ileostomija). – U drugome se aktu, 8-12 tjedana kasnije, uspostavlja kontinuitet probavnog sustava zatvaranjem ileostomije. – Prognoza ovisi o težini upalnih promjena , koliko je crijeva zahvaćeno upalom (pankolitis, mlađa dob – lošija!)
 39. 39. Fala na pažnji !!! Ajmo sad na kavu u „Pun tanjur”...

×