Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hitna stanja u vaskularnoj kirurgiji

HS vaskularne kirurgije - studentski rad

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Hitna stanja u vaskularnoj kirurgiji

 1. 1. Hitna stanja u vaskularnojHitna stanja u vaskularnoj kirurgijikirurgiji Vinko BubićVinko Bubić KB Merkur 3.11.2011.KB Merkur 3.11.2011.
 2. 2. Aneurizme aorteAneurizme aorte Svako lokalizirano simetrično ili asimetričnoSvako lokalizirano simetrično ili asimetrično proširenje lumenaproširenje lumena arterije 50% veće od njezinaarterije 50% veće od njezina normalnoga promjeranormalnoga promjera 7 puta češća abdominalna7 puta češća abdominalna Infrarenalna 3cm, suprarenalna 3,5cm, torakalnaInfrarenalna 3cm, suprarenalna 3,5cm, torakalna 4,5cm4,5cm Prevalencija AAA>4cm je 1-5% muškaracaPrevalencija AAA>4cm je 1-5% muškaraca starijih od 60 godina i 2-3% žena starijih od 65starijih od 60 godina i 2-3% žena starijih od 65 godina.godina. Rizik: bijela rasa, >60g.,muški spol, KOPB,Rizik: bijela rasa, >60g.,muški spol, KOPB, pušenje, hipertenzija, naslijeđepušenje, hipertenzija, naslijeđe
 3. 3. Upalni oblik aneurizmiUpalni oblik aneurizmi aorte najčešći je uaorte najčešći je u AAA i TAAA, zadebljana stijenka +AAA i TAAA, zadebljana stijenka + adheriranje na okolne organe (duodenum,adheriranje na okolne organe (duodenum, mokraćovod, crijeva, v.cava inferior).mokraćovod, crijeva, v.cava inferior). Aneurizmatski trombAneurizmatski tromb – turbulencija i– turbulencija i kavitacija krvne struje unutar aneurizmekavitacija krvne struje unutar aneurizme generira tromb vidljiv UZV i CT-om.generira tromb vidljiv UZV i CT-om. Štit od rupture, “ogoljeni” dijelovi izloženiŠtit od rupture, “ogoljeni” dijelovi izloženi sistoličkim udarcima.sistoličkim udarcima. Rupturirana aneurizma aorte (RAA) – nagliRupturirana aneurizma aorte (RAA) – nagli početak žestoke i stalne boli (agonalna bolpočetak žestoke i stalne boli (agonalna bol po jačini) i to u lijevoj lumbalnoj regiji, apo jačini) i to u lijevoj lumbalnoj regiji, a probada u torakalnu kralježnicu (TAA).probada u torakalnu kralježnicu (TAA). Hemoragični šok prevladava kliničkomHemoragični šok prevladava kliničkom slikom sa krvnim podljevima u slabinama,slikom sa krvnim podljevima u slabinama, palpatornom masom u trbuhu/femoralno.palpatornom masom u trbuhu/femoralno.
 4. 4. Torakoabdominalne aneurizmeTorakoabdominalne aneurizme (TAAA)(TAAA) – Tip I – aorta je proširena samo uTip I – aorta je proširena samo u prsnom košu i na mjestu ošitaprsnom košu i na mjestu ošita – Tip II – torakalna aorta je proširena odTip II – torakalna aorta je proširena od potključne arterije do ilijakalnih arterijapotključne arterije do ilijakalnih arterija – TIP III – proširenje distalne torakalneTIP III – proširenje distalne torakalne aorte te dijelove abdominalneaorte te dijelove abdominalne – Tip IV – aneurizma se proteže od ošitaTip IV – aneurizma se proteže od ošita do ilijakalnih arterija.do ilijakalnih arterija.
 5. 5. 4 Tipa TAAA po Crawfordu4 Tipa TAAA po Crawfordu
 6. 6. Etiologija / patogenezaEtiologija / patogeneza Upala Naslijeđe Degeneracija Autoimuni odgovor Smrt stanica Uzroci:Uzroci: Degenerativne promjeneDegenerativne promjene Trauma (ijatrogeno,Trauma (ijatrogeno, anastomoze)anastomoze) Degradacija bakt. infekcijomDegradacija bakt. infekcijom Arteritis->upalno razaranjeArteritis->upalno razaranje Cistična nekroza medijeCistična nekroza medije Marphan, Ehlers-Danlosov,Marphan, Ehlers-Danlosov, BehcetBehcet Infekcija pupčanog katetera uInfekcija pupčanog katetera u djecedjece
 7. 7. Simptomi torakalne aneurizmeSimptomi torakalne aneurizme (&TAAA)(&TAAA) Retrosternalna bol ili ojećaj “težine”Retrosternalna bol ili ojećaj “težine” Podražajni suhi kašalj (kompresija bronha)Podražajni suhi kašalj (kompresija bronha) Hemoptiza (pritisak i podražaj plućnogaHemoptiza (pritisak i podražaj plućnoga parenhima)parenhima) Promuklost (distenzija n. recurrens)Promuklost (distenzija n. recurrens) Disfagija (kompresija na jednjak)Disfagija (kompresija na jednjak) Osjećaj lupanja ili pulziranja u vratuOsjećaj lupanja ili pulziranja u vratu Hladnoća i slabost lijeve ruke (okluzija a.Hladnoća i slabost lijeve ruke (okluzija a. Subclaviae) sa gubitkom pulzacija lijeve ruke iSubclaviae) sa gubitkom pulzacija lijeve ruke i manjim tlakom lijeve u odnosnu na desnu rukumanjim tlakom lijeve u odnosnu na desnu ruku Bolovi u predjelu torakalne kralješniceBolovi u predjelu torakalne kralješnice
 8. 8. Simptomi abdominalne aneurizmeSimptomi abdominalne aneurizme (&TAAA)(&TAAA) Retroperitonealna bolRetroperitonealna bol ““lumbago” zbog nagriženosti lumbosakralnihlumbago” zbog nagriženosti lumbosakralnih kralježakakralježaka Bolnost aneurizme na izravnu palpacijuBolnost aneurizme na izravnu palpaciju Akutna ili kronična okluzija jedne ili obje ilijačneAkutna ili kronična okluzija jedne ili obje ilijačne arterijearterije ““težina” u trbuhu zbog dislokacije ventralnotežina” u trbuhu zbog dislokacije ventralno Mučnina ili “ulkus” nakon kompresije duodenumaMučnina ili “ulkus” nakon kompresije duodenuma Kompresija uretera -> hidronephrosKompresija uretera -> hidronephros Kompresija ilijačne vene i v. cava inferior ->edemKompresija ilijačne vene i v. cava inferior ->edem Priraslice aneurizme i crijeva -> subileusPriraslice aneurizme i crijeva -> subileus
 9. 9. DijagnostikaDijagnostika Početne pretrage: nativni RTG i UZVPočetne pretrage: nativni RTG i UZV Kontrastni CT, MR,MRA (usporedba,Kontrastni CT, MR,MRA (usporedba, cijena/vrijeme)cijena/vrijeme) Aortografija -> prikazAortografija -> prikaz Adamkiewitzeve interkostalneAdamkiewitzeve interkostalne Color flow duplex (CFD) za procjenuColor flow duplex (CFD) za procjenu AAA i renalnog krvotoka.AAA i renalnog krvotoka.
 10. 10. Rizik ruptureRizik rupture ovisi oovisi o promjeru AAApromjeru AAA Rizik ruptureRizik rupture <5cm<5cm 5-7cm5-7cm 7-10cm7-10cm >7cm>7cm <10%<10% 39%39% 46%46% 65%65% Godišnji rizikGodišnji rizik rupturerupture 6cm6cm 6,5cm6,5cm 7,5cm7,5cm 10%10% 20%20% 30%30%
 11. 11. Indikacije / kontraindikacijeIndikacije / kontraindikacije VitalnaVitalna indikacijaindikacija ApsolutnaApsolutna indikacijaindikacija RelativnaRelativna indikacijaindikacija KontraindikacijaKontraindikacija -Ruptura-Ruptura -Zadržana-Zadržana rupturaruptura -simptomatska-simptomatska aneurizmaaneurizma -promjer veći-promjer veći od 5cm zaod 5cm za A/veći od 6cmA/veći od 6cm za Tza T -raslojavanje-raslojavanje stijenke ilistijenke ili trombatromba -rast >0,5cm u-rast >0,5cm u 6mj6mj -lokalizirano-lokalizirano izbočenjeizbočenje stijenkestijenke -asimptomatska-asimptomatska aneurizma ianeurizma i pridruženepridružene bolestibolesti -aAAA <5cm ili-aAAA <5cm ili aTAA <6cmaTAA <6cm -umirući-umirući bolesnikbolesnik -bolesnik s-bolesnik s nepopravljivimnepopravljivim neurološkimneurološkim deficitomdeficitom -bolesnik sa-bolesnik sa sepsom koji nesepsom koji ne reagira nareagira na liječenjeliječenje -anatomski-anatomski nemogućnemoguć pristup AApristup AA
 12. 12. LiječenjeLiječenje Otvorena rekonstrukcija –vaskularniOtvorena rekonstrukcija –vaskularni hvataljkama se prekine krvotok krozhvataljkama se prekine krvotok kroz aneurizmu - > izljuštenje tromba ->aneurizmu - > izljuštenje tromba -> distalno umetanje dakronskog ilidistalno umetanje dakronskog ili teflonskog transplantatateflonskog transplantata aortoBIilijakalno/bifemoralnoaortoBIilijakalno/bifemoralno MIDAS (minimalno invazivna direktnaMIDAS (minimalno invazivna direktna kirurgija aorte)kirurgija aorte) – Hand-assisted MIDAS – upotreba laparoskopaHand-assisted MIDAS – upotreba laparoskopa ->postavljanje prstena -> rukom se postavi->postavljanje prstena -> rukom se postavi transplantant do femoralnih arterijatransplantant do femoralnih arterija
 13. 13. EVAR (endovaskularna kirurgija aneurizmiEVAR (endovaskularna kirurgija aneurizmi aorte)aorte) -pogodan u bolesnika s većim operacijskim-pogodan u bolesnika s većim operacijskim rizikom i u onih zbog prethodnih operacijarizikom i u onih zbog prethodnih operacija kojima bi to bilo otežanokojima bi to bilo otežano -manje komplikacija kirurškog otvaranja-manje komplikacija kirurškog otvaranja trbušne šupljine /disekcije retroperitonejatrbušne šupljine /disekcije retroperitoneja -stavljanje endoproteze od dakrona ili-stavljanje endoproteze od dakrona ili politetrafluoeretilena presvučenjim samoširećimpolitetrafluoeretilena presvučenjim samoširećim nitinolskim stentovima + radioopacificirajućinitinolskim stentovima + radioopacificirajući biljezi za dijaskopsku (rentgensku) orjentaciju.biljezi za dijaskopsku (rentgensku) orjentaciju. -proteze imaju 2 dijela aortni dio i zjelični-proteze imaju 2 dijela aortni dio i zjelični nastavaknastavak -komplikacije:nedostatno prijanjanje u-komplikacije:nedostatno prijanjanje u stijenke, a kasnije: ruptura aneurizme.stijenke, a kasnije: ruptura aneurizme.
 14. 14. PrognozaPrognoza Doživotni follow-up CT/UZVDoživotni follow-up CT/UZV Svako desetljeće umanjuje preživljavanjeSvako desetljeće umanjuje preživljavanje 1,5 x i ženski spol1,5 x i ženski spol Petogodišnje preživljavanje je 75%, aPetogodišnje preživljavanje je 75%, a desetogodišnje 40% bolesnika.desetogodišnje 40% bolesnika. RH uzroci smrtnosti – srčana bolestRH uzroci smrtnosti – srčana bolest (45%), malignomi, moždani udar (20%),(45%), malignomi, moždani udar (20%), plućna bolest, ruptura druge aneurizme...plućna bolest, ruptura druge aneurizme... LIJEČITI HIPERTENZIJU!!!LIJEČITI HIPERTENZIJU!!!
 15. 15. Akutna ishemijaAkutna ishemija Akutna ishemija je stanje naglog prekida dotokaAkutna ishemija je stanje naglog prekida dotoka krvi u neki organi ili tkivo, a nastaje uslijed naglekrvi u neki organi ili tkivo, a nastaje uslijed nagle opstrukcije arterije. Ubraja se u hitna stanja uopstrukcije arterije. Ubraja se u hitna stanja u vaskularnoj kirurgiji.vaskularnoj kirurgiji. Visoka stopa smrtnosti kod akutne iskhemijeVisoka stopa smrtnosti kod akutne iskhemije iznosi oko 25%, a pri akutnoj mezenterijskojiznosi oko 25%, a pri akutnoj mezenterijskoj okluziji do 90%.okluziji do 90%. Najčešći uzroci akutne ishemije jesu arterijskaNajčešći uzroci akutne ishemije jesu arterijska embolizacija, sekundarna arterijska tromboza iembolizacija, sekundarna arterijska tromboza i trauma, a rjeđi jesu disekcija aorte, sindromtrauma, a rjeđi jesu disekcija aorte, sindrom mišićnih odjeljaka (kompartment sindrom) temišićnih odjeljaka (kompartment sindrom) te flegmazija.flegmazija.
 16. 16. TrombozaTromboza TraumaTrauma -prethodne vaskularne rekonstrukcije-prethodne vaskularne rekonstrukcije -aterosklerotsko suženje arterije-aterosklerotsko suženje arterije -stanja niskoga protoka-stanja niskoga protoka -hiperkoagulabilnost krvi-hiperkoagulabilnost krvi -arteritis-arteritis -ijatrogena-ijatrogena -penetrantna-penetrantna -tupa-tupa Disekcija aorteDisekcija aorte EmbolijaEmbolija -kompresija lažnim lumenom-kompresija lažnim lumenom -tromboza arterijskog ogranka-tromboza arterijskog ogranka -srce (IM, fibrilacija, patološki-srce (IM, fibrilacija, patološki promijenjeni zalisci, umjetni zalistak,promijenjeni zalisci, umjetni zalistak, paradokna embolija, miksom)paradokna embolija, miksom) -arterio-arterijska embolija –-arterio-arterijska embolija – proksimalna aneurizma,proksimalna aneurizma, aterosklerotski plak, strano tijeloaterosklerotski plak, strano tijelo -opstrukcija venskog odtoka-opstrukcija venskog odtoka (kompartment sindrom, flegmazija)(kompartment sindrom, flegmazija)
 17. 17. Arterijska embolijaArterijska embolija označava akutnooznačava akutno začepljenje arterije embolusom, koji je najčešćezačepljenje arterije embolusom, koji je najčešće tromb, a rjeđe komadić tkiva ili neko drugotromb, a rjeđe komadić tkiva ili neko drugo strano tijelo. Prema izvoru embolusa razlikujemostrano tijelo. Prema izvoru embolusa razlikujemo kardio-arterijske i arterijsko-arterijskekardio-arterijske i arterijsko-arterijske embolizacije.embolizacije. – Kardio-arterijske embolizacije jesu one kod kojihKardio-arterijske embolizacije jesu one kod kojih embolus potiče iz bolesnog srca. Paradokslana embolijaembolus potiče iz bolesnog srca. Paradokslana embolija je naziv kada tromb iz venskog sustava kroz otvorenije naziv kada tromb iz venskog sustava kroz otvoreni foramen ovale prijeđe u lijevi atrij i dovede do periferneforamen ovale prijeđe u lijevi atrij i dovede do periferne embolizacije. Embolusi iz srca najčešće završavaju uembolizacije. Embolusi iz srca najčešće završavaju u donjim ekstermitetima (60-70%), a rjeđe završavajudonjim ekstermitetima (60-70%), a rjeđe završavaju arterijama visceralnih organa.arterijama visceralnih organa. – Arterijsko-arterijske embolizacije jesu one kod kojihArterijsko-arterijske embolizacije jesu one kod kojih embolus potječe iz arterija. Embolusi mogu biti trombiembolus potječe iz arterija. Embolusi mogu biti trombi (sekundarna tromboza ili iz aneurizmatskih vreća) ili(sekundarna tromboza ili iz aneurizmatskih vreća) ili dijelovi ateroma (tako nastaju mikroembolije).dijelovi ateroma (tako nastaju mikroembolije).
 18. 18. Akutna arterijska trombozaAkutna arterijska tromboza nastaje zbog ateroskleroze->stenoza-nastaje zbog ateroskleroze->stenoza- >usporeni protok.>usporeni protok. – Sistemski – niski protok, hiperkoagulabilna stanja, sistemska primjenaSistemski – niski protok, hiperkoagulabilna stanja, sistemska primjena heparina (tromboza uz trombocitopenijuheparina (tromboza uz trombocitopeniju – Lokalni – embolija, akutna sekundarna tromboza, flegmazija ceruleaLokalni – embolija, akutna sekundarna tromboza, flegmazija cerulea dolensdolens Ozljede arterijeOzljede arterije mogu biti uzrok akutne ishemije uslijedmogu biti uzrok akutne ishemije uslijed potaknute tromboze, disrupcije ili embolizacije. Ozljede mogu bitipotaknute tromboze, disrupcije ili embolizacije. Ozljede mogu biti tupe i penetrantne, a često su ozljede arterije popratna pojavatupe i penetrantne, a često su ozljede arterije popratna pojava fraktura.fraktura. Disekcija aorteDisekcija aorte uzrokuje ishemiju tako što dolazi do kompresijeuzrokuje ishemiju tako što dolazi do kompresije lumena arterije od strane hematoma koji se formira unutarlumena arterije od strane hematoma koji se formira unutar stijenke arterije. Disekcija najčešće zahvaća aortu, a može se širitistijenke arterije. Disekcija najčešće zahvaća aortu, a može se širiti na njene ogrange što može izazvati ishemiju viseralnih organa ina njene ogrange što može izazvati ishemiju viseralnih organa i ekstermiteta (ovisno o širenju disekcije).ekstermiteta (ovisno o širenju disekcije). Kompartment sindromKompartment sindrom ili sindrom mišićnih odjeljaka nastajeili sindrom mišićnih odjeljaka nastaje uslijed kompresije na arterije unutar fascijalnih prostora zboguslijed kompresije na arterije unutar fascijalnih prostora zbog povišenja tlaka tih fascijalnih prostora (traumatski edem ili edempovišenja tlaka tih fascijalnih prostora (traumatski edem ili edem nakon revaskularizacije ishemičnog tkiva). Ova ishemija moženakon revaskularizacije ishemičnog tkiva). Ova ishemija može dovesti do nekroze pa je potrebno spriječiti razvoj ovog sindromadovesti do nekroze pa je potrebno spriječiti razvoj ovog sindroma (uzdužna fasciotomija).(uzdužna fasciotomija).
 19. 19. FlegmazijaFlegmazija je rijedak uzrok akutneje rijedak uzrok akutne ishemije. Akutna masivna okluzijaishemije. Akutna masivna okluzija dubokih vena nogu (najčešćedubokih vena nogu (najčešće iliofemoralni dio) nađe se u bolesnikailiofemoralni dio) nađe se u bolesnika koji su skloni trombozi (malignekoji su skloni trombozi (maligne bolesti, sepsa, disproteinemija,bolesti, sepsa, disproteinemija, trudnoća, dugotrajno mirovanje itrudnoća, dugotrajno mirovanje i sl.). Mehanizam ishemije najčešćesl.). Mehanizam ishemije najčešće proizlazi iz edema koji komprimiraproizlazi iz edema koji komprimira arterijsku cirkulaciju.arterijsku cirkulaciju.
 20. 20. PatofiziologijaPatofiziologija Utjecaj ishemije na tkiva je različit, a ovisiUtjecaj ishemije na tkiva je različit, a ovisi o prokrvljenostio prokrvljenosti ii metaboličkim potrebamametaboličkim potrebama tog tkiva. Načelno gledano,tog tkiva. Načelno gledano, patofiziološka zbivanja izazvana ishemijom zajednička su svimpatofiziološka zbivanja izazvana ishemijom zajednička su svim vrstama tkiva.vrstama tkiva. Faza ishemijeFaza ishemije. Osnovni događaj u ishemiji jeste prelazak. Osnovni događaj u ishemiji jeste prelazak s aerobnog na anaerobni metabolizam tj. metabolizam us aerobnog na anaerobni metabolizam tj. metabolizam u kojemu se energija u obliku ATP-a dobiva procesomkojemu se energija u obliku ATP-a dobiva procesom anaerobne glikolize.anaerobne glikolize. – Dolazi do promjena u građi i funkciji stanica te ako se neDolazi do promjena u građi i funkciji stanica te ako se ne uspostavi krvotok dolazi do smrti stanice uslijed čegauspostavi krvotok dolazi do smrti stanice uslijed čega nastaje nekrotični materijal, oslobađaju se kalij, kalcij inastaje nekrotični materijal, oslobađaju se kalij, kalcij i natrijnatrij – zbog anaerobnog metabolizma u tom se područjuzbog anaerobnog metabolizma u tom se području nakuplja laktat što uzrokuje sniženje pH (porastnakuplja laktat što uzrokuje sniženje pH (porast vodikovih iona).vodikovih iona).
 21. 21. Faza reperfuzijeFaza reperfuzije. Ponovna uspostava. Ponovna uspostava krvotoka ima dva učinka: obnova staničnekrvotoka ima dva učinka: obnova stanične energije i odstranjenje nagomilanihenergije i odstranjenje nagomilanih toksičnih metaboličkih produkata.toksičnih metaboličkih produkata. – dotok krvi može dovesti i do reperfuzijskogdotok krvi može dovesti i do reperfuzijskog oštećenja kao i do jačih metaboličkih promjenaoštećenja kao i do jačih metaboličkih promjena u organizmu.u organizmu. – Reperfuzijsko oštećenje posljedica je razvojaReperfuzijsko oštećenje posljedica je razvoja upalnog procesa na nekrotični materijal priupalnog procesa na nekrotični materijal pri čemu se iz aktiviranih neutrofila luče slobodničemu se iz aktiviranih neutrofila luče slobodni radikali koji dodatno dovode do oštećenjaradikali koji dodatno dovode do oštećenja – metaboličke promjene u organizmu nastajumetaboličke promjene u organizmu nastaju zbog povlačenja raznih tvari u sistemnuzbog povlačenja raznih tvari u sistemnu cirkulaciju nakon reperfuzije, pa se tako mogucirkulaciju nakon reperfuzije, pa se tako mogu razviti hiperkalijemija i metabolička acidoza.razviti hiperkalijemija i metabolička acidoza.
 22. 22. Klinička slikaKlinička slika Akutna ishemija udovaAkutna ishemija udova – BolBol – Bljedilo kožeBljedilo kože – Paraliza i gubitak osjetaParaliza i gubitak osjeta – Klinički znakovi ovise o razini i stupnjuKlinički znakovi ovise o razini i stupnju opstrukcije te o stanju kolateralnoga krvotokaopstrukcije te o stanju kolateralnoga krvotoka Akutna visceralna ishemijaAkutna visceralna ishemija najčešće je posljedicanajčešće je posljedica akutne okluzije arterije mezenterike superior ->akutne okluzije arterije mezenterike superior -> jaka, iznendana i intenzivna bol u trbuhu koji jejaka, iznendana i intenzivna bol u trbuhu koji je palpatorno mekan (defans se javi dosta kasno ->palpatorno mekan (defans se javi dosta kasno -> i povraćanje i dijareja -> crijevna gangrena.i povraćanje i dijareja -> crijevna gangrena. Sumnju na ovo stanje treba pobuditi akutna bol uSumnju na ovo stanje treba pobuditi akutna bol u trbuhu u ljudi starije dobi s fibrilacijom atrija, atrbuhu u ljudi starije dobi s fibrilacijom atrija, a imaju leukocitozu i crijevne simptome.imaju leukocitozu i crijevne simptome.
 23. 23. DijagnostikaDijagnostika Anamnestički podaci:Anamnestički podaci: trajanje i razvojtrajanje i razvoj simptoma, prijašnje klaudikacije, prisutnostsimptoma, prijašnje klaudikacije, prisutnost drugih bolesti, prijašnji zahvati i sl.drugih bolesti, prijašnji zahvati i sl. Fizikalni pregled:Fizikalni pregled: inspekcija (bljedoća, lividneinspekcija (bljedoća, lividne mrlje, trofičke promjene), palpacija (pulsacije,mrlje, trofičke promjene), palpacija (pulsacije, hladnoća udova), asukultacija (šumovi na mjestuhladnoća udova), asukultacija (šumovi na mjestu stenoze) i dr.stenoze) i dr. Laboratorijski nalazi:Laboratorijski nalazi: procjena stupnjaprocjena stupnja dehidratacije bolesnika, procjena bubrežne idehidratacije bolesnika, procjena bubrežne i kardijalne funkcije, određivanje acidobaznogkardijalne funkcije, određivanje acidobaznog statusa, vrijednosti elektrolita, pH vrijednostistatusa, vrijednosti elektrolita, pH vrijednosti krvi, procjena stupnja oštećenja mišića,krvi, procjena stupnja oštećenja mišića, koagulacijski parametri (zbog antikoag. th)koagulacijski parametri (zbog antikoag. th)
 24. 24. EKGEKG je bitan zbog uočavanja aritmija (npr.je bitan zbog uočavanja aritmija (npr. fibrilacija atrija).fibrilacija atrija). UltrazvukomUltrazvukom se treba pregledati srcese treba pregledati srce (ako se sumnja na njega kao na izvor(ako se sumnja na njega kao na izvor embolusa), trbuh (aneurizma abdominalneembolusa), trbuh (aneurizma abdominalne aorte), a doplerskim pregledom pregledajuaorte), a doplerskim pregledom pregledaju se magistralne arterije.se magistralne arterije. ArteriografijArteriografija je presudna u dijagnostici!a je presudna u dijagnostici! Ovako je moguće razlikovati emboliju odOvako je moguće razlikovati emboliju od tromboze. Kod embolije nalazimo prekidtromboze. Kod embolije nalazimo prekid cirkulacije kao znak kupole, a kodcirkulacije kao znak kupole, a kod tromboze nalazimo prekid koji je udružentromboze nalazimo prekid koji je udružen s degenrativnim promjenama stijenke te ss degenrativnim promjenama stijenke te s razvijenim kolateralama.razvijenim kolateralama.
 25. 25. Znakovi Embolija Tromboza Početak bolesti Naglo (minute) Postupno (sati) Ishemija Potpuna Inkompletna Ishodište embolusa Da Ne Pretohodne klaudikacije Ne Da Postojanje kolaterala Ne Da Zahvaćen gornji ud Često (25%) Rijetko Zahvaćenost više lokacija Katkada (15%) Ne Angiografija Znak kupole bez kolaterala Degenerativne promjene, razvijene kolaterale
 26. 26. LiječenjeLiječenje Kirurško liječenjeKirurško liječenje. Revaskualrizacija se postiže. Revaskualrizacija se postiže embolektomijom, trombendarterektomijom,embolektomijom, trombendarterektomijom, premoštavanjem i perkutanim intrvencijama.premoštavanjem i perkutanim intrvencijama. EmbolektomijaEmbolektomija je indicirana za uklanjanje dokazanogje indicirana za uklanjanje dokazanog embolusa. Obično se radi postupak s Fogartyjevimembolusa. Obično se radi postupak s Fogartyjevim kateterom u lokalnoj ili općoj anesteziji. Optimalno jekateterom u lokalnoj ili općoj anesteziji. Optimalno je operirati unutar 4-8 sati od embolije.operirati unutar 4-8 sati od embolije. Nekada se može embolektomija izvesti i nakon nekolikoNekada se može embolektomija izvesti i nakon nekoliko dana (kasna embolektomija) ali su rezultati lošiji i praćenidana (kasna embolektomija) ali su rezultati lošiji i praćeni teškim općim metaboličkim komplikacijama.teškim općim metaboličkim komplikacijama. Indikacije za hitnu embolektomiju su apsolutne (trajanjeIndikacije za hitnu embolektomiju su apsolutne (trajanje manje od 8 sati, niski operacijski rizik, dobar operacijskimanje od 8 sati, niski operacijski rizik, dobar operacijski pristup) i relativne (embolije podlaktica i potkoljenica).pristup) i relativne (embolije podlaktica i potkoljenica). Konraindikacije jesu: ishemija duža od 8 sati , teško općeKonraindikacije jesu: ishemija duža od 8 sati , teško opće stanje i nejasna etiologija.stanje i nejasna etiologija.
 27. 27. TEA-a ili premoštenjeTEA-a ili premoštenje (bypass)(bypass) služe za liječenjesluže za liječenje artrijske tromboze kao uzrokaartrijske tromboze kao uzroka akutne ishemije.akutne ishemije. AmputacijeAmputacije ostaju kao krajnjeostaju kao krajnje rješenje ako se ne uspostavirješenje ako se ne uspostavi revaskualrizacija i ako gangrenarevaskualrizacija i ako gangrena napreduje.napreduje.
 28. 28. Komplikacije akutne ishemijeKomplikacije akutne ishemije Perforacija arterije od strane kirurgaPerforacija arterije od strane kirurga Retromboza na mjestu operacijskog zahvata zbogRetromboza na mjestu operacijskog zahvata zbog neotklonjene patološke promjene na stijencineotklonjene patološke promjene na stijenci arterije, postojanja zaostalog tromba iarterije, postojanja zaostalog tromba i neodgovarajućeg antikoagulantnog liječenja.neodgovarajućeg antikoagulantnog liječenja. Lokalne komplikacije zbog sameLokalne komplikacije zbog same revaskularizacije: naglo otjecanje udova (sindromrevaskularizacije: naglo otjecanje udova (sindrom mišićnih odjeljaka), rabdomioliza (nekrozamišićnih odjeljaka), rabdomioliza (nekroza skeletnih mišića)skeletnih mišića) Sistemske: metaboličke komplikacije,Sistemske: metaboličke komplikacije, hepatointestinalna i pulmonalna insuficijencijahepatointestinalna i pulmonalna insuficijencija pluća...pluća...
 29. 29. Najčešća sistemska komplikacija jeNajčešća sistemska komplikacija je insuficijencija pluća jer u pluća dolaziinsuficijencija pluća jer u pluća dolazi najveći dio acidozne krvi koja iz područjanajveći dio acidozne krvi koja iz područja ishemije ulazi u sistemsku cirkulaciju - >ishemije ulazi u sistemsku cirkulaciju - > DIK, a toksični medijatori mogu uzazvatiDIK, a toksični medijatori mogu uzazvati ARDSARDS Oštećenja probavnog sustava se očitujuOštećenja probavnog sustava se očituju kao stres-gastritis, ishemijski kolitis,kao stres-gastritis, ishemijski kolitis, mezenterička ishemija, pankreatitis,mezenterička ishemija, pankreatitis, akalkulozni kolecistitis. Endotoksin iz G-akalkulozni kolecistitis. Endotoksin iz G- flore crijeva utječe na višestruko oštećenjeflore crijeva utječe na višestruko oštećenje organa oslobađanjem TNF-aorgana oslobađanjem TNF-a Najčešće komplikacije su amputacije 25%,Najčešće komplikacije su amputacije 25%, fasciotomija 5-25%, renalna insuficijencijafasciotomija 5-25%, renalna insuficijencija 20% te potreba za reintervencijom 10-20% te potreba za reintervencijom 10- 15%.15%.

×