Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Exemplos de cores

438 views

Published on

Presentacion feita para curso de Platega

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Exemplos de cores

  1. 1. Exemplos de cores Fotos de exemplo
  2. 2. O verde e o azul son os clásicos da nosa paisaxe
  3. 3. Especialmente o verde a cor da natureza
  4. 4. Inda que tamén podemos asocialo á tecnoloxía
  5. 5. <ul><li>E nalgunha das suas gamas poderemos evocar tamén a noite nunha urbe. </li></ul>
  6. 6. Inda que os colores non sexan completamente reais.
  7. 7. A luz do ceo <ul><li>Variable e chea de gamas </li></ul><ul><li>Serenidade </li></ul><ul><li>Solpor </li></ul><ul><li>Tranquilidade </li></ul><ul><li>Limpeza </li></ul><ul><li>Ocaso </li></ul><ul><li>… .. </li></ul>
  8. 12. A cor como “chamadora” de atención

×