Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

2013 11-11 mokyklu apklausa-vilniaus m

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 23 Ad
Advertisement

More Related Content

More from Vilniaus miesto savivaldybė / Vilnius City Municipality (20)

Advertisement

2013 11-11 mokyklu apklausa-vilniaus m

 1. 1. MOKYKLŲ APKLAUSA VILNIAUS MIESTE 2013-11-12 Vilnius
 2. 2. TIKSLAI IR LAUKIAMI REZULTATAI 2013 m. rugsėjo mėnesį vyko „Moksleivių apklausa apie keliones į pamokas“. Apklausos tikslas – išsiaiškinti kokiu būdu moksleiviai atvyksta į mokyklas. Laukiami rezultatai: • Išanalizuoti pamokų pradţios laiko pakeitimo galimybes; • Optimizuotas viešojo transporto darbas, keleivių srauto tolygus pasiskirstymas rytinio piko valandomis; • Geresnė mokinių savijauta, pagerėjęs paţangumas bei pamokų lankomumas. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ | www.vilniustransport.lt 02
 3. 3. APKLAUSTŲ MOKYKLŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS Per š.m. rugsėjo mėnesį vykusią apklausą „Moksleivių apklausa apie keliones į pamokas“ buvo apklaustos 90 Vilniaus miesto mokyklų, uţpildyta 36.871 anketa. Apklausoje dalyvavo 90 Vilniaus m. švietimo įstaigų 14 7 Darželiai - mokyklos Vidurinės mokyklų Pradinių mokyklų 22 Pagrindinių 10 mokyklos 13 24 Progimnazijų Gimnazijos 844 2302 4760 9919 7585 11461 apklaustieji apklaustieji apklaustųjų apklaustieji apklaustieji apklaustasis Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ | www.vilniustransport.lt 03
 4. 4. ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IŠDĖSTYMAS VILNIAUS MIESTE IR MOKYKLŲ TIPAI Mokslo įstaigos pagrinde išdėstytos tolygiai, tiek centrinėje miesto dalyje, tiek gyvenamuosiuose rajonuose. Dėl to jas patogu pasiekti ir viešuoju, privačiu transportu bei pėsčiomis. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ | www.vilniustransport.lt 05
 5. 5. VILNIAUS M. MOKYKLŲ PAMOKŲ PRADŢIOS LAIKAS IR BESIMOKANČIŲJŲ SKAIČIUS Pamokos švietimo įstaigose prasideda skirtingu laiku. 68 švietimo įstaigos pamokas pradeda 8:00 val. Laikui nuo 8.00 val. iki 8.30 val. į pamokas keliauja 44.669 moksleiviai. 2.977 moksleivių į pamokas vyksta vėlesniu laiku. 38,629 39,000 70 34,000 60 29,000 50 40 24,000 68 19,000 14,000 30 20 2,749 141 1 0 8:00 8:05 13 8:30 Moksleivių skaičius 9,000 5,899 10 Mokymosi įstaigų skaičius 228 2 7 8:50 Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ | www.vilniustransport.lt 4,000 -1,000 9:00 06
 6. 6. MOKINIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL KELIAVIMO Į PAMOKAS BŪDĄ Apklausos anketoje buvo klausiama kokiu būdu atvykstama į mokyklą. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ | www.vilniustransport.lt 07
 7. 7. MOKINIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL KELIAVIMO Į MOKYKLAS BŪDĄ Šiuo metu 5-12 klasėse mokosi 32.845 mokiniai. Iš jų 47% (15.495 ) atvyksta viešuoju transportu. 31% (10.153 ) moksleivių keliauja pėsčiomis, 19% (6.233 ) - automobiliu. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ | www.vilniustransport.lt 08
 8. 8. MOKINIAI ATVYKSTANTYS AUTOMOBILIU 20% moksleivių, kurie renkasi kelionę automobiliu, galėtų atvykti pėsčiomis. Nei vienas moksleivis, atvykstantis automobiliu, kaip alternatyvos nepasirinko viešojo transporto. Atvykstantys automobiliu Iš jų 20% nurodė, kad galėtų atvykti pėsčiomis Atvykstantys automobiliu Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ | www.vilniustransport.lt 80 % nenurodė kito atvykimo būdo, tik automobilį 09
 9. 9. 5-12 kl. MOKSLEIVIAI, PRADEDANTYS PAMOKAS 8.00 VAL. RYTO 8.00 val. pamokas pradeda 26.521 moksleivis. Moksleivių, pradedančių pamokas 8.00 val., srautas Moksleiviai, atvykstantys viešuoju transportu 9.554; 36% 11.922; 45% 5.045; 19% Moksleiviai, atvykstantys automobiliu Moksleiviai, atvykstantys kitais būdais *11.922 mokinių pervežimui reikia 120 dviašių transporto priemonių. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ | www.vilniustransport.lt 10
 10. 10. MOKSLEIVIAI, PRADEDANTYS PAMOKAS 8.30 VAL. 8.30 val. pamokas pradeda 3.845 moksleivis. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ | www.vilniustransport.lt 11
 11. 11. ANALIZĖS PAVYZDŢIAI ATSKIROMS MOKYKLOMS
 12. 12. VILNIAUS SALOMĖJOS NERIES GIMNAZIJA Šioje schemoje vaizdţiai pateikiama, kokiu būdu Vilniaus Salomėjos Neries gimnazijos moksleiviai atvyksta į gimnaziją. Švietimo įstaiga yra pačiame Vilniaus centre. Ją lengva pasiekti viešuoju transportu bei pėsčiomis. Pamokos prasideda 8.00 val. ryto. Buvo apklausti 409 moksleiviai. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ | www.vilniustransport.lt 13
 13. 13. VILNIAUS KAROLINIŠKIŲ GIMNAZIJA Gimnazijos aptarnavimo teritorija – visos Karoliniškių seniūnijos gatvės. Tačiau sulaukiama nemaţai moksleivių iš aplinkinių seniūnijų – Lazdynų, Justiniškių, Viršuliškių ir pan. Pamokos prasideda 8.00 val. ryto. Buvo apklausti 606 gimnazistai. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ | www.vilniustransport.lt 14
 14. 14. MOKINIŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL ATVYKIMO BŪDĄ
 15. 15. MOKSLEIVIŲ ATVYKIMAS Į ŠVIETIMO ĮSTAIGAS PAGAL TIPUS Kelionės tipas priklauso nuo mokyklų išsidėstymo mieste, viešojo transporto srauto bei stotelių išdėstymo. Nuo moksleivių skaičiaus, lankančių savo gyvenamojo rajono mokyklą. Gimnazijos Viešuoju transportu 3,728, 2 7% Automobiliu 8,099, 6 0% 1,777, 1 3% Progimnazijos Kitais būdais Vidurinės mokyklos 2,885, 3 1% 1,930, 2 0% 2,801, 4 6% Automobiliu Kitais būdais 1,744, 2 8% Pagrindinės mokyklos Viešuoju transportu 4,660, 4 9% Viešuoju transportu 1,621, 2 6% Automobiliu 1,685, 4 7% 1,115, 3 1% Kitais būdais Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ | www.vilniustransport.lt 782, 22 % Viešuoju transportu Automobiliu Kitais būdais 16
 16. 16. AUKŠTŲJŲ IR AUKŠTESNIŲJŲ MOKYMOSI ĮSTAIGŲ PASKAITŲ PRADŢIOS LAIKO POKYČIAI PER 2006-2013 M.
 17. 17. PASKAITŲ PRADŢIOS LAIKAS IR STUDENTŲ SRAUTAS 2006 m. pagrindiniams universitetams buvo pasiūlyta pakeisti paskaitų pradţios laiką. Vilniaus universitetas atsižvelgė į pasiūlymą ir paskaitas pavėlino. Lietuvos edukologijos universitetas paskaitų pradţios laikas iš 8 į 9 val. keisis nuo 2014 m. Universitetai Paskaitų pradžios laikas 2006 m. Paskaitų pradžios laikas 2013 m. Vilniaus universitetas 8:00 9:00 Lietuvos edukologijos universitetas 8:00 8:00 (nuo 2014 m. – 9:00) Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ | www.vilniustransport.lt 18
 18. 18. PASKAITŲ PRADŢIOS LAIKAS IR STUDENTŲ SRAUTAS Šiuo metu į paskaitas ryte 8.00 valandai vyksta apie 9.116 studentai. Kitiems – apie 53.924 studentams, paskaitos prasideda įvairiu laiku: 7.45, 8.30 ir 9.00 val. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ | www.vilniustransport.lt 19
 19. 19. MOKSLINIAI TYRIMAI, REMIANTYS PAMOKŲ PRADŢIOS VĖLINIMĄ
 20. 20. FAKTAI, TYRIMAI IR REZULTATAI TYRIMAS REZULTATAI Paauglių miego biologija ir susiję mokslinių tyrimų pagrindai 2007 Amerikoje šalies mastu atlikta apklausa, kurios metu nustatyti, kiek laiko darbo dienomis vidutiniškai miega paaugliai. Vidutiniškai 68.9% mokinių atsakė, jog miega mažiau nei 8 valandas, 23.5% teigė, jog miega 8 valandas ir tik 7.6% teigė miegoję 9 ar daugiau valandų (paaugliams rekomenduojama miegoti bent 9 valandas). 2008 metais Norwalko ligoninės miego ekspertai pažymėjo, jog chroniškas miego trūkumo poveikis ryškiai jaučiamas viduriniųjų mokyklų bei gimnazijų moksleiviams. Nors ir vis daugėja mokinių turinčių įprotį atsigriebti už prarastą miegą darbo dienomis ir ilgai miegoti savaitgalį, maždaug 10 valandų miego trūkumas per savaitę išlieka. Akademiniai rezultatai 2007 metų mokslinis tyrimas, kuriam vadovavo Šventojo Kryžiaus psichologijos profesorė Amy Wolfson palygino dvi Anglijos vidurines mokyklas, kur pamokų laikas prasideda 7:15 ir 8:37. Toje mokykloje, kurioje pamokos prasidėjo daugiau nei valanda vėliau, matomas didesnis pamokų lankomumas bei gaunami šiek tiek geresni pažymiai. Mindell ir Owens knygoje, “Clinical Guide to Pediatric Sleep: Diagnosis and Management of Sleep Problems” Geras miegas sąlygoja efektyvų mokymosi procesą. Jei pakankamai nemiegama, gali kilti dėmesio koncentravimo, atminties, sprendimų priėmimo, organizuotumo ir kūrybiškumo problemų. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ | www.vilniustransport.lt 21
 21. 21. FAKTAI, TYRIMAI IR REZULTATAI TYRIMAS REZULTATAS Svoris Mitybos ir epidemiologijos profesorius Harvardo universitete Frank Hu Atrado glaudų ryšį tarp mitybos ir miego įpročių. Sveikai gyvensenai miegas toks pat svarbus, kaip mankšta ir sportas. Miego trūkumas gali lemti hormonų pakitimus, kurie skatintų organizmą valgyti saldumynus bei daug krakmolo turintį maistą. Tap pat gali sukelti viršsvorio problemų. FAKTAI Londono Akademija tapo pirmoji mokykla Britanijoje pradedanti mokslą 10 val. po to, kai tyrimas parodė, kad paaugliai ne visiškai pabunda iki priešpiečių. Pavėlinus pamokas, vaikai tapo budresni ir aktyvesni pamokose. Mineapolyje (Mineapolis Public School District) pakeitus septynių aukštųjų mokyklų pradžios laikus iš 07.15 į 08.40, Dr. Kyla Wahlström iš Minesotos universiteto pastebėjo, jog mokinių rezultatai pagerėjo kelis kartus. Dr. Carskadon (Director of the Chronobiology/ Sleep Research Laboratory at Bradley Hospital in East Providence) įvardija kelis privalumus pamokų pavėlinimo: • Mažesnė tikimybė patirti nuotaikų sąstingį; • Sumažėja vėlavimas į pamokas; • Sumažėja pravaikštos; • Geresni pažymiai; • Sumažėja pavojus užmigti vairuojant automobilį; • Sumažėja rizika atsirasti medžiagų apykaitos ir mitybos deficitui; • Sumažėja nutukimo tikimybė. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ | www.vilniustransport.lt 22
 22. 22. IŠVADOS Nors mokyklos dažnai nėra linkusios vėlinti pamokų laiko dėl tokių priežasčių kaip sunkumai, susiję su po pamokinės veiklos, transporto organizavimu, mokyklų darbuotojų nenoru keisti nusistovėjusią tvarką, tačiau galima pastebėti, jog yra daug priežasčių, dėl kurių vertėtų pavėlinti pamokų laiką paaugliams: Pagerės tiek fizinė, tiek psichinė paauglių savijauta; Pagerės pamokų lankomumas bei pažangumas; Sumažėtų koncentravimo, atminties, sprendimų priėmimo, organizuotumo ir kūrybiškumo problemų; Diferencijuojant pamokų laiką bus sumažintas eismo intensyvumas bei sumažės viešojo transporto apkrovimas. Apie 12 tūkstančių moksleivių važiuotų viešuoju transportu vėlesniu laiku. Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ | www.vilniustransport.lt 23
 23. 23. Dėkojame Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriui, Mokyklų vadovams, Mokytojams, Moksleiviams.

×