Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen

Ad

Muotoilemme parempia
yrityksiä

Ad

Autamme yrityksiä kirkastamaan
kasvustrategioita, johtamaan paremmin ja
rakentamaan erottuvia brändejä.
Erikoistumme digit...

Ad

Mitä Rooma tekee?

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Upcoming SlideShare
2014 rome advisors fokus
2014 rome advisors fokus
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 54 Ad
1 of 54 Ad

More Related Content

Rome advisors 1080° yritysmuotoilu Ville Tolvanen

 1. 1. Muotoilemme parempia yrityksiä
 2. 2. Autamme yrityksiä kirkastamaan kasvustrategioita, johtamaan paremmin ja rakentamaan erottuvia brändejä. Erikoistumme digitalisoitumisen vaikutuksiin yritysten liiketoimintaan.
 3. 3. Mitä Rooma tekee?
 4. 4. Rooma on liiketoiminnan kehittämiseen ja digitalisoimiseen erikoistunut suunnittelutoimisto Autamme yritysjohtoa verkostoimaan ja verkottamaan liiketoimintaa sekä johtamaan liiketoimintaa digiaikana.
 5. 5. Sähköistyminen & verkostoituminen ovat keskeisimpiä liiketoimintaympäristön murroksia ①  Asiakaslähtöisyys: Uudet liiketoimintamallit, ekosysteemit ja palvelut ②  Vuorovaikutteinen innovaatio- ja tuotekehitystoiminta ③  Tiedolla johtamisen renessanssi ④  Uudet tuotteet, palvelut ja liiketoiminnat ⑤  Verkkokauppa ja arvoverkostot ⑥  Parempi, tehokkaampi ja toimivampi markkinointi ①  Myynnin uudenlainen tehtävä, uusi merkitys asiakaskokemuksille Järjestelmät   Asiakas/edolla   johtaminen   Sähköinen   asioin/,   liiketoiminta   verkossa  
 6. 6. 1. Asiakaslähtöinen toimintakulttuuri: Uudet liiketoimintamallit, ekosysteemit ja palvelut ①  Yritysten tuotteet, palvelut ja palvelukanavat muodostavat arvoverkoston ②  Käyttäjä verkoston keskipisteessä ③  Uudet toimintamallit ja palvelut osana verkostoa. ④  Yhteisöllisyys ja verkottuminen muiden toimijoiden kanssa.
 7. 7. Digitaalisen ekosysteemin määrittely: Liiketoimintatavoitteiden asettaminen vertaamalla ja yhdistelemällä eri toimijoiden parhaita toimintatapoja Liikeidea digitaalisessa toimintaympäristössä T&K Tuote Jakelu Myynti Brändi Expedia Dell Ideastorm Amazon Coop LegoSpotify
 8. 8. 2. Vuorovaikutteinen innovaatio- ja tuotekehitystoiminta ①  Merkittävä osa kuluttajatuotteiden kehityksestä jo nyt joukkoistamalla ②  Uudet liikeideat ja palvelut käyttäjäryhmistä ③  Aktiivinen vuorovaikutus omissa yhteisöissä, keskustelu käyttäjien kanssa ④  Asiakas ja markkinalähtöinen innovaatiokulttuuri ⑤  Kysyntälähtöinen valikoima ja tuotteistaminen
 9. 9. BRÄNDI JAKELU MYYNTI MALLISTO TUOTE R&D LIIKEIDEA 3. Uudet tuotteet, palvelut ja liiketoiminnat ①  Arvoverkostolla parempi asiakaskokemus ②  Markkinointi palveluna ③  Asiakaspalvelu, automaatio ④  Asiakasyhteisöt ⑤  Uudenlaiset tuotteistukset, palvelutasosopimukset, asiakkuuksien hoitomallit Asiakaskokemus digitaalisessa toimintaympäristössä
 10. 10. 4. Verkkokauppa ja arvoverkostot Liiketoiminta verkossa ①  Jokainen joka voi, myy suoraan verkossa ②  Mitä tahansa voi myydä verkossa ③  Kohdistettu myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu ④  Arvoverkostosta kumppanien tuotteita ja palveluita ⑤  Asiakkuuksien hoitaminen elinkaarimallilla. Uudet liiketoiminnat osana tarjoamaa
 11. 11. 5. Parempi, tehokkaampi ja toimivampi markkinointi ①  Markkinointi on yrityksen eri toimintojen synnyttämää palvelua ②  Integroitu asiakaskokemus verkossa, asiakkuusajattelu ③  Vaikuttaminen omissa kanavissa, huomion ansaitseminen, osallistuminen verkostoihin, vaikuttaminen verkossa ④  Markkinointi on erottamaton osa yrityksen kasvustrategiaa, liiketoimintoja ja mukana kaikissa rajapinnoissa asiakkuuksiin ⑤  Synkronoitu Go-To- Market mallit. Yhteistyötä läpi organisaatiorajojen ⑥  Kiinnostava ja vetovoimainen yritystarina, sisällöt, raportointi ja osallistuminen verkostoissa
 12. 12. Message Response Social Media Communities Content PR Marketing Direct Drives conference Events Meetings 6. Myynnin uusi tehtävä ①  Myynti jalkauttaa yrityksen strategian ja markkinoinnin ②  Myynnin tehtävä luoda merkityksellisiä asiakaskohtaamisia ③  Kohtaamisten merkitys kasvaa, tiedon jakamisesta tiedon soveltamiseen ja vuorovaikutukseen ④  Myynnin tehtävä yrityksen tarinan kouluttajana, brändin suurlähettiläänä ja ostamisen helpottajana
 13. 13. Asiakas Senior Advisor RoAd Tuottaja Tiimi f4 f3 f1 f2 Steering Project team Rooman tehtävä: Autamme yrityksiä digitalisoimaan liiketoimintaa ja muotoilemaan parempia yrityksiä ①  Rooma auttaa tunnistamaan, kirkastamaan ja hyödyntämään muutosta ②  Rooma auttaa suunnittelemaan parempaa ja tehokkaampaa liiketoimintaa edullisemmin ③  Rooma sitoutuu auttamaan asiakasta muutoksen johtamisessa ④  Rooma kehittää aktiivisesti omaa osaamistaan ⑤  Yhteisellä hankekartalla parhaat tulokset, hankemallinnus, alaprojektit, ketterä kehittäminen
 14. 14. Liiketoiminta 1080°
 15. 15. Liiketoiminta 1080°
 16. 16. Rooman 1080°-ajattelu Tuotanto   Tuotekehitys   Jakelu   Myyn/     Markkinoin/   Asiakas   Brändi   Johtaminen   Strategia   Yrityskul?uuri   Tuotantotalous, 1900-luku Digiaika, 2010-luku
 17. 17. 1080° Manifesti ①  Suomessa yrityksiä kasvatetaan tuotantolähtöisesti ②  Tehokas kasvu vaatii rohkean yrityskulttuurin, poikkeaa olennaisesti tuotantotalouden johtamisesta ③  Kasvun johtaminen vaatii valitun liiketoiminnan optimointia ④  2010 luvun innovaatiot syntyvät uusista toimintamalleista, brändeistä ja palvelukonsepteista
 18. 18. Miksi 1080 kannattaa tehdä? ①  Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä ②  Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista ③  Erottuva, kiinnostava ja ymmärrettävä tarina. ④  Selkeä dokumentaatio yrityksen kokonaistilanteesta
 19. 19. 1080° toimintamalli
 20. 20. Liiketoiminta 1080° muotoilu I. Kirkasta II. Organisoi III. Muotoile 1.  Liikeidea 2.  Tavoitepositio 3.  Kilpailukyky 4.  Kilpailuetu 5.  Missio 6.  Visio 7.  Arvot 8.  Strategia 9.  Toimintasuunnitelma 1.  Omistajasopimus 2.  Johtamisjärjestelmä 3.  Henkilöstöjohtaminen 4.  Prosessit ja organisaatio 5.  Toimenkuvat 6.  Kehityssalkku 7.  Vuosikello 8.  Yrityskulttuuri 9.  Tuotevalikoima ja jakelu Arvo: Yhteinen ja yhtenäinen näkemys yrityksen liikeideasta ja kehitystavoitteista Arvo: Yhtenäinen ja yhdessä linjattu tapa johtaa ja toimia Arvo: Strategiasta johdetut työkalut myynnin kasvattamiseen 1.  Kenelle – segmentointi 2.  Mitä – tuotteistus 3.  Miten – mark. strategia 4.  Brändi(t) – viestit 5.  Markkinointisuunnitelma 6.  Markkinoinnin organisointi 7.  Myynnin johto ja työkalut 8.  Myynnin tavoitteet 9.  Myyntimateriaalit
 21. 21. Idea MISSION VISION STRATEEGY PLAN VALUESDIFFERENTIATE COMPETIVENESS POSITION System 4P Ownership HR Bus Dev JobsCulture Mgt. system Brändi Sales tools Materials What? Mkt strategy How?Marketing organization Branding Whom? Annual plan Needs improvement 1080° Yritysmuotoilu - ajattelutapa
 22. 22. 1.  Liikeidea 2.  Tahtotaso 3.  Kilpailukyvyn juuret 4.  Kilpailuedun määritelmä 5.  Missio 6.  Visio 7.  Arvot 8.  Strategia 9.  Toimintasuunnitelma Liikeidea Arvo: Yhteinen ja yhtenäinen näkemys yrityksen liikeideasta ja kehitystavoitteista
 23. 23. Miksi ja mitä asiakas Ostaa meiltä? Liikeidea Arvo: Kirkas liikeidea erottaa yrityksen kilpailijoista ja ohjaa kaikkea tekemistä. Dokumentti: Kirjallinen liikeidean määrittely Esimerkki: ”Omaa luokkaansa” -Yksityissairaala
 24. 24. Millainen haluamme olla Asiakkaan mielestä? Miten erotumme kilpailussa? Millaisena meidät nähdään markkinoilla? Tavoitepositio Arvo: Selkeä tavoitetila strategiakaudelle ”2025” asema Dokumentti: Kirjallinen tahtotason määrittely Esimerkki:
 25. 25. Mitkä ovat keskeisimmät Kilpailuedut? Tuote, valikoima, jakelu, hinta & promootiot Kilpailukyky Arvo: Yhteinen näkemys erottavista tekijöistä ja tekemisestä Dokumentti: Kilpailukykymme määrittely Esimerkki:
 26. 26. Kilpailuetu Mikä erottaa meidät kilpailijoista? Mitkä ovat strategian kärkiviestit? Kilpailuetu Arvo: Yhteinen näkemys kilpailuetumme tekijöistä Dokumentti: Kilpailuetumme määrittely Esimerkki:
 27. 27. Mikä on syy olla olemassa? Mikä on yhteinen tehtävämme? Mitä haluamme saada aikaan? Mitä vastaan taistelemme? Missio Arvo: Yhteinen näkemys tehtävästämme Dokumentti: Mission määrittely Esimerkki:
 28. 28. Millainen olemme täydellisessä maailmassa? Mikä tehtävä tuo yritykseen eteenpäin vievää laadullinen ja määrällinen määränpää? Miten muutamme liiketoiminnan kategoriaa? Visio Arvo: Yhteinen näkemys tavoitteestamme Dokumentti: Vision määrittely Esimerkki:
 29. 29. Mitkä ovat ne pelisäännöt jotka jaamme yhteisessä tekemisessä? Mitkä asiat kuvastuvat toiminnastamme? Mitkä asiat elämme ja toteutamme yhdessä joka päivä? Arvot Arvo: Yhteinen näkemys arvoistamme Dokumentti: Arvojen määrittely Esimerkki:
 30. 30. Mikä on pelisuunnitelma joka vie meidät tavoitteisiimme? Millaisen toimintatavan valitsemme? Strategia Arvo: Yhteinen näkemys strategiastamme Dokumentti: Kirjattu ja dokumentoitu strategia Esimerkki:
 31. 31. Miten strategia jalkautetaan käytäntöön? Kuka jalkauttaa strategian? Milloin strategiasta tehdään totta? Miten mittaamme strategian jalkauttamisen onnistumista? Toimintasuunnitelma Arvo: Yhteinen näkemys miten jalkautamme strategiamme Dokumentti: Kirjattu ja seurattavissa oleva toiminta- suunnitelma Esimerkki:
 32. 32. 1.  Omistajasopimus 2.  Johtamisjärjestelmä 3.  Henkilöstöjohtaminen 4.  Prosessit ja organisaatio 5.  Toimenkuvat 6.  Kehityssalkku 7.  Vuosikello 8.  Yrityskulttuuri 9.  Tuotevalikoima ja jakelu Johtamisjärjestelmä? Arvo: Yhtenäinen ja yhdessä linjattu tapa johtaa ja toimia
 33. 33. Mitä omistaja tavoittelee yrityksestä? Miten tavoitteet kommunikoituu sidosryhmille? Mikä on omistajien rooli yrityksen toiminnassa? Omistajasopimus Arvo: Omistajilla keskenään selkeä näkemys yrityksen eteenpäin viennistä Dokumentti: Omistajien keskinäinen dokumentti, joka viestitään hallitukselle/ johdolle Esimerkki:
 34. 34. Mitkä on johtamisen Toimintamallit, organisaatiomalli ja roolit Johtamisjärjestelmä Arvo: Yhteinen ja avainhenkilöille tuttu tapa johtaa Dokumentti: Johtamisjärjestelmä n kirjallinen kuvaus Esimerkki:
 35. 35. Miten motivoimme, Johdamme, mittaamme ja palkitsemme ihmisiämme? Henkilöstön johtaminen Arvo: Yhteinen ja avainhenkilöille tuttu tapa johtaa Dokumentti: Henkilöstöjohtamise n kirjalliset periaatteet Esimerkki:
 36. 36. Mitkä ovat tärkeimmät prossessit Miten kuvaamme toimintamallit? Miten mittaamme ja kehitämme toimintaa? Prosessit ja organisaatio Arvo: Nähdään rajat ja eri toimintojen väliset riippuvuudet Dokumentti: Prosessi- ja organisaatiokuvauks et Esimerkki:
 37. 37. Kuka vastaa mistäkin? Miten toimimme yhdessä? Mitkä ovat yhteisiä asioita? Toimenkuvat Arvo: Nähdään ja saadaan selkiytettyä vastuut ja valtuudet Dokumentti: Toimenkuvaukset Esimerkki:
 38. 38. Yrityksen keskeisimmät kehityshankkeet, niiden johtaminen ja organisointi. Priorisoidut ideat johdettuna hankekokonaisuuksiksi. Vastuuhenkilöt ja aikataulu Kehityssalkku Arvo: Yhdessä määritelty tapa toimia kehitystyössä. Vastuut ja valtuudet sekä tapa toimia Dokumentti: Dokumentoitu kuvaus kehitystoiminnan tavasta toimia. Esimerkki:
 39. 39. Mitä yrityksessä tapahtuu, milloin ja kuka vastaa Kulttuurin johtamisesta. Kehityshankkeiden, henkilöstön kehittämisen ja asiakastyöskentelyn yhteinen suunnitelma. Vuosikello Arvo: Yhtenäinen tapa yhdistää kehitystyö osaksi operatiivista johtamista Dokumentti: Vuosikello Esimerkki:
 40. 40. Miten yrityksen arvomaailma ja kulttuuri näkyy toiminnassamme? Miten kulttuuria johdetaan? Selkeä suunnitelma tekemisestä ja tapahtumista. Yrityskulttuuri Arvo: Järjestelmällinen tapa viedä yrityskulttuuria haluttuun suuntaan Dokumentti: Dokumentoidut keinot: teot ja tapahtumat Esimerkki:
 41. 41. Miten yrityksen arvoverkosto luodaan? Mitä tuotteita ja palveluita edistetään? Mikä on liiketoiminta-alueiden 4P.? Tuotevalikoima ja jakelu Arvo: Yhteinen ja yhtenäinen määrittely Dokumentti: Tuotevalikoiman yhtenäinen määrittely Esimerkki:
 42. 42. 1.  Kenelle – segmentointi 2.  Mitä – tuotteistus 3.  Miten – mark. strategia 4.  Brändi(t) – viestit 5.  Markkinointisuunnitelma 6.  Markkinointi -organisaatio 7.  Myynnin johto ja työkalut 8.  Myynnin tavoitteet 9.  Myyntimateriaalit Yritysmuotoilu Arvo: Strategiasta johdetut työkalut myynnin kasvattamiseen
 43. 43. 1. Kenelle – segmentointi •  Kenelle tarjoamme palveluksiamme? •  Asiakassegmentointi? •  Miten segmentit eroavat toisistaan? Kenelle - segmentointi Arvo: Strategian mukainen asiakassegmentointi Dokumentti: Asiakasryhmät ja tavoitteet Esimerkki:
 44. 44. 2. Mitä – tuotteistus •  Mitä tuotteita eri asiakkaille tarjotaan? •  Millaisia tuotteemme ovat jatkossa? •  Miten tuotteitamme kehitetään •  Uusia, muokattuja, uudelleen muotoiltuja... Mitä - tuotteistus Arvo: Osataan tuotteistaa ja eriyttää tuotteitamme kilpailijoista Dokumentti: Tapa tuotteistaa Esimerkki:
 45. 45. 3. Miten – markkinointistrategia •  Kenelle viestimme? •  Mitä viestimme? •  Mitkä kanavat? Miten - markkinointistrategia Arvo: Yrityksen strategian mukainen tapa markkinoida Dokumentti: Markkinointistrategia Esimerkki:
 46. 46. 4. Brändi •  Mikä brändimme on? •  Mitkä ovat viestimme? Brändi Arvo: Strategian mukainen brändi(t) Dokumentti: Brändimäärittely Esimerkki:
 47. 47. 5. Markkinointisuunnitelma •  Mitä teemme seuraavaksi? •  Next steps? Markkinointisuunnitelma Arvo: Selkeä ja seurattava dokumentti Dokumentti: Markkinointi- suunnitelma Esimerkki:
 48. 48. 6. Markkinoinnin organisaatio Markkinoinnin organisaatio Arvo: Dokumentti: Esimerkki:
 49. 49. 7. Myynnin johtaminen ja työkalut •  Myynnin johtamiskäytännöt •  Resurssointi •  Tavat kontrolloida ja kannustaa Myynnin johto ja työkalut Arvo: Strategian mukaiset johtamiskäytännöt ja resurssointi Esimerkki:Dokumentti: Kirjalliset myynnin käytännöt ja resurssitarpeet
 50. 50. 8. Myynnin tavotteet •  Myynnin tavotteet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä •  Seurannat Myynnin tavoitteet Arvo: Strategian mukaiset tavoitteet Esimerkki:Dokumentti: Kirjalliset myynnin tavoitteet ja seurannat
 51. 51. 9. Myynnin materiaalit •  Esitteet, oppaat, ohjeet, koulutusmateriaalit •  Seurannat Myynnin materiaalit Arvo: Markkinointistrategia n mukaiset materiaalit Esimerkki:Dokumentti: Esitteet, oppaat, ohjeet
 52. 52. ”Your Book of business” 1080° Kasvustrategia
 53. 53. #V Ville Tolvanen Konsultti, Valmentaja, Yrittäjä, Digitalisoitumisen evankelista.
 54. 54. ”Olkoon Rooman voimat kanssasi”

×