Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hyvähallitus3

4,989 views

Published on

Kasvuyhtiö vaatii hyvän hallituksen. Ohessa muutama ajatus sellaisen rakentamisesta.

 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Hyvähallitus3

 1. 1. Hyvä Hallitus
 2. 2. Hyvä Hallitus  Mikä on hyvän hallituksen tehtävä?!  Millainen on hyvä hallitus?  Mitä hyvä hallitus tekee?  Miten hyvä hallitus toimii?  Hallituksen toimintamalli  Työkalut  Vuosikello
 3. 3. Miksi hyvä hallitus?•  Suomalaisessa ”lintukodossa” tuottava, tehokas & hyvä hallitustyöskentely on käyttämätön voimavara•  Toimintaympäristön muutoksissa ja kasvutuskissa yritysjohto tarvitsee tukea eikä työllistämistä•  Tarvitaan briljantti iso kuva mitä nyt, mitä seuraavaksi?•  Paras tapa oppia ja tuottaa arvoa omistajille?!
 4. 4. Kenelle hyvä hallitus?  Teolliselle yhtiölle ”Chief value creation officer”-toiminto yhtiön luoman arvon maksimoimiseksi  Keskisuurelle kasvuyhtiölle lisää tehoa & energiaa johtamiseen ”Tukiryhmä”  Kasvuyhtiölle ”Nopean oppimisen” strategia – Tuloksia & arvoa tekemisellä.
 5. 5. Mikä on hyvän hallituksen tehtävät?!•  Inspiroiva, innostava, Mitä nyt, osaava & ammattimainen Mitä Seuraavaksi?•  Ohjaustehtävä Toimitusjohtaja•  Valvontatehtävä HYVÄ HALLITUS MAKSIMOI Toiminta OMISTAJA-ARVON TERVEEN KEHITTYMISEN
 6. 6. Hallitus - Mitä nyt, Mitä seuraavaksi?•  Jäsennelty kokonaiskuva liiketoiminnan mahdollisuuksista•  Toimintaympäristön ja kilpailutilanteen muutoksista syntyvien mahdollisuuksien kapitalisointi•  Olemassa olevien vahvuuksien kirkastaminen ja hyödyntäminen•  Investointitarpeiden tunnistaminen•  Toimintasuunnitelma 12-24-36kk
 7. 7. Millainen on hyvä hallitus?•  Sitoutunut•  Innostunut 4-6 Sopivaa•  Ammattimainen Osaajaa,•  Toimialaosaaja Dynamo•  Kyky tuoda lisäarvoa
 8. 8. Mitä hyvä hallitus tekee?•  Varmistaa liiketoimintapotentiaalin täysimääräisen hyödyntämisen•  Pitää huolta yrityksen isosta kuvasta, muutoksista toimialalla ja toimintaympäristöissä•  Ohjaa ja innostaa toimivaa johtoa, ei taakka vaan tukiryhmä. Sparraaja.•  Toimii yrityksen suojelusenkelinä
 9. 9. Miten hyvä hallitus toimii?•  Vuosisuunnitelma•  Roolitus – Dynamo, hpj, asiantuntijat, tj•  Teemakokoukset ”työpajat”•  Dashboard – seurantatyökalut•  Valmistelu; hpj:n briefistä tj/hallituksen jäsen valmistelee kokouksen substanssin.
 10. 10. Hallituksen toimintamalli KESKEN   Iso kuva, muutokset, mahdollisuudet, tavoitteet; määrälliset, laadulliset & Toiminnalliset 100 pvä seuranta, tilannekatsaus, kehitysprojektit Isokuva, vuosisuunnitelma Tavoitteet; määrälliset, Päätökset, toimenpiteiden seuranta Ohjausjaksot laadulliset, toiminnalliset Toiminnan seuranta Kokoukset Must win battles Tulokset Dashboard – raportti Kehityshankkeet Kehityshankkeet Teema thinktank Toimintasuunnitelma Pureutuminen Päätökset Palaute johdolle
 11. 11. Työkalut•  Strategia - 1080° mallinnus•  Rullaava Toimintasuunnitelma 1-12-52-365•  Budjetti; neutraali & maksimi•  Seurantaraportit; Dashboard - malli•  Thinktankit; Teemakokoukset•  Viikkokeskustelut hpj/tj
 12. 12. Ohjausmalli kasvuyhtiön raportoinnille –kevyt versio
 13. 13. Kick- offHallituksen Tavoitteet Must-win battles Yhteenveto;Toimintakalenteri Missä ollaan, Mitä halutaan Teemakoukset Halllituskalenteri seuraavaksi? Joulu Tammi Teemakokous Marras Helmi Maalis Loka Teemakokous Vuosiraportointi Syys Huhti Tilinpäätöstiedot Elo Iso kuva Touko seuraavat askeleet Heinä Kesä Tavoitteet, budjetointi Teemakokous Syksyn must win battles Kesäkokous Teema – henkinen välitilinpäätös
 14. 14. Liiketoiminta 1080° I. Kirkasta II. Organisoi III. Muotoile1.  Liikeidea 1.  Omistajasopimus 1.  Kenelle – segmentointi2.  Tavoitepositio 2.  Johtamisjärjestelmä 2.  Mitä – tuotteistus3.  Kilpailukyky 3.  Henkilöstöjohtaminen 3.  Miten – mark. strategia4.  Kilpailuetu 4.  Prosessit ja organisaatio 4.  Brändi(t) – viestit5.  Missio 5.  Toimenkuvat 5.  Markkinointisuunnitelma6.  Visio 6.  Kehityssalkku 6.  Markkinoinnin organisointi7.  Arvot 7.  Vuosikello 7.  Myynnin johto ja työkalut8.  Strategia 8.  Yrityskulttuuri 8.  Myynnin tavoitteet9.  Toimintasuunnitelma 9.  Tuotevalikoima ja jakelu 9.  MyyntimateriaalitArvo: Arvo: Arvo:Yhteinen ja yhtenäinen Yhtenäinen ja yhdessä linjattu Strategiasta johdetut työkalutnäkemys yrityksen liikeideasta tapa johtaa ja toimia myynnin kasvattamiseenja kehitystavoitteista
 15. 15. Rome Advisors° The Power in You

×