Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

1080 business model

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 37 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

More from Ville Tolvanen (20)

1080 business model

 1. 1. Liiketoiminta 1080°
 2. 2. Miksi 1080 kannattaa tehdä? • Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä • Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista • Erottuva, kiinnostava ja ymmärrettävä tarina. • Selkeä dokumentaatio yrityksen kokonaistilanteesta
 3. 3. Manifesti • Suomessa yrityksiä kasvatetaan tuotantolähtöisesti • Kasvu vaatii oikeanlaisen ympäristön, poikkeaa olennaisesti tuotantotaloudesta • Kasvun johtaminen vaatii valitun liiketoiminnan optimointia, esim. Palvelut • 2010 luvun innovaatiot syntyvät toimintamalleista, brändeistä ja yrittäjyydestä
 4. 4. I. Kirkasta II. Jalkauta III. Muotoile
 5. 5. 1080° Yritysmuotoilu - ajattelutapa VISION POSITION Ownership Mgt. system Materials Whom? MISSION STRATEEGY 4P HR Sales tools What? Idea System Design DIFFERENTIATE VALUES Culture Jobs Marketing How? organization COMPETIVENESS PLAN Annual plan Bus Dev Branding Mkt strategy Needs improvement
 6. 6. Liiketoiminta 1080° I. Kirkasta II. Organisoi III. Muotoile 1. Liikeidea 1. Omistajasopimus 1. Kenelle – segmentointi 2. Tavoitepositio 2. Johtamisjärjestelmä 2. Mitä – tuotteistus 3. Kilpailukyky 3. Henkilöstöjohtaminen 3. Miten – mark. strategia 4. Kilpailuetu 4. Prosessit ja organisaatio 4. Brändi(t) – viestit 5. Missio 5. Toimenkuvat 5. Markkinointisuunnitelma 6. Visio 6. Kehityssalkku 6. Markkinoinnin organisointi 7. Arvot 7. Vuosikello 7. Myynnin johto ja työkalut 8. Strategia 8. Yrityskulttuuri 8. Myynnin tavoitteet 9. Toimintasuunnitelma 9. Tuotevalikoima ja jakelu 9. Myyntimateriaalit Arvo: Arvo: Arvo: Yhteinen ja yhtenäinen Yhtenäinen ja yhdessä linjattu Strategiasta johdetut työkalut näkemys yrityksen liikeideasta tapa johtaa ja toimia myynnin kasvattamiseen ja kehitystavoitteista
 7. 7. Liikeidea 1. Liikeidea 2. Tahtotaso 3. Kilpailukyvyn juuret Arvo: 4. Kilpailuedun määritelmä Yhteinen ja yhtenäinen 5. Missio näkemys yrityksen 6. Visio liikeideasta ja 7. Arvot kehitystavoitteista 8. Strategia 9. Toimintasuunnitelma
 8. 8. Liikeidea Miksi ja mitä asiakas Ostaa meiltä? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Kirkas liikeidea erottaa Kirjallinen liikeidean ”Omaa luokkaansa” yrityksen kilpailijoista ja määrittely -Yksityissairaala ohjaa kaikkea tekemistä.
 9. 9. Tavoitepositio Millainen haluamme olla Asiakkaan mielestä? Miten erotumme kilpailussa? Millaisena meidät nähdään markkinoilla? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Selkeä tavoitetila Kirjallinen tahtotason strategiakaudelle määrittely ”2025” asema
 10. 10. Kilpailukyky Mitkä ovat keskeisimmät Kilpailuedut? Tuote, valikoima, jakelu, hinta & promootiot Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Yhteinen näkemys Kilpailukykymme erottavista tekijöistä ja määrittely tekemisestä
 11. 11. Kilpailuetu Kilpailuetu Mikä erottaa meidät kilpailijoista? Mitkä ovat strategian kärkiviestit? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Yhteinen näkemys Kilpailuetumme kilpailuetumme määrittely tekijöistä
 12. 12. Missio Mikä on syy olla olemassa? Mikä on yhteinen tehtävämme? Mitä haluamme saada aikaan? Mitä vastaan taistelemme? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Yhteinen näkemys Mission määrittely tehtävästämme
 13. 13. Visio Millainen olemme täydellisessä maailmassa? Mikä tehtävä tuo yritykseen eteenpäin vievää laadullinen ja määrällinen määränpää? Miten muutamme liiketoiminnan kategoriaa? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Yhteinen näkemys Vision määrittely tavoitteestamme
 14. 14. Arvot Mitkä ovat ne pelisäännöt jotka jaamme yhteisessä tekemisessä? Mitkä asiat kuvastuvat toiminnastamme? Mitkä asiat elämme ja toteutamme yhdessä joka päivä? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Yhteinen näkemys Arvojen määrittely arvoistamme
 15. 15. Strategia Mikä on pelisuunnitelma joka vie meidät tavoitteisiimme? Millaisen toimintatavan valitsemme? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Yhteinen näkemys Kirjattu ja strategiastamme dokumentoitu strategia
 16. 16. Toimintasuunnitelma Miten strategia jalkautetaan käytäntöön? Kuka jalkauttaa strategian? Milloin strategiasta tehdään totta? Miten mittaamme strategian jalkauttamisen onnistumista? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Yhteinen näkemys Kirjattu ja seurattavissa miten jalkautamme oleva toiminta- strategiamme suunnitelma
 17. 17. Johtamisjärjestelmä? 1. Omistajasopimus 2. Johtamisjärjestelmä Arvo: 3. Henkilöstöjohtaminen Yhtenäinen ja 4. Prosessit ja organisaatio yhdessä linjattu 5. Toimenkuvat 6. Kehityssalkku tapa johtaa ja 7. Vuosikello toimia 8. Yrityskulttuuri 9. Tuotevalikoima ja jakelu
 18. 18. Omistajasopimus Mitä omistaja tavoittelee yrityksestä? Miten tavoitteet kommunikoituu sidosryhmille? Mikä on omistajien rooli yrityksen toiminnassa? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Omistajilla keskenään Omistajien keskinäinen selkeä näkemys yrityksen dokumentti, joka viestitään hallitukselle/johdolle eteenpäin viennistä
 19. 19. Johtamisjärjestelmä Mitkä on johtamisen Toimintamallit, organisaatiomalli ja roolit Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Yhteinen ja Johtamisjärjestelmän avainhenkilöille tuttu kirjallinen kuvaus tapa johtaa
 20. 20. Henkilöstön johtaminen Miten motivoimme, Johdamme, mittaamme ja palkitsemme ihmisiämme? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Yhteinen ja Henkilöstöjohtamisen avainhenkilöille tuttu kirjalliset periaatteet tapa johtaa
 21. 21. Prosessit ja organisaatio Mitkä ovat tärkeimmät prossessit Miten kuvaamme toimintamallit? Miten mittaamme ja kehitämme toimintaa? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Nähdään rajat ja eri Prosessi- ja toimintojen väliset organisaatiokuvaukset riippuvuudet
 22. 22. Toimenkuvat Kuka vastaa mistäkin? Miten toimimme yhdessä? Mitkä ovat yhteisiä asioita? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Nähdään ja saadaan Toimenkuvaukset selkiytettyä vastuut ja valtuudet
 23. 23. Kehityssalkku Yrityksen keskeisimmät kehityshankkeet, niiden johtaminen ja organisointi. Priorisoidut ideat johdettuna hankekokonaisuuksiksi. Vastuuhenkilöt ja aikataulu Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Yhdessä määritelty tapa Dokumentoitu kuvaus toimia kehitystyössä. Vastuut kehitystoiminnan ja valtuudet sekä tapa toimia tavasta toimia.
 24. 24. Vuosikello Mitä yrityksessä tapahtuu, milloin ja kuka vastaa Kulttuurin johtamisesta. Kehityshankkeiden, henkilöstön kehittämisen ja asiakastyöskentelyn yhteinen suunnitelma. Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Yhtenäinen tapa yhdistää Vuosikello kehitystyö osaksi operatiivista johtamista
 25. 25. Yrityskulttuuri Miten yrityksen arvomaailma ja kulttuuri näkyy toiminnassamme? Miten kulttuuria johdetaan? Selkeä suunnitelma tekemisestä ja tapahtumista. Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Järjestelmällinen tapa Dokumentoidut keinot: viedä yrityskulttuuria teot ja tapahtumat haluttuun suuntaan
 26. 26. Tuotevalikoima ja jakelu Miten yrityksen arvoverkosto luodaan? Mitä tuotteita ja palveluita edistetään? Mikä on liiketoiminta-alueiden 4P.? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Yhteinen ja yhtenäinen Tuotevalikoiman määrittely yhtenäinen määrittely
 27. 27. Yritysmuotoilu 1. Kenelle – segmentointi 2. Mitä – tuotteistus Arvo: 3. Miten – mark. strategia Strategiasta 4. Brändi(t) – viestit johdetut työkalut 5. Markkinointisuunnitelma 6. Markkinointi -organisaatio myynnin 7. Myynnin johto ja työkalut kasvattamiseen 8. Myynnin tavoitteet 9. Myyntimateriaalit
 28. 28. Kenelle - segmentointi 1. Kenelle – segmentointi • Kenelle tarjoamme palveluksiamme? • Asiakassegmentointi? • Miten segmentit eroavat toisistaan? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Strategian mukainen Asiakasryhmät ja asiakassegmentointi tavoitteet
 29. 29. Mitä - tuotteistus 2. Mitä – tuotteistus • Mitä tuotteita eri asiakkaille tarjotaan? • Millaisia tuotteemme ovat jatkossa? • Miten tuotteitamme kehitetään • Uusia, muokattuja, uudelleen muotoiltuja... Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Osataan tuotteistaa ja Tapa tuotteistaa eriyttää tuotteitamme kilpailijoista
 30. 30. Miten - markkinointistrategia 3. Miten – markkinointistrategia • Kenelle viestimme? • Mitä viestimme? • Mitkä kanavat? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Yrityksen strategian Markkinointistrategia mukainen tapa markkinoida
 31. 31. Brändi 4. Brändi • Mikä brändimme on? • Mitkä ovat viestimme? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Strategian mukainen Brändimäärittely brändi(t)
 32. 32. Markkinointisuunnitelma 5. Markkinointisuunnitelma • Mitä teemme seuraavaksi? • Next steps? Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Selkeä ja seurattava Markkinointi- dokumentti suunnitelma
 33. 33. Markkinoinnin organisaatio 6. Markkinoinnin organisaatio Arvo: Dokumentti: Esimerkki:
 34. 34. Myynnin johto ja työkalut 7. Myynnin johtaminen ja työkalut • Myynnin johtamiskäytännöt • Resurssointi • Tavat kontrolloida ja kannustaa Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Strategian mukaiset Kirjalliset myynnin johtamiskäytännöt ja käytännöt ja resurssointi resurssitarpeet
 35. 35. Myynnin tavoitteet 8. Myynnin tavotteet • Myynnin tavotteet lyhyellä ja pitkällä aikavälillä • Seurannat Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Strategian mukaiset Kirjalliset myynnin tavoitteet tavoitteet ja seurannat
 36. 36. Myynnin materiaalit 9. Myynnin materiaalit • Esitteet, oppaat, ohjeet, koulutusmateriaalit • Seurannat Arvo: Dokumentti: Esimerkki: Markkinointistrategian Esitteet, oppaat, ohjeet mukaiset materiaalit
 37. 37. 1080° lopputulos ”Your Book of business”

×