Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
Inicijativa – Zagreb-Klima grad: Dugave – Eko-habitat
Nadopuna Inicijativi sadnje stabala u omjeru 30 – 50% stabala na o...
2
Kratka studija situacije i opis problema:
Opis problema proizašao je opažajno-doživljajno-iskustvenom analizom prostora,...
3
Fotografija 3. Oslikane površine nastale likovnom intervencijom 2011.
Nadalje, mladi se u naselju tijekom večeri okuplja...
4
Pretilost kao slijedeći problem kod mladih se javlja uslijed sjedilačkog načina života, nužnog zbog
boravka u školi dio ...
5
komercijalnih sadržaja, i to ne samo lokalnog stanovništva koje može biti u različite periode i različite
platežne moći,...
6
neutralizaciju onečišćenja zraka uzrokovanog Jakuševcem, tj. poboljšanje kvalitete zraka kako je
opisano u Prilogu 1. Do...
7
Foto 9.: Skate park koji osim funkcijom, također, oblikovanjem i bojom vizualno oplemenjuje okoliš
Projekt bi uključivao...
8
djela i djela nastala u suradnji stručnjaka i umjetnika/ica i lokalnog stanovništva, bila bi sastavni dio
takozvane Staz...
9
Foto: Farma za dnevni boravak djece i mladih s domaćim životinjama, Mauer park, Berlin
30 % površina bi dakle ostalo „pr...
10
Foto 8.: Pogled na jezero, Park uz Palaču Charlottenburg, Berlin
Pri izradi sadržaja se promišljalo rodno-osjetljiv kon...
11
uz kulturno-umjetničke sadržaje poput muzeja, galerija, kazališta i kina, klizališta kao sadržaji zbog
kojih vrijedi po...
12
Foto 10.: Fotografije s plakata radionica preuređenja i poboljšanja novog kvarta u centru Berlina
13
Opis rada:
1. Aktivnosti u suradnji s mjesnim odborom i Vijećem gradske četvrti :
Ukoliko se prihvati prijedlog koncept...
14
Popis fotografija i izvor foto za Grafički prilog 1.:
Foto: 2. Mauer park, Berlin,
Foto 4. Christinenstrasse 18-19,
Fot...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Opis prijedloga koncepta održivi razvoj zelenih površina dugave_travanj_2014

825 views

Published on

 • Be the first to comment

Opis prijedloga koncepta održivi razvoj zelenih površina dugave_travanj_2014

 1. 1. 1 Inicijativa – Zagreb-Klima grad: Dugave – Eko-habitat Nadopuna Inicijativi sadnje stabala u omjeru 30 – 50% stabala na otvorenim zelenim površinama naselja Dugave u svrhu poboljšanja ekoloških i klimatskih uvjeta ovoga predjela Grada kroz krajobraznim predanalizama izrađen koncept održivog razvoja zelenih površina i krajobraza naselja: Opis prijedloga koncepta susjedstvo orijentiranog održivog razvoja urbanog krajobraza i krajobraznih sustava za naselje Dugave koji uključuje ideju o „Parkonomiji“ – turizmu, gospodarstvu, socijalnoj sigurnosti & zdravlju baziranoj na parkovima Livade dugavskog naselja su dio njegova cjelokupnog urbanizma za koje je kamen temeljac postavljen 1977.-e godine. Kroz Dugave prolazi isušeni rukavac rijeke Save, Savišće, kroz naselje od sjevera prema jugu, a postojanje vodenih površina iza zgrade u Albinijevoj bilježe još živući stanovnici ovoga naselja. Bogatstvo zelenih površina i dijelom modeliranog krajobraza ima funkciju pročišćavanja zraka, te predstavlja značajan ključ u ekološkoj ravnoteži nasuprot blizine odlagališta otpada Jakuševac, te stvaranja povoljne eko-klime, kao i mjesto za šetnju, kretanje i igru djece,sanjkanje, te prije svega šetnju pasa stanovnika/ica Dugava. Južno od naselja Dugave je zona poljoprivredno obrađivanih parcela, koje su ogoljene od prirodne vegetacije,a postojeća poljoprivredna vegetacija ima malu ili manje značajnu ulogu u regulaciji klime. Koncept urbanističko-krajobraznog uređenja stambenog naselja sa otvorenim zelenim površinama i grupacijama stabala koje djelomično prati postojeće sadržaje, pretežno dječja igrališta, ali ne i sve komunikacijske puteve i šetnice se trebaju nadograditi i oplemeniti sadržajima u duhu suvremenog pristupa razvoju i uređenju zelenih površina urbanih stambenih zona, te time staviti u puni, prije svega ekološki potencijal čime ih se prije svega stavlja u funkciju zaštite zdravlja dišnih puteva, zatim od velikih vrućina ljeti, ali i u funkciju prevencija bolesti kroz primjenu sadržaja koji potiču rekraciju kroz tjelovježbu i kretanje, te sadržaja za opuštanje i konstruktivnu socijalizaciju. Fotografija 1. Dugave, 1944.
 2. 2. 2 Kratka studija situacije i opis problema: Opis problema proizašao je opažajno-doživljajno-iskustvenom analizom prostora, te predliminarnom krajobrazno-planskom analizom postojećeg zelenila, njegova korištenja kao i zona boravka tijekom različitih doba dana, te iz razgovora sa stanovnicima/icama različitih dobnih skupina, seniora/ki, mladih roditelja male djece, te drugih koji primjećuju, osobito ekološku problematiku naselja, nadalje, iz razgovora s predstavnicima/icama poslovnog sektora, koji primjećuju malu ili smanjenu posjećenost kafića, ali i nedostatak sadržaja u naselju za boravak i korištenje za mlade. Problemi mladih u naselju, te drugih korisnik/ica javnih zelenih i drugih otvorenih površina naselja U naselju su također primijećene pojave nasilja među mladima, te problemi ovisnosti o drogama, kao i u ostalim novozagrebačkim naseljima. Poznati su u naselju i višestruki slučajevi samoubojstva tinejdžera. Trenutno uređenje naselja, tj. konstelacija otvorenih zelenih površina, na kojima se, osim u postavljenim dječjim igralištima i nekoliko sportskih igrališta namijenjenih pretežno sportovima koje uobičajeno prakticiraju mladići, ne potiče kretanje, osim prolaska, te eventualno vožnje biciklom, te otvorene prazne dijelove zelenih površina uglavnom koriste vlasnici/ce pasa za šetnju i kretanje, te nuždu svojih ljubimaca. Dio staza unutar naselja trenutno nije pogodan za jedan od uobičajenih gradskih sport-hobija, još uvijek češće djevojaka i mladih žena - rolanje. Fotografija 2. Pogled na osnovnu školu u Dugavama i centralnu livadu naselja Zidovi dugavskih zgrada su jednom intervencijom oslikani inicijativa Muzej u Dugavama, što je uglavnom unijelo živost u naselje, te ima pozitivan efekt. No dio slika svojim likovnim temama savinutih ljudskih tijela, pokrivenih i zgrčenih lica potiče osjećaje zatvorenosti, tjeskobe, izolacije i depresije. Preslike ovih radova se može pronaći i u ponudi na prodaju i internetu. No, u smislu stvaranja ambijentalnog u naselju, pojedine slike zapravo djeluju prostorno degradirajuće, tj. stvaraju tjeskobu koja u kontekstu otvorenih zelenih površina namijenjenih rekreaciji, opuštanju i otpuštanju stresa može imati negativnu ulogu , te uzrokovati iritaciju (Fotografija 3.).
 3. 3. 3 Fotografija 3. Oslikane površine nastale likovnom intervencijom 2011. Nadalje, mladi se u naselju tijekom večeri okupljaju u području dvorišta vrtića koji ima natkrivene dijelove, te sadržaje za sjedenje. U nekim novozagrebačkim vrtićima su primijećene i stalne devastacije opreme i bilja, uriniranje dijelova vrtića i sl., te se pokazala potreba za visokom ogradom oko vrtića. Mladi, ponajviše mladići se okupljaju i u dijelu sportskih sadržaja u okružju škole, nakon sportskih aktivnosti. Kada je riječ o zelenim praznim površinama, one su u manjem opsegu nadopunjene drvećem, no i dalje potiču efekt svojevrsne zelene pustinje, te ne osiguravaju hlad uz glavne komunikacije tijekom ljetnih mjeseci i onemogućavaju šetnju tijekom sunčanih, već samo u ograničenom dijelu naselja, osobito roditeljima sa malim bebama i djecom. Efekt zelene pustinje može potaći ili podržati dosadu prije svega kod mladih, koja može biti uzrok i nasilnog ponašanja, te zbog akumulacije energije sjedenjem u kući , a koja se ne usmjeri u vježbu i kretanje može pretvoriti u agresivnost, autoagresivno ponašanje ili pak s druge strane potpunu pasivnost (Efekt: kocke-stana nasuprot efekta: zelene površine-zelene pustinje). Novozagrebačka naselja, pa tako i Dugave su oduvijek nazivane spavaonice, te su bila poznata kao mjesta gdje se mlade pokušava pridobiti za korištenje droga i opojnih sredstava. Njihovo eksperimentiranje opet može biti potaknuto i bezsadržajnošću najbližeg okoliša, te dosadom. Nedostatak sadržaja za nekontrolirano od odraslih i konstruktivno druženje poticajno je i za razvoj faze alkoholiziranja i alkoholizma mladih. Uređen okoliš prema novim modelima iz Hrvatske, te Europe i drugih dijelova svijeta može potaknuti stvaranje novih i pozitivnih navika kako kod mladih, tako i kod odraslih, te može poslužiti korisnom provođenju vremena i kao nadogradnja sportovima koje se vježba u dvorani.
 4. 4. 4 Pretilost kao slijedeći problem kod mladih se javlja uslijed sjedilačkog načina života, nužnog zbog boravka u školi dio dana, te dio dana za radnim stolom uz domaću zadaću, te života orijentiranog na kompjuter, kompjuterske igrice, mobitele i internetske aplikacije što iziskuje opet sjedenje. Kod odraslih također može uzrokovati pasivnost i zbog nekretanja pretilost, niski ili previsoki tlak, a pojedina istraživanja su pokazala da smanjeno kretanje uz nedostatak kisika može biti i jedan od uzročnika raka. Slabo osvijetljeni dijelovi naselja stvaraju točke nesigurnosti u prostoru u večernjim i noćnim satima, prije svega zbog nepreglednosti prostora. Sigurnost se u pojedinim krajobraznim istraživanjima pokazala kao najznačajnija prostorna kvaliteta ženama, no u posljednje desetljeće nasilju su izloženi i dječaci, te mladići. U ranjivu skupinu, osobito zbog ograničenja u brzom kretanju spadaju i seniori/ke. Neafirmiranost otvorenih javnih površina, prije svega zelenih površina namijenjenih boravku i šetnji stanovnika pokazalo se i kako uzrokuje svojevrsni antagonizam među generacijama. Primjerice betonirane plohe uz dječje igralište po kojima djeca rado crtaju kredom, za primjerice, seniorsku populaciju nisu pogodna „za šaranje“. Dodavanjem ploha dječjem igralištu oblikovanim i namijenjenim upravo ovom, često vrlo omiljenom likovnom izražavanju djece koje unosi u igru i slobodan duh bi se ovaj problem mogao riješiti. Stvaranjem pak bolje strukturiranih područja za druženje seniorske populacije, klupe i stolovi organizirani da omogućuju sjedenje ukrug ili stolove i klupe jedna nasuprot drugoj, kao i fitness na otvorenome prilagođen i seniorima omogućio bi organizaciju prostora prema potrebama i različitih generacija, te time umjesto međugeneracijskog antagonizma podržao zadovoljstvo i razumijevanje potreba jednih i drugih. Ekonomska evaluacija situacije i potencijali selektivnog turizma uklopljenog u susjedstvo Naselje Dugave kao i drugi dijelovi grada pogođeni krizom također pokazuju degradaciju u ekonomskom smislu, što se pokazuje u gašenju malih dućana, te obrta u pojedinim prizemljima zgrada koji su se ugasili, te nisu zamijenjeni novim, a postojećim pojedinim kafićima, kako je već navedeno se smanjio promet. Drugi aspekt problema, koji je šireg utjecaja na grad je kroničan nedostatak sadržaja za ponudu turistima tijekom suhih sezona, te svojevrsno mrtvilo grada – efekt „praznog grada“ Zagreba tijekom ljetnih mjeseci kada većina drugih europskih gradova, bez obzira na to što nije u blizini mora broji veliku turističku posjećenost. To praznilo, premda naizgled pozitivno naspram gužvi tijekom drugih dijelova godine, tj. bolje rečeno veća živost ovih prostora s novim sadržajima, te stvaranje novih zanimljivih prije svega zelenih sadržaja i sadržaja u zelenilu osim veće kvalitete za same stanovnike/ice, značilo bi i moguću posjećenost Dugava od turista, no i stanovnika/ica drugih dijelova Grada, moguće za odmor i okrepu u obližnjim kafićima, zalogajnicama, ili tijekom održavanja mogućih kulturno-umjetničkih, sportskih, ekološko-edukativnih zbivanja. Time, osim što bi se potaknulo veće i raznolikije korištenje zelenih površina, potaknula bi se i protočnost ljudi, te potencijalno veće korištenje ugostiteljskih i drugih
 5. 5. 5 komercijalnih sadržaja, i to ne samo lokalnog stanovništva koje može biti u različite periode i različite platežne moći, već i od posjetioca drugih gradova i zemalja, turista, koji žele uložiti u posjete zanimljivostima, kulturi i umjetnosti i aktivan odmor. Ovdje je riječ o mirnom i susjedstvu prijateljskom obliku turizma. Time se ujedno povećava i sveukupni porast BDP-a, zatim otvaranje novih radnih mjesta, što je u nastavku detaljnije objašnjeno. Opis rješenja: Sadržaji za kretanje i tjelovježbu uklopljeni u bazu krajobraznog zelenila Sadržaji namijenjeni kretanju i usmjerenoj vježbi potakli bi upotrebu fizičke energije na ispravan način, te potakli na vježbu općenito. Pritom bi bilo riječ o spravama za vježbu i odraslih, a ne samo djece. Vježbanje u parku spravama oblikovanim s dozom humora bi se moglo potaći i smijeh, te pozitivne emocije. Kretanjem i tjelovježbom se potiče izlučivanje endorfina, koji su poznati kao hormoni sreće. Oplemenjivanje zelenih površina krajobraznim elementima koji omogućuju odmor, te osim sjedenja i statične pozicije poput ležanja u okruženju bilja koje može biti i mirisno omogućili bi i novu dimenziju odmora u parku. Foto 4.: Ležaljke ispod pergole u parku, Park André Citroën, Pariz Boravak u parku i kretanje u okruženju drveća i zelenila pokazalo se kao podrška u regulaciji krvnog tlaka, opuštanju i smanjenju stresa, oporavku od dijabetesa. Parkovi i zelenilo koristi se u oporavku od duševnih bolesti, a boravak u okruženju elemenata prirode podrška je imunitetu cijelog organizma. Projekt-inicijativa: Parkonomija Dugave koji sadrži u svom konceptu omjer 30:30:30 –tj. nastavak je inicijative za sadnju stabala, 30% otvorenih zelenih površina posaditi sa stablima vrste primjerene urbanoj sredini, a u svrhu poboljšanja kvalitete zraka i tla, koji su smanjeni i degradirani zbog blizine odlagališta otpada na Jakuševcu. Sadnja novih stabala bi značila ekološko oplemenjivanje Dugava, te
 6. 6. 6 neutralizaciju onečišćenja zraka uzrokovanog Jakuševcem, tj. poboljšanje kvalitete zraka kako je opisano u Prilogu 1. Dosadnjom stabala u omjeru 30% svake od dugavskih livada stvorila bi se povoljnija mikroklima, tj. hlad za vrijeme velikih ljetnih vrućina koje trenutno zbog nedostatka drvorednih stabala na pojedinim dijelovima ulica i uz šetnice, te zbog efekta „golih“ livada po ljeti zbog visokih temperatura uzrokuje mnoge zdravstvene tegobe, čak potpuno onemogućuje kretanje u toplijim dijelovima dana ili otežava kretanje. Fotografija 5. Pogled na Dugave iz zraka Ideja „Parkonomija“ sadrži ideju održivog razvoja krajobraza Dugava, te stvaranja eko-habitata koji sadrži u sebi i element socijalne ekologije. 30 % površina je predviđeno uređenju parkovnim mobilijarom namijenjenim druženju i rekreaciji stanovnika/ica Dugava: street work out sprave ili sprave za fitness za vježbe na otvorenom poput postojećih u Parku mladenaca u Sigetu, umjetnih climbing stijena za odrasle, te na centralnoj dugavskoj livadi polje za druženje uz igru primjerice šah, teren za ping pong, odbojku na pijesku, ležaljke u travi, natkriveni parkovni paviljoni povezani stazama različitih visinskih nivoa. Novi sadržaji bi uključivali i novu stazu za trčanje i rolanje, uređenje postojećih staza primjereno za rolanje, te poligona za rolanje za djevojke, kao i uređenje manjeg skate parka.
 7. 7. 7 Foto 9.: Skate park koji osim funkcijom, također, oblikovanjem i bojom vizualno oplemenjuje okoliš Projekt bi uključivao i biciklističku rutu do Dugava koja bi imala rekreacijsku svrhu stanovnika Zagreba, te turističku svrhu, uređenje i prilagodbu postojećih staza za prolazak biciklom, ali i osobama s invaliditetom koja koriste invalidska kolica pri kretanju. Uređenje bi također uključilo dodatne sadržaje za igru djece uz postojeća igrališta poput ploha za crtanje kredom na podu, plitka vodena igrališta za igru djece. Također, izvor pitke vode. Foto 6.: Stijena za penjanje s drugim spravama za tjelovježbu, Mauer park, Berlin Prijedlog koncepta bi uključivao i skulpturalne elemente i originalna umjetnička djela i instalacije od kojih bi veći dio imao i utilitarnu svrhu. Ovi elementi koji bi bili originalna umjetnička, tj. dizajnerska
 8. 8. 8 djela i djela nastala u suradnji stručnjaka i umjetnika/ica i lokalnog stanovništva, bila bi sastavni dio takozvane Staze Urbanih snova 21. stoljeća koja bi prolazila kroz cijelo naselje, uz prijedlog teme vode tj. rukavca rijeke Save, Savišća koji je tekao nekad kroz ovaj predio grada, te bi kroz umjetnost prenosio Dušu rijeke. Ovaj dio bi se mogao urediti kroz vođene radionice s lokalnim i međunarodnim umjetnicima, te kroz suradnju s lokalnim stanovništvom. Također bi se mogao provesti natječaj i/ili natječaj za program radionica za ove nove krajobrazne elemente koji bi se mogao odviti i djelomično kroz prigodni festival, moguće i glazbeno-ekološko-edukativni festival kroz koji bi se mogla prikupiti sredstva za izvedbu dijela elemenata i dijela parka. Foto 7.: solarne skulpture, Mauer park, Berlin Aktiviranje zelenih površina omogućilo bi njihovo punije korištenje, a upotrebom prirodnih materijala u gradbi novih sadržaja, kao i nadopuna biljem također veći kontakt s prirodom i aktivan boravak na otvorenome te socijalizaciju u pozitivnom okruženju i izvan upotrebe internetskih socijalnih mreža koje opet iziskuju primjenu tehnologija, koje neminovno sa sobom nose i elektromagnetska zračenja.
 9. 9. 9 Foto: Farma za dnevni boravak djece i mladih s domaćim životinjama, Mauer park, Berlin 30 % površina bi dakle ostalo „prazno“, tj. u obliku otvorene livade predviđeno za slobodno kretanje i igru ili odvijanje manifestacija s privremenim postavom i pozornicama, te eventualnu potrebu za „jestivim vrtovima u situacijama potrebe“ lokalnih stanovnika/ica. U sklopu koncepta prijedlog je jednu veću zelenu livadu uz široku šetnicu koja povezuje Sarajevsku cestu sa jugoistočnim dijelom Dugava urediti kao doživaljno-osjetilni park s pergolom, te cvjetnim i povrtnim gredicama koji bi osobito bio pogodan za odmor starijeg, ali i svog drugog stanovništva Dugava. Ovaj višeosjetilni park mogli bi koristiti i svi pacijenti i korisnici ambulante kao podršku svom oporavku. Park bi svojim oblikovanjem i ambijentalnošću te ukrasnim vrstama dao novu doživljajno estetsku vizuru,novi atrakt tome dijelu naselja, te postao jedan od razloga posjeta i odmora u ovome dijelu grada. Postojeća zelena povišena platforma uz zgradu nasuprot ambulante bi se mogla zasaditi vrstama žednjaka, ali i dio urediti kao jestivi vrt ili urediti uz postojeće livadno zelenilo elemente za sjedenje i boravak u vidu zasjene ili novih klupa. Također, zbog svoje konstrukcije platforme idealno je postolje za jednu skulpturalnu intervenciju u sklopu koncepta kulturno-umjetničke staze Dugave. Prijedlog koncepta uređenja uključuje i jednu vodenu površinu-jezerce u centru Dugava, koje bi također imalo ekološki i rekreativan karakter. Jezera također prirodno imaju svojstvo regulacije klime, hlađenja tijekom ljetnih mjeseci, dok po zimi, kada se zalede mogu poslužiti i u rekreativne svrhe, tj. klizanje. Život stambenih naselja uz jezera nije nepoznanica, te unatoč strahovima i predrasudama mnoga nova urbanističko-krajobrazna rješenja naselja sadrže jezera. Primjer suživota s prirodnim jezerima, su i naselja sjeveroistočne njemačke pokrajine Mecklenburg Zapadnog Pomorja.
 10. 10. 10 Foto 8.: Pogled na jezero, Park uz Palaču Charlottenburg, Berlin Pri izradi sadržaja se promišljalo rodno-osjetljiv koncept, no on bi se još u razvoju koncepta razradio. Ovim projektom se želi podići kvaliteta okoliša, te ga učiniti otvorenijim za korištenje lokalnom stanovništvu, učiniti ga mjestom susreta, druženja i sadržajne rekreacije, te stvoriti prostor koji potiče socijalnu interakciju i ekološki, kulturno i socijalno oplemenjuje život stanovništva i u konačnici potiče održivu ekonomiju. Centralna livada Dugava bi se i do sada mogla iskoristiti za koncertna zbivanja, festivale, te privremene izložbe poput izložba ledenih skulptura. Projekt bi uključivao i osvjetljavanje mračnijih predjela naselja koji trenutno predstavljaju i potencijalnu ugrozu u večernjim satima, kao i nadopunu parkovnim mobilijarom namijenjenim održavanjem čistoće: koševi za otpad kućnih ljubimaca, te koševe za smeće koji bi mogli biti razdjelnog tipa prilagođeni recikliranju otpada. Osim recikliranja i solarne rasvjete i ostali elementi u parku bi se mogli iskoristiti u svrhu kružnog korištenja energije, pa tako i skate park za skupljanje kišnice, poput sličnih postojećih parkova u svijetu. Projektom bi se moglo zaposliti i jedan ili dva čuvara parka, stručni savjetnik za tjelovježbu u parku i korištenje sprava, te u pojedinim dijelovima parka po potrebi za održavanjem djelatnici kroz sezonski rad. Cilj prijedloga je također učiniti ovaj dio naselja dijelom naselja koji će se zbog svojih originalnih i uređenih krajobraza posjećivati, te ga učiniti moguće i dijelom turističke destinacije pri posjetu turista/kinja Gradu Zagrebu, te ga učiniti dijelom zanimljivih razglednica grada. Time bi ujedno postao jedna od destinacija nove biciklističke rute kroz Grad Zagreb, te oblik novog selektivnog oblika turizma Grada, prema uzoru na Grad Berlin, koji ima originalno uređene parkovne površine, tematske vrtove, oslikane zidne plohe, te izložbene galerije i muzeje razmještene po cijelome gradu,
 11. 11. 11 uz kulturno-umjetničke sadržaje poput muzeja, galerija, kazališta i kina, klizališta kao sadržaji zbog kojih vrijedi posjetiti gotovo svaki kvart toga grada. Ove mikro urbane cjeline prate kreativno i ambijentalno uređeni kafei, ne „birtije“, sa ponudom craft-werks ili ručno rađenih predmeta, prigodnih razglednica i sl., ali i dućane prehrambene i druge robe, organski uzgojenog bio povrća ili drugih usluga. Ovime konceptom se potiče i demokratski turizam, tj. turizam dostupan širim krugovima ljudi, ali i demokratskiji razvoj grada i njegovih cjelina koji nije isključivo baziran na klasičnim i uniformiziranim shopping centrima, već disperzivnim ekonomskim punktovima praćenim različitošću sadržaja koji uključuju i druge prije svega eko- gospodarske, te kulturno-društvene grane. Uređenjem krajobraza koji će biti oživljen ovim projektom cilj je i osigurati veću protočnost ljudi i posjetioca/posjetiteljica, te turista u ovaj dio grada, a time i oživjeti prostore namijenjene dućanima i kafićima u donjim dijelovima zgrada, omogućiti otvaranje novih, te time i povećati zaposlenost. Time bi se osim u centar grada koji je turistički dobro iskorišten i prezentiran, proširile zanimljivosti grada i jedan selektivan oblik, prije svega aktivnog turizma - obilazak grada bicikliranjem, koji bi možda i produžio boravak u gradu, privukao mlađe posjetioce u Grad, obiteljske ture, ali i seniore koji su zainteresirani za primjenjenu umjetnost i rekreaciju u parku. Prijedlog koncepta uređenja omogućuje i otvaranje novih dućana poput primjera u Berlinu suvenirnica s razglednicama novouređenog predjela, majicama i sl., ali u budućnosti i manjih kina ili zatvorenih izložbenih prostora.
 12. 12. 12 Foto 10.: Fotografije s plakata radionica preuređenja i poboljšanja novog kvarta u centru Berlina
 13. 13. 13 Opis rada: 1. Aktivnosti u suradnji s mjesnim odborom i Vijećem gradske četvrti : Ukoliko se prihvati prijedlog koncepta, ili dio koncepta - provedba prijedloga za inicijativu- projekta ili dijela, te dogovor o mogućnostima financiranja kroz male komunalne akcije, donatorske programe, sponzorstva pojedinih elemenata i sufinanciranje iz EU fondova 2. Sadnja stabala – dosadnja stabala bi se trebala odviti kao odgovor na ekološki problem 3. Razrada koncepta krajobraznog uređenja u suradnji sa zainteresiranim suradnicima i građanima/kama –Urban Lab (radionice sa predstavnicima mjesnih odbora, Gradskih vijeća i zainteresiranim stanovništvom, te stručnjacima/stručnjakinjama) 4. Postavljanje nove javne rasvjete i poboljšanje rasvjete u pojedinim mračnijim predjelima 5. Implementacija parkovnog fitnessa i street work – out sprava i manjih umjetnih stijena za penjanje u suradnji sa Street work – out savezom 6. Natječaj za parkovne skulpture – svaka livada bi imala ekološko-skulpturalno-funkcionalni element zbog čega će ta livada postati trajni izložbeni predio koji će dati novi identitet naselju i zbog kojeg će se taj dio naselja posjetiti također novom biciklističkom turističkom rutom prema Novom Zagrebu, tzv. Staza Urbanih snova 21. Stoljeća na temu vode, provedba izložbe skulptura, odabir najboljih skulptura uz savjet stručnjaka i uz konačno mišljenje stanovnika/ica Dugava Pritom može biti riječ o originalnom dječjem igralištu, mobilu, skulpturi za sjedenje, prolazak, gledanje, može biti sadržana jedna specifična biljna vrsta ili biljna skulptura i sl. Izvedba krajobraznih elemenata, te arhitekturnih elemenata poput paviljona za boravak i sjedenje bi bila uz upotrebu novih ekotehnologija i održivih tehnika gradnje. Izvedba kroz ekološko-umjetničke radionice sa zainteresiranim lokalnim stanovništvom. Dio krajobraznih elemenata se može predstaviti i tijekom glazbeno –ekološko- umjetničkog festivala , a tijekom kojeg se može prikupiti i dio sredstava za uređenje parka. Mogućnosti financiranja projekta: - kroz male komunalne akcije, donacije,sponzorstva, organizaciju kulturno-umjetničkog festivala, sufinanciranje kroz projekte EU fondova i drugo Projekt se može provesti u suradnji sa sličnim pokrenutim inicijativama za druge lokacije, Udrugama i drugim zainteresiranim organizacijama, kroz zajedničke platforme za poboljšanje grada Koncept izradila: Marina Butorac, magistra inženjerka krajobrazne arhitekture, mag.ing.prosp.arch., Za Udrugu „Vilenice“ u suradnji s građanima/kama Dugava Vrsta rada: Volonterski rad, rad za zajednicu
 14. 14. 14 Popis fotografija i izvor foto za Grafički prilog 1.: Foto: 2. Mauer park, Berlin, Foto 4. Christinenstrasse 18-19, Foto 6. Stablo, Novi Zagreb, Foto 7.a Umjetna stijena, Mauer park Foto 7.b Umjetna stijena, Mauer park Foto 8. Citroaen park, Pariz, Francuska Foto 10. Dječje igralište, Marihn, Njemačka Foto 18. Botanički vrt, Zagreb Foto 12. Šah s pozornicom, obala jezera, Penzlin, Njemačka Navedene fotografije izradila: Marina Butorac Izvori ostalih fotografija: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Youth_Park_Roller_Skating_Rink.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cesena_-_Parco_Ippodromo_-_Skate_Park_-_01.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skate_Park_%CE%92%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%B7%CF %83%CF%83%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%B2.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skate_Park.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Graffiti_2013,_skatepark_of_Le_Havre_%28France%29_2.J PG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skatepark_clichy_batignolles.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/2013_Conne-Island-Skatepark-Leipzig.jpg http://archidose.blogspot.com/2013/12/ae27-honeycomb-oculi.html

×