Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Antibioticaresistentie in verpleeghuizen: wat kunnen we eraan doen?

1,915 views

Published on

Steeds vaker worden zorginstellingen geconfronteerd met cliënten die infecties hebben of drager zijn geworden van BRMO, Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Deze micro-organismen zijn resistent geworden voor antibiotica die vaak gebruikt worden. Verpleeghuizen zijn – evenals ziekenhuizen – risicovolle plaatsen voor het ontstaan en verspreiden van BRMO.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Antibioticaresistentie in verpleeghuizen: wat kunnen we eraan doen?

 1. 1. Januari 2017 ANTIBIOTICARESISTENTIE IN VERPLEEGHUIZEN WAT KUNNEN WE ERAAN DOEN?
 2. 2. INHOUDSOPGAVE Risico’s van antibioticaresistentie in verpleeghuizen Impact van antibioticaresistentie Wat kunnen verpleeghuizen tegen antibioticaresistentie doen? Opdracht 1 Hygiëne en huiselijkheid gaan samen Tijd voor actie Opdracht 2 Informatiebronnen
 3. 3. RISICO’S VOOR VERPLEEGHUIZEN Bewoners hebben minder weerstand Veel (zorg gerelateerde) contacten Volledig isoleren van bewoners niet wenselijk Zelfsturende teams Bewoners gebruiken meerdere zorgvoorzieningen Meer samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers
 4. 4. DE IMPACT VAN ANTIBIOTICARESISTENTIE OP VerpleeghuisMedewerkersBewoners
 5. 5. WAT KUNNEN VERPLEEGHUIZEN HIERTEGEN DOEN?
 6. 6. 1. BASISHYGIËNE Het voorkomen van infecties wordt bereikt door: Goede basishygiëne • Handhygiëne • Persoonlijke hygiëne medewerker en cliënt • Goede schoonmaak en hygiënische opslag • Hygiënemaatregelen in bv. keukens, verblijfruimtes, sanitaire voorzieningen. • Bij- en nascholing
 7. 7. VIDEO
 8. 8. Goed voorschrijven van antibiotica door SO en huisarts • Het opsporen, registreren en bewaken van infecties en antibioticagebruik • Antibiotica voorschrijven die goed werken tegen de bacterie • Samenwerken met o.a. huisarts en GGD om kwaliteit te verbeteren Zorgvuldig gebruik van antibiotica door bewoners 2. ZORGVULDIG GEBRUIK VAN ANTIBIOTICA
 9. 9. OPDRACHT 1 Controleer je persoonlijke hygiëne en die van de persoon naast je aan de hand van deze poster
 10. 10. HYGIËNE EN HUISELIJKHEID GAAN SAMEN
 11. 11. HYGIËNE EN HUISELIJKHEID VERBINDEN Huiselijk(heid) is typisch Nederlands • Welzijn en huiselijkheid uitgangspunten in verpleeghuizen • Op zoek naar balans tussen goede, veilige zorg en zoveel mogelijk wonen zoals ‘thuis’
 12. 12. TIJD VOOR ACTIE!
 13. 13. DE EERSTE STAPPEN Wat kunnen verpleeghuizen vandaag al doen? • Ga met alle teams in gesprek over verbeteren van basishygiëne en infectiepreventie (en het belang daarvan!) • Zorg voor aanspreekcultuur én bespreekcultuur. • Zorg voor actuele protocollen en het gebruik hiervan. • Schrijf antibiotica verantwoord voor (volgens richtlijnen) en zorgen voor zorgvuldig gebruik van antibiotica door bewoners • Zorg dat expertise op het gebied van hygiëne en infectiepreventie altijd beschikbaar is. • Maak infecties en antibioticagebruik inzichtelijk (registratie).
 14. 14. OPDRACHT 2 Werkomgeving hygiëne in beeld Benodigdheden • Werkblad werkomgeving hygiëne in beeld • Post-its • Stift • Fotocamera/telefoon
 15. 15. INFORMATIEBRONNEN Meer weten? Neem contact met ons op via: www.zorgvoorbeter.nl/hygiene

×