Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Võimu intelligentsus ja
selle arendamine
juhtidel
Viktoria Saat
08.11.2017
Koolituskonverents 2018
www.viktoriasaat.ee
Võim on
Inimese oskus veenda teisi tema tahet
järgima.
Saksa sotsioloog Max Weber määratles võimu kui
inimese võimet oma t...
Mõjuvõimu liigid:
• Sotsiaalne (vanus, sugu, haridus, tervislik seisund,
välimus, rahvus, majanduslik seis, keelteoskus,
k...
Võimuga seotud müüdid
Müüt I.
Mõjuvõim on probleem ja sellest tuleb lahti saada –
loome süsteemi, mis majandab ennast ise,...
Võimuga seotud müüdid
Müüt II.
Arenenud emotsionaalne intelligentsus ennetab
mõjuvõimu kuritarvitamist.
Kõrgelt arenenud e...
Võimuga seotud müüdid
Müüt III.
Eetilised normid ja kokkulepped leevendavad võimu
kuritarvitamist.
Eetikanormid ja kokkule...
Kui me räägime võimu probleemidest
juhtimises, siis mida me selle all mõtleme?
www.viktoriasaat.ee
Mõned näited juhtide mõjuvõimu
ebaefektiivsest kasutamisest:
• Alluvate mikrojuhtimine
• Konfliktide, raskete vestluste vä...
Mõjuvõimu halvaks kasutamiseks on
kaks võimalust:
• vähene kasutamine, mitte piisavalt mõjuv olek, mis
on tingitud hirmust...
7 käitumise liiki, mis defineerivad
mõjuvõimu kasutamist:
1. Kuidas juht tuleb toime erapooletuse ja
eelarvamustega?
2. Ku...
Võimu olemasolu muudab
mängureegleid
Need, kellel on võim viibivad väga erinevas
psühholoogilises dimensioonis, võrreldes ...
Kuidas võim inimest muudab?
Suureneb egotsentrilisus ehk endale keskendumine
– häälestun iseendale, lülitan teised välja
•...
Tipus on üksildane
Võim muudab ka neid, kes on selle inimese ümber:
• Inimesed suhtuvad temasse suurema lugupidamise ja
va...
Võimu intelligentsus®
Koosneb järgmistest aspektidest, nende
omavahelisest dünaamikast ja teadlikkusest:
TEISED
KOGEVAD
TU...
Võimu intelligentsus®
1. Juhi isiklik võimekus. Mida juht võimust arvab,
kuidas ta sellesse suhtub, kas ta tunneb ennast
p...
Mida teha?
• Hari ennast võimu positiivse ja negatiivse mõju,
mõjuvõimu dünaamika teemal
• Arenda juhtimiskompetentsi, mis...
www.viktoriasaat.ee
Õigus tegutsedaPositsiooni
võim
Võime tegutsedaIsiklik
mõjuvõim
Isiklik mõjuvõim:
• Isiklik efektiivsus - enesekindlus ja sihikindlus,
suutlikkus avaldada mõju ning eesmärke saavutada
• ...
Parim viis isikliku mõjuvõmu arendamiseks on saada
teadlikuks, mis on sinu võimalikud mõjuvõimu
„lekkekohad“, päästikud, v...
Psühholoogilised võimulõksud
• Võim ei ole ainult fakt, vaid ka tunne. Kui inimene ei
tunne ennast psühholoogiliselt tugev...
Juhi ellujäämiskomplekt
• Tugevda oma isiklikku mõjuvõimu
• Tea oma tugevusi ja tunne nende üle uhkust
• „Põleta oma puud“...
Konkreetses
olukorras
rakendatav
Kontekste läbiv
Isiklik mõjuvõim
www.viktoriasaat.ee
Konkreetses
olukorras
rakendatav
www.viktoriasaat.ee
www.viktoriasaat.ee
Võimalused mõjuvõimu hindamiseks
ja juhi arendamiseks
Diamond Power Index™ koosneb järgmistest
komponentidest:
• Eneseanal...
www.viktoriasaat.ee
Allikad:
• Diamond, J. (2016). Power. A User’s Guide. Belly Song Press.
• Diamond Power Index https://diamondleadership.co...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
AI and Machine Learning Demystified by Carol Smith at Midwest UX 2017
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Võimu intelligentsus ja selle arendamine juhtidel

Download to read offline

Koolituskonverents 2018

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Võimu intelligentsus ja selle arendamine juhtidel

 1. 1. Võimu intelligentsus ja selle arendamine juhtidel Viktoria Saat 08.11.2017 Koolituskonverents 2018 www.viktoriasaat.ee
 2. 2. Võim on Inimese oskus veenda teisi tema tahet järgima. Saksa sotsioloog Max Weber määratles võimu kui inimese võimet oma tahet teistele inimestele peale sundida ja eesmärkide realiseerimise tõenäosust teiste tahtest olenemata. Võim on inimese võime muuta teise inimese seisundit või meeleolu Dacher Keltner www.viktoriasaat.ee
 3. 3. Mõjuvõimu liigid: • Sotsiaalne (vanus, sugu, haridus, tervislik seisund, välimus, rahvus, majanduslik seis, keelteoskus, kuuluvus jne) • Isiklik ehk psühholoogiline (enesekindlus, eneseteadlikkus, suhtlemisoskused, kõrge stressitaluvus, vastupidavus, enesereflekteerimise võime, emotsionaalne ja sotsiaalne intelligentsus) – MITTEFORMAALNE MÕJUVÕIM • Rollist või ametipositsioonist tulenev – (teadmised, oskused, positsioon ja sellega kaasnevad õigused ja vabadus) - FORMAALNE MÕJUVÕIM www.viktoriasaat.ee
 4. 4. Võimuga seotud müüdid Müüt I. Mõjuvõim on probleem ja sellest tuleb lahti saada – loome süsteemi, mis majandab ennast ise, moodustame gruppe, organisatsioone, kus kõikidel on võrdsed õigused, loobume juhtidest. Mõjuvõim ei ole ainult sotsiaalne nähtus. Isegi kui puudub kindel struktuur ja juht, siis ligipääs liidripositsioonile saavutatakse tänu sellistele parameetritele nagu vanus, välimus, suhtlemisoskused, sugu, teadmised, kogemus jne. www.viktoriasaat.ee
 5. 5. Võimuga seotud müüdid Müüt II. Arenenud emotsionaalne intelligentsus ennetab mõjuvõimu kuritarvitamist. Kõrgelt arenenud emotsionaalset intelligentsust võib kasutada teiste mõjutamisel nii organisatsiooni eesmärkide edendamiseks kui ka isiklike ambitsioonide rahuldamiseks. Emotsionaalne intelligentsus on samuti üks mõjuvõimu komponent ja seda tuleb kasutada teadlikult. www.viktoriasaat.ee
 6. 6. Võimuga seotud müüdid Müüt III. Eetilised normid ja kokkulepped leevendavad võimu kuritarvitamist. Eetikanormid ja kokkulepped ei takista see võimu kuritarvitamist, sest see on enamasti ebateadlik. www.viktoriasaat.ee
 7. 7. Kui me räägime võimu probleemidest juhtimises, siis mida me selle all mõtleme? www.viktoriasaat.ee
 8. 8. Mõned näited juhtide mõjuvõimu ebaefektiivsest kasutamisest: • Alluvate mikrojuhtimine • Konfliktide, raskete vestluste vältimine, otsuste edasilükkamine • Enesevalitsemise kaotamine • Tagasiside eiramine • Alluvate eelistamine • Ebamääraselt püstitatud eesmärgid ja tähtajad, ebaselge aruandluse korraldamine • Kuulujuttude levitamine, tagarääkimine • Raskused mõju avaldamises oma positsiooni kasutamata Diamond Power Index™
 9. 9. Mõjuvõimu halvaks kasutamiseks on kaks võimalust: • vähene kasutamine, mitte piisavalt mõjuv olek, mis on tingitud hirmust võimu kuritarvitada, sisemisest ebakindlusest • võimu kuritarvitamine ehk võimutsemine. Selle taga on mitteteadlikkus või vajadus võimupositsiooni kindlustada www.viktoriasaat.ee
 10. 10. 7 käitumise liiki, mis defineerivad mõjuvõimu kasutamist: 1. Kuidas juht tuleb toime erapooletuse ja eelarvamustega? 2. Kui lihtne on talle läheneda? 3. Kas ta julgeb konfliktiga tegeleda, kui otsustusvõimeline ta on? 4. Kui julgustav ta on oma alluvate suhtes? 5. Kui taktitundeline on juht, kas oskab säilitada vajalikku distantsi? 6. Kas juht paneb enda huvid esikohale ja kui palju ta arvestab organisatsiooni huvidega? 7. Kas ta on ebaviisakas või kohtleb inimesi lugupidamisega? Diamond Power Index™
 11. 11. Võimu olemasolu muudab mängureegleid Need, kellel on võim viibivad väga erinevas psühholoogilises dimensioonis, võrreldes nendega, kellel võimu ei ole. Adam D. Galinsky jt Võim kaldub korrumpeerima ja piiramatu võim korrumpeerib täielikult. Lord John Dalberg-Acton www.viktoriasaat.ee
 12. 12. Kuidas võim inimest muudab? Suureneb egotsentrilisus ehk endale keskendumine – häälestun iseendale, lülitan teised välja • suureneb enesekindlus ja vähenevad kahtlused • teeb vabamaks ja julgemaks, paneb uskuma enda ideedesse – loovus, kontrolli-illusioon • muudab käitumist impulsiivsemaks, riskialtiks, paneb vähem huvituma sellest, mida teised arvavad • väheneb aju omadus peegeldada keskkonda ja vastavalt sellele muuta oma käitumist • vähendab empaatiavõimet Vt uuringud
 13. 13. Tipus on üksildane Võim muudab ka neid, kes on selle inimese ümber: • Inimesed suhtuvad temasse suurema lugupidamise ja vaimustusega, aga ka suurema kahtluse ja skeptilisusega. • Info, mis jõuab juhini on filtreeritud, sest jõuab juhini nende kaudu, kes temast sõltuvad • Mida kõrgem positsioon, seda isoleeritumalt võib juht ennast tunda ja seda rohkem ta sõltub teistest info saamisel • Juhi enda positsioon on tagasiside saamisel suureks takistuseks www.viktoriasaat.ee
 14. 14. Võimu intelligentsus® Koosneb järgmistest aspektidest, nende omavahelisest dünaamikast ja teadlikkusest: TEISED KOGEVAD TUNNE isiklik võimekus Juhi KÄITUMINE Diamond, J. (2016)
 15. 15. Võimu intelligentsus® 1. Juhi isiklik võimekus. Mida juht võimust arvab, kuidas ta sellesse suhtub, kas ta tunneb ennast psühholoogiliselt tugevana ka väljaspool rolli? 2. Kuidas juht kasutab oma mõjuvõimu? Kuidas see avaldub tema käitumises, olekus, suhtlemises, juhtimises tervikuna ja kas ta on sellest teadlik? 3. Mida arvavad teised, sh alluvad ja kolleegid sellest, kuidas juht oma rolli täidab ja mõjuvõimu kasutab? Millisel kujul juhi kavatsus nendeni jõuab ja kuidas nad seda kogevad? Diamond, J. (2016)
 16. 16. Mida teha? • Hari ennast võimu positiivse ja negatiivse mõju, mõjuvõimu dünaamika teemal • Arenda juhtimiskompetentsi, mis on seotud võimu intelligentsusega • Arenda ja tugevda isiklikku mõjuvõimu • Saa teadlikuks enda päästikutest ja võimu lõksudest • Saa pidevalt tagasisidet oma käitumise kohta, et vähendada lõhet sinu kavatsuse ja sinu reaalse mõju vahel • Reaalsuse kontroll – pese nõusid www.viktoriasaat.ee
 17. 17. www.viktoriasaat.ee Õigus tegutsedaPositsiooni võim Võime tegutsedaIsiklik mõjuvõim
 18. 18. Isiklik mõjuvõim: • Isiklik efektiivsus - enesekindlus ja sihikindlus, suutlikkus avaldada mõju ning eesmärke saavutada • Võime reflekteerida, eneseanalüüsivõime - võime olla avatud otsesele ja kaudsele tagasisidele eesmärgiga luua seoseid, mõista põhjusi ning areneda • Mõte ja vastupidavus – näha suuremat eesmärki, võime kogemusest õppida, riskida, teha vigu ning saadud kogemusi integreerida ja uuesti proovida. www.viktoriasaat.ee
 19. 19. Parim viis isikliku mõjuvõmu arendamiseks on saada teadlikuks, mis on sinu võimalikud mõjuvõimu „lekkekohad“, päästikud, väljakutsed ning takistused, mis segavad teda oma (juhi) rollis tõhus olemast. www.viktoriasaat.ee
 20. 20. Psühholoogilised võimulõksud • Võim ei ole ainult fakt, vaid ka tunne. Kui inimene ei tunne ennast psühholoogiliselt tugevana, siis kipub ta toetuma välistele mõjuvõimu komponentidele • See, mida inimene arvab võimust, määrab selle, kuidas ta seda kasutab • Mida rohkem juht kasutab positsioonist lähtuvat võimu, seda rohkem ta mõjuvõimu kaotab • Mõjuvõim, mis teatud rolliga kaasneb, on oma loomult väga õrn ja ebastabiilne • Kui võimupositsioon on ohus, siis on oht võimu kuritarvitada, et positsiooni kindlustada • Psühholoogiliselt on lihtsam samastuda abituse kui tugevusega Diamond, J. (2016)
 21. 21. Juhi ellujäämiskomplekt • Tugevda oma isiklikku mõjuvõimu • Tea oma tugevusi ja tunne nende üle uhkust • „Põleta oma puud“ – tea, mis on su ajalugu ja kust sa tuled • Tunne oma päästikuid – arenda nende vastu huvi, õpi neid varakult märkama • Tea oma nõrkusi ja võta need omaks • Ära võta kõike isiklikult, see kuulub ka rollile • Austa oma positsiooni ja võimu, mis rolliga kaasneb • Uuenda oma luba juhtida • Rahulda oma isiklikud vajadused mujal Diamond, J. (2016)
 22. 22. Konkreetses olukorras rakendatav Kontekste läbiv Isiklik mõjuvõim www.viktoriasaat.ee
 23. 23. Konkreetses olukorras rakendatav www.viktoriasaat.ee
 24. 24. www.viktoriasaat.ee
 25. 25. Võimalused mõjuvõimu hindamiseks ja juhi arendamiseks Diamond Power Index™ koosneb järgmistest komponentidest: • Eneseanalüüs, mida juht iseenda kohta teeb • 360°hindamisvahend tagasiside saamiseks kolleegidelt, juhtidelt, alluvatelt, osanikelt • Tulemused ja arengusoovitused nii juhile endale kui ka temaga töötavale coach ’ile: Power Profile, PowerProfile Coach Report, Organizational Power Profile. Testi eesmärk on eelkõige arenguline, hinnates juhi valmisolekut coach’i abil endaga töötada. www.viktoriasaat.ee
 26. 26. www.viktoriasaat.ee
 27. 27. Allikad: • Diamond, J. (2016). Power. A User’s Guide. Belly Song Press. • Diamond Power Index https://diamondleadership.com/ • Mindell, A. (1995). Sitting in the Fire. Large Group Transformation Using Conflict and Diversity. Lao Tse Press. • Mindell, A. (1992). The Leader as Martial Artist: An Introduction to Deep Democracy. • Keltner, D., Gruenfeld, D.H., & Anderson, C. Power, approach, and inhibition.(2003). Psychological Review, 110(2), 265-284. • Bandura, 1999; Bugental & Lewis, 1999; Mowday, 1978; Fast & Chen 2009; Fast, Halevy, and Galinsky, 2011; Anderson et al., 2012, and Diamond, 2016. www.viktoriasaat.ee

Koolituskonverents 2018

Views

Total views

212

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×