Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Patrik Majringer – Potenciál využití konopí ve stavebnictví

2,156 views

Published on

Patrik Majringer – Potenciál využití konopí ve stavebnictví

Published in: Engineering
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Patrik Majringer – Potenciál využití konopí ve stavebnictví

 1. 1. www.konopny-beton.cz Patrik Majringer NORICUM, s.r.o.
 2. 2. Konopné materiály ve stavebnictví • Konopná lana, • Konopné napouštěcí oleje a laky, • Konopné izolace, • Konopné pazdeří a vlákno, • Hliněné omítky, • Konopný beton Hempcrete / Hemcrete®.
 3. 3. Napouštěcí oleje, laky, lana 2004 : lazurovací laky a napouštěcí oleje z technického konopí Konopné provazy, lana
 4. 4. Konopné izolace 1997 – první izolační vlna z konopného vlákna
 5. 5. Použití konopné izolace SF.01 obvodová stěna dřevostavby – KZS SF.02 obvodová stěna dřevostavby – provětrávaná fasáda SF.03 obvodová stěna zděná – KZS SF.04 obvodová stěna zděná - provětrávaná fasáda S.01 střecha šikmá – izolace mezi a pod kleštinami S.02 střecha plochá pultová – izolace mezi a pod krokvemi DP.01 dělící příčka P.01 podlaha přízemí – izolace podlahy na terénu P.02 dřevěný trámový strop – akustická a kročejová izolace podlahy patra Autor: Ing. Jan Škopek, OMEGA project s.r.o. Zdroj: prezentace Canabest
 6. 6. Tepelná vodivost konopné izolace • nejdůležitější vlastnost tepelné izolace - schopnost materiálu vést teplo (čím nižší, tím lepší izolant) • vyjadřuje ji součinitel tepelné vodivosti λ • konopná izolace má λ = 0,039 – 0,043 W/(m.K), což ji řadí mezi nejlepší běžné izolanty (u kvalitní minerální izolace se pohybuje λ = 0,036 až 0,043 W/(m.K)) Naměřené hodnoty součinitele tepelné vodivosti λ (CSI Praha, prac. Zlín)
 7. 7. Tepelná akumulace konopí • vyjadřuje se hodnotou měrné tepelné kapacity „c“, tj. množství tepla nutné ke zvýšení teploty 1kg látky o 1K (nebo °C) • konopné izolace mají c až 1600 J/(K.kg) , tzn. že 1 kg izolace pojme 1 600 J při zvýšení teploty o 1°C • to způsobuje zpoždění nárůstu či poklesu teploty interiéru při změnách venkovní teploty • minerální izolace má c = 840 J/(K.kg) • konopná izolace tedy téměř dvojnásobně efektivněji ovlivňuje tepelnou pohodu v interiéru → v zimě hřeje, v létě chladí • hraje významnou roli u lehkých dřevostaveb Fázový posun teplotního kmitu Teplotní kmit je např. zvýšení teploty fasády, nebo střešní krytiny osvitem slunce. Teplota se bude zvyšovat po dobu svitu a pak klesat. Tato změna teploty se šíří od vnějšího okraje konstrukce do interiéru. Doba než se projeví max. exteriérová teplota na max. interiérové teplotě konstrukce se nazývá fázový posun. Zdroj: http://forum.tzb-info.cz/108460-fazovy-posun-teplotniho-kmitu
 8. 8. Redistribuce vlhkosti • schopnost materiálu předávat vlhkost celým svým objemem – vlhkostní vodivost • nevzniká lokální koncentrace vlhkosti, vlhkost je konopným vláknem předávána do celého objemu, tím vzniká násobně větší plocha pro odvětrání • konopná izolace se dokáže vyrovnat s obrovským množstvím vlhkosti • objemová vlhkost konopné izolace může narůst až na 20%, aniž by byla snížena její izolační schopnost • minerální izolace ztrácí izolační schopnosti už při 2% objemové vlhkosti, není schopná její redistribuce, dochází ke kumulaci vlhkosti do malé plochy, izolace se sesouvá a bortí, zahnívají dřevěné prvky konstrukcí
 9. 9. Akustické vlastnosti • přírodní vlákna jsou schopna vibrovat na stejné frekvenci se zvukovými vlnami. Nejsou vzájemně spojena, v izolačních rohožích vytvářejí volnou strukturu a vlivem vibrací dochází navíc ke tření mezi vlákny. Dlouhá, pružná a houževnatá vlákna svým chováním ve struktuře výrazně oslabují intenzitu zvukových vln • konopná izolace má velmi dobré akustické vlastnosti jak v oblasti zvukové pohltivosti, tak i v oblasti dynamické tuhosti • dynamická tuhost je nejdůležitější vlastností u izolačních materiálů s použitím pro plovoucí podlahy a zvuková pohltivost hraje důležitou roli u izolační materiálů používaných do dělících konstrukcí Naměřené hodnoty dynamické tuhosti a zvukové pohltivosti CANABEST PANEL (VUT Brno) Číslo vzorku Tloušťka [mm] Dynamická tuhost [MPa.m-1] Vážený činitel zvukové pohltivosti 1 20 12,47 0,95 2 40 6,50 0,90 3 60 4,61 0,95
 10. 10. Konopné izolace
 11. 11. Konopné izolační desky • Kontaktní zateplovací systémy • Kročejové izolace
 12. 12. Konopné pazdeří Pod podlahy Zdivo, omítky, podlahy, střechy Izolace, fasádní desky Pazdeří : • Nízká hustota (110 kg/m3) • Nízká tepelná vodivost • (λ = 0.039 W/m.K)
 13. 13. Konopný beton HEMPCRETE / HEMCRETE® Střechy Voda Pojivo Zdivo Pazdeří Podlahy Množství pojiva určuje vlastnosti a použití. Omítky
 14. 14. Konopný beton - Hempcrete Konopí ve stavebnictví - nové projektování, nový rozvoj 1986 : první novodobá stavba z konopí ve Francii La Maison de la Turque (Nogent sur Seine) Renovace hrázděného domu
 15. 15. Konopný beton HEMPCRETE / HEMCRETE®
 16. 16. Konopný beton HEMPCRETE / HEMCRETE®
 17. 17. Podklady pro projekt TRADICAL® HEMCRETE® 10/4726
 18. 18. Konopný beton TRADICAL® HEMCRETE® 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 Epsilon axial (m/m) Contrainte(MPa) )Dallebis-3m (MPa )Mur-3mois (Mpa )Toit-3m (MPa )Enduit-3m (MPa Zkoušky odolnosti vůči tlaku, ohni… , certifikace Zdroj: Nationale des Travaux Publics de l’Etat Université de Lyon
 19. 19. Konopný beton TRADICAL® HEMCRETE® Zdroj: V souladu s BS EN 13501-1: 2007 + A1: 2009 (ČSN EN ISO 1182 nebo ČSN EN ISO 1716) je Hemcrete řazen do třídy reakce na oheň A1, tedy nehořlavý materiál.
 20. 20. PARAMETRY Hemcrete® Tepelná kapacita různých materiálů (KJ/m3.K) Minerální vlna 12 Expandovaný polystyren 22 Polyuretanová izolace 41 Tradical® Hemcrete® 512 Porobeton (AAC) 560 Cihla 1360 Kámen 1800 Beton 2000 Součinitel prostupu tepla U (W/m2.K): Hemcrete® zdivo 300 mm 0,27 Hemcrete® zdivo 330 mm 0,24 Hemcrete® zdivo 350 mm 0,23 Hemcrete® zdivo 400 mm 0,205 Hemcrete® zdivo 500 mm 0,165 Součinitel tepelné vodivosti při 10°C (W/m.K): od 0.0697 ±5% Objemová hmotnost (kg/m³): 330 ±10 Měrná tepelná kapacita (J/kg.K): od 1550 (0% R.H) do 1700 (65% R.H) Tepelná vodivost(m2/s): 1.5 10-7 Tepelná efuzivita (J/m2Ks): 180 Paroprostupnost (μ): 4.85 ±0.24 Př. faktor difúzního odporu konopné izolace µ = 1,9; hlíny 8-10 resp. 2,5 - 5 Porovitost: 71.1% ±0.5 Pevnost v tlaku po 90 dnech (Mpa) 0,9
 21. 21. KONOPNÝ BETON VÁPENNÝ VS. CEMENTOVÝ „BETON“ Cementová báze Vápenná báze Holandští vědci pracují na projektu, který by mohl konečně zatočit s neustále se opakujícím problémem betonových staveb. Po dlouhodobém působení povětrnostních vlivů se v materiálu začnou tvořit trhliny, které narušují stavbu a její bezpečnost. Řešením by mohl být tzv. samoopravující se beton. Zdroj: NOVINKY.cz, 28.5.2013
 22. 22. Vliv na životní prostředí • Vývoj a rozvoj nových stavebních provedení • Snížení energie při stavění i při užívání staveb • Zvýšení stavebního výkonu • Zvýšení množství stavebního materiálu díky obnovitelnosti • Bez ekologické zátěže • Veškeré produtky jsou přírodně odbouratelné Emise/zachycení CO2 1m3 materiálu pro zdivo obsahuje 110kg pazdeří - 202 kg CO2/m3 220kg Tradical® + 94 kg CO2/m3 celkové zachycení (-) 108 kg CO2/m3 (-) 155 kg CO2/m3 střechy (-) 85 kg CO2/m3 podlahy Porovnání (emise CO2 při výrobě) cihly a pórobeton + 216 kg CO2/m2 Hemcrete® zdivo 300 mm - 32 kg CO2/m2 Hemcrete® zdivo 500 mm - 54 kg CO2/m2 Pokud máte technologii, která znečišťuje planetu, nejedná se o pokrok. Nikola Tesla
 23. 23. Úspora energie Renovace : ukázka z renovace kancelářského centra • Oprava kancelářského centra • Izolace : 5 až 7 cm HLT plaster (konopné pazdeří a Tradical) Renovace : Dům křesťanské diecéze Odette Prevost Cena Observ’ER 2006 (Architekt : Atelier Méandre)
 24. 24. Úspora energie Buildings energy performances (Sources La Conception Bioclimatique" S Courgey et JP Oliva) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Existing buildingsNorm in progress Low energy renovation Low energy construction • Před renovací více než 250 kWh/m2/rok • Po renovaci méně než 84KWh/m2/rok Renovace : Dům křesťanské diecéze Odette Prevost Cena Observ’ER 2006 (Architekt : Atelier Méandre)
 25. 25. Konopný beton OMÍTKY Z VÁPNA A KONOPNÉHO PAZDEŘÍ
 26. 26. Konopný beton OMÍTKY Z VÁPNA A KONOPNÉHO PAZDEŘÍ
 27. 27. Konopný beton OMÍTKY Z VÁPNA A KONOPNÉHO PAZDEŘÍ
 28. 28. Konopný beton HEMPCRETE / HEMCRETE®- PODLAHY A OMÍTKY
 29. 29. Zateplovací systémy
 30. 30. Zateplovací systémy
 31. 31. Moderní stavebnictví Příklady moderních konopno-vápenných staveb z Francie, Velké Británie, USA, Austrálie…
 32. 32. Moderní stavebnictví
 33. 33. Moderní stavebnictví
 34. 34. OMÍTKY A FASÁDY Z HEMPCRETE
 35. 35. OMÍTKY A FASÁDY Z HEMPCRETE
 36. 36. OMÍTKY A FASÁDY Z HEMPCRETE
 37. 37. OMÍTKY A FASÁDY Z HEMPCRETE
 38. 38. OMÍTKY A FASÁDY Z HEMPCRETE
 39. 39. OMÍTKY A FASÁDY Z HEMPCRETE
 40. 40. V čem je Hempcrete jedinečný? • Nízká tepelná vodivost • Střední hustota a vysoká tepelná kapacita • Prodyšný charakter a schopnost vyrovnávat vlhkost • Povaha aplikace minimalizuje tepelné mosty • V kombinaci s omítkou vzduchotěsný • Velký uživatelský komfort díky celkové nízké vodivosti zdiva
 41. 41. Děkuji za pozornost Patrik Majringer PRODEJ, REALIZACE, PORADENSTVÍ, PRONÁJEM TECHNIKY

×