Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Permakultúrny dizajn sídiel
Ing. Patricia Černáková, DPD.
www.zdravezahrady.sk
www.permakultura.sk
1
Prístup k navrhovaniu...
Permakultúra je:
• komplexný systém navrhovania
produktívnych trvaloudržateľných
ľudských sídiel
• súhrn pozitívnych rieše...
Permakultúrny dizajn:
• je nástroj na aplikáciu permakultúry do
plánovania a života
• stojí na uplatňovaní permakultúrnej
...
Permakultúrny dizajn sídiel
V permakultúre rozoznávame
7 plánovacích zón, ktoré sa odvíjajú od
energetickej náročnosti nut...
Základné problémy
dnešných obydlí
Analýza vstupov a výstupov domu
• nezadefinovanie si vízií, postupov ,
limitov a snov
•n...
Princíp zónovania
– začať od seba -
• účel pozemku a jeho využívanie v
budúcnosti pre naplnenie mojich snov
-investícia
- ...
Energetické efektívne
plánovanie - sektory
• slnečný svit zimný a letný
• mráz, sneh, vietor, zrážky
• pachy, vône, +/- vý...
Dizajn záhrady a domu
• veľmi vhodná je spolupráca
architekta a záhradného architekta
hneď od počiatku
• spolupráca je kon...
Energeticky efektívne
plánovanie
• využitie energií, ktoré sú dostupné a
„pracujú“ zadarmo pre nás
• slnko
• gravitácia
• ...
Recyklácia a kolobehy
• premena lineárneho fungovania na
cyklický
-Využitie dažďovej / šedej vody v
domácnosti a záhrade
-...
Malé intenzívne systémy
• menej na naplánovanie a realizáciu
• menej na údržbu
• viac pre ostatných a prírodu
• neznamená ...
Obnoviteľné a lokálne zdroje
• doprava tvorí vysoké percento
nákladov v stavebníctve, hoci
„ekologickom“
• pôvodne ľudia v...
Zóna 1
• prvotné spojenie umelého sveta domu s
divokou prírodou tam vonku
• príjazdové komunikácie, parkoviská
• terasy, p...
Zóna 1
• prvky šetriace miesto - využitie
prírodných vzorov a okrajov pre
dosiahnutie maximálneho výnosu
- Vzory kľúčových...
15
16
17
PRED
PO
V
18
www.zdravezahrady.sk
Vďaka za
pozornosť!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Patricia Černáková - Permakultúrny dizajn sídiel

3,066 views

Published on

 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Patricia Černáková - Permakultúrny dizajn sídiel

 1. 1. Permakultúrny dizajn sídiel Ing. Patricia Černáková, DPD. www.zdravezahrady.sk www.permakultura.sk 1 Prístup k navrhovaniu a realizovaniu svojho sna o domove
 2. 2. Permakultúra je: • komplexný systém navrhovania produktívnych trvaloudržateľných ľudských sídiel • súhrn pozitívnych riešení na problémy dneška: – využíva WIN-WIN-WIN riešenia • etický prístup k životu na Zemi a úcta k nemu vo všetkých formách • trvaloudržateľná kultúra bytia človeka na Zemi, ktorá rešpektuje prírodné systémy a napĺňa potreby človeka • jednotlivé postupy vychádzajú z princípov fungovania prírodných ekosystémov Etika permakultúry: • Starostlivosť o ZEM • Starostlivosť o ĽUDÍ • Minimalizácia spotreby, prerozdelenie zdrojov, spravodlivé podiely 2 Do úvahy berieme nielen vplyv na naše bezprostredné okolie, ale pri rozhodovaní berieme ohľad na celý proces vzniku Napr. drevo je ekologický materiál, ale ak je privezené z ohrozených ďalekých území, kde ľudia trpia kvôli výrubu, už sa nepovažuje za trvaloudržateľný Problém je riešením ...
 3. 3. Permakultúrny dizajn: • je nástroj na aplikáciu permakultúry do plánovania a života • stojí na uplatňovaní permakultúrnej etiky v každom bode jeho realizácie • je to systém vzájomného FUNKČNÉHO kombinovania prvkov v krajine tak, aby boli minimalizované dopady na životné prostredie a pritom boli naplnené potreby užívateľov • spája tradičné hospodárenie s ekonomickými a sociálnymi systémami využívajúc tradične historicky overené postupy ako aj moderné vedecké prístupy • súčasné uplatňovanie ekologických postupov, zdravého rozumu a humánnych hodnôt Postoje permakultúry: • Problém je riešením • Minimálne úsilie, maximálny výnos • Výnosy sú neobmedzené /obmedzený je len pohľad dizajnéra/ • Pracujte s prírodou, nebojujte • Všetko pracuje / záhradníči 3 RELATÍVNE UMIESTNENIE je základným prístupom k dizajnu. Prvky a energie sú posudzované vo vzájomných vzťahoch, nie ako jednotlivé položky. Je to princíp hľadania správneho umiestnenie prvkov v priestore tak, aby fungovali prirodzene ako súčasť cyklov energií.
 4. 4. Permakultúrny dizajn sídiel V permakultúre rozoznávame 7 plánovacích zón, ktoré sa odvíjajú od energetickej náročnosti nutnej na každodennú prevádzku prvkov v nej umiestnených. Pri PK dizajne sídiel sa zameriavame na zóny 00 – 1 (eventuálne 2), pričom zóna 5 je obsiahnutá v každom type PK dizajnu. 4
 5. 5. Základné problémy dnešných obydlí Analýza vstupov a výstupov domu • nezadefinovanie si vízií, postupov , limitov a snov •nevhodný výber lokality • nedostatok miesta (na výstavbu, na zeleň, na hry, na dopravu ...) • zdevastovaný, bežným spôsobom nepoužiteľný priestor • platia tu vyššie limity, obmedzenia ako vo voľnej krajine (obmedzenia sietí, normy pre výstavbu) • komunikačná a sociálna osamelosť až izolovanosť (pasívna – nemám blízkych, aktívna – postavím betónový múr) • neváženie si hodnôt (skúseností, veku, historicky overených štruktúr, seba samého...) • veľké energie na vybudovanie • veľké energie na chod • veľké energie na likvidáciu • z nich odvíjajúce sa problémy s financovaním, nastavením limitov spotreby energie, času, práce smerovanej k sebestačnosti • opomenutie katastrof, porúch 5 Systémom nezabezpečený vstup / výstup sa stáva ODPADOM, PROBLÉMOM, NEUSTÁLOU DOTÁCIOU ENERGIÍ. Živé prírodné systémy netvoria odpady, ale efektívne využívajú dostupné zdroje, kolobehy energií OIKOS = HOSPODÁRENIE Eko – logický a eko – nomický systém
 6. 6. Princíp zónovania – začať od seba - • účel pozemku a jeho využívanie v budúcnosti pre naplnenie mojich snov -investícia - samozásobovanie - pestovanie, chov, remeslá - kľud a oddych - ZRUŠ • ako vidím svoj život a život svojich blízkych teraz a o pár rokov • nastavenie limitov spotreby - čo potrebujem k životu a čo už je nad rámec mojich nutností 6
 7. 7. Energetické efektívne plánovanie - sektory • slnečný svit zimný a letný • mráz, sneh, vietor, zrážky • pachy, vône, +/- výhľady • zver, ľudia, voda, siete • ohrozenia – povodne, požiar, víchrica Kedy tento princíp využívam: • nákup pozemku • umiestenie domu na pozemku pre pasívne zisky energií • umiestnenie náročných prvkov ako sú skleníky, zeleninové záhrady, chladníky, pivnice • správne navrhnutá ochrana proti katastrofám • správne nadimenzované systémy sietí, vody – využitie gravitácie ale aj minimalizovanie vedení • nastavenie sektorov pre dom - výhľady, komunikácia so záhradou, rozvrhnutie izieb v dome 7
 8. 8. Dizajn záhrady a domu • veľmi vhodná je spolupráca architekta a záhradného architekta hneď od počiatku • spolupráca je konštruktívnejšia, ak obaja sú permakultúrne vzdelaní • ARCHITEKT by nemal byť ideový vodca, ale skôr podpora na ceste vzniku projektu – klásť veľa otázok o životnom štýle, predstavách ale súčasne upozorňovať na technické riešenia, ozrejmovať výhody/nevýhody pri rozhodovaní sa • teda KLIENTA skôr viesť a smerovať k rozhodnutiam o svojom živote – každý má svoju predstavu v hlave – architekt by jej mal pomôcť vyrásť na papieri = COACHOVANÝ DIZAJN • mal by pravidelne navštevovať pozemok a jednotlivé kroky dizajnu brať ako vývoj priesotru, nie od stola hneď na počiatku stanoviť nemenné rozhodnutia – prírodné systémy sú STABILNÉ ale zároveň DYNAMICKÉ
 9. 9. Energeticky efektívne plánovanie • využitie energií, ktoré sú dostupné a „pracujú“ zadarmo pre nás • slnko • gravitácia • prúdenie • fyzikálne javy napr. Komínový efekt Nastaviť si limity – najlepšie ušetrená energia je tá, ktorú vôbec neminiem : • veľkosť domu (menší dom a väčšie skladové priestory). Dnes už často úplne chýbajú pivnice, komory, sklady, dielne, drevárne...) • začať na mieste, ktoré má už svoju históriu (vzrastlá zeleň, stavebné pozemky, infraštruktúra ) 9
 10. 10. Recyklácia a kolobehy • premena lineárneho fungovania na cyklický -Využitie dažďovej / šedej vody v domácnosti a záhrade - recyklácia odpadov, znižovanie ich vzniku, znovuvyužívanie - kompostovanie, bioodpady - zmechanizovanie denných povinností vytvorením efektívneho trasovania (jedlo-kompost-sliepky-vajička) • hľadať „diery“ (CHYBY) systému a „upchávať“ ich od tých najzávažnejších -Pre vytvorenie domu bude nutné najskôr vytvoriť cestu - chýbajúce financie na stavbu domu získať minimalizovaním nárokov, nastavením „plánu rastu domu“ 10
 11. 11. Malé intenzívne systémy • menej na naplánovanie a realizáciu • menej na údržbu • viac pre ostatných a prírodu • neznamená viac voľného času  Predstavuje hľadanie riešení, ktoré vedú k minimalizácií zbytočných medzipriestorov, trasovaní a maximalizácii VÝNOSU z PRIESTORU A ČASU – princíp stohovania (5-D) • prvky vzájomne kombinovať pomocou predložiek NAD, POD, Z, PRED, ZA, MEDZI ... • dávať im nové, často nečakané funkcie – princíp mnohofunkčnosti prvkov Urban Homesteading https://www.youtube.com/watch?v=7I bODJiEM5A 11
 12. 12. Obnoviteľné a lokálne zdroje • doprava tvorí vysoké percento nákladov v stavebníctve, hoci „ekologickom“ • pôvodne ľudia využívali materiály dostupné na mieste – hlina, kameň, drevo sú často v modernom stavebníctve odpadom • biologické zdroje využívať prednostne (drevo na kúrenie vs. plyn) • zdroje produkujúce energiu majú prednosť pred tými, čo ju spotrebúvajú (slnko-izolácie-pec) • nosné potreby zabezpečené z viacerých zdrojov (voda, teplo, jedlo, financie, spracovanie (bio)odpadov) 12
 13. 13. Zóna 1 • prvotné spojenie umelého sveta domu s divokou prírodou tam vonku • príjazdové komunikácie, parkoviská • terasy, posedenia , letné kuchyne • zber dažďovej vody, kanalizácia • záhony s bylinkami , kvetinami • záhony s „akútnou zeleninou“ • kompostéry, spracovanie odpadov • siete, infraštruktúra, sklady, dielne • drobné ovocie, ovocné kordóny • intenzívny chov drobných domácich zvierat • pôda je tu často zničená stavebnými zásahmi alebo úplne chýba • veľmi obmedzené priestory pre zeleň • prelínanie sa protichodných funkcií priestoru • vyvýšené záhony ako efektívny estetický spôsob pestovania • malé intenzívne chovy zvierat a pestovania ovocia Napriek všetkému ľudia ešte neprekonali stres z nedostatku kosenia trávnika ... 13
 14. 14. Zóna 1 • prvky šetriace miesto - využitie prírodných vzorov a okrajov pre dosiahnutie maximálneho výnosu - Vzory kľúčových dierok, špirál • zakomponovanie zóny divočiny aj v malých priestoroch (dokonca balkónoch) -jazierka, úkryty pre drobnú divú zver a užitočný hmyz, nestrihané živé ploty, kúsok „neporiadku“ • využitie princípov tvorby prírodných záhrad a ekologického pestovania a chovu 14
 15. 15. 15
 16. 16. 16
 17. 17. 17 PRED PO
 18. 18. V 18 www.zdravezahrady.sk Vďaka za pozornosť!

×