Carl-Gustaf Stawstrom, Swedish Association of Independent Schools

1,241 views

Published on

An overview of independent schools in Sweden

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,241
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Här kan man se var i utbildningssystemet friskolorna finns. Friskolor finns som grundskolor och gymnasieskolor.
 • - Friskolor som vi känner dem idag har funnits sedan 1992 – då regeringen genomförde friskolereformen. Regeringen införde då offentlig finansiering av friskolor – det som brukar kallas skolpeng (voucher) - Sedan dess är det alltså möjligt för ALLA att välja vilken skola de vill gå i. Tidigare hade bara de rika möjlighet att gå i en annan skola än de kommunala. Sedan dess har mångfalden av pedagogiska metoder och skolprofiler ökat kraftigt. Generellt sett så finns det idag betydligt större möjlighet för en elever att hitta en skola som verkligen passar dem. Faktum är att från början så var det ett krav att friskolor skulle vara annorlunda än den offentliga skolan. Idag finns inte det kravet, MEN många skolor profilerar sig ändå ofta på något sätt! - I stället för att vara något annat än den offentliga skolan konkurrerar skolorna med kvalitet. (Competition on more equal terms). -Som vi kommer se så ökar antalet skolor och elever i friskolor kraftigt.
 • UTVECKLINGEN AV FRISKOLOR GRUNDSKOLAN SKOLOR -Idag finns det ca 700 friskolor i grundskolan. Det är 15 procent av alla grundskolor. -Diagrammet visar att antalet friskolor ökar stadigt medans antalet skolor totalt minskar. Antalet friskolor har ökat med ca 130 skolor på 5 år. Man kan se att ökningen tar fart i samband med införandet av skolpengen 1992.
 • 50 procent av alla gymnasieskolor är friskolor - Många skolor är små med bara enstaka program, medan kommunala skolor ofta har 10-15 program
 • UTVECKLINGEN AV FRISKOLOR GRUNDSKOLAN ELEVER - Vi har sett att antalet friskolor ökar, men i och med att friskolorna ofta är små så är det när man tittar på hur eleverna och föräldrarna väljer som man verkligen ser hur populära friskolorna är. Idag går 11 procent av landets elever i en fristående skola. Före reformen 1991 var det väldigt få – knappt 1 procent.
 • I gymnasieskolan går 22 procent av eleverna i friskola. Nästan hela ökningen av antalet elever har valt en friskola.
 • Aktiebolag är den vanligaste företagsformen i Sverige. Ägarna tar ingen personlog risk. Associations, foundations, idealistic
 • Vi vägleder och ger råd i skolfrågor som kräver experthjälp. Ex. En skola kan ha fått någon anmälan eller anmärkning vid en inspektion En skola kanske inte får den skolpeng den anser att den ska få Skolan kanske vill ha hjälp med hur den ska agera i en konfliktsituation mellan elever eller en elev kanske inte närvarar i skolan Vi informerar och utbildar skolledare i medlemsskolorna. Ex. Hemsida och nyhetsbrev Arrange conferences, seminars and regional meetings where we highlight aktuella frågor och har programpunkter som ska hjälpa skolan att förbättras, t ex ledarskap, bedömning och betygsättning. Vi försöker påverka den nationella skolpolitiken och skapa förståelse och välvilja hos allmänheten (among the people) Ex. Vi försöker hålla goda kontakter med politiker och med myndigheter och andra organisationer som arbetar med frågor som rör skolan Deltar i debatten i media. Det debatteras ofta om ifall friskoleföretag ska få göra vinst. om det ska få finnas religiösa friskolor segregation
 • Carl-Gustaf Stawstrom, Swedish Association of Independent Schools

  1. 1. Carl-Gustaf Stawström Swedish Association of Independent Schools
  2. 2. Swedish education system
  3. 3. Intro <ul><li>Since 1992 </li></ul><ul><li>Compulsory and upper secondary schools </li></ul><ul><li>School choice for all </li></ul><ul><li>Increased diversity </li></ul><ul><li>Competition for quality </li></ul><ul><li>Steady increase in schools and pupils in ind. schools </li></ul>
  4. 4. Schools - Compulsory school <ul><li>709 schools </li></ul><ul><li>15% of all </li></ul><ul><li>small schools </li></ul>
  5. 5. Schools - Upper secondary school <ul><li>458 schools </li></ul><ul><li>47 % of all </li></ul><ul><li>Small schools </li></ul>
  6. 6. School types – Comp. <ul><li>Types </li></ul><ul><li>5% Waldorf </li></ul><ul><li>9% Religious </li></ul><ul><li>86% ”Regular” 50 % profiled towards subject, language or teaching method </li></ul>
  7. 7. Pupils - Compulsory school <ul><li>96 000 pupils </li></ul><ul><li>11% of all </li></ul><ul><li>+ 25% in 5 years </li></ul>
  8. 8. Students - Upper secondary school <ul><li>86 000 students </li></ul><ul><li>22% of all </li></ul><ul><li>+ 100% in 5 years </li></ul>
  9. 9. Type of organisation
  10. 10. Swedish Association of Independent Schools <ul><li>Voluntarily </li></ul><ul><li>900 schools / 500 operators </li></ul><ul><li>350 preschool </li></ul><ul><li>500 compulsory schools </li></ul><ul><li>250 upper secondary school </li></ul><ul><li>Small units and large chains </li></ul>
  11. 11. Swedish Association of Independent Schools <ul><li>Guidence & Advice </li></ul><ul><li>Information & Education </li></ul><ul><li>Influence politics and public opinion </li></ul>
  12. 13. Legislation <ul><li>Parliamentary bill on a new Act of Education </li></ul><ul><li>Common regulatory framework/same rules for both public and independent schools </li></ul><ul><li>Decision of the Riksdag (parliament) in June 2010, come into force July 2011 </li></ul>
  13. 14. Legislation <ul><li>Today : independent schools have a regulatory system of their own with only a few paragraphs, but are compared to the public school system and rules for public schools. </li></ul><ul><li>Independent schools must be on the same level (quality) as and correspond to the public school and give the pupils equal conditions (This actually means the same framework and legislation) </li></ul>
  14. 15. Legislation <ul><li>Act of Education – a special chapter for independent schools (in other respects the comparison to public schools) </li></ul><ul><li>Ordinance for Independent schools </li></ul><ul><li>National curriculum for the compulsory school system (and non-compulsory) </li></ul><ul><li>National syllabi </li></ul>
  15. 16. Legislation <ul><li>National legislation rules the schools, both public and independent. Decisions about curriculum and syllabi are made by the Riksdag (parliament) and the Regering (government) </li></ul><ul><li>Municipalities in Sweden are responsible for the public schools and have to see to that there are schooling possibilities for every pupil in the municipality. This includes all school forms, from pre-school to upper secondary schools </li></ul>
  16. 17. Requirements for independent schools <ul><li>Independent schools must apply for license, approval from the Swedish Schools Inspectorate </li></ul><ul><li>Must be open to everyone (no possibility of choosing pupils) </li></ul><ul><li>Are not allowed to charge fees </li></ul><ul><li>The same basic objectives as a municipal (public) school </li></ul>
  17. 18. Requirements <ul><li>May have a special profile, as a teaching approach or method, or a specific religious character, but must teach according to national syllabi </li></ul><ul><li>Must provide for pupils who need extra resources ( children with physical or mental handicaps and children with learning and behavioural difficulties) </li></ul><ul><li>Must give grades according to national syllabi and guidelines (exceptions for some schools, as Waldorf) </li></ul>
  18. 19. Approval of Independent schools <ul><li>Application to the Swedish Schools Inspectorate </li></ul><ul><li>Examination of the organiser’s ability to run the school from a long-term perspective </li></ul><ul><li>No causing of considerable negative consequenses for the municipal schools </li></ul><ul><li>Examination of the correspondancy to municipal schools in objectives and the pupils right to equal learning conditions </li></ul>
  19. 20. Approval of Independent Schools <ul><li>The Swedish Schools Inspectorate’s decision of approval includes two parts: - an approval of the ability to run an independent school - a right to be financed by the municipality – a voucher </li></ul>
  20. 21. Supervision and inspection <ul><li>Independent schools, as public schools, are under the supervision of the Swedish Schools Inspectorate </li></ul><ul><li>Regular supervision with visits and inspections of the actual school. </li></ul><ul><li>An inspection always results in a decision, such as which measures to take or action required by the authority/party responsible for the school. </li></ul>
  21. 22. Supervision and inspection <ul><li>The Inspectorate also investigate complaints filed by pupils, parents or others. T he Inspectorate may criticize the authority/party in charge of the school and demand measures to remedy the situation </li></ul><ul><li>For independent schools, inspection or investigation of complaints could also result in a decision to withdraw the school’s license to operate or it’s right to receive subsidies. </li></ul>
  22. 23. Financing <ul><li>The voucher system: </li></ul><ul><li>A compulsory transfer payment according to the Act of Education </li></ul><ul><li>The municipality where the pupil lives is responsible for financing the voucher </li></ul><ul><li>Equal terms for public and independent schools </li></ul>
  23. 24. Financing <ul><li>The municipality must provide resources to the independent school equivalent to those provided to its own schools </li></ul><ul><li>On a per-pupil basis </li></ul><ul><li>Extra resources for pupils with extra needs </li></ul><ul><li>The independent school have the right to file complaints on the voucher sum, if it’s not calculated on basis of equal terms </li></ul>
  24. 25. Financing <ul><li>Fees are generally not allowed </li></ul><ul><li>Sponsoring is allowed, as long as it’s not directed to an individual pupil </li></ul>

  ×