Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Grön Flagg-miljöprogrammet i Finland

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 22 Ad

Grön Flagg-miljöprogrammet i Finland

Download to read offline

Grön Flagg är ett pedagogiskt verktyg för hållbar utveckling i daghem, skolor och läroanstalter. Därtill är Grön Flagg ett internationellt miljöcertifikat för det pedagogiska området.

Målet för programmet är långvarig, effektiv och inspirerande verksamhet. I Grön Flagg förverkligas de olika aspekterna av hållbar utveckling.

Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-programmet. Grön Flagg i Finland administreras av FEE Suomi, Föreningen för miljöfostran i Finland FEE Suomi r.f.

www.gronflagg.fi

Grön Flagg är ett pedagogiskt verktyg för hållbar utveckling i daghem, skolor och läroanstalter. Därtill är Grön Flagg ett internationellt miljöcertifikat för det pedagogiska området.

Målet för programmet är långvarig, effektiv och inspirerande verksamhet. I Grön Flagg förverkligas de olika aspekterna av hållbar utveckling.

Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-programmet. Grön Flagg i Finland administreras av FEE Suomi, Föreningen för miljöfostran i Finland FEE Suomi r.f.

www.gronflagg.fi

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Grön Flagg-miljöprogrammet i Finland (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Grön Flagg-miljöprogrammet i Finland

 1. 1. Vihreä lippu – Grön Flagg • Ett program för hållbar utveckling inom den pedagogiska sektorn & ett internationellt miljöcertifikat • Lämpar sig för daghem, skolor, läroinrättningar och för arrangörer av fritidsverksamhet • Drivs i Finland av Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi - Föreningen för miljöfostran FEE Suomi • Grön Flagg finns också i Sverige – se Håll Sverige Rent
 2. 2. En del av det internationella Eco-Schools-programmet Världens största nätverk för skolor inom hållbar utveckling: År 2021 : 68 länder, 59 000 skolor o dyl., över 20 miljoner barn och unga
 3. 3. Deltagarna i Finland Daghem 43% Grundskolor 44% Gymnasier 9% Övriga 4% Cirka 350 deltagarinstanser 93 000 barn och unga
 4. 4. Principerna bakom Grön Flagg • Delaktighet: barnen och ungdomarna planerar, förverkligar och utvärderar verksamheten • Fostran till en hållbar utveckling som en del av vardagen • Minskning av miljöbelastningen • Fortgående utveckling, långsiktig och planmässig verksamhet • Samarbete med det övriga samhället
 5. 5. Ett program för hållbar utveckling • Passar för alla • Ger verksamheten ramar inom vilka alla själva ställer upp mål och gör upp planer • Styr verksamheten i en hållbar riktning och hjälper till att göra upp en hållbar skol- eller dagiskultur
 6. 6. Ett miljöcertifikat • Projektets rapport utvärderas utgående från kriterierna för Grön Flagg • Kriterierna och rapporteringen förnyades år 2016 • Alla som uppfyller kriterierna belönas med en riktig grön flagga att hissa upp samt med det internationella Eco-Schools-certifikatet
 7. 7. Teman inom Grön Flagg Energi Minskning av avfall Vatten Närmiljön Ett sunt liv Hållbar konsumtion Vårt gemen- samma jordklot Klimat- förändringen Biodiversitet (på kommande)
 8. 8. FN:s globala mål för hållbar utveckling
 9. 9. Resultat: Ekologisk hållbarhet • Gemensamma Grön Flagg-rutiner minskar miljöbelastningen • Mängden avfall samt förbrukningen av vatten och energi minskar • Inbesparingar på upp till 40 % i vatten och 10 % i energi
 10. 10. Resultat: Ekonomi ”En skola med 300 elever som värms upp med fjärr- värme sparar med 95% säkerhet 800-2500 € i året via minskad elförbrukning om de går med i Grön Flagg.” Anna-Kaisa Purhonen, Energiansäästö Vihreä lippu –ohjelmassa (Energi-inbesparing i Grön Flagg), Diplomarbete 2013, Hämeen Ammattikorkeakoulu • Också bl.a. avfalls- och vattenavgifterna sjunker
 11. 11. Resultat: Social hållbarhet • Delaktighet som en väg mot aktivt medborgarskap • Samarbete lärare och personal emellan • Anknytning till samhället runtomkring ”Vi har blivit otroligt mycket bättre på att ta barnen med i verksamheten och beslutsfattandet.” - Päiväkoti Kanttarelli, Uleåborg
 12. 12. Stöd för läroplanen • Ett redskap för arbetet med hållbar utveckling • Delaktighet, påverkan och att bygga en hållbar framtid är centrala begrepp • Tematiska projekt → sektorövergripande undervisning!
 13. 13. Stöd för läroplanen • Ett redskap för arbetet med hållbar utveckling • Delaktighet och påverkan är också centrala begrepp → kommunikativ och samhällelig kompetens • Tematiska projekt → tvärvetenskaplig kompetens
 14. 14. Stöd för småbarnspedagogiken Enligt planen för småbarnspedagogiken stöder Grön Flagg-verksamheten: • barnens förhållande till naturen och lär dem att bete sig ansvarsfullt i sin omgivning • delaktighet och lär hur man påverkar … samt leder oss mot en hållbar livsstil Daghem Lyckobo, Åbo Mäntylä-Snellmanin päiväkoti Pyykösjärven päiväkoti, Uleåborg
 15. 15. Vad krävs? • Personalen delar på ansvaret och samarbetar • Engagemang: verksamheten bör vara fortgående • Långsiktigt utvecklingsarbete, ett projekt i taget • Barnen/ungdomarna deltar i alla skeden av projektet • Rapportering i slutet av varje projekt
 16. 16. Deltagaravgifterna Fler än 100 barn/unga 550 € Färre än 100 barn/unga 275 € Hållbar Grön Flagg-nivå 150 € • Vissa kommuner betalar deltagarnas avgifter (se listan) • Andra sätt att finansiera verksamheten är bl.a. sponsorer (lokala företag, föräldraföreningen, m.fl.)
 17. 17. I deltagaravgiften ingår • Material: bakgrundsmaterial om temana, omfattande råd för hur verksamheten kan ordnas & en tipsbank där det finns praktiska verksamhetstips • Skriftlig respons två gånger under varje projekt • Stöd och rådgivning per telefon och e-post • Grön Flagg-nyhetsbrevet och övrig information • Den gröna flaggan (en inhemsk flagga av hög kvalitet) • Det internationella Eco-Schools-certifikatet
 18. 18. Varför Grön Flagg? • Ett redskap som stöder delaktighet och de nya läroplanerna samt gör hållbarhet till en del av vardagen • Målinriktad och långsiktig miljöfostran • Kontinuerligt stöd och färdigt material • Något att arbeta för tillsammans! • Ett certifikat som visar att ert miljöarbete är av hög kvalitet • En del av ett internationellt nätverk
 19. 19. Kom med! Mer information och anmälan: www.gronflagg.fi gronflagg@feesuomi.fi 09 4541 8151

Editor's Notes

 • Grön Flagg är ett praktiskt inriktat och effektivt verktyg inom hållbar utveckling, och det finns versioner för såväl daghem, skolor, läroinrättningar som arrangörer av fritidsverksamhet!

  Vihreä lippu – Grön Flagg finns på både finska och svenska i Finland. Cirka 10% av deltagarna är svenskspråkiga.

  FEE Suomi är en politiskt obunden miljöfostransorganisation som inte strävar efter att göra vinst.
 • Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-programmet som har utvecklats av organisationen för miljöfostran, Foundation for Environmental Education (FEE). Föreningens huvudkontor finns i Köpenhamn.
 • Bilder från Grön Flagg-verksamhet i olika länder. Till de nyaste deltagarländerna hör bl.a. Estland, Thailand, Sydkorea, Ghana och Tanzania.

  Vi är en del av ett internationellt skolnätverk!
 • Grön Flagg kombinerar att minska på miljöbelastningen med fostran till en hållbar utveckling samt med att lära barn och unga att delta som fullvärdiga medlemmar i samhällets funktion.

  Verksamheten är alltid fortgående och planmässig. Samarbetet med det omgivande samhället är en viktig del av verksamheten. Detta kan vara samarbete md barnens familjer eller med ett annat daghem, en skola eller ett äldreboende, men också samarbete med t.ex. myndigheterna eller företag bör uppmuntras.
 • Hur fungerar Grön Flagg? Grön Flagg-verksamheten är baserad på projekt som man fullgör ett i taget. På grundnivån där alla börjar kan projekten vara ett eller 1,5 år långa.

  Projektets gång finns närmare beskrivet i bilagan ”Grön Flagg-projektets gång” som man kan skicka till eller vid behov skriva ut och dela ut åt deltagarna.
 • Grön Flagg har klara ramar men går att anpassa efter eget behov.

  Man kan bra komma med utan att ha en bakgrund inom miljö och fastän personalen inte vet ”någonting” om ämnet.

  Å andra sidan passar programmet också för dem som redan länge lagt vikt vid miljö och hållbarhet och ger dem nya synpunkter, ideer och metoder.
 • Kriterierna finns på https://vihrealippu.fi/sv/certifieringen/ (tillgängliga för alla).

  För att bli beviljad flaggan behöver man inte uppfylla alla kriterier helt och hållet, men stora brister leder till att flaggan inte beviljas. Certifikatet (flaggrätten) är i kraft i två år, och senast då bör man ha fullgjort ett nytt projekt för att få fortsätta flagga.

  Deltagarna har varit rätt nöjda med de år 2016 förnyade kriterierna och med de nya plan- och rapportblanketterna som har minskat tiden som går åt till rapporteringen.
 • I Grön Flagg koncentrerar sig deltagarna på ett projekt med ett specifikt tema i taget. Temorna hjälper till att hålla arbetet inom bestämda, överskådliga ramar.

  Temamaterialen erbjuder bakgrundsinformation om ämnet men också praktiska tips om hur temat kan behandlas.

  För det första projektet lönar det sig att välja något av de så kallade bastemorna vatten, minskning av avfall eller energi. Deltagarna kan också välja egna miljöteman för sina projekt: detta rekommenderas dock bara för deltagare som är längre hunna och som har gått igenom de grundläggande temorna.

 • Både temana och verksamhetsmodellen inom Grön Flagg (bl.a. delaktighet och samarbete med samhället runtomkring) hjälper till att främja FN:s mål för en hållbar utveckling.

  FN:s program UNEP och UNESCO rekommenderar Grön Flagg som verktyg för att främja hållbar utveckling.

 • Grön Flagg-verksamhet hjälper till att minska miljöbelastningen på ett konkret sätt -de allra flesta får förbrukningen av energi och vatten samt uppkomsten av avfall att minska.
 • I större enheter kan inbesparingarna vara ännu större.

 • Många deltagare säger, att det bästa med programmet har varit att se hur delaktigheten och samhörigheten ökar!

  Ocksp kulturell hållbarhet kan tas upp, speciellt i temorna Närmiljön och Vårt gemensamma jordklot.
 • För skolor!

  Med hjälp av Grön Flagg integreras hållbar utveckling som en naturlig del av verksamheten i enhet med läroplanens mål och värdegrund.


 • För gymnasier!

  Med hjälp av Grön Flagg integreras hållbar utveckling som en naturlig del av verksamheten i enhet med läroplanens mål och värdegrund.


 • För dagis!

  Med hjälp av Grön Flagg integreras hållbar utveckling som en naturlig del av verksamheten i enhet med småbarnspedagogikens läroplans mål och värdegrund.
 • Grön Flagg är ett program för hela verkamhetsenheten och det kan (bör) inte drivas av bara en lärare och/eller klass. Programmet kräver så pass mycket arbete att det är viktigt att inte en person bär hela ansvaret. Det är också viktigt att ledningen är med på noterna!

  Man bör också förbinda sig till Grön Flagg på längre sikt. Det är meningen att man kör in verksamhetsmodellen i allt man sysslar med, inte att man bara slutför ett enstaka projekt.
  Att ta till sig verksamhetsmodellen kräver att man sätter sig in i vad programmet handlar om.

  I början kan det ta sin tid att få miljörådets verksamhet att rulla, speciellt om det inte finns motsvarande strukturer (där barnen eller ungdomarna är de som driver verksamheten) att bygga på.
 • OBS. Om er kommun hör till dem som stöder deltagaravgifterna kan du göra om denna dia enligt detta!

  - Man kan ansöka om att bli flyttad till Hållbar Nivå efter tre godkända projekt, tidigast det fjärde året man är med.

  Varför kostar programmet?
  Grön Flagg får statsunderstöd samt donationer, men detta räcker inte till för att driva programmet. Därför finns läsårsavgifterna.

  Vad går pengarna till?
  Grön Flagg drivs av en förening som inte strävar efter att göra vinst, och alla inkomster från Grön Flagg går åt till att driva och administrera programmet. Grön Flagg är mycket mer än bara material: programmets resultat baserar sig på det fortgående stödet och responsen som deltagarna får.

  Varför skall man inte bli rädd för avgiften?
  Att gå med i Grön Flagg betalar sig oftast tillbaka flera gånger om i form av minskade kostnader för el, värme, vatten och avfallshantering – detta är en sak som det kan löna sig att ta upp med kommunen också!
 • Grön Flagg är inte bara materiral utan också fortgående stöd, goda råd och respons.

  Allt detta ingår i deltagaravgiften. Materialet utvecklas hela tiden på basen av deltagarnas respons och idéer.
 • Vi verkar tillsammans med massor av skolor och daghem överallt i världen!

  Via det internationella Eco Schools-programmet är det möjligt att skapa kontakter till och samarbeta med skolor och daghem från andra ställen i världen.

 • Anmäl er här: https://vihrealippu.fi/sv/kom-med/

  Om något förblev oklart lönar det sig att ta kontakt med vårt kontor!

×