SlideShare a Scribd company logo
1 of 22
Vihreä lippu – Grön Flagg
• Ett program för hållbar utveckling inom den pedagogiska
sektorn & ett internationellt miljöcertifikat
• Lämpar sig för daghem, skolor, läroinrättningar och för
arrangörer av fritidsverksamhet
• Drivs i Finland av Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi -
Föreningen för miljöfostran FEE Suomi
• Grön Flagg finns också i Sverige – se Håll Sverige Rent
En del av det internationella Eco-Schools-programmet
Världens största nätverk för skolor inom hållbar utveckling:
År 2021 : 68 länder, 59 000 skolor o dyl., över 20 miljoner barn och unga
Deltagarna i Finland
Daghem
43%
Grundskolor
44%
Gymnasier
9%
Övriga
4%
Cirka 350
deltagarinstanser
93 000 barn och unga
Principerna bakom Grön Flagg
• Delaktighet: barnen och ungdomarna planerar,
förverkligar och utvärderar verksamheten
• Fostran till en hållbar utveckling
som en del av vardagen
• Minskning av miljöbelastningen
• Fortgående utveckling, långsiktig och
planmässig verksamhet
• Samarbete med det övriga samhället
Ett program för hållbar utveckling
• Passar för alla
• Ger verksamheten ramar inom vilka
alla själva ställer upp mål och gör upp
planer
• Styr verksamheten i en hållbar
riktning och hjälper till att göra upp
en hållbar skol- eller dagiskultur
Ett miljöcertifikat
• Projektets rapport utvärderas utgående
från kriterierna för Grön Flagg
• Kriterierna och rapporteringen förnyades år 2016
• Alla som uppfyller kriterierna belönas med en
riktig grön flagga att hissa upp samt med det
internationella Eco-Schools-certifikatet
Teman inom Grön Flagg
Energi Minskning
av avfall
Vatten Närmiljön
Ett sunt liv
Hållbar
konsumtion
Vårt gemen-
samma jordklot
Klimat-
förändringen
Biodiversitet
(på kommande)
FN:s globala mål för hållbar utveckling
Resultat: Ekologisk hållbarhet
• Gemensamma Grön Flagg-rutiner
minskar miljöbelastningen
• Mängden avfall samt
förbrukningen av vatten och
energi minskar
• Inbesparingar på upp till 40 %
i vatten och 10 % i energi
Resultat: Ekonomi
”En skola med 300 elever som värms upp med fjärr-
värme sparar med 95% säkerhet 800-2500 € i året via
minskad elförbrukning om de går med i Grön Flagg.”
Anna-Kaisa Purhonen,
Energiansäästö Vihreä lippu –ohjelmassa
(Energi-inbesparing i Grön Flagg),
Diplomarbete 2013, Hämeen Ammattikorkeakoulu
• Också bl.a. avfalls- och vattenavgifterna sjunker
Resultat: Social hållbarhet
• Delaktighet som en väg mot
aktivt medborgarskap
• Samarbete lärare och personal emellan
• Anknytning till samhället runtomkring
”Vi har blivit otroligt mycket bättre på att ta
barnen med i verksamheten och
beslutsfattandet.”
- Päiväkoti Kanttarelli, Uleåborg
Stöd för läroplanen
• Ett redskap för arbetet med
hållbar utveckling
• Delaktighet, påverkan och att
bygga en hållbar framtid är
centrala begrepp
• Tematiska projekt
→ sektorövergripande
undervisning!
Stöd för läroplanen
• Ett redskap för arbetet med
hållbar utveckling
• Delaktighet och påverkan är
också centrala begrepp →
kommunikativ och samhällelig
kompetens
• Tematiska projekt
→ tvärvetenskaplig
kompetens
Stöd för småbarnspedagogiken
Enligt planen för småbarnspedagogiken
stöder Grön Flagg-verksamheten:
• barnens förhållande till naturen och lär
dem att bete sig ansvarsfullt i sin
omgivning
• delaktighet och lär hur man påverkar
… samt leder oss mot en hållbar livsstil
Daghem Lyckobo, Åbo
Mäntylä-Snellmanin päiväkoti
Pyykösjärven päiväkoti, Uleåborg
Vad krävs?
• Personalen delar på ansvaret och samarbetar
• Engagemang: verksamheten bör vara fortgående
• Långsiktigt utvecklingsarbete, ett projekt i taget
• Barnen/ungdomarna deltar i alla skeden av
projektet
• Rapportering i slutet av varje projekt
Deltagaravgifterna
Fler än 100 barn/unga 550 €
Färre än 100 barn/unga 275 €
Hållbar Grön Flagg-nivå 150 €
• Vissa kommuner betalar deltagarnas avgifter (se listan)
• Andra sätt att finansiera verksamheten är bl.a. sponsorer
(lokala företag, föräldraföreningen, m.fl.)
I deltagaravgiften ingår
• Material: bakgrundsmaterial om temana, omfattande råd för
hur verksamheten kan ordnas & en tipsbank där det finns
praktiska verksamhetstips
• Skriftlig respons två gånger under varje projekt
• Stöd och rådgivning per telefon och e-post
• Grön Flagg-nyhetsbrevet och övrig information
• Den gröna flaggan (en inhemsk flagga av hög kvalitet)
• Det internationella Eco-Schools-certifikatet
Varför Grön Flagg?
• Ett redskap som stöder delaktighet och de nya läroplanerna
samt gör hållbarhet till en del av vardagen
• Målinriktad och långsiktig miljöfostran
• Kontinuerligt stöd och färdigt material
• Något att arbeta för tillsammans!
• Ett certifikat som visar att ert miljöarbete är
av hög kvalitet
• En del av ett internationellt nätverk
Kom med!
Mer information och anmälan:
www.gronflagg.fi
gronflagg@feesuomi.fi
09 4541 8151

More Related Content

Similar to Grön Flagg-miljöprogrammet i Finland

Presentation av Vendelsö hage
Presentation av Vendelsö hagePresentation av Vendelsö hage
Presentation av Vendelsö hagePysslingen
 
20131030 unikum grundkurs ws
20131030 unikum grundkurs ws20131030 unikum grundkurs ws
20131030 unikum grundkurs wsjepe1015
 
Kvalitet i fritidshem genom kollegialt lärande
Kvalitet i fritidshem genom kollegialt lärandeKvalitet i fritidshem genom kollegialt lärande
Kvalitet i fritidshem genom kollegialt lärandemittlarande
 
Kvalitetsmässan Ledarskap
Kvalitetsmässan LedarskapKvalitetsmässan Ledarskap
Kvalitetsmässan Ledarskapkba2015
 
Fäladsgården på you bett
Fäladsgården på you bettFäladsgården på you bett
Fäladsgården på you bettvivecadahl
 
Hur medier kan stärka lärandet och undervisningen
Hur medier kan stärka lärandet och undervisningenHur medier kan stärka lärandet och undervisningen
Hur medier kan stärka lärandet och undervisningenFramtidens Lärande
 
Varberg visar vägen inriktningar för hållbarhetsarbetet i varberg 2015-2...
Varberg visar vägen  inriktningar för hållbarhetsarbetet i varberg 2015-2...Varberg visar vägen  inriktningar för hållbarhetsarbetet i varberg 2015-2...
Varberg visar vägen inriktningar för hållbarhetsarbetet i varberg 2015-2...Pierre Ringborg
 
Varbergs miljömål 2015-2025
Varbergs miljömål 2015-2025Varbergs miljömål 2015-2025
Varbergs miljömål 2015-2025Pierre Ringborg
 
Det svenska skoldatanätet
Det svenska skoldatanätetDet svenska skoldatanätet
Det svenska skoldatanätetJohan Groth
 
Åke Grönlund, Framtidens Lärande 2014
Åke Grönlund, Framtidens Lärande 2014Åke Grönlund, Framtidens Lärande 2014
Åke Grönlund, Framtidens Lärande 2014Framtidens Lärande
 
Inriktningar hållbarhetsarbetet remisshandling_131112
Inriktningar hållbarhetsarbetet remisshandling_131112Inriktningar hållbarhetsarbetet remisshandling_131112
Inriktningar hållbarhetsarbetet remisshandling_131112Pierre Ringborg
 
Presentation för nya nämnden 2011018
Presentation för nya nämnden 2011018Presentation för nya nämnden 2011018
Presentation för nya nämnden 2011018D2D
 
Ökad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktyg
Ökad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktygÖkad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktyg
Ökad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktygFramtidens Lärande
 
Extern fin klimatkommuner_vers3
Extern fin klimatkommuner_vers3Extern fin klimatkommuner_vers3
Extern fin klimatkommuner_vers3Klimatkommunerna
 
Paul Nijbakker: Distansundervisning Innovation och Inkubation
Paul Nijbakker: Distansundervisning Innovation och InkubationPaul Nijbakker: Distansundervisning Innovation och Inkubation
Paul Nijbakker: Distansundervisning Innovation och InkubationNVL - DISTANS
 
Rapport KvGr Gardstensskolan Goteborg 30maj2016
Rapport KvGr Gardstensskolan Goteborg 30maj2016Rapport KvGr Gardstensskolan Goteborg 30maj2016
Rapport KvGr Gardstensskolan Goteborg 30maj2016Iffy Pifs
 
Förskoleteamet maj 2011
Förskoleteamet maj 2011Förskoleteamet maj 2011
Förskoleteamet maj 2011Anders Erenius
 

Similar to Grön Flagg-miljöprogrammet i Finland (20)

Presentation av Vendelsö hage
Presentation av Vendelsö hagePresentation av Vendelsö hage
Presentation av Vendelsö hage
 
20131030 unikum grundkurs ws
20131030 unikum grundkurs ws20131030 unikum grundkurs ws
20131030 unikum grundkurs ws
 
Kvalitet i fritidshem genom kollegialt lärande
Kvalitet i fritidshem genom kollegialt lärandeKvalitet i fritidshem genom kollegialt lärande
Kvalitet i fritidshem genom kollegialt lärande
 
Kvalitetsmässan Ledarskap
Kvalitetsmässan LedarskapKvalitetsmässan Ledarskap
Kvalitetsmässan Ledarskap
 
Fäladsgården på you bett
Fäladsgården på you bettFäladsgården på you bett
Fäladsgården på you bett
 
Hur medier kan stärka lärandet och undervisningen
Hur medier kan stärka lärandet och undervisningenHur medier kan stärka lärandet och undervisningen
Hur medier kan stärka lärandet och undervisningen
 
Varberg visar vägen inriktningar för hållbarhetsarbetet i varberg 2015-2...
Varberg visar vägen  inriktningar för hållbarhetsarbetet i varberg 2015-2...Varberg visar vägen  inriktningar för hållbarhetsarbetet i varberg 2015-2...
Varberg visar vägen inriktningar för hållbarhetsarbetet i varberg 2015-2...
 
Varbergs miljömål 2015-2025
Varbergs miljömål 2015-2025Varbergs miljömål 2015-2025
Varbergs miljömål 2015-2025
 
Det svenska skoldatanätet
Det svenska skoldatanätetDet svenska skoldatanätet
Det svenska skoldatanätet
 
Åke Grönlund, Framtidens Lärande 2014
Åke Grönlund, Framtidens Lärande 2014Åke Grönlund, Framtidens Lärande 2014
Åke Grönlund, Framtidens Lärande 2014
 
Distansundervisning, Innovation och Inkubation
Distansundervisning, Innovation och InkubationDistansundervisning, Innovation och Inkubation
Distansundervisning, Innovation och Inkubation
 
Inriktningar hållbarhetsarbetet remisshandling_131112
Inriktningar hållbarhetsarbetet remisshandling_131112Inriktningar hållbarhetsarbetet remisshandling_131112
Inriktningar hållbarhetsarbetet remisshandling_131112
 
Presentation för nya nämnden 2011018
Presentation för nya nämnden 2011018Presentation för nya nämnden 2011018
Presentation för nya nämnden 2011018
 
Partner Pitch tUTΩPIA
Partner Pitch tUTΩPIAPartner Pitch tUTΩPIA
Partner Pitch tUTΩPIA
 
Ökad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktyg
Ökad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktygÖkad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktyg
Ökad kvalitet och ökat engagemang med digitala lärverktyg
 
Extern fin klimatkommuner_vers3
Extern fin klimatkommuner_vers3Extern fin klimatkommuner_vers3
Extern fin klimatkommuner_vers3
 
Paul Nijbakker: Distansundervisning Innovation och Inkubation
Paul Nijbakker: Distansundervisning Innovation och InkubationPaul Nijbakker: Distansundervisning Innovation och Inkubation
Paul Nijbakker: Distansundervisning Innovation och Inkubation
 
Rapport KvGr Gardstensskolan Goteborg 30maj2016
Rapport KvGr Gardstensskolan Goteborg 30maj2016Rapport KvGr Gardstensskolan Goteborg 30maj2016
Rapport KvGr Gardstensskolan Goteborg 30maj2016
 
Förskoleteamet maj 2011
Förskoleteamet maj 2011Förskoleteamet maj 2011
Förskoleteamet maj 2011
 
Kohl Megatrender
Kohl MegatrenderKohl Megatrender
Kohl Megatrender
 

More from FEE Suomi

Perehdytys Vihreään lippuun – Kevät 2021
Perehdytys Vihreään lippuun – Kevät 2021Perehdytys Vihreään lippuun – Kevät 2021
Perehdytys Vihreään lippuun – Kevät 2021FEE Suomi
 
Vihreä lippu -ympäristöohjelma kasvatusalalle
Vihreä lippu -ympäristöohjelma kasvatusalalle Vihreä lippu -ympäristöohjelma kasvatusalalle
Vihreä lippu -ympäristöohjelma kasvatusalalle FEE Suomi
 
Climate change and southern voices
Climate change and southern voicesClimate change and southern voices
Climate change and southern voicesFEE Suomi
 
Ilmastonmuutos ja etelan äänet
Ilmastonmuutos ja etelan äänetIlmastonmuutos ja etelan äänet
Ilmastonmuutos ja etelan äänetFEE Suomi
 
Vihreä lippu -ohjelma VASUn työkaluna
Vihreä lippu -ohjelma VASUn työkalunaVihreä lippu -ohjelma VASUn työkaluna
Vihreä lippu -ohjelma VASUn työkalunaFEE Suomi
 
Vihreä lippu -ohjelma OPSin työkaluna
Vihreä lippu -ohjelma OPSin työkalunaVihreä lippu -ohjelma OPSin työkaluna
Vihreä lippu -ohjelma OPSin työkalunaFEE Suomi
 
Vihreä lippu -ympäristöohjelma kasvatusalalle
Vihreä lippu -ympäristöohjelma kasvatusalalleVihreä lippu -ympäristöohjelma kasvatusalalle
Vihreä lippu -ympäristöohjelma kasvatusalalleFEE Suomi
 

More from FEE Suomi (7)

Perehdytys Vihreään lippuun – Kevät 2021
Perehdytys Vihreään lippuun – Kevät 2021Perehdytys Vihreään lippuun – Kevät 2021
Perehdytys Vihreään lippuun – Kevät 2021
 
Vihreä lippu -ympäristöohjelma kasvatusalalle
Vihreä lippu -ympäristöohjelma kasvatusalalle Vihreä lippu -ympäristöohjelma kasvatusalalle
Vihreä lippu -ympäristöohjelma kasvatusalalle
 
Climate change and southern voices
Climate change and southern voicesClimate change and southern voices
Climate change and southern voices
 
Ilmastonmuutos ja etelan äänet
Ilmastonmuutos ja etelan äänetIlmastonmuutos ja etelan äänet
Ilmastonmuutos ja etelan äänet
 
Vihreä lippu -ohjelma VASUn työkaluna
Vihreä lippu -ohjelma VASUn työkalunaVihreä lippu -ohjelma VASUn työkaluna
Vihreä lippu -ohjelma VASUn työkaluna
 
Vihreä lippu -ohjelma OPSin työkaluna
Vihreä lippu -ohjelma OPSin työkalunaVihreä lippu -ohjelma OPSin työkaluna
Vihreä lippu -ohjelma OPSin työkaluna
 
Vihreä lippu -ympäristöohjelma kasvatusalalle
Vihreä lippu -ympäristöohjelma kasvatusalalleVihreä lippu -ympäristöohjelma kasvatusalalle
Vihreä lippu -ympäristöohjelma kasvatusalalle
 

Grön Flagg-miljöprogrammet i Finland

 • 1.
 • 2. Vihreä lippu – Grön Flagg • Ett program för hållbar utveckling inom den pedagogiska sektorn & ett internationellt miljöcertifikat • Lämpar sig för daghem, skolor, läroinrättningar och för arrangörer av fritidsverksamhet • Drivs i Finland av Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi - Föreningen för miljöfostran FEE Suomi • Grön Flagg finns också i Sverige – se Håll Sverige Rent
 • 3. En del av det internationella Eco-Schools-programmet Världens största nätverk för skolor inom hållbar utveckling: År 2021 : 68 länder, 59 000 skolor o dyl., över 20 miljoner barn och unga
 • 4.
 • 6. Principerna bakom Grön Flagg • Delaktighet: barnen och ungdomarna planerar, förverkligar och utvärderar verksamheten • Fostran till en hållbar utveckling som en del av vardagen • Minskning av miljöbelastningen • Fortgående utveckling, långsiktig och planmässig verksamhet • Samarbete med det övriga samhället
 • 7.
 • 8. Ett program för hållbar utveckling • Passar för alla • Ger verksamheten ramar inom vilka alla själva ställer upp mål och gör upp planer • Styr verksamheten i en hållbar riktning och hjälper till att göra upp en hållbar skol- eller dagiskultur
 • 9. Ett miljöcertifikat • Projektets rapport utvärderas utgående från kriterierna för Grön Flagg • Kriterierna och rapporteringen förnyades år 2016 • Alla som uppfyller kriterierna belönas med en riktig grön flagga att hissa upp samt med det internationella Eco-Schools-certifikatet
 • 10. Teman inom Grön Flagg Energi Minskning av avfall Vatten Närmiljön Ett sunt liv Hållbar konsumtion Vårt gemen- samma jordklot Klimat- förändringen Biodiversitet (på kommande)
 • 11. FN:s globala mål för hållbar utveckling
 • 12. Resultat: Ekologisk hållbarhet • Gemensamma Grön Flagg-rutiner minskar miljöbelastningen • Mängden avfall samt förbrukningen av vatten och energi minskar • Inbesparingar på upp till 40 % i vatten och 10 % i energi
 • 13. Resultat: Ekonomi ”En skola med 300 elever som värms upp med fjärr- värme sparar med 95% säkerhet 800-2500 € i året via minskad elförbrukning om de går med i Grön Flagg.” Anna-Kaisa Purhonen, Energiansäästö Vihreä lippu –ohjelmassa (Energi-inbesparing i Grön Flagg), Diplomarbete 2013, Hämeen Ammattikorkeakoulu • Också bl.a. avfalls- och vattenavgifterna sjunker
 • 14. Resultat: Social hållbarhet • Delaktighet som en väg mot aktivt medborgarskap • Samarbete lärare och personal emellan • Anknytning till samhället runtomkring ”Vi har blivit otroligt mycket bättre på att ta barnen med i verksamheten och beslutsfattandet.” - Päiväkoti Kanttarelli, Uleåborg
 • 15. Stöd för läroplanen • Ett redskap för arbetet med hållbar utveckling • Delaktighet, påverkan och att bygga en hållbar framtid är centrala begrepp • Tematiska projekt → sektorövergripande undervisning!
 • 16. Stöd för läroplanen • Ett redskap för arbetet med hållbar utveckling • Delaktighet och påverkan är också centrala begrepp → kommunikativ och samhällelig kompetens • Tematiska projekt → tvärvetenskaplig kompetens
 • 17. Stöd för småbarnspedagogiken Enligt planen för småbarnspedagogiken stöder Grön Flagg-verksamheten: • barnens förhållande till naturen och lär dem att bete sig ansvarsfullt i sin omgivning • delaktighet och lär hur man påverkar … samt leder oss mot en hållbar livsstil Daghem Lyckobo, Åbo Mäntylä-Snellmanin päiväkoti Pyykösjärven päiväkoti, Uleåborg
 • 18. Vad krävs? • Personalen delar på ansvaret och samarbetar • Engagemang: verksamheten bör vara fortgående • Långsiktigt utvecklingsarbete, ett projekt i taget • Barnen/ungdomarna deltar i alla skeden av projektet • Rapportering i slutet av varje projekt
 • 19. Deltagaravgifterna Fler än 100 barn/unga 550 € Färre än 100 barn/unga 275 € Hållbar Grön Flagg-nivå 150 € • Vissa kommuner betalar deltagarnas avgifter (se listan) • Andra sätt att finansiera verksamheten är bl.a. sponsorer (lokala företag, föräldraföreningen, m.fl.)
 • 20. I deltagaravgiften ingår • Material: bakgrundsmaterial om temana, omfattande råd för hur verksamheten kan ordnas & en tipsbank där det finns praktiska verksamhetstips • Skriftlig respons två gånger under varje projekt • Stöd och rådgivning per telefon och e-post • Grön Flagg-nyhetsbrevet och övrig information • Den gröna flaggan (en inhemsk flagga av hög kvalitet) • Det internationella Eco-Schools-certifikatet
 • 21. Varför Grön Flagg? • Ett redskap som stöder delaktighet och de nya läroplanerna samt gör hållbarhet till en del av vardagen • Målinriktad och långsiktig miljöfostran • Kontinuerligt stöd och färdigt material • Något att arbeta för tillsammans! • Ett certifikat som visar att ert miljöarbete är av hög kvalitet • En del av ett internationellt nätverk
 • 22. Kom med! Mer information och anmälan: www.gronflagg.fi gronflagg@feesuomi.fi 09 4541 8151

Editor's Notes

 1. Grön Flagg är ett praktiskt inriktat och effektivt verktyg inom hållbar utveckling, och det finns versioner för såväl daghem, skolor, läroinrättningar som arrangörer av fritidsverksamhet! Vihreä lippu – Grön Flagg finns på både finska och svenska i Finland. Cirka 10% av deltagarna är svenskspråkiga. FEE Suomi är en politiskt obunden miljöfostransorganisation som inte strävar efter att göra vinst.
 2. Grön Flagg är en del av det internationella Eco-Schools-programmet som har utvecklats av organisationen för miljöfostran, Foundation for Environmental Education (FEE). Föreningens huvudkontor finns i Köpenhamn.
 3. Bilder från Grön Flagg-verksamhet i olika länder. Till de nyaste deltagarländerna hör bl.a. Estland, Thailand, Sydkorea, Ghana och Tanzania. Vi är en del av ett internationellt skolnätverk!
 4. Grön Flagg kombinerar att minska på miljöbelastningen med fostran till en hållbar utveckling samt med att lära barn och unga att delta som fullvärdiga medlemmar i samhällets funktion. Verksamheten är alltid fortgående och planmässig. Samarbetet med det omgivande samhället är en viktig del av verksamheten. Detta kan vara samarbete md barnens familjer eller med ett annat daghem, en skola eller ett äldreboende, men också samarbete med t.ex. myndigheterna eller företag bör uppmuntras.
 5. Hur fungerar Grön Flagg? Grön Flagg-verksamheten är baserad på projekt som man fullgör ett i taget. På grundnivån där alla börjar kan projekten vara ett eller 1,5 år långa. Projektets gång finns närmare beskrivet i bilagan ”Grön Flagg-projektets gång” som man kan skicka till eller vid behov skriva ut och dela ut åt deltagarna.
 6. Grön Flagg har klara ramar men går att anpassa efter eget behov. Man kan bra komma med utan att ha en bakgrund inom miljö och fastän personalen inte vet ”någonting” om ämnet. Å andra sidan passar programmet också för dem som redan länge lagt vikt vid miljö och hållbarhet och ger dem nya synpunkter, ideer och metoder.
 7. Kriterierna finns på https://vihrealippu.fi/sv/certifieringen/ (tillgängliga för alla). För att bli beviljad flaggan behöver man inte uppfylla alla kriterier helt och hållet, men stora brister leder till att flaggan inte beviljas. Certifikatet (flaggrätten) är i kraft i två år, och senast då bör man ha fullgjort ett nytt projekt för att få fortsätta flagga. Deltagarna har varit rätt nöjda med de år 2016 förnyade kriterierna och med de nya plan- och rapportblanketterna som har minskat tiden som går åt till rapporteringen.
 8. I Grön Flagg koncentrerar sig deltagarna på ett projekt med ett specifikt tema i taget. Temorna hjälper till att hålla arbetet inom bestämda, överskådliga ramar. Temamaterialen erbjuder bakgrundsinformation om ämnet men också praktiska tips om hur temat kan behandlas. För det första projektet lönar det sig att välja något av de så kallade bastemorna vatten, minskning av avfall eller energi. Deltagarna kan också välja egna miljöteman för sina projekt: detta rekommenderas dock bara för deltagare som är längre hunna och som har gått igenom de grundläggande temorna.
 9. Både temana och verksamhetsmodellen inom Grön Flagg (bl.a. delaktighet och samarbete med samhället runtomkring) hjälper till att främja FN:s mål för en hållbar utveckling. FN:s program UNEP och UNESCO rekommenderar Grön Flagg som verktyg för att främja hållbar utveckling.
 10. Grön Flagg-verksamhet hjälper till att minska miljöbelastningen på ett konkret sätt -de allra flesta får förbrukningen av energi och vatten samt uppkomsten av avfall att minska.
 11. I större enheter kan inbesparingarna vara ännu större.
 12. Många deltagare säger, att det bästa med programmet har varit att se hur delaktigheten och samhörigheten ökar! Ocksp kulturell hållbarhet kan tas upp, speciellt i temorna Närmiljön och Vårt gemensamma jordklot.
 13. För skolor! Med hjälp av Grön Flagg integreras hållbar utveckling som en naturlig del av verksamheten i enhet med läroplanens mål och värdegrund.
 14. För gymnasier! Med hjälp av Grön Flagg integreras hållbar utveckling som en naturlig del av verksamheten i enhet med läroplanens mål och värdegrund.
 15. För dagis! Med hjälp av Grön Flagg integreras hållbar utveckling som en naturlig del av verksamheten i enhet med småbarnspedagogikens läroplans mål och värdegrund.
 16. Grön Flagg är ett program för hela verkamhetsenheten och det kan (bör) inte drivas av bara en lärare och/eller klass. Programmet kräver så pass mycket arbete att det är viktigt att inte en person bär hela ansvaret. Det är också viktigt att ledningen är med på noterna! Man bör också förbinda sig till Grön Flagg på längre sikt. Det är meningen att man kör in verksamhetsmodellen i allt man sysslar med, inte att man bara slutför ett enstaka projekt. Att ta till sig verksamhetsmodellen kräver att man sätter sig in i vad programmet handlar om. I början kan det ta sin tid att få miljörådets verksamhet att rulla, speciellt om det inte finns motsvarande strukturer (där barnen eller ungdomarna är de som driver verksamheten) att bygga på.
 17. OBS. Om er kommun hör till dem som stöder deltagaravgifterna kan du göra om denna dia enligt detta! - Man kan ansöka om att bli flyttad till Hållbar Nivå efter tre godkända projekt, tidigast det fjärde året man är med. Varför kostar programmet? Grön Flagg får statsunderstöd samt donationer, men detta räcker inte till för att driva programmet. Därför finns läsårsavgifterna. Vad går pengarna till? Grön Flagg drivs av en förening som inte strävar efter att göra vinst, och alla inkomster från Grön Flagg går åt till att driva och administrera programmet. Grön Flagg är mycket mer än bara material: programmets resultat baserar sig på det fortgående stödet och responsen som deltagarna får. Varför skall man inte bli rädd för avgiften? Att gå med i Grön Flagg betalar sig oftast tillbaka flera gånger om i form av minskade kostnader för el, värme, vatten och avfallshantering – detta är en sak som det kan löna sig att ta upp med kommunen också!
 18. Grön Flagg är inte bara materiral utan också fortgående stöd, goda råd och respons. Allt detta ingår i deltagaravgiften. Materialet utvecklas hela tiden på basen av deltagarnas respons och idéer.
 19. Vi verkar tillsammans med massor av skolor och daghem överallt i världen! Via det internationella Eco Schools-programmet är det möjligt att skapa kontakter till och samarbeta med skolor och daghem från andra ställen i världen.
 20. Anmäl er här: https://vihrealippu.fi/sv/kom-med/ Om något förblev oklart lönar det sig att ta kontakt med vårt kontor!