Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2

Share

Download to read offline

ý Nghĩa sinh học của nguyên phân, giảm phân, thụ tinh - Vietzo.net

Download to read offline

Documents of Vietzo.net

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

ý Nghĩa sinh học của nguyên phân, giảm phân, thụ tinh - Vietzo.net

  1. 1. VIETZO.NET Ý nghĩa sinh học của nguyên phân Nguyên phân ổn định bộ nhiễm sắc thể của loài quà các thế hệ tế bào của cùng một cơ thể hoặc qua các thế hệ khác nhau đối với loài sinh sản sinh dưỡng và vôt ính Tăng nhanh sinh khối, đảm bảo sự phân hóa mô, cơ quan thành cơ thể hoàn chỉnh. Tạo điều kiện cho đột biến ở tế bào sinh dưỡng được nhân lên qua các thế hệ, tạo thành thể khảm Ý nghĩa sinh học của giảm phân Tạo ra các giao tử đơn bội, sẽ phục hồi trạng thái lưỡng bội khi thụ tinh Giảm phân có phân ly độc lập, tổ hợp tự do, trao đổi đoạn ở kì đầu giảm phân I - tạo nhiều loại giao tử khác nhau về nguồn gốc – cơ sở tạo ra các biến dị tổ hợp – nguồn nguyên liệu cho chọn lọc tự nhiên cũng như chứng minh tính đa dạng của sinh giới ngày nay. Tạo điều kiện cho đột biến được nhân lên trong quần thể, loài Ý nghĩa của thụ tinh Phục hồi bộ Nhiễm sắc thể lưỡng bổi do sự kết hợp tinh trung n và trứng n Sự phối hợp ngẫu nghiên giữa nhiều loài giao tử khác nhau về nguồn gốc – tạo nhiều kiểu hợp tử khác nhau – làm tăng tần số biến dị tổ hợp. Mối liên quan giữa nguyên phân, giảm phân và thụ tinh Nhờ nguyên phân, các thế hệ tế bào giữ được thông tin di truyền giống nhau và đặc trưng cho loài Nhờ giảm phân, tạo ra các giao tử đơn bội – phục hồi trạng thái lưỡng bội qua thụ tinh Nhờ thụ tinh mà, bộ nhiễm sắc thể đơn bội trong tinh trùng kết hợp bộ nhiễm sắc thể đơn bội trong trứng tạo thành hợp tử chứa bộ nhiễm sắc thể 2n – phát triển thành cơ thể hoàn chỉnh, Thông tin di truyền được truyền đạt từ bố mẹ sang con cái Nhờ sự kết hợp của nguyên phân, giảm phân và thụ tinh, đột biến lan rộng trong quần thể
  • MiPhan5

    Jun. 17, 2020
  • NguynPhngAnh18

    Apr. 28, 2018

Documents of Vietzo.net

Views

Total views

49,893

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×