SlideShare a Scribd company logo
1 of 76
Download to read offline
Mediatoimialan luvut
Mediatoimialan luvut on Viestinnän Keskusliiton ylläpitämä tilastokatsaus
toimialaan. Jatkuvasti päivittyvään julkaisuun kerätään uusimmat saatavilla olevat
tilastot niin mediatoimialasta yleisesti kuin erikseen sanoma- ja aikakauslehdistä,
kustantamisesta, graafisesta teollisuudesta, kirjoista sekä mediamainonnasta.
Lisätietoja:
Viestinnän Keskusliitto
www.vkl.fi
p. 09 2287 7210
info@vkl.​fi
Sisältö
Yleistä
3 tilastoa
Joukkoviestintämarkkinat
5 tilastoa
Mediayritysten taloudesta
19 tilastoa
Työmarkkinatilastoja
4 tilastoa
Sanoma- ja aikakauslehdet
1 tilasto
Aikakauslehdet
2 tilastoa
Sanomalehdet
4 tilastoa
Televisio
7 tilastoa
Radio
3 tilastoa
Kirjat
6 tilastoa
Graafinen teollisuus
3 tilastoa
Markkinointiviestintä
2 tilastoa
Mediamainonta
14 tilastoa
Kansantalouden tilastoja
2 tilastoa
Tavoittavuus
Internetin käyttö
3 tilastoa
YLEISTÄ
3
Kuinka tärkeänä pidät sitä, että Suomessa säilyy vahva
ja monipuolinen, suomalaisia sisältöjä tuottava
mediatarjonta (10/2015)
3 %
1 %
5 %
43 %
47 %
0 10 20 30 40 50
En osaa sanoa
Ei lainkaan tärkeänä
Ei kovin tärkeänä
Tärkeänä
Erittäin tärkeänä
Lähde: Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2015, IRO Research (lokakuu 2015)
Kaikki vastaajat, n=1000
Kuinka paljon arvostat suomalaisia mediasisältöjä
(10/2015)
5 %
1 %
14 %
56 %
23 %
0 10 20 30 40 50 60
En osaa sanoa
En arvosta lainkaan
En arvosta kovin paljon
Arvostan paljon
Arvostan erittäin paljon
Lähde: Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2015, IRO Research (lokakuu 2015)
Kaikki vastaajat, n=1000
Kuinka tärkeänä pitää kotimaista yksityistä
mediatarjontaa suomalaisen kulttuurin ylläpitäjänä ja
vahvistajana (10/2015)
4 %
2 %
7 %
33 %
54 %
0 10 20 30 40 50 60
Ei osaa sanoa
Ei pidä lainkaan tärkeänä
Ei pidä kovin tärkeänä
Pitää jonkin verran tärkeänä
Pitää erittäin tärkeänä
Lähde: Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2015, IRO Research (lokakuu 2015)
Kaikki vastaajat, n=1000
JOUKKOVIESTINTÄMARKKINAT
7
Joukkoviestintämarkkinat 2007–2014
Vuonna 2014 yhteensä 3,97 mrd €
2944 2964 2738 2769 2752 2646 2487 2353
1027 1148
1162 1229 1307 1336
1369 1413
303
309
276 297 288 282
255 208
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Kustannustoiminta Sähköinen viestintä TallenneviestintäMilj. €
Lähde: Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot, Tilastokeskus
Joukkoviestintämarkkinat 2014
Yhteensä 3,974 mrd €
Sanomalehdet*
25 %
Ilmaislehdet*
2 %
Aikakauslehdet*
14 %
Kirjat*
14 %
Suoramainonta
5 %
Televisio**
27 %
Radio
2 %
Internetmainonta
7 %
Tallenneviestintä*
5 %
3,974 mrd
euroa
Lähde: Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot, Tilastokeskus
* sisältää myös digitaalisen myynnin
** sis. myös Yleisradion julkisen palvelun radiotoiminnan
Joukkoviestintämarkkinat 2014
Yhteensä 3,974 mrd €
75
75
58
265
60
1088
179
548
550
73
130
874
Elokuvateatterit
Videot
Äänitteet*
Internetmainonta
Radio
Televisio **
Suoramainonta
Kirjat*
Aikakauslehdet*
Ilmaislehdet*
Muut sanomalehdet*
4-7/viikossa ilmestyvät sanomalehdet*
Lähde: Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot, Tilastokeskus
** Sisältää myös Yleisradion julkisen palvelun radiotoiminnan.
Milj. €
* Sisältää myös digitaalisen myynnin.
Lähde: Tilastokeskus
Viestintäalan liikevaihto 2014
Yhteensä 4,28 mrd €
Kustannus-
toiminta**
(TOL 581)
2526,3 milj. €
Painaminen ja
tallenteiden
jäljentäminen
(TOL 18)
1218 milj. €
Radio ja televisio*
(TOL 60)
535,4 milj. €
** kirjojen ja lehtien kustantaminen ja
muu kustannustoiminta
* ei sisällä Yleisradiota
Viestintäalan henkilöstö 2014
Yhteensä 21 644 henkilöä
Lähde: Tilastokeskus
Kustannus-
toiminta**
12 912 hlöä
Painaminen ja
tallenteiden
jäljentäminen
7 729 hlöä
Radio- ja
televisio*
1 003 hlöä
** kirjojen ja lehtien kustantaminen ja
muu kustannustoiminta
* ei sisällä Yleisradiota
MEDIAYRITYSTEN TALOUDESTA
13
Sanomalehtien kuluttaja- ja mediamyyntitulot
2010–2015 (arvonlisäveroton nettomyynti)
Lähde: Sanomalehtien Liiton vuosikysely
milj. €
1104 1124
1081
989
948
913
1078 1084
1036
930
878
830
25 39 45 56 70 83
0
200
400
600
800
1000
1200
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Nettomyynti yhteensä Nettomyynti printti Nettomyynti digi
Kirjojen kokonaismyynti 2008–2015
Julkaisumuodon mukaan (kustantajien* arvonlisäverottomasta nettomyynnistä)
291.0
268.3 274.7 275.9
263.0
253.6 244.9
232.0280.1
256.8 262.2 259.8
245.5
235.8
226.0
212.4
10.9 11.5 12.5 16.1 17.4 17.7 18.9 19.5
0
50
100
150
200
250
300
350
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Yhteensä Painetut kirjat Sähköiset julkaisut
*ei sisällä arvonlisäveroa eikä jälleenmyyjien palkkiota
Lähde: Suomen Kustannusyhdistys
Milj. €
Graafisen teollisuuden liikevaihdon kehitys
TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut
Lähde: Tilastokeskus
1,000,000
1,100,000
1,200,000
1,300,000
1,400,000
1,500,000
1,600,000
1,700,000
1,800,000
Tuhatta euroa
Painamisen käyttökate-% ja nettotulos-%
TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut
Lähde: Tilastokeskus
-2.0 %
0.0 %
2.0 %
4.0 %
6.0 %
8.0 %
10.0 %
12.0 %
14.0 %
16.0 %
Käyttökate-% Nettotulos-%
TYÖMARKKINATILASTOJA
33
VKL:n jäsenyritysten palveluksessa oleva
henkilöstö 2015
Kirjatyöntekijät
4200
Konttoritoimi-
henkilöt
4900
Toimittajat
4200
Jakajat
3800
Ylemmät
toimihenkilöt
2000
Tekniset
toimihenkilöt
450
Kustannus-
toimittajat
400
Lähde: VKL:n jäsenrekisteri
Toimihenkilöiden kuukausiansiot syyskuussa 2015
3915
3354 3272
4027
5514
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Lähde: EK:n palkkatilasto, syyskuu 2015
Euroa kuukaudessa (säännöllinen ansio)
Kirjatyöntekijöiden ansiot 2015
14.48
15.74
16.54
13.00
13.50
14.00
14.50
15.00
15.50
16.00
16.50
17.00
AUP Säännöllisen työajan
ansio
Tehdyn työajan ansio
Euroa tunnissa
AUP = aika-, urakka-,
palkkiopalkka
Säännöllisen työajan
ansio = säänn.
työajalta
maksettavat
työaikakorvaukset,
mm. ilta-, yö-, su-
lisät
Tehdyn työajan
ansio = säänn.
työajan ansion
lisäksi lisä- ja ylityöt
Lähde: EK:n palkkatilasto, 4. neljännes 2015
Tulospalkkoja saaneiden osuus toimihenkilöistä 2015
Lähde: EK:n palkkatiedustelu syyskuussa 2015
41.6
23,0
23,0
44.8
24.6
0 10 20 30 40 50
Ylemmät toimihenkilöt
Konttoritoimihenkilöt
Tekniset toimihenkilöt
Kustannustoimittajat
Toimituksellinen henkilöstö
Prosenttia henkilöstöstä
SANOMA- JA AIKAKAUSLEHTIEN
TAVOITTAVUUS
38
Aikakauslehtien, sanomalehtien ja iltapäivälehtien
yhteinen viikkotavoittavuus eri lukuvälineillä 2011–2015
96
58
8
1
95
60
11
2
95
63
15
4
94
59
18
7
92
59
23
11
92
57
28
15
89
62
35
21
88
59
40
23
83
54
41
26
81
49
40
26
Painettu viikoittain Tietokone viikoittain Matkapuhelin
viikoittain
Tabletti/lukulaite
viikoittain
prosenttia
Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 Kevät 2013
Syksy 2013 Kevät 2014 Syksy 2014 Kevät 2015 Syksy 2015
Lähde: Kansallinen Mediatutkimus (KMT SL + KMT AL + total 2015)
AIKAKAUSLEHTIEN TAVOITTAVUUS
40
Aikakauslehtien lukeminen eri lukuvälineillä 2011–2014
Kuukausittain
94
44
7
1
94
43
8
2
94
45
10
4
93
45
14
6
91
43
16
10
90
43
19
13
89
40
23
16
89
40
24
18
Painettu Tietokone Matkapuhelin Tabletti/lukulaite
prosenttia
Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012
Kevät 2013 Syksy 2013 Kevät 2014 Syksy 2014
Lähde: MediaAuditFinland (KMT Lukija ja KMT Kuluttaja)
Aikakauslehtien levikki 2008–2014
13.824 14.310
11.528 11.524
9.841
8.615
7.718
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Lähde: MediaAuditFinland Oy
207
lehteä
193
lehteä*
195
lehteä
169
lehteä
196
lehteä
* Levikkinsä tarkastuttaneiden aikakauslehtien määrä
** Tarkastelu suuntaa-antava, mukana eri vuosina eri määrä lehtiä
145
lehteä
127
lehteä**
SANOMALEHTIEN TAVOITTAVUUS
43
Sanomalehtien ja iltapäivälehtien lukeminen eri
lukuvälineillä 2011–2015
Viikkotavoittavuus
94
56
8
1
93
58
11
1
92
60
14
4
91
56
17
6
89
57
22
10
89
55
26
14
86
61
35
20
84
58
39
22
79
53
40
25
78
51
40
25
Painettu Tietokone Matkapuhelin Tabletti/lukulaite
prosenttia
Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 Kevät 2013
Syksy 2013 Kevät 2014 Syksy 2014 Kevät 2015 Syksy 2015
Lähde: MediaAuditFinland (KMT SL + KMT AL + total 2015)
Sanomalehtien tavoittavuus, Peitto-%* ikäryhmittäin
Kansallisessa Mediatutkimuksessa mukana olevat 38 sanomalehteä
Lähde: KMT SL 2015 + KMT AL + total 2015
*Peitto-% = printissä yhden numeron keskim. peitto-%, verkossa yhden viikon keskim. peitto-%
31
53
52
50
50
43
36
33
32
32
41
5
17
22
28
31
42
49
52
51
44
27
52
24
18
15
9
9
7
5
6
8
22
88
94
92
93
90
94
92
90
89
84
90
36
70
74
78
81
85
85
85
83
76
68
83
77
70
65
59
52
43
38
38
40
63
0 20 40 60 80 100
65+ vuotta
55-64 vuotta
50-54 vuotta
45-49 vuotta
40-44 vuotta
35-39 vuotta
30-34 vuotta
25-29 vuotta
20-24 vuotta
12-19 vuotta
Kaikki
Printti
Verkko
Printti tai verkko
Vain printti
Vain verkko
Printti ja verkko
Painetun sanomalehden ja verkkoversion (selain-,
sovellus tai näköisversio) viikkotavoittavuus 2015
93
87
82
79
74 73 73
70
68
56
78
74
58
68
64
66
63 63
59
45
79
70
73
60
45 46
39
32
37
35
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Suomi Tanska Italia Espanja Saksa Urbaani
Brasilia
Iso-Britannia Japani Ranska USA
Yhdistetty tavoittavuus Painettu sanomalehti Sanomalehden verkkoversio%
Lähde: Reuters Institute Digital News Report 2015
Sanomalehtien levikkikehitys 2012-2014
2,407,571
2,060,209
1,846,107
116,520
291,302
336,514
26,735
53,097
65,634
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
2012 2013 2014
Levikki,kpl
Pelkkä printtilevikki Yhdistelmätilaukset Pelkkä digilevikki
2 404 608 2 248 255
Lähde: MediaAuditFinland Oy
2 550 826
Levikkinsä tarkastuttaneiden lehtien määrät
2012 2013 2014
Kaikki 168 161 153
Pelkkä printtilevikki 148 126 111
TELEVISION TAVOITTAVUUS
48
Televisiokanavien määrä 2009-2013
Valtakunnalliset kanavat (kpl)
4
9
14
4
9
14
4
8
19
4
9
23
4
9
23
0
5
10
15
20
25
Julkinen, vapaasti
vastaanotettavat
Yksityinen, vapaasti
vastaanotettavat
Yksityinen, maksulliset
2009 2010 2011 2012 2013
Lähde Tilastokeskus
TV-kanavien katseluosuudet 2010–2015
Osuus vuorokauden katselusta
45
30
15
9
44
30
15
10
42
31
15
12
42
30
15
13
44
28
15
13
43
27
15 15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Yle MTV Oy Nelonen Media Muut
2010 2011 2012 2013 2014 2015
%
Lähde: Finnpanel Oy
Televisionkatselusta Suomessa vuonna 2003 ja 2013
Lähteet: digitv.fi, Liikenne- ja viestintäministeriö, Tilastokeskus
2003 2013
Televisioita Suomessa 3 544 000 4 400 000
Maksuttomat valtakunnalliset
kanavat
4 13
Tallentavat boksit tai TV:t - 34 %
IPTV - 9 %
Maksu-tv-tilaajat 101 000 746 000
Laajakaista kotona 16 % 84 %
Katsoo tv:tä tietokoneella 3 % 44 %
TV-katselu päivittäin (h:min) 2:53 3:02
Television katseluun käytetty aika 2013
Aika ikäryhmittäin
1:11 1:13 1:19
2:17
2:32
3:36
4:42
0:00
1:12
2:24
3:36
4:48
6:00
4-9 10-14 15-24 25-34 35-44 45-64 65+
Lähde: Finnpanel Oy, TV-mittaritutkimus
Tuntia/vrk
Ikä
Televisiokanavien tavoittavuus 2015
Prosenttia viikoittain/päivittäin
85 85
79
59
4543
27
15
7
4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Yle yhteensä MTV yhteensä Nelonen Media
yhteensä
Discovery Networks
Finland
FOX
tavoittaa viikossa % tavoittaa päivässä %%
Lähde: Finnpanel Oy, TV-mittaritutkimus, 10+ -vuotiaat
Televisio-ohjelmien katsomisen väline 2012–2013
Prosenttiosuus kaikista talouksista
90
43 41
8
4
1
94
49
44
14
10
1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Tv-vastaanottimella Tietokoneella Tabletilla
2012 2013
Lähde: Finnpanel Oy, Tv-taloudet Suomessa -tutkimus
%
Tietokoneella,
älypuhelimella tai
tabletilla
Älypuhelimella Muulla
Internet-liittymät, tabletit, kannettavat ja
pöytätietokoneet 2014–2015
80
66
32
38
82
67
42
34
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Internet-liittymä Kannettavat Tabletit Pöytätietokone
2014 2015
Vuonna 2015 69 % 16–89-vuotiaista suomalaisista omisti älypuhelimen (2014; 63 %)
ja 42 % tabletin (2014; 32 %). Lähde: Tilastokeskus
Lähde: Tilastokeskus
%
RADION TAVOITTAVUUS
56
Radion tavoittavuus 1991–2015
Prosenttia, kaikki yli 9-vuotiaat
95 97 98 98 99 97 97 96 95 97 97 97 97 97 96 96 96 95 95 96 95 95 94 94 95
82 83 84 85 85 82 81 81 79 81 82 83 82 80 79 79 79 78 78 78 78 77 76 76 76
0
20
40
60
80
100
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
viikon aikana päivittäin
Tavoitettavuus = kuunnellut väh. yhden vartin ko. aikana
Lähde: Finnpanel Oy, Kansallinen Radiotutkimus (4 874 000)
%
Valtaosa kuuntelusta perinteiselle FM-radiolle
Viikkotavoittavuus %
96 95 95 96 95 95 94
6 9 9 10 10 11 12
6 7 6 7 7 7 80
20
40
60
80
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Radionkuuntelu, KRT vuosikeskiarvo Nettikuuntelu, kysytty syksyisin
Kännykkäkuuntelu, kysytty keväisin
Spotifyn viikkotavoittavuus 12 % (lokakuu 2013)
2007: 36 % 2008: 46 % 2009: 55 % 2010: 57 % 2011: 64 % 2012: 69 % 2013: 67%
Lähde: Finnpanel Oy, Kansallinen Radiotutkimus, koko väestö 9+
Radio kännykässä:
%
Kuuntelun jakautuminen kaupallisille kanaville ja
Yleisradiolle ikäryhmittäin 2014, min/vrk
45
84 100
123 122
91
48
11
25
41
41
75 142
207
22
49
34
19
11
6
4
0
50
100
150
200
250
300
9-14 v. 15-24 v. 25-34 v. 35-44 v. 45-54 v. 55-64 v. 65+ v.
Äänitteet Yle YksityisetMin/vrk
Kuunnelluin: NRJ Radio Suomipop Yle Radio Suomi
Lähde: Finnpanel Oy, Kansallinen Radiotutkimus
INTERNETIN KÄYTTÖ
60
Internetin käyttötarkoitukset 2015
3 kk aikana, prosenttiosuus 16–74-vuotiaat väestöstä
23
26
27
30
31
32
35
35
39
52
53
57
58
64
67
72
83
84
86
87
0 20 40 60 80 100
Omien tavaroiden, tuotteiden ja palveluiden myynti
Internet-puhelut ja videopuhelut
Työn etsiminen tai työpaikkahakemusten lähettäminen
Pelien pelaaminen internetissä tai lataaminen omalle koneelle
Käytettyjen tavaroiden ostaminen
Koulutus- ja kurssitarjonnan etsintä
Ohjelmien lataaminen omalle tietokoneelle
Tiedostojen tallentaminen pilvipalveluiden levyasemalle
Blogien lukeminen
Viestien kirjoittaminen internettiin (keskustelupalstat)
Pikaviestipalveluiden käyttö älypuhelimella
Musiikin kuuntelu tai lataaminen
Yhteisöpalveluiden (esim. Facebook) seuraaminen
Matka- ja majoituspalvelujen selailu
Sairauksiin, ravitsemukseen tai terveyteen liittyvä tiedon etsintä
Tiedon etsintä wikipedioista
Tavaroita ja palveluita koskeva tiedonetsintä
Verkkolehtien tai televisiokanavien uutissivujen lukeminen
Pankkiasiat
Sähköpostien lähettäminen tai vastaanotto
Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2015, Tilastokeskus
Prosenttia
Laitteiden ja palveluiden käyttö 2012–2014
20
35
41
62
67
74
23
37
30
51
65
67
20
35
16
41
60
56
0 20 40 60 80
Aion hankkia tulevaisuudessa sähköisen lukulaitteen
Käytössäni on pelikonsoli
Käyttössäni on sähköinen lukulaite/tabletti
Olen ladannut puhelimeeni ohjelmia/sovelluksia
Käytän sosiaalista mediaa
Käytössäni on älypuhelin
2012 2013 2014
Lähde: Yhteisöllistyvä media 2014
Prosenttia
Kiinnostavat verkkopalvelut 2012–2014
Merkitse alla olevasta listasta ne verkkosivut ja palvelut,
joita käytät säännöllisesti 2012 2013 2014
Facebook 58 % 63 % 63 %
YouTube 52 % 56 % 61 %
WhatsApp 34 %
Spotify 16 % 19 % 23 %
Netflix 6 % 12 % 16 %
Instagram 13 %
Twitter 6 % 8 % 12 %
Linkedln 6 % 7 % 10 %
Lähde: Yhteisöllistyvä media 2014
KIRJAT
64
Kirjojen kokonaismyynti 2008-2015 kirjallisuuslajeittain
Arvonlisäveroton nettomyynti
0
20
40
60
80
100
120
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kaunokirjallisuus Sarjakuvat Lasten- ja nuorten Tietokirjat Oppimateriaalit
Lähde: Suomen Kustannusyhdistyksen tilastot
Milj. €
Digitaalisten julkaisuiden kokonaismyynti
2008-2015 kirjallisuuslajeittain
0
5
10
15
20
25
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Oppimateriaalit Tietokirjat Lasten- ja nuorten kirjat Kaunokirjallisuus
Lähde: Suomen Kustannusyhdistyksen tilastot
Milj. €
Kirjojen myynnin jakautuminen kirjallisuuslajeittain
arvonlisäveroton nettomyynti 2015 yhteensä 232,0 m€
Oppimateriaalit 34,8 %
Tietokirjat 35,3 %
Kaunokirjallisuus 14,9 %
Lasten- ja nuortenkirjat
11,7 %
Sarjakuvat 3,3 %
Lähde: Suomen Kustannusyhdistyksen tilasto
Montako prosenttia suomalaisista osti kirjan
Lähde: Suomi lukee 2013 –tutkimus (Taloustutkimus)
69 %
76 %
77 %
78 %
64
66
68
70
72
74
76
78
80
1995 2003 2008 2013
%
Kirjanostajat ostomääräryhmissä
0
5
10
15
20
25
30
1-2 kpl 3-4 kpl 5-10 kpl yli 10 kpl
%vastanneista
1995 2003 2008 2013
Lähde: Suomi lukee 2013 –tutkimus (Taloustutkimus)
Kirjan ostopäätöksen ajankohta
Myymälässä
52 %
Etukäteen
41 %
Ei osaa sanoa
7 %
Lähde: Suomi lukee 2013 –tutkimus (Taloustutkimus)
GRAAFINEN TEOLLISUUS
71
Graafisen teollisuuden yritysrakenne 2014
Painaminen ja siihen liittyvät palvelut (TOL 181)
Henkilöitä
/ yritys
Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto €
1.000 €
Palkat
1.000 €
Liikevaihto /
yritys
1.000 €
Liikevaihto /
henkilö
1.000 €
... 4 656 793 95 166 21 375 145 120,0
5... 9 101 660 77 246 25 735 765 117,0
10... 19 53 698 89 358 26 936 1 686 128,0
20... 49 49 1 561 243 997 66 545 4 980 156,3
50... 99 13 956 180 964 39 098 13 920 189,3
100... 249 11 1 665 270 709 69 379 24 610 162,6
250... 499 4 1 308 248 485 53 828 62 121 190,0
500... 999 - - - - - -
1000... - - - - - -
Yhteensä 887 7 641 1 205 925 302 896 1 360 157,8
Lähde: Tilastokeskus
Graafisen teollisuuden yritysten ja henkilöstön määrä
TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut
Lähde: Tilastokeskus
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000
14,000
700
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
Henkilöstönmäärä
Yritystenmäärä
Yritysten lkm yhteensä Henkilöstön määrä (Lähde:Tilastokeskus)
Painotuotteiden tuonti ja vienti 2002-2014
CN 49 kirjat, sanomalehdet ja muut painotuotteet
0
50
100
150
200
250
300
350
2014201320122011201020092008200720062005200420032002
m€
Tuonti Vienti
Lähde: Tullin Uljas-tietokanta
Painotuotteiden vienti eri maihin 2014
Yht.129 milj. € (CN49: kirjat, sanomalehdet, muut painotuotteet)
Ruotsi
33 %
Venäjä
27 %
Norja
9 %
Tanska
5 %
Iso-Britannia
10 %
Saksa
3 %
Muut
13 %
Lähde: Tullin Uljas-tietokanta
MARKKINOINTIVIESTINTÄ
76
Markkinointiviestinnän määrän kehitys 2010–2014
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2010 2011 2012 2013 2014
Painetut mediat
Sähköinen mainonta
Osoitteellinen suoramainonta
Osoitteeton suoramainonta
Menekinedistäminen
Markkinointiviestinnän
suunnittelu ja muiden
tuotantoyhtiöiden kustannukset
Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy
Milj. €
Yhteensä 3 253 milj. € 3 392 milj. € 3 268 milj. € 2 990 milj. € 2 914 milj. €
Markkinointiviestinnän määrä 2014
”Suuri mainoskakku”, yht. 2914 miljoonaa euroa
Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy
Painetut sanomalehdet
13%
Painetut kaupunki- ja
noutolehdet
2%
Painetut aikakauslehdet
3%
Televisiomainonta
9%
Radiomainonta
2%
Verkkomainonta
9%
Ulkomainonta
2%
Elokuvamainonta
0,1 %
Osoitteellinen suora
7%
Osoitteeton suora
6%
Esitemedia
3%
Mobiilimarkkinointi
1%
Sähköpostimarkkinointi
0,6 %
Telemarkkinointi
6%
Messut
6%
Sponsorointi
6%
Myymälämateriaalit ja
esittelytyö
4%
Liike- ja mainoslahjat
5%
Markkinointiviestinnän
suunnittelu
13%
Muiden tuotantoyhtiöiden
kustannukset
2%
MEDIAMAINONTA
79
Mediamainonnan kehitys 2008–2015
0
100
200
300
400
500
600
700
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sanomalehdet
Televisio
Verkkomedia
Aikakauslehdet
Kaupunki- ja
noutolehdet
Radio
Ulko- ja
liikennemedia
Elokuva
Milj. €
Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy
Mediamainonnan kehitys 2003–2015
-20
-15
-10
-5
0
5
10
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009 2010 2011 2012 2013* 2014 2015
Milj. € Muutos-%
2013* painetut hakemistot ja osa sähköisistä hakemistoista poistettu laskelmista
2008* sähköiset hakemistot ja hakusanamainonta sekä painetut hakemistot lisätty,
kaupunki- ja noutopistelehtien tiedonkeruuta laajennettu
Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy
Milj. € Muutos-%
Mediamainonnan kehitys neljännesvuosittain 2007–2014
10.3
3.1
7.4
3.9
1.4
4.9
-0.8
-5.8
-19.3-19.1-18.7
-1.2
1.1
5.1
1110.6
9.6
15.3
3.7
0.2
1.4
-7.1
-5.3-5.3
-13.3
-7.8
-6.1-6.7
-4.7
-1.9-2.6
-4.9
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20 I/2007
II/2007
III/2007
IV/2007
I/2008
II/2008
III/2008
IV/2008
I/2009
II/2009
III/2009
IV/2009
I/2010
II/2010
III/2010
IV/2010
I/2011
II/2011
III/2011
IV/2011
I/2012
II/2012
III/2012
IV/2012
I/2013
II/2013
III/2013
IV/2013
I/2014
II/2014
III/2014
IV/2014
Muutos-%
Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy
Mediamainonnan osuudet mediaryhmittäin 2015
”Pieni mainoskakku”, yht. 1,16 miljardia euroa (ilman suunnittelu- ja tuotantokustannuksia)
30,6 %
5,6 %
7,1 %
22,1 %
24,7 %
5,1 %
0,4 % 4,2 %
Sanomalehdet
Kaupunki- ja
noutopistelehdet
Aikakauslehdet
Televisio
Verkkomedia
Radio
Elokuva
Ulkomainonta
Painetut mediat 43,4 %
Sähköiset mediat 52,4 %
Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy
Mediamainonnan kehitys mediaryhmittäin 2014–2015
Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy
Muutos-%
-2.6
10.4
5.8
9.4
10.8
-3.5
-15.3
-1.7
-8.7
-2.1
43.4
9.4
3.1
6.7
-3.5
-13.5
1.2
-7.5
-20 -10 0 10 20 30 40 50
Mainonta yht.
Elokuva
Ulkomainonta
Radio
Verkkomedia
Televisio
Aikakauslehdet
Noutolehdet
Sanomalehdet
2015 2014
Verkkomainonnan jakautuminen 2015
Osuudet verkkomediatyypeittäin, yht. 286 milj. €
34%
18%14%
12%
9%
7%
3%
3% Hakumainonta
Sanomalehtien verkkopalvelut
Luokitellut verkkopalvelut
SOME
TV- ja radioyhtiöiden verkkopalvelut
Muut verkkopalvelut
Talousmedioiden verkkopalvelut
Aikakauslehtien verkkopalvelut
Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy
Mainosbarometri 12/2015:
Eri mediaryhmien volyymin kehittyminen
Saldoluku, kiinnostuksen suunta (muutoksen indeksi, ei euroja)
-100 -50 0 50 100
Sanomalehdet (1-3 krt vko)
Sanomalehdet (4-7 krt vko)
Kaupunki- ja noutolehdet
Aikakauslehdet
Radiomainonta
Televisiomainonta
Mobiilimarkk.viestintä
Sähköpostimarkk.viestintä
Omat verkkopalvelut
Verkkomediamainonta
Lähde: Mainosbarometri 12/2015, Mainostajien Liitto
Mediaryhmien osuudet päivittäiseen seuraamiseen
käytetystä ajasta 2015
32 %
29%
18%
6 %
6%
5%
3% 1%
Internet
TV
Radio
Kirjallisuus
Sanoma-, taloussanoma-,
ja iltapäivälehdet*
Äänitallenteet
Aikakauslehdet
Kaupunki-, tai
noutolehdet*
8 h
18 min
Sanoma- taloussanoma-, iltapäivälehdillä sekä
kaupunki- ja noutolehdillä seuraamisaika
koskee painettuja/näköislehtiä.
Aikakauslehtien seuraamisaika koskee
painettuja.
Lähde: TNS Atlas Intermedia 2015, väestö 15-74 v.
Mediaryhmien osuudet päivittäisestä seuraamiseen
käytetystä ajasta 2015
Yhteensä 8 h 18 min/vrk
3 min
8 min
17 min
21 min
31 min
31 min
92 min
147 min
Ilmais- ja noutolehdet
Aikakauslehdet (painetut)
Äänitallenteet
Kirjat
Sanomalehdet (painetut ja näköislehdet)
Radio
TV
Internet
Lähde: TNS Atlas Intermedia 2015, väestö 15-74 v.
KANSANTALOUDEN TILASTOJA
90
Väestöennuste 2020–2060
5631
5848
5985
6096
6228
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2020 2030 2040 2050 2060
65-v. 15-64 v. 0-14 v. Väkiluku
Tuhatta henkilöä
Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot
Ikäryhmien %-osuus
Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos 2003–2015
Lähde: Kansantalouden tilinpito, *ennakkotieto, Tilastokeskus
2.0
4.1
2.9
4.4
5.3
0.3
-8.5
3.4
2.8
-1.0 -0.8 -0.7
0.5
-10.0
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*
%

More Related Content

Similar to Mediatoimialan luvut

Mainonta aikakausmedioissa 2016 – 5 teesiä
Mainonta aikakausmedioissa 2016 – 5 teesiäMainonta aikakausmedioissa 2016 – 5 teesiä
Mainonta aikakausmedioissa 2016 – 5 teesiäAikakausmedia
 
Munksjö-aamiaistilaisuus 8.11.2016 Nordnet
Munksjö-aamiaistilaisuus 8.11.2016 NordnetMunksjö-aamiaistilaisuus 8.11.2016 Nordnet
Munksjö-aamiaistilaisuus 8.11.2016 NordnetNordnet Suomi
 
Verkkokauppatilasto 2014 julkistusmateriaali TNS Gallup
Verkkokauppatilasto 2014 julkistusmateriaali TNS GallupVerkkokauppatilasto 2014 julkistusmateriaali TNS Gallup
Verkkokauppatilasto 2014 julkistusmateriaali TNS GallupKantar TNS Finland
 
Toimintaymparistokatsaus yle 2013_toukokuu
Toimintaymparistokatsaus yle 2013_toukokuuToimintaymparistokatsaus yle 2013_toukokuu
Toimintaymparistokatsaus yle 2013_toukokuuTuija Aalto
 
Alma Median taloudellinen tulos Q3 2014
Alma Median taloudellinen tulos Q3 2014Alma Median taloudellinen tulos Q3 2014
Alma Median taloudellinen tulos Q3 2014Alma Media
 
Aikakauslehdet ja KMT:n hyödyntäminen
Aikakauslehdet ja KMT:n hyödyntäminenAikakauslehdet ja KMT:n hyödyntäminen
Aikakauslehdet ja KMT:n hyödyntäminenAikakausmedia
 
Analyytikkoesitys Q4 2015
Analyytikkoesitys Q4 2015Analyytikkoesitys Q4 2015
Analyytikkoesitys Q4 2015Alma Media
 
Aikakausmedioiden lukijamäärät, kokonaistavoittavuudet ja digitavoittavuudet ...
Aikakausmedioiden lukijamäärät, kokonaistavoittavuudet ja digitavoittavuudet ...Aikakausmedioiden lukijamäärät, kokonaistavoittavuudet ja digitavoittavuudet ...
Aikakausmedioiden lukijamäärät, kokonaistavoittavuudet ja digitavoittavuudet ...Aikakausmedia
 
Ajankohtaista aikakauslehdistä, syksy 2015
Ajankohtaista aikakauslehdistä, syksy 2015Ajankohtaista aikakauslehdistä, syksy 2015
Ajankohtaista aikakauslehdistä, syksy 2015Aikakausmedia
 
Mediamainonnan määrä kvartaali Q1 2016
Mediamainonnan määrä kvartaali Q1 2016Mediamainonnan määrä kvartaali Q1 2016
Mediamainonnan määrä kvartaali Q1 2016Kantar TNS Finland
 
Export finland-alihankinta-2014-teema-koneenrakentaminen
Export finland-alihankinta-2014-teema-koneenrakentaminenExport finland-alihankinta-2014-teema-koneenrakentaminen
Export finland-alihankinta-2014-teema-koneenrakentaminenBusiness Finland
 

Similar to Mediatoimialan luvut (16)

Mediatoimialan luvut
Mediatoimialan luvutMediatoimialan luvut
Mediatoimialan luvut
 
Mainonta aikakausmedioissa 2016 – 5 teesiä
Mainonta aikakausmedioissa 2016 – 5 teesiäMainonta aikakausmedioissa 2016 – 5 teesiä
Mainonta aikakausmedioissa 2016 – 5 teesiä
 
Munksjö-aamiaistilaisuus 8.11.2016 Nordnet
Munksjö-aamiaistilaisuus 8.11.2016 NordnetMunksjö-aamiaistilaisuus 8.11.2016 Nordnet
Munksjö-aamiaistilaisuus 8.11.2016 Nordnet
 
Verkkokauppatilasto 2014 julkistusmateriaali TNS Gallup
Verkkokauppatilasto 2014 julkistusmateriaali TNS GallupVerkkokauppatilasto 2014 julkistusmateriaali TNS Gallup
Verkkokauppatilasto 2014 julkistusmateriaali TNS Gallup
 
Toimintaymparistokatsaus yle 2013_toukokuu
Toimintaymparistokatsaus yle 2013_toukokuuToimintaymparistokatsaus yle 2013_toukokuu
Toimintaymparistokatsaus yle 2013_toukokuu
 
Alma Median taloudellinen tulos Q3 2014
Alma Median taloudellinen tulos Q3 2014Alma Median taloudellinen tulos Q3 2014
Alma Median taloudellinen tulos Q3 2014
 
Aikakauslehdet ja KMT:n hyödyntäminen
Aikakauslehdet ja KMT:n hyödyntäminenAikakauslehdet ja KMT:n hyödyntäminen
Aikakauslehdet ja KMT:n hyödyntäminen
 
Analyytikkoesitys Q4 2015
Analyytikkoesitys Q4 2015Analyytikkoesitys Q4 2015
Analyytikkoesitys Q4 2015
 
Aikakausmedioiden lukijamäärät, kokonaistavoittavuudet ja digitavoittavuudet ...
Aikakausmedioiden lukijamäärät, kokonaistavoittavuudet ja digitavoittavuudet ...Aikakausmedioiden lukijamäärät, kokonaistavoittavuudet ja digitavoittavuudet ...
Aikakausmedioiden lukijamäärät, kokonaistavoittavuudet ja digitavoittavuudet ...
 
Ajankohtaista aikakauslehdistä, syksy 2015
Ajankohtaista aikakauslehdistä, syksy 2015Ajankohtaista aikakauslehdistä, syksy 2015
Ajankohtaista aikakauslehdistä, syksy 2015
 
Mediamainonnan määrä kvartaali Q1 2016
Mediamainonnan määrä kvartaali Q1 2016Mediamainonnan määrä kvartaali Q1 2016
Mediamainonnan määrä kvartaali Q1 2016
 
Talous ja Yhteiskunta 4/2013
Talous ja Yhteiskunta 4/2013Talous ja Yhteiskunta 4/2013
Talous ja Yhteiskunta 4/2013
 
Ty42013
Ty42013Ty42013
Ty42013
 
Export finland-alihankinta-2014-teema-koneenrakentaminen
Export finland-alihankinta-2014-teema-koneenrakentaminenExport finland-alihankinta-2014-teema-koneenrakentaminen
Export finland-alihankinta-2014-teema-koneenrakentaminen
 
Ty32014
Ty32014Ty32014
Ty32014
 
Talous ja Yhteiskunta 3/2014
Talous ja Yhteiskunta 3/2014Talous ja Yhteiskunta 3/2014
Talous ja Yhteiskunta 3/2014
 

Mediatoimialan luvut

 • 1. Mediatoimialan luvut Mediatoimialan luvut on Viestinnän Keskusliiton ylläpitämä tilastokatsaus toimialaan. Jatkuvasti päivittyvään julkaisuun kerätään uusimmat saatavilla olevat tilastot niin mediatoimialasta yleisesti kuin erikseen sanoma- ja aikakauslehdistä, kustantamisesta, graafisesta teollisuudesta, kirjoista sekä mediamainonnasta. Lisätietoja: Viestinnän Keskusliitto www.vkl.fi p. 09 2287 7210 info@vkl.​fi
 • 2. Sisältö Yleistä 3 tilastoa Joukkoviestintämarkkinat 5 tilastoa Mediayritysten taloudesta 19 tilastoa Työmarkkinatilastoja 4 tilastoa Sanoma- ja aikakauslehdet 1 tilasto Aikakauslehdet 2 tilastoa Sanomalehdet 4 tilastoa Televisio 7 tilastoa Radio 3 tilastoa Kirjat 6 tilastoa Graafinen teollisuus 3 tilastoa Markkinointiviestintä 2 tilastoa Mediamainonta 14 tilastoa Kansantalouden tilastoja 2 tilastoa Tavoittavuus Internetin käyttö 3 tilastoa
 • 4. Kuinka tärkeänä pidät sitä, että Suomessa säilyy vahva ja monipuolinen, suomalaisia sisältöjä tuottava mediatarjonta (10/2015) 3 % 1 % 5 % 43 % 47 % 0 10 20 30 40 50 En osaa sanoa Ei lainkaan tärkeänä Ei kovin tärkeänä Tärkeänä Erittäin tärkeänä Lähde: Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2015, IRO Research (lokakuu 2015) Kaikki vastaajat, n=1000
 • 5. Kuinka paljon arvostat suomalaisia mediasisältöjä (10/2015) 5 % 1 % 14 % 56 % 23 % 0 10 20 30 40 50 60 En osaa sanoa En arvosta lainkaan En arvosta kovin paljon Arvostan paljon Arvostan erittäin paljon Lähde: Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2015, IRO Research (lokakuu 2015) Kaikki vastaajat, n=1000
 • 6. Kuinka tärkeänä pitää kotimaista yksityistä mediatarjontaa suomalaisen kulttuurin ylläpitäjänä ja vahvistajana (10/2015) 4 % 2 % 7 % 33 % 54 % 0 10 20 30 40 50 60 Ei osaa sanoa Ei pidä lainkaan tärkeänä Ei pidä kovin tärkeänä Pitää jonkin verran tärkeänä Pitää erittäin tärkeänä Lähde: Kotimaisen mediatarjonnan merkitys suomalaisille 2015, IRO Research (lokakuu 2015) Kaikki vastaajat, n=1000
 • 8. Joukkoviestintämarkkinat 2007–2014 Vuonna 2014 yhteensä 3,97 mrd € 2944 2964 2738 2769 2752 2646 2487 2353 1027 1148 1162 1229 1307 1336 1369 1413 303 309 276 297 288 282 255 208 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kustannustoiminta Sähköinen viestintä TallenneviestintäMilj. € Lähde: Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot, Tilastokeskus
 • 9. Joukkoviestintämarkkinat 2014 Yhteensä 3,974 mrd € Sanomalehdet* 25 % Ilmaislehdet* 2 % Aikakauslehdet* 14 % Kirjat* 14 % Suoramainonta 5 % Televisio** 27 % Radio 2 % Internetmainonta 7 % Tallenneviestintä* 5 % 3,974 mrd euroa Lähde: Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot, Tilastokeskus * sisältää myös digitaalisen myynnin ** sis. myös Yleisradion julkisen palvelun radiotoiminnan
 • 10. Joukkoviestintämarkkinat 2014 Yhteensä 3,974 mrd € 75 75 58 265 60 1088 179 548 550 73 130 874 Elokuvateatterit Videot Äänitteet* Internetmainonta Radio Televisio ** Suoramainonta Kirjat* Aikakauslehdet* Ilmaislehdet* Muut sanomalehdet* 4-7/viikossa ilmestyvät sanomalehdet* Lähde: Joukkoviestintä- ja kulttuuritilastot, Tilastokeskus ** Sisältää myös Yleisradion julkisen palvelun radiotoiminnan. Milj. € * Sisältää myös digitaalisen myynnin.
 • 11. Lähde: Tilastokeskus Viestintäalan liikevaihto 2014 Yhteensä 4,28 mrd € Kustannus- toiminta** (TOL 581) 2526,3 milj. € Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen (TOL 18) 1218 milj. € Radio ja televisio* (TOL 60) 535,4 milj. € ** kirjojen ja lehtien kustantaminen ja muu kustannustoiminta * ei sisällä Yleisradiota
 • 12. Viestintäalan henkilöstö 2014 Yhteensä 21 644 henkilöä Lähde: Tilastokeskus Kustannus- toiminta** 12 912 hlöä Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 7 729 hlöä Radio- ja televisio* 1 003 hlöä ** kirjojen ja lehtien kustantaminen ja muu kustannustoiminta * ei sisällä Yleisradiota
 • 14. Sanomalehtien kuluttaja- ja mediamyyntitulot 2010–2015 (arvonlisäveroton nettomyynti) Lähde: Sanomalehtien Liiton vuosikysely milj. € 1104 1124 1081 989 948 913 1078 1084 1036 930 878 830 25 39 45 56 70 83 0 200 400 600 800 1000 1200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nettomyynti yhteensä Nettomyynti printti Nettomyynti digi
 • 15. Kirjojen kokonaismyynti 2008–2015 Julkaisumuodon mukaan (kustantajien* arvonlisäverottomasta nettomyynnistä) 291.0 268.3 274.7 275.9 263.0 253.6 244.9 232.0280.1 256.8 262.2 259.8 245.5 235.8 226.0 212.4 10.9 11.5 12.5 16.1 17.4 17.7 18.9 19.5 0 50 100 150 200 250 300 350 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Yhteensä Painetut kirjat Sähköiset julkaisut *ei sisällä arvonlisäveroa eikä jälleenmyyjien palkkiota Lähde: Suomen Kustannusyhdistys Milj. €
 • 16. Graafisen teollisuuden liikevaihdon kehitys TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000 1,600,000 1,700,000 1,800,000 Tuhatta euroa
 • 17. Painamisen käyttökate-% ja nettotulos-% TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus -2.0 % 0.0 % 2.0 % 4.0 % 6.0 % 8.0 % 10.0 % 12.0 % 14.0 % 16.0 % Käyttökate-% Nettotulos-%
 • 19. VKL:n jäsenyritysten palveluksessa oleva henkilöstö 2015 Kirjatyöntekijät 4200 Konttoritoimi- henkilöt 4900 Toimittajat 4200 Jakajat 3800 Ylemmät toimihenkilöt 2000 Tekniset toimihenkilöt 450 Kustannus- toimittajat 400 Lähde: VKL:n jäsenrekisteri
 • 20. Toimihenkilöiden kuukausiansiot syyskuussa 2015 3915 3354 3272 4027 5514 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Lähde: EK:n palkkatilasto, syyskuu 2015 Euroa kuukaudessa (säännöllinen ansio)
 • 21. Kirjatyöntekijöiden ansiot 2015 14.48 15.74 16.54 13.00 13.50 14.00 14.50 15.00 15.50 16.00 16.50 17.00 AUP Säännöllisen työajan ansio Tehdyn työajan ansio Euroa tunnissa AUP = aika-, urakka-, palkkiopalkka Säännöllisen työajan ansio = säänn. työajalta maksettavat työaikakorvaukset, mm. ilta-, yö-, su- lisät Tehdyn työajan ansio = säänn. työajan ansion lisäksi lisä- ja ylityöt Lähde: EK:n palkkatilasto, 4. neljännes 2015
 • 22. Tulospalkkoja saaneiden osuus toimihenkilöistä 2015 Lähde: EK:n palkkatiedustelu syyskuussa 2015 41.6 23,0 23,0 44.8 24.6 0 10 20 30 40 50 Ylemmät toimihenkilöt Konttoritoimihenkilöt Tekniset toimihenkilöt Kustannustoimittajat Toimituksellinen henkilöstö Prosenttia henkilöstöstä
 • 24. Aikakauslehtien, sanomalehtien ja iltapäivälehtien yhteinen viikkotavoittavuus eri lukuvälineillä 2011–2015 96 58 8 1 95 60 11 2 95 63 15 4 94 59 18 7 92 59 23 11 92 57 28 15 89 62 35 21 88 59 40 23 83 54 41 26 81 49 40 26 Painettu viikoittain Tietokone viikoittain Matkapuhelin viikoittain Tabletti/lukulaite viikoittain prosenttia Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 Kevät 2013 Syksy 2013 Kevät 2014 Syksy 2014 Kevät 2015 Syksy 2015 Lähde: Kansallinen Mediatutkimus (KMT SL + KMT AL + total 2015)
 • 26. Aikakauslehtien lukeminen eri lukuvälineillä 2011–2014 Kuukausittain 94 44 7 1 94 43 8 2 94 45 10 4 93 45 14 6 91 43 16 10 90 43 19 13 89 40 23 16 89 40 24 18 Painettu Tietokone Matkapuhelin Tabletti/lukulaite prosenttia Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 Kevät 2013 Syksy 2013 Kevät 2014 Syksy 2014 Lähde: MediaAuditFinland (KMT Lukija ja KMT Kuluttaja)
 • 27. Aikakauslehtien levikki 2008–2014 13.824 14.310 11.528 11.524 9.841 8.615 7.718 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Lähde: MediaAuditFinland Oy 207 lehteä 193 lehteä* 195 lehteä 169 lehteä 196 lehteä * Levikkinsä tarkastuttaneiden aikakauslehtien määrä ** Tarkastelu suuntaa-antava, mukana eri vuosina eri määrä lehtiä 145 lehteä 127 lehteä**
 • 29. Sanomalehtien ja iltapäivälehtien lukeminen eri lukuvälineillä 2011–2015 Viikkotavoittavuus 94 56 8 1 93 58 11 1 92 60 14 4 91 56 17 6 89 57 22 10 89 55 26 14 86 61 35 20 84 58 39 22 79 53 40 25 78 51 40 25 Painettu Tietokone Matkapuhelin Tabletti/lukulaite prosenttia Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 Kevät 2013 Syksy 2013 Kevät 2014 Syksy 2014 Kevät 2015 Syksy 2015 Lähde: MediaAuditFinland (KMT SL + KMT AL + total 2015)
 • 30. Sanomalehtien tavoittavuus, Peitto-%* ikäryhmittäin Kansallisessa Mediatutkimuksessa mukana olevat 38 sanomalehteä Lähde: KMT SL 2015 + KMT AL + total 2015 *Peitto-% = printissä yhden numeron keskim. peitto-%, verkossa yhden viikon keskim. peitto-% 31 53 52 50 50 43 36 33 32 32 41 5 17 22 28 31 42 49 52 51 44 27 52 24 18 15 9 9 7 5 6 8 22 88 94 92 93 90 94 92 90 89 84 90 36 70 74 78 81 85 85 85 83 76 68 83 77 70 65 59 52 43 38 38 40 63 0 20 40 60 80 100 65+ vuotta 55-64 vuotta 50-54 vuotta 45-49 vuotta 40-44 vuotta 35-39 vuotta 30-34 vuotta 25-29 vuotta 20-24 vuotta 12-19 vuotta Kaikki Printti Verkko Printti tai verkko Vain printti Vain verkko Printti ja verkko
 • 31. Painetun sanomalehden ja verkkoversion (selain-, sovellus tai näköisversio) viikkotavoittavuus 2015 93 87 82 79 74 73 73 70 68 56 78 74 58 68 64 66 63 63 59 45 79 70 73 60 45 46 39 32 37 35 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Suomi Tanska Italia Espanja Saksa Urbaani Brasilia Iso-Britannia Japani Ranska USA Yhdistetty tavoittavuus Painettu sanomalehti Sanomalehden verkkoversio% Lähde: Reuters Institute Digital News Report 2015
 • 32. Sanomalehtien levikkikehitys 2012-2014 2,407,571 2,060,209 1,846,107 116,520 291,302 336,514 26,735 53,097 65,634 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 2012 2013 2014 Levikki,kpl Pelkkä printtilevikki Yhdistelmätilaukset Pelkkä digilevikki 2 404 608 2 248 255 Lähde: MediaAuditFinland Oy 2 550 826 Levikkinsä tarkastuttaneiden lehtien määrät 2012 2013 2014 Kaikki 168 161 153 Pelkkä printtilevikki 148 126 111
 • 34. Televisiokanavien määrä 2009-2013 Valtakunnalliset kanavat (kpl) 4 9 14 4 9 14 4 8 19 4 9 23 4 9 23 0 5 10 15 20 25 Julkinen, vapaasti vastaanotettavat Yksityinen, vapaasti vastaanotettavat Yksityinen, maksulliset 2009 2010 2011 2012 2013 Lähde Tilastokeskus
 • 35. TV-kanavien katseluosuudet 2010–2015 Osuus vuorokauden katselusta 45 30 15 9 44 30 15 10 42 31 15 12 42 30 15 13 44 28 15 13 43 27 15 15 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Yle MTV Oy Nelonen Media Muut 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Lähde: Finnpanel Oy
 • 36. Televisionkatselusta Suomessa vuonna 2003 ja 2013 Lähteet: digitv.fi, Liikenne- ja viestintäministeriö, Tilastokeskus 2003 2013 Televisioita Suomessa 3 544 000 4 400 000 Maksuttomat valtakunnalliset kanavat 4 13 Tallentavat boksit tai TV:t - 34 % IPTV - 9 % Maksu-tv-tilaajat 101 000 746 000 Laajakaista kotona 16 % 84 % Katsoo tv:tä tietokoneella 3 % 44 % TV-katselu päivittäin (h:min) 2:53 3:02
 • 37. Television katseluun käytetty aika 2013 Aika ikäryhmittäin 1:11 1:13 1:19 2:17 2:32 3:36 4:42 0:00 1:12 2:24 3:36 4:48 6:00 4-9 10-14 15-24 25-34 35-44 45-64 65+ Lähde: Finnpanel Oy, TV-mittaritutkimus Tuntia/vrk Ikä
 • 38. Televisiokanavien tavoittavuus 2015 Prosenttia viikoittain/päivittäin 85 85 79 59 4543 27 15 7 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Yle yhteensä MTV yhteensä Nelonen Media yhteensä Discovery Networks Finland FOX tavoittaa viikossa % tavoittaa päivässä %% Lähde: Finnpanel Oy, TV-mittaritutkimus, 10+ -vuotiaat
 • 39. Televisio-ohjelmien katsomisen väline 2012–2013 Prosenttiosuus kaikista talouksista 90 43 41 8 4 1 94 49 44 14 10 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Tv-vastaanottimella Tietokoneella Tabletilla 2012 2013 Lähde: Finnpanel Oy, Tv-taloudet Suomessa -tutkimus % Tietokoneella, älypuhelimella tai tabletilla Älypuhelimella Muulla
 • 40. Internet-liittymät, tabletit, kannettavat ja pöytätietokoneet 2014–2015 80 66 32 38 82 67 42 34 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Internet-liittymä Kannettavat Tabletit Pöytätietokone 2014 2015 Vuonna 2015 69 % 16–89-vuotiaista suomalaisista omisti älypuhelimen (2014; 63 %) ja 42 % tabletin (2014; 32 %). Lähde: Tilastokeskus Lähde: Tilastokeskus %
 • 42. Radion tavoittavuus 1991–2015 Prosenttia, kaikki yli 9-vuotiaat 95 97 98 98 99 97 97 96 95 97 97 97 97 97 96 96 96 95 95 96 95 95 94 94 95 82 83 84 85 85 82 81 81 79 81 82 83 82 80 79 79 79 78 78 78 78 77 76 76 76 0 20 40 60 80 100 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 viikon aikana päivittäin Tavoitettavuus = kuunnellut väh. yhden vartin ko. aikana Lähde: Finnpanel Oy, Kansallinen Radiotutkimus (4 874 000) %
 • 43. Valtaosa kuuntelusta perinteiselle FM-radiolle Viikkotavoittavuus % 96 95 95 96 95 95 94 6 9 9 10 10 11 12 6 7 6 7 7 7 80 20 40 60 80 100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Radionkuuntelu, KRT vuosikeskiarvo Nettikuuntelu, kysytty syksyisin Kännykkäkuuntelu, kysytty keväisin Spotifyn viikkotavoittavuus 12 % (lokakuu 2013) 2007: 36 % 2008: 46 % 2009: 55 % 2010: 57 % 2011: 64 % 2012: 69 % 2013: 67% Lähde: Finnpanel Oy, Kansallinen Radiotutkimus, koko väestö 9+ Radio kännykässä: %
 • 44. Kuuntelun jakautuminen kaupallisille kanaville ja Yleisradiolle ikäryhmittäin 2014, min/vrk 45 84 100 123 122 91 48 11 25 41 41 75 142 207 22 49 34 19 11 6 4 0 50 100 150 200 250 300 9-14 v. 15-24 v. 25-34 v. 35-44 v. 45-54 v. 55-64 v. 65+ v. Äänitteet Yle YksityisetMin/vrk Kuunnelluin: NRJ Radio Suomipop Yle Radio Suomi Lähde: Finnpanel Oy, Kansallinen Radiotutkimus
 • 46. Internetin käyttötarkoitukset 2015 3 kk aikana, prosenttiosuus 16–74-vuotiaat väestöstä 23 26 27 30 31 32 35 35 39 52 53 57 58 64 67 72 83 84 86 87 0 20 40 60 80 100 Omien tavaroiden, tuotteiden ja palveluiden myynti Internet-puhelut ja videopuhelut Työn etsiminen tai työpaikkahakemusten lähettäminen Pelien pelaaminen internetissä tai lataaminen omalle koneelle Käytettyjen tavaroiden ostaminen Koulutus- ja kurssitarjonnan etsintä Ohjelmien lataaminen omalle tietokoneelle Tiedostojen tallentaminen pilvipalveluiden levyasemalle Blogien lukeminen Viestien kirjoittaminen internettiin (keskustelupalstat) Pikaviestipalveluiden käyttö älypuhelimella Musiikin kuuntelu tai lataaminen Yhteisöpalveluiden (esim. Facebook) seuraaminen Matka- ja majoituspalvelujen selailu Sairauksiin, ravitsemukseen tai terveyteen liittyvä tiedon etsintä Tiedon etsintä wikipedioista Tavaroita ja palveluita koskeva tiedonetsintä Verkkolehtien tai televisiokanavien uutissivujen lukeminen Pankkiasiat Sähköpostien lähettäminen tai vastaanotto Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2015, Tilastokeskus Prosenttia
 • 47. Laitteiden ja palveluiden käyttö 2012–2014 20 35 41 62 67 74 23 37 30 51 65 67 20 35 16 41 60 56 0 20 40 60 80 Aion hankkia tulevaisuudessa sähköisen lukulaitteen Käytössäni on pelikonsoli Käyttössäni on sähköinen lukulaite/tabletti Olen ladannut puhelimeeni ohjelmia/sovelluksia Käytän sosiaalista mediaa Käytössäni on älypuhelin 2012 2013 2014 Lähde: Yhteisöllistyvä media 2014 Prosenttia
 • 48. Kiinnostavat verkkopalvelut 2012–2014 Merkitse alla olevasta listasta ne verkkosivut ja palvelut, joita käytät säännöllisesti 2012 2013 2014 Facebook 58 % 63 % 63 % YouTube 52 % 56 % 61 % WhatsApp 34 % Spotify 16 % 19 % 23 % Netflix 6 % 12 % 16 % Instagram 13 % Twitter 6 % 8 % 12 % Linkedln 6 % 7 % 10 % Lähde: Yhteisöllistyvä media 2014
 • 50. Kirjojen kokonaismyynti 2008-2015 kirjallisuuslajeittain Arvonlisäveroton nettomyynti 0 20 40 60 80 100 120 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kaunokirjallisuus Sarjakuvat Lasten- ja nuorten Tietokirjat Oppimateriaalit Lähde: Suomen Kustannusyhdistyksen tilastot Milj. €
 • 51. Digitaalisten julkaisuiden kokonaismyynti 2008-2015 kirjallisuuslajeittain 0 5 10 15 20 25 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Oppimateriaalit Tietokirjat Lasten- ja nuorten kirjat Kaunokirjallisuus Lähde: Suomen Kustannusyhdistyksen tilastot Milj. €
 • 52. Kirjojen myynnin jakautuminen kirjallisuuslajeittain arvonlisäveroton nettomyynti 2015 yhteensä 232,0 m€ Oppimateriaalit 34,8 % Tietokirjat 35,3 % Kaunokirjallisuus 14,9 % Lasten- ja nuortenkirjat 11,7 % Sarjakuvat 3,3 % Lähde: Suomen Kustannusyhdistyksen tilasto
 • 53. Montako prosenttia suomalaisista osti kirjan Lähde: Suomi lukee 2013 –tutkimus (Taloustutkimus) 69 % 76 % 77 % 78 % 64 66 68 70 72 74 76 78 80 1995 2003 2008 2013 %
 • 54. Kirjanostajat ostomääräryhmissä 0 5 10 15 20 25 30 1-2 kpl 3-4 kpl 5-10 kpl yli 10 kpl %vastanneista 1995 2003 2008 2013 Lähde: Suomi lukee 2013 –tutkimus (Taloustutkimus)
 • 55. Kirjan ostopäätöksen ajankohta Myymälässä 52 % Etukäteen 41 % Ei osaa sanoa 7 % Lähde: Suomi lukee 2013 –tutkimus (Taloustutkimus)
 • 57. Graafisen teollisuuden yritysrakenne 2014 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut (TOL 181) Henkilöitä / yritys Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto € 1.000 € Palkat 1.000 € Liikevaihto / yritys 1.000 € Liikevaihto / henkilö 1.000 € ... 4 656 793 95 166 21 375 145 120,0 5... 9 101 660 77 246 25 735 765 117,0 10... 19 53 698 89 358 26 936 1 686 128,0 20... 49 49 1 561 243 997 66 545 4 980 156,3 50... 99 13 956 180 964 39 098 13 920 189,3 100... 249 11 1 665 270 709 69 379 24 610 162,6 250... 499 4 1 308 248 485 53 828 62 121 190,0 500... 999 - - - - - - 1000... - - - - - - Yhteensä 887 7 641 1 205 925 302 896 1 360 157,8 Lähde: Tilastokeskus
 • 58. Graafisen teollisuuden yritysten ja henkilöstön määrä TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 Henkilöstönmäärä Yritystenmäärä Yritysten lkm yhteensä Henkilöstön määrä (Lähde:Tilastokeskus)
 • 59. Painotuotteiden tuonti ja vienti 2002-2014 CN 49 kirjat, sanomalehdet ja muut painotuotteet 0 50 100 150 200 250 300 350 2014201320122011201020092008200720062005200420032002 m€ Tuonti Vienti Lähde: Tullin Uljas-tietokanta
 • 60. Painotuotteiden vienti eri maihin 2014 Yht.129 milj. € (CN49: kirjat, sanomalehdet, muut painotuotteet) Ruotsi 33 % Venäjä 27 % Norja 9 % Tanska 5 % Iso-Britannia 10 % Saksa 3 % Muut 13 % Lähde: Tullin Uljas-tietokanta
 • 62. Markkinointiviestinnän määrän kehitys 2010–2014 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2010 2011 2012 2013 2014 Painetut mediat Sähköinen mainonta Osoitteellinen suoramainonta Osoitteeton suoramainonta Menekinedistäminen Markkinointiviestinnän suunnittelu ja muiden tuotantoyhtiöiden kustannukset Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy Milj. € Yhteensä 3 253 milj. € 3 392 milj. € 3 268 milj. € 2 990 milj. € 2 914 milj. €
 • 63. Markkinointiviestinnän määrä 2014 ”Suuri mainoskakku”, yht. 2914 miljoonaa euroa Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy Painetut sanomalehdet 13% Painetut kaupunki- ja noutolehdet 2% Painetut aikakauslehdet 3% Televisiomainonta 9% Radiomainonta 2% Verkkomainonta 9% Ulkomainonta 2% Elokuvamainonta 0,1 % Osoitteellinen suora 7% Osoitteeton suora 6% Esitemedia 3% Mobiilimarkkinointi 1% Sähköpostimarkkinointi 0,6 % Telemarkkinointi 6% Messut 6% Sponsorointi 6% Myymälämateriaalit ja esittelytyö 4% Liike- ja mainoslahjat 5% Markkinointiviestinnän suunnittelu 13% Muiden tuotantoyhtiöiden kustannukset 2%
 • 65. Mediamainonnan kehitys 2008–2015 0 100 200 300 400 500 600 700 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sanomalehdet Televisio Verkkomedia Aikakauslehdet Kaupunki- ja noutolehdet Radio Ulko- ja liikennemedia Elokuva Milj. € Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy
 • 66. Mediamainonnan kehitys 2003–2015 -20 -15 -10 -5 0 5 10 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009 2010 2011 2012 2013* 2014 2015 Milj. € Muutos-% 2013* painetut hakemistot ja osa sähköisistä hakemistoista poistettu laskelmista 2008* sähköiset hakemistot ja hakusanamainonta sekä painetut hakemistot lisätty, kaupunki- ja noutopistelehtien tiedonkeruuta laajennettu Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy Milj. € Muutos-%
 • 67. Mediamainonnan kehitys neljännesvuosittain 2007–2014 10.3 3.1 7.4 3.9 1.4 4.9 -0.8 -5.8 -19.3-19.1-18.7 -1.2 1.1 5.1 1110.6 9.6 15.3 3.7 0.2 1.4 -7.1 -5.3-5.3 -13.3 -7.8 -6.1-6.7 -4.7 -1.9-2.6 -4.9 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 I/2007 II/2007 III/2007 IV/2007 I/2008 II/2008 III/2008 IV/2008 I/2009 II/2009 III/2009 IV/2009 I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010 I/2011 II/2011 III/2011 IV/2011 I/2012 II/2012 III/2012 IV/2012 I/2013 II/2013 III/2013 IV/2013 I/2014 II/2014 III/2014 IV/2014 Muutos-% Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy
 • 68. Mediamainonnan osuudet mediaryhmittäin 2015 ”Pieni mainoskakku”, yht. 1,16 miljardia euroa (ilman suunnittelu- ja tuotantokustannuksia) 30,6 % 5,6 % 7,1 % 22,1 % 24,7 % 5,1 % 0,4 % 4,2 % Sanomalehdet Kaupunki- ja noutopistelehdet Aikakauslehdet Televisio Verkkomedia Radio Elokuva Ulkomainonta Painetut mediat 43,4 % Sähköiset mediat 52,4 % Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy
 • 69. Mediamainonnan kehitys mediaryhmittäin 2014–2015 Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy Muutos-% -2.6 10.4 5.8 9.4 10.8 -3.5 -15.3 -1.7 -8.7 -2.1 43.4 9.4 3.1 6.7 -3.5 -13.5 1.2 -7.5 -20 -10 0 10 20 30 40 50 Mainonta yht. Elokuva Ulkomainonta Radio Verkkomedia Televisio Aikakauslehdet Noutolehdet Sanomalehdet 2015 2014
 • 70. Verkkomainonnan jakautuminen 2015 Osuudet verkkomediatyypeittäin, yht. 286 milj. € 34% 18%14% 12% 9% 7% 3% 3% Hakumainonta Sanomalehtien verkkopalvelut Luokitellut verkkopalvelut SOME TV- ja radioyhtiöiden verkkopalvelut Muut verkkopalvelut Talousmedioiden verkkopalvelut Aikakauslehtien verkkopalvelut Lähde: Mainonnan Neuvottelukunta/ TNS Gallup Oy
 • 71. Mainosbarometri 12/2015: Eri mediaryhmien volyymin kehittyminen Saldoluku, kiinnostuksen suunta (muutoksen indeksi, ei euroja) -100 -50 0 50 100 Sanomalehdet (1-3 krt vko) Sanomalehdet (4-7 krt vko) Kaupunki- ja noutolehdet Aikakauslehdet Radiomainonta Televisiomainonta Mobiilimarkk.viestintä Sähköpostimarkk.viestintä Omat verkkopalvelut Verkkomediamainonta Lähde: Mainosbarometri 12/2015, Mainostajien Liitto
 • 72. Mediaryhmien osuudet päivittäiseen seuraamiseen käytetystä ajasta 2015 32 % 29% 18% 6 % 6% 5% 3% 1% Internet TV Radio Kirjallisuus Sanoma-, taloussanoma-, ja iltapäivälehdet* Äänitallenteet Aikakauslehdet Kaupunki-, tai noutolehdet* 8 h 18 min Sanoma- taloussanoma-, iltapäivälehdillä sekä kaupunki- ja noutolehdillä seuraamisaika koskee painettuja/näköislehtiä. Aikakauslehtien seuraamisaika koskee painettuja. Lähde: TNS Atlas Intermedia 2015, väestö 15-74 v.
 • 73. Mediaryhmien osuudet päivittäisestä seuraamiseen käytetystä ajasta 2015 Yhteensä 8 h 18 min/vrk 3 min 8 min 17 min 21 min 31 min 31 min 92 min 147 min Ilmais- ja noutolehdet Aikakauslehdet (painetut) Äänitallenteet Kirjat Sanomalehdet (painetut ja näköislehdet) Radio TV Internet Lähde: TNS Atlas Intermedia 2015, väestö 15-74 v.
 • 75. Väestöennuste 2020–2060 5631 5848 5985 6096 6228 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000 6100 6200 6300 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2020 2030 2040 2050 2060 65-v. 15-64 v. 0-14 v. Väkiluku Tuhatta henkilöä Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot Ikäryhmien %-osuus
 • 76. Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos 2003–2015 Lähde: Kansantalouden tilinpito, *ennakkotieto, Tilastokeskus 2.0 4.1 2.9 4.4 5.3 0.3 -8.5 3.4 2.8 -1.0 -0.8 -0.7 0.5 -10.0 -8.0 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* %