Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Việc làm miền Bắc

275 views

Published on

Việc làm miền bắc, việc làm bán hàng tại miền bắc, việc làm bán hàng lương cao, việc làm bán hàng lương cao tại miền bắc

Published in: Recruiting & HR
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Việc làm miền Bắc

  1. 1. Cổng Thông tin Việc làm Việt Nam | www.mywork.vn Số 88/203 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội Điện thoại: 6 293 9998 Kết nối mywork.vn tại: Facebook: Cổng thông tin Việc làm Việt Nam Slideshare: Mangtuyendung_Mywork Youtube: Mywork.vn Google Plus: Mạng xã hội Tuyển dụng Đối tác chiến lược của mywork Việc làm bán hàng tại miền bắc 1. Best Training, Consulting And Promoting Co. tuyển Nhà Qu n t 3 V T  Ngành nghề Bán hàngGiáo dục - Đào tạoQuản trị kinh doanh Nơi làm việc Hà Nội  Mức lương Thương lượng  Mô tả công việc - Quản l nh m li n uan n một ho c một ài l nh c dịch ụ à d án tại B T Đào tạo oanh nghiệ Tư n Quản l ịch ụ Tu n dụng ịch ụ ng nghệ các án m i - Quản l à c ti n hát tri n l nh c kinh doanh li n uan - Tham gia uản l à ti uản các d án hát tri n m i - Quản l nh n n c c ng iệc th c hiện tha i - Tham gia uản l hoạt ộng n hành t ch c ợi ch - hát tri n khả n ng trong m i trư ng n ng ộng áng tạo c t nh u c t - Lương BH H Thư ng th o k t uả c ng iệc à gắn b - Tham gia các d án hát tri n trong à ngoài nư c - Tham gia các chương tr nh ào tạo k n ng à hát tri n khả n ng - th tham gia nh m thành i n áng l th o d án th o c ng hi n à gắn b  Yêu cầu công việc - T t nghiệ Đại h c ề Quản trị inh doanh Ngoại thương Thương mại inh t u lịch Quản trị Nh n l c Báo ch Ngoại ng ư hạm ng nghệ Th ng tin ho c các chu n ngành li n uan inh doanh à Quản l - t nh t n m kinh nghiệm uản l hoạt ộng một trong các l nh c au Đào tạo oanh nghiệ Tư n Quản l Tu n dụng ịch ụ Giải há T Báo ch u lịch ịch ụ c t nh chu n nghiệ cao - Ti ng nh thành thạo Ngoại ng Đ c Nh t n u c - khả n ng ch ộng c trách nhiệm c ng iệc ịnh hư ng hát tri n ượt trội - hả n ng giao ti hi u bi t con ngư i à d ng m i uan hệ t t - T t nghiệ Thạc inh nghiệm h i nghiệ ha làm cho các ng t nư c ngoài là i m cộng nhưng kh ng nh t thi t Ghi ch - Bạn h g i mail ti ng iệt à ti ng nh n u c à k m th o thư t gi i thiệu ề m nh tr c ti t i HR@best.edu.vn. - Đ t ng t nh ác th c h ơ c a m nh Bạn h ghi r li n lạc mail t l c a ngư i tham khảo uản l c n u c - ác ng i n tiềm n ng tham gia ki m tra li n uan c ng iệc à tham d h ng n - c r t nhiều h ơ g i n Ban Nh n c th kh ng trả l i mail ược t ng ng i n tu nhi n t t cả các h ơ g i n ều ược c l a ch n ng i n tiềm n ng - Trong nhiều trư ng hợ ng i n l a ch n là thành i n h hợ kh ng nh t thi t là ng i n c h ơ tu ệt hảo ha trả l i ki m tra t t nh t N u Bạn c khả n ng áng tạo ượt trội ha tinh th n kh i nghiệ Bạn c th ượt ua nhanh iều kiện tu n dụng à h chia ề khả n ng c a m nh ua thư t gi i thiệu B t th ng ti n Đ i m i áng tạo à
  2. 2. Cổng Thông tin Việc làm Việt Nam | www.mywork.vn Số 88/203 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội Điện thoại: 6 293 9998 Kết nối mywork.vn tại: Facebook: Cổng thông tin Việc làm Việt Nam Slideshare: Mangtuyendung_Mywork Youtube: Mywork.vn Google Plus: Mạng xã hội Tuyển dụng Đối tác chiến lược của mywork Tinh th n oanh nh n Bạn hát tri n nhanh hơn Bạn c th ngh . ám ơn Bạn g i h ơ t i H b t du n à mong c dị hát tri n khả n ng c a Bạn Best for the Future www.BEST.edu.vn. 2. Tập Đoàn Hoa Sao tuyển Pv: ễ Tân Điểm Giao D ch Vi tt l Tại Hà Nội Tuyển Gấp  Ngành nghề Bán hàng ịch ụHành ch nh - n hòng Nơi làm việc Hà Nội  Mức lương T 3,000,000 n 5,000,000 VND  Mô tả công việc Th c hiện các nghiệ ụ lễ t n tại i m giao dịch c a i tt l -Đ n ti à ch m c khách hàng tại a hàng -Hỗ trợ ti khách hàng tr c ti tại các c a hàng Đ bi t th m th ng tin nh ng ị tr tu n dụng khác - Nh n i n t l al tư n dịch ụ tài ch nh ng n hàng - Giao dịch i n hòng giao dịch i tt l Hà Nội - Nh n i n H ua iện thoại M i các bạn th o d i tại https://docs.google.com/a/hoasao.vn/document/d/1ZjajFTtqx6SN9EorJYRTnR86NAc8AMJO7R19g_ytMgc /edit  Yêu cầu công việc N tu i t 19-28 • gi ng n i chuẩn kh ng n i ng ng kh ng n i gi ng ịa hương khả n ng giao ti t t • Bi t dụng tin h c n hòng cơ bản Ưu ti n c kinh nghiệm ề l nh c tư n ch m c khách hàng… hiều cao Y u t bắt buộc Nam : 1m68 tr l n N 1m58 tr l n - Độ tu i ư i 8 tu i - Bằng c T t nghiệ t trung c tr l n - H nh th c Tươi tắn inh ắn ưa nh n u t uan tr ng - ề th m ni n làm iệc Ưu ti n nh ng ng i n c kinh nghiệm ỨNG ÊN ỨNG TUYỂN TH O MỘT T ONG NHỮNG Á H U ách 01 Đ ng k th ng tin tr c ti ua link
  3. 3. Cổng Thông tin Việc làm Việt Nam | www.mywork.vn Số 88/203 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội Điện thoại: 6 293 9998 Kết nối mywork.vn tại: Facebook: Cổng thông tin Việc làm Việt Nam Slideshare: Mangtuyendung_Mywork Youtube: Mywork.vn Google Plus: Mạng xã hội Tuyển dụng Đối tác chiến lược của mywork https://docs.google.com/a/hoasao.vn/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDRhRFl6am0yWk 40MldLbXJhMnFSNWc6MQ ách 0 i n hệ tr c ti ho c g i ơn in iệc n Ngư i li n hệ Mr H ng Điện thoại li n hệ 0989 37 9 93 mail li n hệ tu ndung6 hoa ao n ác ng i n c th dụng mẫu Đơn in iệc ui lòng tru c th o ư ng link https://docs.google.com/document/d/14W5Fd4u-4sOJrbzJ1XzwOl0Qhrwzv9ZmQJ8ufiVlBuE/edit https://docs.google.com/document/d/10CE9KR7_amjuVEaYzOwANHEJMNZLFEu2m9ROrKLarbM/edit 3. Best Training, Consulting And Promoting Co. tuyển huy n Vi n h m S c hách Hàng t V T  Ngành nghề Bán hàng ịch ụNh n i n kinh doanh Nơi làm việc Hà Nội  Mức lương Thương lượng  Mô tả công việc - Quản l à hát tri n các m i uan hệ khách hàng - Tham gia c ti n kinh doanh các d án - Tham gia hoạt ộng tri n khai li n uan - Hỗ trợ hát tri n các d án m i - Tham gia các hoạt ộng nbound Mark ting c hư ng dẫn ợi ch - hát tri n khả n ng trong m i trư ng n ng ộng áng tạo c t nh u c t - ương BH H Thư ng th o k t uả c ng iệc à gắn b - Tham gia các d án hát tri n trong à ngoài nư c - Tham gia các chương tr nh ào tạo k n ng à hát tri n khả n ng - th tham gia nh m thành i n áng l th o d án th o c ng hi n à gắn b  Yêu cầu công việc - T t nghiệ Đại h c ề Ngoại ng Ngoại giao Quản trị inh doanh inh t Ngoại thương Thương mại Báo ch ư hạm ho c các chu n ngành li n uan Giao ti à inh doanh - khả n ng giao ti à thu t hục t t ịnh hư ng khách hàng - Ngoại h nh kinh nghiệm H à giao ti các t ch c chu n nghiệ - inh nghiệm làm iệc c ng t nư c ngoài hàng kh ng ng n hàng bảo hi m du lịch là lợi th - Ngoại ng nh ho c Đ c Nh t n u c ) Ghi ch - Bạn h g i mail ti ng iệt à ti ng nh n u c à k m th o thư t gi i thiệu ề m nh tr c ti t i HR@best.edu.vn. - Đ t ng t nh ác th c h ơ c a m nh Bạn h ghi r li n lạc mail t l c a ngư i tham khảo uản l c n u c
  4. 4. Cổng Thông tin Việc làm Việt Nam | www.mywork.vn Số 88/203 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội Điện thoại: 6 293 9998 Kết nối mywork.vn tại: Facebook: Cổng thông tin Việc làm Việt Nam Slideshare: Mangtuyendung_Mywork Youtube: Mywork.vn Google Plus: Mạng xã hội Tuyển dụng Đối tác chiến lược của mywork - ác ng i n tiềm n ng tham gia ki m tra li n uan c ng iệc à tham d h ng n - c r t nhiều h ơ g i n Ban Nh n c th kh ng trả l i mail ược t ng ng i n tu nhi n t t cả các h ơ g i n ều ược c l a ch n ng i n tiềm n ng - Trong nhiều trư ng hợ ng i n l a ch n là thành i n h hợ kh ng nh t thi t là ng i n c h ơ tu ệt hảo ha trả l i ki m tra t t nh t N u Bạn c khả n ng áng tạo ượt trội ha tinh th n kh i nghiệ Bạn c th ượt ua nhanh iều kiện tu n dụng à h chia ề khả n ng c a m nh ua thư t gi i thiệu B t th ng ti n Đ i m i áng tạo à Tinh th n oanh nh n Bạn hát tri n nhanh hơn Bạn c th ngh . ám ơn Bạn g i h ơ t i H b t du n à mong c dị hát tri n khả n ng c a Bạn Best for the Future www.BEST.edu.vn. 4. Cty CP Thiết B Khoa Học Và Đo ường Smico tuyển Nhân Vi n Ma k ting  Ngành nghề Bán hàngMarketing - PRTư n  Nơi làm việc Hà Nội  Mức lương Thương lượng  Mô tả công việc bán các thi t bị th o d án à uảng bá các thi t bị c ẵn tr n mạng à các k nh khách nhau  Yêu cầu công việc nhiệt t nh nhanh nhẹn giao ti t t c khả n ng làm iệc ộc l ưu ti n các ng i n nam c kinh nghiệm  Hạn nộp hồ sơ 21-04-2014 ng T Đ u Tư To com tu n Nh n i n inh oanh iaggio thu Nh T 7 Triệu  Ngành nghề Bán hàng ương caoNh n i n kinh doanh Nơi làm việc Hà NộiH h Minh  Mức lương Thương lượng  Mô tả công việc 1 Tư n gi i thiệu ản hẩm c a ng t t i khách hàng à bán hàng tại howroom u tr h nh ảnh howroom th o các ti u chuẩn ề trưng bà ản hẩm 3 Tri n khai các hoạt ộng bán hàng à mark ting nhằm ạt chỉ ti u doanh hàng tháng 4 T m ki m à hát tri n m i uan hệ i khách hàng th ng ua các k nh th ng tin 5 Quản l à ch m c khách hàng tiềm n ng à khách hàng mua  Yêu cầu công việc 1 Gi i t nh Nam N Độ tu i t -30 tu i 3 hu n m n T t nghiệ ao ẳng Trung c tr l n
  5. 5. Cổng Thông tin Việc làm Việt Nam | www.mywork.vn Số 88/203 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội Điện thoại: 6 293 9998 Kết nối mywork.vn tại: Facebook: Cổng thông tin Việc làm Việt Nam Slideshare: Mangtuyendung_Mywork Youtube: Mywork.vn Google Plus: Mạng xã hội Tuyển dụng Đối tác chiến lược của mywork 4 inh nghiệm • t nh t 1 n m kinh nghiệm bán hàng • Ưu ti n ng i n c kinh nghiệm bán hàng trong l nh c c li n uan 5 n ng khả n ng • Ngoại h nh ưa nh n giao ti t t n cao t 1m58 nam cao t 1m68 tr l n • n ng t m ki m à thu t hục khách hàng t t • Y u th ch bán hàng hư ng doanh cá nh n Nơi làm iệc Hà Nội ho c T H M t th o ngu ện ng c a ng i n HÍNH Á H • Thu nh cao kh ng gi i hạn t th o n ng l c c a ng i n bao g m lương cơ bản + thư ng doanh + hụ c • Được hư ng các ch ộ u ền lợi c a Ngư i lao ộng th o u ịnh c a u t lao ộng • Được hư ng các ch ộ trợ c h c lợi dành th o Qu ịnh c a ng t • ơ hội th ng ti n n ng cao thu nh cho ngư i c n ng l c t m hu t à gắn b l u dài Á H THỨ GỬ HỒ Ơ • Nộ h ơ tr c ti tại ịa chỉ Bộ h n Nh n ng t h n Đ u tư TO OM • G i ua mail ghi r ị tr ng tu n ịa i m làm iệc Hà Nội T H M th o ngu ện ng k m th o ảnh chụ 3 4 m i nh t • ưu ng t chỉ li n hệ h ng n i nh ng ng i n ạt u c u à kh ng hoàn lại h ơ  Hạn nộp hồ sơ 30-04-2014 5. Tập Đoàn Hoa Sao tuyển Tuyển Nhân Vi n h m S c hách Hàng Vi tt l  Ngành nghề Bán hàng ao ộng h th ng inh i n làm th m Nơi làm việc Hà Nội  Mức lương T 3,000,000 n 5,000,000 VND  Mô tả công việc - Ti nh n các cuộc g i c a khách hàng g i l n t ng ài cung c à gi i thiệu cho khách hàng các th ng tin ề ản hẩm dịch ụ trong hạm i ược u c u - Hỗ trợ giải á thắc mắc tư n à ch m c khách hàng ua iện thoại như hư ng dẫn dụng l c ti nh n u c u c a khách hàng cho mạng iễn th ng di ộng ài tru ền h nh ng n hàng THỜ G N ÀM Ệ FU -TIME: Ca 1: 7h – 14h30 Ca 2: 14h30 – 22h00 Ca 3 : 22h00 – 7h00
  6. 6. Cổng Thông tin Việc làm Việt Nam | www.mywork.vn Số 88/203 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội Điện thoại: 6 293 9998 Kết nối mywork.vn tại: Facebook: Cổng thông tin Việc làm Việt Nam Slideshare: Mangtuyendung_Mywork Youtube: Mywork.vn Google Plus: Mạng xã hội Tuyển dụng Đối tác chiến lược của mywork chu n ca ca 6 à lu n hi n ca THỜ G N ÀM Ệ HÌNH THỨ T-TIME: a ch n một trong nh ng ca au - T 08h00 n 1 h00 - T 14h00 n 18h00 - T 18h00 n h00  Yêu cầu công việc Nam N tu i t 18-30 t t nghiệ TH T tr l n inh i n ang th o h c ho c t t nghiệ c a các trư ng T Đ ĐH • gi ng n i chuẩn kh ng n i ng ng kh ng n i gi ng ịa hương khả n ng giao ti t t • Bi t dụng tin h c n hòng cơ bản Ưu ti n c kinh nghiệm ề l nh c tư n ch m c khách hàng… ỨNG ÊN QU N TÂM ỨNG TUYỂN TH O NHỮNG Á H U G i iện tr c ti 0986 3333 96 hot lin G i cá nh n ào ịa chỉ mail à ghi r ị tr ịa i m làm iệc tu ndung5 hoa ao n Ho c bạn c th ng k ng tu n tr c ti tại https://docs.google.com/a/hoasao.vn/spreadsheet/viewform?formkey=dGRHaXcyLThTNnFMelMyakU1bDl RX1E6MQ  Hạn nộp hồ sơ 30-04-2014 6. ông Ty ổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Tp Việt Nam tuyển Nhân Vi n inh Doanh  Ngành nghề Bán hàngMarketing - PRNh n i n kinh doanh Nơi làm việc Hà Nội  Mức lương Thương lượng  Mô tả công việc - Được ào tạo k n ng l nh ạo h n t ch tài ch nh bán hàng mak tting chu n nghiệ nh t - Hỗ trợ uản l nh n i n m rộng mạng lư i khách hàng m i - Hỗ trợ nh n i n tư n khách hàng ề các ản hẩm c a c ng t - h m c d ng ội nh m làm iệc oàn k t hiệu uả cao - Hỗ trợ khách hàng m hợ ng tham gia u tư - k hoạch kinh doanh hàng tu n tháng g i cho l nh ạo - Giải á thắc mắc tư n ản hẩm th o u c u c a khách hàng - ụ th trao i khi h ng n ho c tru c w b it htt t i tnam n htt trad r ro n  Yêu cầu công việc
  7. 7. Cổng Thông tin Việc làm Việt Nam | www.mywork.vn Số 88/203 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội Điện thoại: 6 293 9998 Kết nối mywork.vn tại: Facebook: Cổng thông tin Việc làm Việt Nam Slideshare: Mangtuyendung_Mywork Youtube: Mywork.vn Google Plus: Mạng xã hội Tuyển dụng Đối tác chiến lược của mywork Nam N c ộ tu i t 0 tr l n - T t nghiệ cao ẳng tr l n ưu ti n chu n ngành ề uản trị kinh doanh ng n hàng kinh t mark ting thương mại b t ộng ản ch ng khoán - Tác hong làm iệc chu n nghiệ - hả n ng giao ti t t - Trung th c ạo c t t - Nhanh nhẹn nhiệt t nh à c ch khát ng làm giàu - khả n ng làm iệc nh m t ch trong c ng iệc - tinh th n trách nhiệm à chịu ược á l c cao - Ưu ti n nộ h ơ m

×