Advertisement

.A_razred_raspored i ishodi 21. tjedna.docx

Mar. 19, 2023
Advertisement

.A_razred_raspored i ishodi 21. tjedna.docx

  1. RASPORED SATI RAZRED 1.A TJEDAN:21 1 2 3 4 Ručak 5 6 7 8 9 9:00-9:45 9:50-10:35 10:40-11:25 11:30-12:15 12:15-12:45 12:45 - 13:30 13:35-14:20 14:25-15:10 15:15-16:00 16:05 – 16.45 PON TZK dječaci TZK djevojčice DOP KEM uč.10 HRV uč.9 Provjera pročitanosti lektire HRV uč.9 FIZ uč.11 FIZ uč.11 ENG uč.16 GEO uč.6 NAPR. ENG uč.16 DOP FIZ uč.14 NAPR.BIO uč.18 NAPR. ENG uč.16 HRVATSKI JEZIK - Pročitati ulomke iz romana Vjenceslava Novaka Posljednji Stipančići (čitanka, str. 186. – 191.) i odgovoriti na pitanja ispod njih. 120’ FIZIKA - RM Kružno gibanje 45’ UTO MAT uč.14 MAT uč.14 ENG uč.16 ENG uč.16 KEM uč.10 KEM uč.10 NJEM P2 uč.13 PDZ vok. Pisanje MAT DZ uč.19 NJEM P2 uč.13 Pisanje MAT DZ uč.19 Pisanje MAT DZ uč.19 ENGLESKI JEZIK_Ponoviti za modularni ispit po sistematizaciji, radnim materijalima, udžbeniku (vrijeme individualno) NJEMAČKI JEZIK POČ. - naučiti za usm.odg. ishoda 20’ MATEMATIKA - Vježba zadataka 45’ SRI POV uč.15 POV uč.15 MAT uč.12 PDZ3 MAT uč.12 LAT uč. 14 LIK uč.14 NJEM N uč.7 PDZ Passiv TAL P1 uč.16 ŠPA P2 uč.13 Pisanje MAT DZ uč.19 NJEM N uč.7 TAL P1 uč.16 ŠPA P2 uč.13 LIK. RADIONICA uč.19 Pisanje MAT DZ uč.19 Pisanje MAT DZ uč.19 POVIJEST - naučiti za ishod sata - 30 min NJEMAČKI JEZIK NAP. - nep.riječi RM_28 20’ MATEMATIKA - Vježba zadataka 60’ ČET HRV uč.9 HRV uč.9 GEO uč.6 GLA uč.8 LIK uč.8 HRV uč.8 NJEM P1 uč.13 PDZ vok. TAL P2 uč.16 FRA P uč.20 ŠPA P1 uč.3 NAPR.KEM uč.10 NJEM P1 uč.13 TAL P2 uč.16 FRA P uč.20 ŠPA P1 uč.3 NAPR.KEM uč.10
  2. HRVATSKI JEZIK - Napisati preporuku za čitanje romana Vjenceslava Novaka Posljednji Stipančići. 30' NJEMAČKI JEZIK POČ. - naučiti za usm.odg. ishoda 20’ FRANCUSKI JEZIK POC - test : kako se usmjeriti / kako pitati smjer / kako postaviti pitanje ( usmeno i pismeno ) 80’ GEOGRAFIJA - naučiti za usmenu provjeru i slijepu kartu Tipovi Reljefa prema uputama s RM10 90’ PET DOP KEM uč.10 LAT uč.14 BIO uč.13 BIO uč.13 TZK djevojčice VJE uč.20 ETIi uč.8 TZK dječaci VJE cure nesportaši uč.3 ETI cure nesportaši uč.8 SPORTAŠI učenje uč.20 DOP ENG uč.14 SRZ DOP ENG uč.14 ODRADA ISHODA I TESTOVA (svi predmeti) uč. 9 ODRADA ISHODA I TESTOVA (svi predmeti) uč. 9 BIOLOGIJA-naučiti gradivo: Ekološke niše 60’
Advertisement