Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Met10 narzędzia badawcze

551 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Met10 narzędzia badawcze

 1. 1. NARZĘDZIA BADAWCZEPLAN EKSPERYMENTU, KWESTIONARIUSZ WYWIADU w telegraficznym skrócie
 2. 2. EKSPERYMENTwww.logic.amu.edu.pl dr Victoria Kamasa ZSL IJ
 3. 3. LOGIKA PRETEST BODZIEC POSTTESTwww.logic.amu.edu.pl dr Victoria Kamasa ZSL IJ
 4. 4. KILKA INNYCH POJĘĆ GRUPA KONTROLNAGrupa, która nie podawana jest bodźcowi. Pozwalaokreślić wpływ samego „procesu eksperymentu” –tzw. efekt Hawthorne. EKSPERYMENT PODWÓJNIE ŚLEPYProcedura eksperymentalna, w której ani badany anibadacz nie wie, czy jest członkiem grupy kontrolnejczy badawczej.www.logic.amu.edu.pl dr Victoria Kamasa ZSL IJ
 5. 5. PRÓBAMoże być bardziej jednolita:BO:  związki przyczynowo-skutkowe są stabilniejsze niż cechy opisowe;  eksperyment służy wyjaśnianiu, nie opisowi;  minimalizuje się w ten sposób wpływ czynników zewnętrznych na zróżnicowanie wyników;WAŻNE:Podobieństwo grupy kontrolnej i eksperymentalnejwww.logic.amu.edu.pl dr Victoria Kamasa ZSL IJ
 6. 6. WYWIADwww.logic.amu.edu.pl dr Victoria Kamasa ZSL IJ
 7. 7. LOGIKAZadawanie ludziom pytań, w celu uzyskania danych:  bezpośrednio mogę pytać o wiedzę;  pytania mogą być pośrednie (wskaźniki);  kilka pytań może razem wskazywać na jakąś zmienną; WYGLADA PROSTO, ALE JEST BARDZO ZŁOŻONYM PROCESEM.www.logic.amu.edu.pl dr Victoria Kamasa ZSL IJ
 8. 8. WSKAZÓWKI1) Wybierz właściwą formę pytań:  pytania VS stwierdzenia;  otwarte VS zamknięte;2) Spraw, by pytania były jasne.3) Unikaj kilku pytań zadanych jako jedno (i).4) Respondenci muszą być w stanie udzielić odpowiedzi.5) Respondenci muszą chcieć szczerze odpowiadać na pytania.6) Pytania adekwatne do badanej grupy.www.logic.amu.edu.pl dr Victoria Kamasa ZSL IJ
 9. 9. WSKAZÓWKI7) Najlepsze są krótkie pytania.8) Unikaj form przeczących.9) Unikaj obciążonych form i pojęć.10) Ułóż swobodny i czytelny kwestionariusz (i dla Ciebie i dla badanego).11) Zwróć uwagę na kolejność pytań:  Ciągłość toku myślowego badanego (i Twojego);  Wpływ odpowiedzi na kolejne odpowiedzi;  Moment w wywiadzie.12) Udziel jasnych instrukcji i skomentuj tam, gdzie jest to potrzebne.www.logic.amu.edu.pl dr Victoria Kamasa ZSL IJ
 10. 10. DO DZIEŁA!www.logic.amu.edu.pl dr Victoria Kamasa ZSL IJ
 11. 11. TEMAT METAFORY ŚWIĄTECZNE.www.logic.amu.edu.pl dr Victoria Kamasa ZSL IJ
 12. 12. ZADANIE1) Zawęzić temat, tak by pasował do otrzymanej metody.2) Zaprojektować:  Eksperyment:  Bodziec  Plan eksperymentalny  Krótki kwestionariusz:  Min. 8 pytań  Otwarte i zamknięte  Kolejnośćwww.logic.amu.edu.pl dr Victoria Kamasa ZSL IJ
 13. 13. BIBLIOGRAFIAE. Babbie, Badania społeczne w praktyce, WN PWN,Warszawa 2003;www.logic.amu.edu.pl dr Victoria Kamasa ZSL IJ

×