Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sistemes De Comunicació

4,215 views

Published on

els que lan fet son uns cracks sobretot en victor valbuena

Published in: Travel
 • Be the first to comment

Sistemes De Comunicació

 1. 1. VÍCTOR VALBUENA I PAU ROQUÉ SISTEMES DE COMUNICACIÓ
 2. 2. ÍNDEX <ul><li>La comunicació </li></ul><ul><li>Els elements de la comunicació </li></ul><ul><li>Esquema de comunicació </li></ul><ul><li>Conversa cara a cara </li></ul><ul><li>Conversa per telèfon </li></ul><ul><li>Xat </li></ul><ul><li>Lectura d’un llibre </li></ul>
 3. 3. LA COMUNICACIÓ La comunicació és el procés de transmissió d’informació entre un emissor i un receptor, que poden actuar amb reciprocitat combinant ambdues funcions. La comunicació pot ser unidireccional o bidireccional.
 4. 4. ELS ELEMENTS DE LA COMUNICACIÓ <ul><li>En el procés comunicatiu intervenen diversos elements: </li></ul><ul><li>L’ emissor , que és l’origen de l' informació. </li></ul><ul><li>El missatge , que conté la informació. </li></ul><ul><li>El codi , que és el conjunt de símbols que representa la informació. </li></ul><ul><li>El canal , que és per on passa la informació. </li></ul><ul><li>El receptor , que és qui rep la informació. </li></ul><ul><li>El context , que és la situació en que es troben l’emissor i el receptor. </li></ul><ul><li>Les interferències , que poden dificultar la captació nítida del missatge per part del receptor . </li></ul>
 5. 5. ESQUEMA DE COMUNICACIÓ EMISSOR RECEPTOR MISSATGE CODI CANAL CONTEXT INTERFERÈNCIES
 6. 6. CONVERSA CARA A CARA INDIVIDU 1 INDIVIDU 2 CONVERSA PARAULES ORALS AIRE CARRER SOROLL DELS COTXES I PERSONES
 7. 7. CONVERSA PER TELÈFON INDIVIDU 1 INDIVIDU 2 CONVERSA PARAULES ORALS ONES TELEFÒNIQUES CADA INDIVIDU ESTÀ A CASA SEVA INTERFERÈNCIES AMB LES ONES
 8. 8. XAT INDIVIDU 1 INDIVIDU 2 TEXT PARAULES ESCRITES INTERNET CADA INDIVIDU ESTÀ A CASA SEVA PROBLEMES AMB LA CONNEXIÓ
 9. 9. LECTURA D’UN LLIBRE LLIBRE LECTOR HISTÒRIA PARAULES ESCRITES VISIÓ SOFÀ DE CASA MANCA DE CONCENTRACIÓ
 10. 10. EXERCICI 1: Aplica l’esquema de comunicació a un espectador de TV TELEVISOR ESPECTADOR NOTICIES MITJANS AUDIOVISUALS AIRE SOFÀ DE CASA PROBLEMES AMB L’ANTENA
 11. 11. EXERCICI 2: Respon les preguntes <ul><li>Quines interferències hi podria haver en una convers cara a cara? Sorolls externs, obstacles visuals... </li></ul><ul><li>I en la lectura d’un llibre? Manca de concentració, falta de llum, obstacles visuals... </li></ul>

×