Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[ViecLamVui tư vấn] Đánh giá nguồn ứng viên miễn phí chất lượng theo tiêu chí nào?

2,844 views

Published on

Nguồn ứng viên chất lượng sẽ giúp nhà tuyển dụng hướng nổ lực và thời gian của họ vào các CV tốt qua đó tiết kiệm được chi phí tuyển dụng. Nguồn ứng viên tốt được đánh giá qua 3 tiêu chí: tính cập nhật, thông tin liên hệ, niềm tin.
https://vieclamvui.com/tim-ho-so-ung-vien-mien-phi-o-dau-nguon-cv-chat-luong-co-so-dien-thoai-hon-100-nganh-nghe-27.html
#ViecLamVui #DangTinTuyenDungMienPhi #TimHoSoUngVienMienPhi

Published in: Recruiting & HR
  • Be the first to like this

[ViecLamVui tư vấn] Đánh giá nguồn ứng viên miễn phí chất lượng theo tiêu chí nào?

  1. 1. Đánh giá nguồn ứng viên miễn phí chất lượng theo tiêu chí nào? Nguồn ứng viên chất lượng sẽ giúp nhà tuyển dụng hướng nổ lực và thời gian của họ vào các CV tốt qua đó tiết kiệm được chi phí tuyển dụng. Nguồn ứng viên tốt được đánh giá qua 3 tiêu chí: tính cập nhật, thông tin liên hệ, niềm tin.
  2. 2. Tính cập nhật của hồ sơ ứng viên Một nguồn hồ sơ ứng viên miễn phí tốt luôn thúc đẩy ứng viên cập nhật những thông tin mới về nghề nghiệp trong hồ sơ ứng viên như: kỹ năng, chứng chỉ mới đạt được, kinh nghiệm làm việc. Yếu tố này giúp hướng nỗ lực và thời gian của nhà tuyển dụng vào những ứng viên có khả năng đi làm ngay.
  3. 3. Có thông tin liên hệ của ứng viên Phần quan trọng nhất của hồ sơ ứng viên đó là thông tin liên hệ. Những nguồn ứng viên tốt luôn ưu tiên thu thập chi tiết những kênh liên hệ quan trọng như: số điện thoại, nơi ở, Profile trên MXH (Facebook, MuaBanNhanh), ChatNhanh ... không những giúp HR liên hệ dễ dàng mà còn đánh giá được sơ bộ ứng viên qua hoạt động của họ trên MXH
  4. 4. Niềm tin từ ứng viên Nguồn ứng viên tốt sẽ xác thực, đánh giá, quy định để các HR nghiêm túc trong tuyển dụng qua đó tạo niềm tin cho ứng viên rằng nguồn này luôn giúp họ tiếp cận được nhà tuyển dụng uy tín, không spam... Những nhà tuyển dụng liên hệ từ những nguồn này sẽ có được sự đón nhận và tin tưởng từ ứng viên

×