Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trafikverket och bim utbildning och kravdokument

697 views

Published on

Novapoint Användarträff 2016

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Trafikverket och bim utbildning och kravdokument

 1. 1. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Trafikverket och BIM utbildning och kravdokument Jonas Wenner
 2. 2. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari 11 900 km järnvägsspår 11 400 växlar 560 stationer för på- och avstigning 98 400 km statliga vägar 41 000 km kommunala gator och vägar 76 100 km enskilda vägar med statsbidrag 16 000 broar (3 781 järnvägsbroar) 40 färjeleder Sveriges vägar och järnvägar
 3. 3. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Trafikverket och BIM - historik Januari 2013: GD och direktionen fattar ett beslut om införande av BIM i Trafikverket
 4. 4. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Informationshantering och arbetsprocesser Egenskaper och information knyts till objekt i modellen Objekt: Kantsten Fasta Attribut: Ansvarig part: T Byggdel: 32E Produktionsresultat: DEC.11 Status: N Egenskaper: Typ: RV4 Mtrl: Granit Längd: 1 m Radie: Raksten Visning: 12 cm Anläggning: Gata_006 Vad är BIM?
 5. 5. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari BIM Strategin beskriver ett införande av BIM i Trafikverket på kort och lång sikt. Kortsiktigt mål: Investeringsverksamheten ska från och med 2015 kunna använda sig av BIM enligt en fördefinierad lägsta nivå Långsiktigt mål: Anläggningsinformation ska kunna hanteras i ett livscykelperspektiv Strategin använder sig av den Brittiska BIM trappan för att beskriva olika mognadsnivåer som ska uppnås på kort och lång sikt. Strategi för BIM i Trafikverket 2014-09-09
 6. 6. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Detta jobbar Trafikverket efter • Använda modeller i kontraktshandlingar • Verktygsneutrala regelverk som bygger på öppna systemoberoende standarder • Driva på utvecklingen av öppna standarder för begrepp, processer och format • Harmonisering av standarder för BIM, GIS & PLM • Implementering av standarder för livcykelhantering av anläggningsinformation
 7. 7. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari CAD 2D 3D BIM iBIM Nivå 0 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 BIM-guide BSAB 96 Ritningar, linjer, texter etc Dokument Modeller, objekt, samarbete Integrerad, interoperabel data Livscykelhantering Data Processer Gemensamma modeller, begrepp och processer ISO-BIM Mognad Filbaserat samarbete Filbaserat samarbete & databashantering Integrerad webbservice BIM-hub Svensk byggtjänst BH90 IFCInfra InfraGML CityGML IDM MVD ”Basnivå” IV-, PR- Projekt Underhåll Bilden är en omarbetning av BIM- mognadsgrad som finns beskriven i BIM strategi där den används med tillåtelse från BSI (British Standards Institute) Interoperabilitet BSAB 2.0
 8. 8. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari BIM Översiktskurs - Del 1 via webb - Del 2 lärarledd kurs februari 2015 – december 2015 - Alla regionkontor - IV och PR - Uh och inköp - Projektledare, specialister, projektingenjörer, chefer, kommunikatörer, markförhandlare… - ca 500 personer totalt - Fortsätter 2016 Vianova utbildar Trafikverket i BIM
 9. 9. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari BIM i ett projekt Befintligheter modelleras: Terrängmodeller, ledningar etc. Nya anläggningar modelleras: Ämnesområdesmodeller Entreprenören använder modellen att bygga utifrån: Planering, utsättning, maskinstyrning Ändringar registreras av entreprenören – uppdateringar av ämnesområdesmodeller “as built” Data till förvaltning och underhåll kan hämtas från “as built”-modeller Samordningsmodeller förenklar granskning och beslut
 10. 10. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari TDOK 2015:0181 Objektorienterad anläggningsinformation • TDOK 2015:0188 Råd Objektorienterad informationsmodell • TDOK 2012:0035 Digital Projekthantering • TMALL 0402 Redogörelse för Modell 2015-01-01
 11. 11. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Viktiga delar i kraven
 12. 12. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Leveranser till Trafikverket skall innehålla - Samordningsmodell - Ämnesområdesmodeller Viktiga punkter Samordningsmodellen byggs upp av ämnesområdesmodeller och beskrivs i RFM Ämnesområdesmodeller byggs upp av objekt och beskrivs i RFM DWG DGN LandXML Quadrimodell – Novapoint Viewer NWF – Navisworks Freedom I.DGN – Bentley View Klassificering enligt BSAB96 Byggdelar/Prod.resultat
 13. 13. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari BIM med NovapointDCM Ämnesområdesmodeller byggs upp av objekt och beskrivs i RFM Quadrimodell Civil 3D AutoCAD NovapointDCM Väg NovapointDCM VA NovapointDCM Bas T-modell W-modell K-modell A-modell E-modell
 14. 14. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari • Modellens ursprung • Filformat • Avvikelser • Utförda mängdberäkningar och dess redovisning • Överinformation ”Hur den som får modellen i nästa steg skall använda modellen för att få ut den information som efterfrågas” Redogörelse för modell - RFM
 15. 15. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari - Standardisering - Databaser - Öppna standarder - IFC, CityGML - BIM-även i förvaltning - Överlämning, relationshandlingar - NVDB - Järnvägsdata mm - Bättre underlagsdata - Lantmäteriet - Kommuner - Trafikverket - WMS Vart är vi på väg med BIM?
 16. 16. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Nya arbetssätt
 17. 17. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Projektorganisation Förvaltning Leverantör System Verification & validation Portfolio & Project- administration Swedish Transport Administration System Model Repository Project portal Nuläge – förvaltningsdata, underhåll System Verification & validation System Model Repository System Verification & validation Information exchange Information exchange Model Repository Trafikverkets framtida miljö Verification & validation Model Repository ANDA Info Hub
 18. 18. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Glöm inte…. • Trafikverkets krav är grundläggande • INGET hindrar er från att jobba ÄNNU smartare NovapointDCM ViewerQuadriDCM Easy AccessNovapointDCM Base
 19. 19. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Kontakta oss gärna om ni har frågor om BIM eller känner behov av en utbildning för ert företag! www.vianova.se jonas.wenner@vianova.se johan.asplund@vianova.se wai-lok.lam@vianova.se Frågor om BIM
 20. 20. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Ingemar Lewén Trafikverket Ante Bergsten-Brajkovic Mikael Malmqvist Johan Wilén Thomas Åbrink Bengt Magnusson AEC Patrik Nilsson ÅF Tack för bidrag till presentationen
 21. 21. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Frågor? ?
 22. 22. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari FRAMTIDEN PÅGÅR!
 23. 23. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari

×