Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation av småskaligt projekt i quadri dcm

392 views

Published on

Novapoint Användarträff 2016

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentation av småskaligt projekt i quadri dcm

 1. 1. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Väg 321, Gärdsta GC-väg Presentation av småskaligt projekt i QuadriDCM Erik Häggström, Vianova Systems
 2. 2. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari • Inledning • Projektet – 1,6 km GC-väg • Struktur - underlag, befintligt, projektering • Alternativhantering • Kommunikation mellan teknikområden • Projektering och samråd
 3. 3. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Vad: Ny gång- och cykelväg Varför: För att förbättra trafiksituationen för gående och cyklister längs sträckan Nuläge: Vi arbetar med att ta fram en vägplan. Ett samråd ägde rum den 10 november 2015 och sammanställning av inkomna synpunkter pågår. 1,6 km GC-väg C:a 5,3 miljoner kr http://www.trafikverket.se/nara-dig/Jamtland/projekt-i-jamtlands- lan/vag_321_gardsta_gang_och_cykelvag/ Projektet
 4. 4. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari 0-Underlag 1-Modellering av befintligt 3-Projektering 4-Presentationer 5-Export Quadri-struktur
 5. 5. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Tre sträckningar – två förkastade – samtliga sparade i modellen Alternativhantering
 6. 6. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Kommunikation mellan teknikområden
 7. 7. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Olika behov av tydlighet och innehåll Modeller för projektering och samråd
 8. 8. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari FRAMTIDEN PÅGÅR!
 9. 9. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari

×