Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Planprojekt askersunds kommun

284 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Planprojekt askersunds kommun

 1. 1. VÄLKOMMEN TILL NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2012Novapoint SamhällsplaneringPlanprojekt AskersundTobias Jansson
 2. 2. • Förvaltningschef• 2x Byggnadsinspektörer• Stadsarkitekt• 2x Planarkitekter• Samhällsbyggnadsstrateg• Nämndsekreterare• 2x Mät/GIS-ingenjörer
 3. 3. ASKERSUND
 4. 4. Förutsättningar..Snittpris (villa)i Askersunds kommun: 6382kr/kvmSnittpris (villa)i Örebro kommun: 17142kr/kvmNybyggnation snittpris: ca 24000kr/kvm (1970 snittade priset på1400kr/kvm)Så i dagens läge om man ska tro statistiken:Bygg ett hus i Askersund på 150kvm så förlorar du ca 2,6 miljoner.
 5. 5. Före 1970 angav 65% att de flyttat för att få jobb.Sedan 1990 är siffran 20%--------------------------------------------------------------------------------------------------------Före 1970 angav 35% att de flyttat för att de ville bo i en attraktivstadsmiljö.Sedan 1990 är siffran 65%
 6. 6. Medborgare
 7. 7. Medborgardialog KöpmänPolitiker InvånareTjänstemän Centrumförening
 8. 8. Varumärke- Tradition- Idyll- Trästad- Utflyktsmål- Sjönära
 9. 9. Så varför inte bygga varumärket?
 10. 10. Riktlinjer för planering• Funktionsintegrering• Trafikintegrering• Centrumhandel• Vykortsutformning• Parkering centralt
 11. 11. DetaljplanAskersunds hamn Normalt planförfarande Samråd Granskning Antagande Laga kraftLevande, attraktiv och småskalig hamnmiljö i Askersund
 12. 12. Askersundsverken
 13. 13. Förutsättningar• Markföroreningar? Provtagning genomförd i bjälklag/platta på mark.• 18m från strandkant till Vättern• Delvis mycket risiga industrilokaler• Ca 1.7ha• Hela området är och har varit inhägnat med taggtråd sen början av 1900- talet.• Askersunds kommun förvärvade fastigheten 2011 för 17 miljoner.• Mekanisk verkstad (-1930), Tillverkning av värmepannor (1930-1960), Rengöring av olika typer av fat (ca 1960).• Rivning/saneringsarbeten utförda för 2.7 miljoner än så länge..
 14. 14. Vad gör vi nu?Entreprenadform?Samrådshandling färdig i december 2012Provtagning i mark färdig i början av november 2012Hur säljer vi marken till rätt pris?Inflyttning 2015..

×