Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hantering av kartor wms tjänster och punktmoln i novapoint dcm bas

266 views

Published on

Novapoint Användarträff 2016

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hantering av kartor wms tjänster och punktmoln i novapoint dcm bas

 1. 1. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Kartor, WMS -tjänster och punktmoln i NovapointDCM Bas David Sandegård, Vianova
 2. 2. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari This presentation outlines Trimble Civil Engineering & Construction Division’s general product direction. It is for information purposes only and is not to be integrated into any contract. It is not a commitment for the delivery of any material, code or functionality. Do not rely upon it in making purchasing decisions. Trimble Civil Engineering & Construction Division reserves the right and discretion for the development, release, scheduling or discarding of any features or functionality described for Trimble CE & C Division’s products. Disclaimer
 3. 3. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari WMS Kartor, ortofoto  Öppna källor  Lantmäteriet Kartdata från Lantmäteriet Fastighetskartan  Fastighetsindelning  Topografi  Rättigheter, planer och bestämmelser Punktmoln För visualisering Markmodell WMS, Kart-data och punktmoln
 4. 4. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari WMS – Web Map Service Webserver med georefererade bilder  Kartor, miljöinformation, ortofoton mm  Många servrar kräver konto  Finns även gratis Geodataportalen  Samling av svensk geodata WMS - allmänt WMS
 5. 5. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Visning WMS i NP
 6. 6. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Enkelt! Skapa aktivitet WMS Ange web-adressen till servern  Koppla upp, eventuellt ange login  Välj vilken kartdata du vill lägga till i modellen  Klart Konverteringar mellan WMS och din Quadrimodell inom Sweref-systemet sköts automatiskt Visa WMS i Presentationer – Plan eller 3D Du kan ha flera WMS-kopplingar WMS i Novapoint 19
 7. 7. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari + Enkelt + Många olika ämnesområden + Natur, miljö, kulturminnen + Kartor + Ortofoto + Täcker ofta hela Sverige + Automatisk koordinattransformation inom Sweref 99 – Dum kartbild, – Du kan inte få mer info än bilden – Behöver ofta teckenförklaring – Bild – Kan inte se flera kartor samtidigt om de överlappar Fungerar kanon med ortofoton! Leta efter WMSer och fri data på Geodataportalen: https://www.geodata.se/GeodataExplorer/index.jsp ?loc=sv Stockholm; Dataportalen: http://dataportalen.stockholm.se/dataportalen/ WMS generellt
 8. 8. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Produktnamn GSD- Fastighetskartan, vektor Ni får leveranser i Esri Shape Görs om till dwg av era GIS-ingenjörer Mycket information går förlorad i dwg Kartdata från Lantmäteriet
 9. 9. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari GSD Fastighetskartan består av Fastighetsindelning Topografi Tilläggsinformation Rättigheter, Planer och Bestämmelser Ni får massor av filer Namngivna enligt XX_Utsnitt.shp Vad är vad? Finns bra dokumentation på Lantmäteriets hemsida Leverans av Fastighetskartan vektor
 10. 10. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Import av Shapefiler från Lantmäteriet. OBS! Den version av Novapoint som visas är en utvecklingsversion. I officiell version går det inte att matcha Lantmäteriets objekt mot motsvarande objekt i Novapoint. Inte heller Visningsstilarna finns i officiell version. Vår ambition är att det ska fungera framtiden… Visning
 11. 11. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Laserdata – Som Punktmoln eller Importerade punkter Som Punktmoln  Resultatet blir ett ”dumt” punktmoln  Visualisering Import – Triangelmodell  Import - LAS  Filtrering på Mark-punkter  Resultatet blir en Markyta  Använd som vanligt  Tack till WSP för laserdatan! Laserdata – Som punktmoln och markmodell
 12. 12. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Visning LAS
 13. 13. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Frågor? Slut
 14. 14. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari FRAMTIDEN PÅGÅR!
 15. 15. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari

×