1

1

Geoteknisk sektorsportal
- dataflöde, funktioner och utvecklingsfrågor

Mats Öberg, GIS-arkitekt, SGI
Novapoint anvä...
2

Påverkansfaktorer för skred och ras
• Jordartgeologi och topografi/geometri (lutning) är två viktiga
parametrar för att...
3

Geoteknisk sektorportal – bakgrund
3

• Det borras för ungefär 500 Mkr per år i Sverige, varav TRV står
för hälften. Ut...
4

Geoteknisk sektorportal*) - komponenter
1. Registering av (i huvudsak analoga) geotekniska
undersökningsområden (”metad...
5

5

mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
6

6

Projektets startsida:
http://gis.swedgeo.se/startgsp/
mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
7

GeoSuite-projekt med
korrektplansymbol, profilritning samt
ev. RGeo/MUR

7

Geotekniska undersökningsområden

Geodata.s...
12345 8

Geotekniska undersökningsområden
8

Manuell registrering eller uppladdning av shp

mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-...
12345 9
Webbapplikation – punkter, linjer, ytor. Rita eller ladda upp shp enligt fastlagt attributstruktur
9

Om vissa obl...
12345 10

Från borrbandvagn  BGA  WMS
10

Fr o m Geosuite ver 2.0.31

WMS

mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
12345 11

Visning av individuella borrhål från BGA (publiceras publikt no
11

mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
12345 12

12

BGA exponerar fler
parameterar i WMSen än TRV och Sthlm
– för närvarande…
BGA kommer att
tillhandahålla dire...
12345 13

13

mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
12345 14

14

mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
12345 15

Dataleverantörer
15

• Kommuner – planeringsunderlag och bygglov
• Byggherrar inom offentliga och privata sektor...
12345 16

Återexport till Geosuite
16

mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
12345 17

Logga in med registerat username/password.

17

https://sgi.geosuitecloud.se/

Lathund kommer att tillhandahålla...
12345 18

Exponering på nationella Geodataportalen
http://www.geodata.se/GeodataExplorer/?site=GeoteknikUser
18

Här skall...
19

Sampresentation BGA och Trafikverket Geotekniska Databas
19
(och senare Stockholm stads Geoarkiv…)

mats.oberg@swedgeo...
20

Utvecklingsfrågor, visualisering
20

• Borrhål från Geoteknisk sektorportal är en av många input till FoUprojektet TRU...
21

21

Exempel från Olof Friberg,Tyréns (Södertunneln Helsingborg) i ArcGIS/ArcScene. Innehåller bl a JB-sondering (ljusb...
22

Exempel från SGU – arbete med GSI3D (visualiseringsprogram från
BGS British Geological Survey).
22
Input i detta exemp...
23

SGU – arbete med GSI3D
23

Av SGU tolkade sektioner

Geological units

”Fence diagram”

Geological units
mats.oberg@sw...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Branschens geotekniska arkiv och 3 d modellering av jordlagerföljd

385 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
385
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Branschens geotekniska arkiv och 3 d modellering av jordlagerföljd

 1. 1. 1 1 Geoteknisk sektorsportal - dataflöde, funktioner och utvecklingsfrågor Mats Öberg, GIS-arkitekt, SGI Novapoint användarträff, 23 okt 2013 mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
 2. 2. 2 Påverkansfaktorer för skred och ras • Jordartgeologi och topografi/geometri (lutning) är två viktiga parametrar för att bedöma förutsättningar för skred. Skredriskkartering/analys (sannolikheten för och konsekvensen av ett skred) är däremot mer omfattande. Topografi/geometri (på land och i vatten) Geologi, lagerföljder (lösa jordar som silt och lera) Hydrologi Mekanik – pådrivande och mothållande krafter (vilka t ex ändras vid bebyggelse resp. ändrade vattennivåer) Erosion – befintliga och ändrade flöden i älven påverkar topografi/ geometri på lång sikt…. 2 Nederbörd – kan öka grundvatten/portrycket i jordlagren (silt/lera) Skredriskanalys är ett 3D problem och GIS/data-intensivt… (där ett av de viktigare datakällorna är geotekniska borrningar) mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
 3. 3. 3 Geoteknisk sektorportal – bakgrund 3 • Det borras för ungefär 500 Mkr per år i Sverige, varav TRV står för hälften. Utförda borrningar redovisas i branschstandardsystemet Geosuite. • Samla, digitalt arkivera och WMS-exponera ett stort antal borrningar och geotekniska undersökningsområden nationellt. Exponering sker på bl a geodata.se och i andra webbapplikationer. • I ett utbyggt skede är nyttoeffekterna bl a lägre undersökningsoch markbyggnadskostnader. Räddningstjänstrelaterade tillämpningar. mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
 4. 4. 4 Geoteknisk sektorportal*) - komponenter 1. Registering av (i huvudsak analoga) geotekniska undersökningsområden (”metadata”) – finns, ca 6000 objekt idag 4 2. SGI BGA ”Branschens Geotekniska Arkiv”: från GeoSuiteGeoSuiteDatamodell i SQLServerWMS-tjänst (på geodata.se och andra websidor). [Dito Trafikverket och Sthlm stad]. 3. Återexport från webbsida  GeoSuite (nov 2013 för BGA) 4. Bidrag (GeoSuite-projekt) från utförare av geotekniska borrningar 5. Geodata.se (Nationella Geodataportalen) och andra webbplatser *) Geoteknisk sektorsportal är både namnet på hela utvecklingsprojektet och dess exponering i nationella Geodataportalen på geodata.se mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
 5. 5. 5 5 mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
 6. 6. 6 6 Projektets startsida: http://gis.swedgeo.se/startgsp/ mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
 7. 7. 7 GeoSuite-projekt med korrektplansymbol, profilritning samt ev. RGeo/MUR 7 Geotekniska undersökningsområden Geodata.se – Geoteknisk sektorsportal är några tematiska WMS-er av hundratals andra från svenska myndigheter och dataleverantörer mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
 8. 8. 12345 8 Geotekniska undersökningsområden 8 Manuell registrering eller uppladdning av shp mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
 9. 9. 12345 9 Webbapplikation – punkter, linjer, ytor. Rita eller ladda upp shp enligt fastlagt attributstruktur 9 Om vissa obligatoriska fält ej fylls i rödmarkeras dessa vid försök att spara mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
 10. 10. 12345 10 Från borrbandvagn  BGA  WMS 10 Fr o m Geosuite ver 2.0.31 WMS mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
 11. 11. 12345 11 Visning av individuella borrhål från BGA (publiceras publikt no 11 mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
 12. 12. 12345 12 12 BGA exponerar fler parameterar i WMSen än TRV och Sthlm – för närvarande… BGA kommer att tillhandahålla direktnedladdning av borrhål till shp (med (enkelsymbol och tillhörande attribut) mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
 13. 13. 12345 13 13 mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
 14. 14. 12345 14 14 mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
 15. 15. 12345 15 Dataleverantörer 15 • Kommuner – planeringsunderlag och bygglov • Byggherrar inom offentliga och privata sektorn – projektering och byggande • Myndigheter – utredningar om t.ex. risker för naturolyckor, karteringar av geologi och geoteknik Data levereras av utförare av undersökningar (Juridiska förhållanden – vad gäller för nyttjande av data? - i stort utredda i samråd med jurister på LM, TRV, SKL och från branschföreträdare) + Möte konsulter 16/4 + möte Sveriges Teknik&Designföretag 4/11 mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
 16. 16. 12345 16 Återexport till Geosuite 16 mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
 17. 17. 12345 17 Logga in med registerat username/password. 17 https://sgi.geosuitecloud.se/ Lathund kommer att tillhandahållas… mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
 18. 18. 12345 18 Exponering på nationella Geodataportalen http://www.geodata.se/GeodataExplorer/?site=GeoteknikUser 18 Här skall ytterligare komma in:  BGA Branschens Geotekniska Arkiv borrhål  TRV Trafikverket Geotekniska Databas borrhål  Sthlm Stad Geoarkiv borrhål  Annat geoteknisk tematiskt? Geoteknisk sektorportal – tematiskt urval av hundratals WMS-er (i praktiken en WMC-fil) mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
 19. 19. 19 Sampresentation BGA och Trafikverket Geotekniska Databas 19 (och senare Stockholm stads Geoarkiv…) mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
 20. 20. 20 Utvecklingsfrågor, visualisering 20 • Borrhål från Geoteknisk sektorportal är en av många input till FoUprojektet TRUST*) (Tyréns, KTH, LTH m fl). I TRUST är fokus på bl a modellering, visualisering och osäkerhetsmått. • Geoteknisk sektorportal kan ge input till SGU’s uppbyggnad av jordlagerföljder. • Kommande utvecklingskomponenter i Geoteknisk sektorportal skulle alltså kunna vara:  exponering av fler parameterar ur Geosuite Datamodell, t ex (kategorisering) av lagerföljder (från provtagning)  Vid återexport till Geosuite, möjlighet att filtrera ut vissa metoder som t ex CPT *) TRansparent Underground STructures, bl a Formas-finansierat. Innehåller delprojektet ”Utveckling av metoder för rationell och snabb utvärdering av geotekniska undersökningar” mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
 21. 21. 21 21 Exempel från Olof Friberg,Tyréns (Södertunneln Helsingborg) i ArcGIS/ArcScene. Innehåller bl a JB-sondering (ljusblå) men också icke-Geosuite-data från borrkärnor. Visualisering har föregåtts av processering i FME. ArcGIS är en av många möjliga visualiseringsverktyg – AutoCAD Civil 3D, Novapoint etc etc. mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
 22. 22. 22 Exempel från SGU – arbete med GSI3D (visualiseringsprogram från BGS British Geological Survey). 22 Input i detta exempel: Geosuite borrhål (här från Gbg stad) SGU Jordartsdjup, grovupplöst, baserat på bl a sesmik. Nationell täckning. LM Nationell höjdmodell 2m pixel. ”Nationell” täckning SGU Jordlagerföljder, ca 30000 punkter mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20
 23. 23. 23 SGU – arbete med GSI3D 23 Av SGU tolkade sektioner Geological units ”Fence diagram” Geological units mats.oberg@swedgeo.se/2013-10-20

×