Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bim i totalentreprenad konsult och entreprenör i samverkan

366 views

Published on

Novapoint Användarträff 2016

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bim i totalentreprenad konsult och entreprenör i samverkan

 1. 1. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari BIM i totalentreprenad Samverkan entreprenör - konsult Martin Puumalainen, NCC Jonas Wenner, Vianova Systems
 2. 2. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Väg 190 - Gråbovägen
 3. 3. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari • Byggtid jan 2015-juni 2016 • 3,5 km TRV vägar • 2 km fyll o fräs. 1,5 km nybyggnation • 2 km nya kommunala, enskilda vägar • 1 km nya GC-vägar • 630 m bullerskärm • 2 brorepar • 1 GC-tunnel, platta på mark • 1 ny vägbro över Lärjeån, kontinuerlig plattbro tre spann, pålade stöd • 1 ny vägbro över V190, spännarmerad plattrambro • Armering 149 ton. Betong 1.830 m³ • Natura 2000 • Jordschakt 92.000 m³ • Fyll 85.000 m³ • Förorenade massor 6.000 m³ • Asfalt 80.500 m² • Ledningsomläggning VA 2.800 m • Ledningsoml. EL/Tele/Opto 22.000 m • Ny VA 6.300 m • Ny belysning 11.100 m Projektet
 4. 4. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Projektorganisation Beställare Trafikverket Region Väst Totalentreprenör NCC Väg Structor VA Structor Bro Reinertsen Belysning ÅF Geoteknik NCC Teknik
 5. 5. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari QuadriDCM i projektet Vägprojektör NP Bas + NP Väg QuadriDCM Grunddata Markmodell, bergmodell etc. Entreprenör NCC VA-projektör NP Bas + NP VA Bro AutoCAD (2D) Belysning AutoCAD (2D)
 6. 6. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari + Väljer vad jag vill ha och när jag vill ha det. + Enkelt att plocka data ur modellen + Kompatibelt med ”mina” system (SBG Geo, Topocad, och Trimble BC) + Överskådligt + Lätt att se vad jag fått + Möjligt att projektera egna saker direkt i modellen − Alla borde vara med i modellen − Bättre kommunikation genom modellen − Beställaren har inte använt sig av modellen − Varierande intresse från platsledning. Erfarenheter
 7. 7. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Export av utsättningsdata från vägmodell - LandXML - LIN, PRF - LMD - MBS - Dwg Bilagor i modellen - Mängdrapport - PM Demo
 8. 8. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Modell i Quadri
 9. 9. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Importerat till Geo, oredigerat
 10. 10. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Redigerad koordinatfil i Geo
 11. 11. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari Färdig terrängmodell i Geo
 12. 12. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari FRAMTIDEN PÅGÅR!
 13. 13. NOVAPOINT ANVÄNDARTRÄFF 2016 │Stockholm 28-29 januari

×