Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vodozemci

7,631 views

Published on

Prezentacija namenjena učenicima 6.razreda za brzo obnavljanje gradiva.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vodozemci

  1. 1. одоземци Први копнени кичмењаци
  2. 2. Телесна организација водоземаца 1. Кожа је влажна и слузава 2. Тело је кратко и здепасто, врат није изражен 3. Постоји два пара ногу 4. Већина врста нема реп 5. На глави се истичу крупне очи
  3. 3. Дисање * Као одрасли водоземци дишу преко : коже и слузокоже усне дупље, преко слабо развијених плућа *У ларвеном стадијуму- као пуноглавци водоземци дишу преко спољашњих шкрга
  4. 4. размножавање • Размножавање је полно • Полни диморфизам није изражен, женке су крупније. Mужјаци се оглашавању крекетањем када дозивају женке
  5. 5. Процес развића одвија се преко преображаја – метаморфозе
  6. 6. Хране се грабљиво - инсектима
  7. 7. Разноврсност водоземаца 1. Жабе 2. Водењаци 3. Даждевњаци 4. Човечија рибица 5. Аксолотл
  8. 8. Водземци су изузетно угрожени 1. Због уништавања и загађења станишта 2. Због климатских промена 3. Због инвазионих врста

×