Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Навигација кроз нотну,аудио и
аудиовизуелну библиотеку
мр весна александровић
одељење посебних фондова НБС
збирка музикали...
к
о л
е
к
ц
и
ј
е
нотна грађа:
штампана
и
рукописна
звучна грађа:
музика
говор
комбинација
други звуци
звучна грађа:
... на различитим
носачима звука
аудиовизуелна грађа:
филм
серија
докумантарна
едукативна ...
... на различитим
носачима ...
аудиовизуелна грађа:
и још...
монографске
серијске
мултимедијалне
публикације ...
“Н-А-АВ” библиотекар
#музичар
#библиотекар #IT
#креативан
#прогресиван
#отворен
#знатижељан
управљање збиркама
1 попуњавање збирки
2 физички формати
3 каталогизација/описивање
4 приступ
5 права
6 заштита
7 презентација
попуњавање збиркипопуњавање збирки1
обавезни примеракобавезни примерак
C
I
p
ATALOGING
N
UBLICATION
eeOOбавезни примеракбавезни примерак
поклонпоклон
куповинакуповина
разменаразмена
сопственасопствена “издања”“издања”
Физички форматиФизички формати
2
нотни материјали
музички рукописмузички рукопис
штампана музикалијаштампана музикалија
аудио формати
аудиоаудио
касетакасета
компакткомпакт
дискдиск
грамофонскаграмофонска
плочаплоча
аудио ...
... визуелни формати...
видео касетавидео касета
видеовидео DVDDVD
каталогизација/описивање
ISBD: PM, General, NB, ER ...
... а за савет
питамо и ...
3
међународни стандардни бројеви
музичкомузичко делодело
Петнаеста руковет,Петнаеста руковет,
Песме из МакедонијеПесме из Македоније
Стеван Стојановић Мокр...
манифестације музичкогманифестације музичког деладела
насловнаслов
аутораутор
датумдатум
обликоблик
медијмедиј
Петнаеста р...
приступприступ4
доступностдоступност
<<метаподациметаподаци>>
права/интелектуална својинаправа/интелектуална својина5
смештај
заштита
6
конзервацијаконзервација
скенирањескенирање
обрадаобрада
ћишћењећишћење
грамофонграмофон
комплет игалакомплет игала
аналогни у дигитални форматаналогни у дигитални формат
рестаурација, обрада звукарестаурација, обрада звука
презентовање
презентовањепрезентовање
7
истраживачки...истраживачки...
тимски..тимски..
..
иновативни радиновативни рад
презентовање резултатапрезентовање резулта...
дигитална библиотекадигитална библиотека
изложбеизложбе
концертиконцерти
24/03/2016
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]

92 views

Published on

Predavanje „Navigacija kroz notnu, audio i audiovizuelnu biblioteku”, mr Vesne Aleksandrović, govori o svim segmentima upravljanja notnim i audiovizuelnim zbirkama i pruža opšti uvid u raznoliokost poslova na čuvanju i prezentovanju notnih, audio i audiovizuelnih materijala.

Studenti bibliotekarstva (Filološki fakultet u Beogradu) posetili su Odeljenje posebnih fondova Narodne biblioteke Srbije 24. marta 2016. Tom prilikom su voditelji svih zbirki i načelnik odeljenja Maša Miloradović studente upoznali sa širokim opsegom poslova u upravljanju posebnim zbirkama.

Published in: Services
 • Be the first to like this

Predavanje studentima bibliotekarstva [24. mart 2016.]

 1. 1. Навигација кроз нотну,аудио и аудиовизуелну библиотеку мр весна александровић одељење посебних фондова НБС збирка музикалија, аудио и аудиовизуелне грађе vesna.aleksandrovic@nb.rs предавање студентима библиотекарства, НБС, 24. март 2016
 2. 2. к о л е к ц и ј е
 3. 3. нотна грађа: штампана и рукописна
 4. 4. звучна грађа: музика говор комбинација други звуци
 5. 5. звучна грађа: ... на различитим носачима звука
 6. 6. аудиовизуелна грађа: филм серија докумантарна едукативна ...
 7. 7. ... на различитим носачима ... аудиовизуелна грађа:
 8. 8. и још... монографске серијске мултимедијалне публикације ...
 9. 9. “Н-А-АВ” библиотекар
 10. 10. #музичар #библиотекар #IT
 11. 11. #креативан
 12. 12. #прогресиван #отворен #знатижељан
 13. 13. управљање збиркама
 14. 14. 1 попуњавање збирки 2 физички формати 3 каталогизација/описивање 4 приступ 5 права 6 заштита 7 презентација
 15. 15. попуњавање збиркипопуњавање збирки1
 16. 16. обавезни примеракобавезни примерак
 17. 17. C I p ATALOGING N UBLICATION
 18. 18. eeOOбавезни примеракбавезни примерак
 19. 19. поклонпоклон
 20. 20. куповинакуповина
 21. 21. разменаразмена
 22. 22. сопственасопствена “издања”“издања”
 23. 23. Физички форматиФизички формати 2
 24. 24. нотни материјали
 25. 25. музички рукописмузички рукопис
 26. 26. штампана музикалијаштампана музикалија
 27. 27. аудио формати
 28. 28. аудиоаудио касетакасета компакткомпакт дискдиск грамофонскаграмофонска плочаплоча
 29. 29. аудио ...
 30. 30. ... визуелни формати...
 31. 31. видео касетавидео касета
 32. 32. видеовидео DVDDVD
 33. 33. каталогизација/описивање ISBD: PM, General, NB, ER ... ... а за савет питамо и ... 3
 34. 34. међународни стандардни бројеви
 35. 35. музичкомузичко делодело Петнаеста руковет,Петнаеста руковет, Песме из МакедонијеПесме из Македоније Стеван Стојановић МокрањацСтеван Стојановић Мокрањац 19091909 руковетруковет вокално, хорвокално, хор 15;15; h-mollh-moll остали насловиостали наслови 1515 руковетруковет XVXV руковетруковет Песме из МакедонијеПесме из Македоније наслови песама:наслови песама: Марије, бела МаријеМарије, бела Марије Обасјала месечинаОбасјала месечина Бог да га убије, наноБог да га убије, нано Прошета, мајко, девет годиниПрошета, мајко, девет години Сејала Динка босиљакСејала Динка босиљак други подаци о делудруги подаци о делу број, тоналитетброј, тоналитет медијмедиј обликоблик датумдатум аутораутор насловнаслов
 36. 36. манифестације музичкогманифестације музичког деладела насловнаслов аутораутор датумдатум обликоблик медијмедиј Петнаеста руковет,Петнаеста руковет, Песме из МакедонијеПесме из Македоније Стеван Стојановић МокрањацСтеван Стојановић Мокрањац 19091909 руковетруковет вокално, хорвокално, хор h-mollh-moll 979-0-55555-55-5979-0-55555-55-5 978-0-978-0-111-1111111-1111--11 0000-0003-C773-0000-T-0000-0000-O0000-0003-C773-0000-T-0000-0000-O број, тоналитетброј, тоналитет идентификаториидентификатори каталошки/матрични бројкаталошки/матрични број D.A. 245087D.A. 245087
 37. 37. приступприступ4
 38. 38. доступностдоступност
 39. 39. <<метаподациметаподаци>>
 40. 40. права/интелектуална својинаправа/интелектуална својина5
 41. 41. смештај
 42. 42. заштита 6
 43. 43. конзервацијаконзервација
 44. 44. скенирањескенирање обрадаобрада
 45. 45. ћишћењећишћење
 46. 46. грамофонграмофон
 47. 47. комплет игалакомплет игала
 48. 48. аналогни у дигитални форматаналогни у дигитални формат
 49. 49. рестаурација, обрада звукарестаурација, обрада звука
 50. 50. презентовање презентовањепрезентовање 7
 51. 51. истраживачки...истраживачки... тимски..тимски.. .. иновативни радиновативни рад презентовање резултатапрезентовање резултата
 52. 52. дигитална библиотекадигитална библиотека
 53. 53. изложбеизложбе
 54. 54. концертиконцерти
 55. 55. 24/03/2016

×