Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Нотна, аудио и аудиовизуелнаНотна, аудио и аудиовизуелна
грађа уграђа у библиотеци 21. векабиблиотеци 21. века
мр Весна Ал...
Акредитовани програм сталног стручног усавршавањаАкредитовани програм сталног стручног усавршавања
Народна библиотека Срби...
Акредитовани програм сталног стручног усавршавањаАкредитовани програм сталног стручног усавршавања
Народна библиотека Срби...
Вердијева
опера
РИГОЛЕТО
““Проблеми се решавају не самоПроблеми се решавају не само
давањем нових информација, већдавањем нових информација, већ
пр...
“Питати зашто су нам библиотеке
уопште потребне када је толико
информација доступно на све стране,
једнако је осетљиво као...
перцепцијаперцепција
4!4!
3!3!
Акредитовани програм сталног стручног усавршавањаАкредитовани програм сталног стручног усавршавања
Народна библиотека Срби...
Функционални захтеви за библиографске записеФункционални захтеви за библиографске записе
делодело
идеја,
за/мисао
Ђузепе ВердиЂузепе Верди
експресија делаекспресија дела
манифестација деламанифестација дела
нотно издање – штампани
нотно издање – штампани
нотни запис музичког дела
нотни запис музичког дела
звучни снимак – штампани
звучни снимак – штампани
аудио запис музичког дела
аудио запис музичког дела
позоришно извођење
позоришно извођење
музичког дела
музичког дела
видео снимак – штампани снимак
видео снимак – штампани снимак
позоришног (или концертног)
позоришног (или концертног)
изво...
примеракпримерак
делодело
особаособачија идеја
за/мисао?
Ђузепе ВердиЂузепе Верди
композитор
Giuseppe VerdiGiuseppe Verdi
композитор
Giuseppe VerdiGiuseppe Verdi
композитор
1813 - 19011813 - 1901
!!!!!!
GiuseppeGiuseppe FortuninoFortunino
FrancescoFrancesco VerdiVerdi
композитор
1813 - 19011813 - 1901
више особа – колективно теловише особа – колективно тело
имеиме
датумидатуми
титулетитуле
друге ознаке задруге ознаке за
особуособу
атрибути особеатрибути особе
имеиме
датумидатуми
титулетитуле
друге ознаке задруге ознаке за
особуособу
атрибути особеатрибути особе
Giuseppe Fortunino...
тема,
садржај,
жанр – о
чему
тематема
делодело
особаособа
појампојам
местоместо
објекатобјекат
догађајдогађај
тематема
појампојам
местоместо
објекатобјекат
догађајдогађај
тематема
опера; Ђузепе Верди;опера; Ђузепе Верди; XVIXVI век...век...
...
појам/концептпојам/концепт
предмет/објекатпредмет/објекат
догађајдогађај
местоместо
појампојам
местоместо
објекатобјекат
д...
композитор
Ђузепе ВердиЂузепе Верди
Giuseppe VerdiGiuseppe Verdi
1813 - 19011813 - 1901
GiuseppeGiuseppe FortuninoFortunin...
композитор
Ђузепе ВердиЂузепе Верди
Giuseppe VerdiGiuseppe Verdi
РиголетоРиголето
RigolettoRigoletto
1813 - 19011813 - 190...
композитор
Ђузепе ВердиЂузепе Верди
Giuseppe VerdiGiuseppe Verdi
XVIXVI веквек
1813 - 19011813 - 1901
GiuseppeGiuseppe For...
операопера
РиголетоРиголето
Вокално-инструментала музикаВокално-инструментала музика
Арија (сопран, тенор)Арија (сопран, т...
Акредитовани програм сталног стручног усавршавањаАкредитовани програм сталног стручног усавршавања
Народна библиотека Срби...
ERER
ISBDgeneralISBDgeneral
uputstvoERuputstvoER
ева веронаева верона
richard smiragliarichard smiraglia
richard smiragliarichard smiraglia
Акредитовани програм сталног стручног усавршавањаАкредитовани програм сталног стручног усавршавања
Народна библиотека Срби...
идентификацијаидентификација
експресија дела –експресија дела – врста грађеврста грађе
манифестација дела –манифестација дела – врста грађеврста грађе
експресијаекспресија манифестацијаманифестација
рукописна музикалијарукописна музикалија штампана музикалијаштампана музик...
штампана музикалијаштампана музикалија
експресијаекспресија
аудио касетааудио касета
компакт дисккомпакт диск
грамофонска плочаграмофонска плоча
манифестацијаманифестација
манифестацијаманифестација
видео касетавидео касета
видеовидео DVDDVD
идентификацијаидентификација
манифестацијаманифестација деладела –– насловнаслов
наслов манифестације деланаслов манифестације дела
СимфонијаСимфонија Es-dur Op. 55Es-dur Op. 55
SymphonieSymphonie Es-dur...
Рукопис Бетовенове 3. симфоније „Ероика”Рукопис Бетовенове 3. симфоније „Ероика”
наслов деланаслов дела
облик делаоблик дела
датум деладатум дела
медиј извођењамедиј извођења
бројчана ознакабројчана озна...
наслов деланаслов дела
облик делаоблик дела
датум деладатум дела
медиј извођењамедиј извођења
бројчана ознакабројчана озна...
наслов манифестацијенаслов манифестације
подаци о одговорностиподаци о одговорности
ознака издањаознака издања
место издав...
наслов манифестацијенаслов манифестације
подаци о одговорностиподаци о одговорности
ознака издањаознака издања
место издав...
III Symphonie Es-dur,III Symphonie Es-dur, op. 55op. 55 :: ЕЕroicaroica == IIIrdIIIrd
Symphony E flat MajorSymphony E flat...
III Symphonie Es-dur,III Symphonie Es-dur, op. 55op. 55 :: ЕЕroicaroica == IIIrdIIIrd
Symphony E flat MajorSymphony E flat...
III Symphonie Es-dur,III Symphonie Es-dur, op. 55op. 55 :: ЕЕroicaroica == IIIrdIIIrd
Symphony E flat MajorSymphony E flat...
одговорности за настајањеодговорности за настајање деладела
писац либрета - либретистписац либрета - либретист
композиторк...
одговорности за настајањеодговорности за настајање деладела
Фридрих ШилерФридрих Шилер
Лудвиг ван БетовенЛудвиг ван Бетовен
одговорности за настајањеодговорности за настајање манифестацијеманифестације
вокални извођачивокални извођачи
оркестарорк...
III Symphonie Es-dur,III Symphonie Es-dur, op. 55op. 55 :: ЕЕroicaroica == IIIrdIIIrd
Symphony E flat MajorSymphony E flat...
III Symphonie Es-dur,III Symphonie Es-dur, op. 55op. 55 :: ЕЕroicaroica == IIIrdIIIrd
Symphony E flat MajorSymphony E flat...
одговорности за настајањеодговорности за настајање манифестацијеманифестације
редитељ (снимка) оперске представе (или филм...
одговорности за настајањеодговорности за настајање деладела
сценаристасценариста
редитељредитељ
манифестацијаманифестација деладела –– подациподаци
везани за стварање манифестацијевезани за стварање манифестације
ознака издањаознака издања
место издавањаместо издавања
издавачиздавач
датум издавањадатум издавања
издавачка целинаиздава...
облик и обим носиоцаоблик и обим носиоца
физички медијумфизички медијум
начин снимањаначин снимања
брзина репродукцијебрзи...
BEETHOVEN, Ludwig van, 1770-1827BEETHOVEN, Ludwig van, 1770-1827
Symphonie Nr. 3 op. 55 "Eroica" Es-dur [Zvučni snimak], 4...
Ludvig van, 1770-1827Ludvig van, 1770-1827
Ludvig van Betoven [Zvučni snimak], Deveta simfonija u d-Ludvig van Betoven [Zv...
BETOVEN, Ludvig vanBETOVEN, Ludvig van
Neunte Symphonien Op. 125 [Štampana muzikalija] : mitNeunte Symphonien Op. 125 [Šta...
примеракпримерак
идентификатор јединицеидентификатор јединице
ознаке/инскрипцијеознаке/инскрипције
очуваност јединицеочуваност јединице
ист...
Акредитовани програм сталног стручног усавршавањаАкредитовани програм сталног стручног усавршавања
Народна библиотека Срби...
музичкомузичко делодело
Петнаеста руковет,Петнаеста руковет,
Песме из МакедонијеПесме из Македоније
Стеван Стојановић Мокр...
манифестације музичкогманифестације музичког деладела
насловнаслов
аутораутор
датумдатум
обликоблик
медијмедиј
Петнаеста р...
међународни стандардни бројевимеђународни стандардни бројеви
други идентификаторидруги идентификатори
каталошки бројевикаталошки бројеви
матрични бројевиматрични бројеви
матричниматрични бројброј
Акредитовани програм сталног стручног усавршавањаАкредитовани програм сталног стручног усавршавања
Народна библиотека Срби...
конзервацијаконзервација
скенирањескенирање
обрадаобрада
ћишћењећишћење
грамофонграмофон
комплет игалакомплет игала
налогни уналогни у
игитални форматигитални формат
рестаурација,рестаурација,
обрада звукаобрада звука
смештањесмештање
доступностдоступност
<<метаподациметаподаци>>
<dc:title><dc:title>
<dc:alternative><dc:alternative>
<dc:creator><dc:creator>
<dc:creator><dc:creator>
<dc:subject><dc:su...
<dc:title><dc:title>
<dc:alternative><dc:alternative>
<dc:creator><dc:creator>
<dc:creator><dc:creator>
<dc:subject><dc:su...
<titleInfo><titleInfo>Album kompozicija za glasovirAlbum kompozicija za glasovir</title></title>
<<titleInfo type="alterna...
корисник!!!
корисник!!!
доступност!!!
доступност!!!
Акредитовани програм сталног стручног усавршавањаАкредитовани програм сталног стручног усавршавања
Народна библиотека Срби...
истраживачки...истраживачки...
тимски...тимски...
иновативни радиновативни радпрезентовање резултатапрезентовање резултата
Дигитална Народна библиотека СрбијеДигитална Народна библиотека Србије
изложбеизложбе
концертиконцерти
12. - 13. мај 2014.
мр Весна Александровићмр Весна Александровић
Акредитовани програм сталног стручног усавршавањаАкредитовани програм сталног...
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka

329 views

Published on

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Notni, audio i AV materijali u biblioteci 21. veka

 1. 1. Нотна, аудио и аудиовизуелнаНотна, аудио и аудиовизуелна грађа уграђа у библиотеци 21. векабиблиотеци 21. века мр Весна Александровићмр Весна Александровић Акредитовани програм сталног стручног усавршавањаАкредитовани програм сталног стручног усавршавања Народна библиотека СрбијеНародна библиотека Србије 12. - 13. мај 2014.
 2. 2. Акредитовани програм сталног стручног усавршавањаАкредитовани програм сталног стручног усавршавања Народна библиотека СрбијеНародна библиотека Србије <концептуалне поставке> стандарди обрада стандардни бројеви заштита презентовање
 3. 3. Акредитовани програм сталног стручног усавршавањаАкредитовани програм сталног стручног усавршавања Народна библиотека СрбијеНародна библиотека Србије пре почетка 0
 4. 4. Вердијева опера РИГОЛЕТО
 5. 5. ““Проблеми се решавају не самоПроблеми се решавају не само давањем нових информација, већдавањем нових информација, већ прилагођивањем и преуређењемприлагођивањем и преуређењем онога што одавно знамоонога што одавно знамо.”.” Лудвиг Фитгенштајн, Филозофски истраживачи
 6. 6. “Питати зашто су нам библиотеке уопште потребне када је толико информација доступно на све стране, једнако је осетљиво као питати зашто нам је потребно толико мапа сада када имамо толико путева." [American Libraries Magazine, May 28, 2009]” Jon Bing
 7. 7. перцепцијаперцепција 4!4! 3!3!
 8. 8. Акредитовани програм сталног стручног усавршавањаАкредитовани програм сталног стручног усавршавања Народна библиотека СрбијеНародна библиотека Србије <концептуалне поставке> 1
 9. 9. Функционални захтеви за библиографске записеФункционални захтеви за библиографске записе
 10. 10. делодело идеја, за/мисао
 11. 11. Ђузепе ВердиЂузепе Верди
 12. 12. експресија делаекспресија дела
 13. 13. манифестација деламанифестација дела
 14. 14. нотно издање – штампани нотно издање – штампани нотни запис музичког дела нотни запис музичког дела
 15. 15. звучни снимак – штампани звучни снимак – штампани аудио запис музичког дела аудио запис музичког дела
 16. 16. позоришно извођење позоришно извођење музичког дела музичког дела
 17. 17. видео снимак – штампани снимак видео снимак – штампани снимак позоришног (или концертног) позоришног (или концертног) извођења музичког дела извођења музичког дела
 18. 18. примеракпримерак
 19. 19. делодело особаособачија идеја за/мисао?
 20. 20. Ђузепе ВердиЂузепе Верди композитор
 21. 21. Giuseppe VerdiGiuseppe Verdi композитор
 22. 22. Giuseppe VerdiGiuseppe Verdi композитор 1813 - 19011813 - 1901
 23. 23. !!!!!!
 24. 24. GiuseppeGiuseppe FortuninoFortunino FrancescoFrancesco VerdiVerdi композитор 1813 - 19011813 - 1901
 25. 25. више особа – колективно теловише особа – колективно тело
 26. 26. имеиме датумидатуми титулетитуле друге ознаке задруге ознаке за особуособу атрибути особеатрибути особе
 27. 27. имеиме датумидатуми титулетитуле друге ознаке задруге ознаке за особуособу атрибути особеатрибути особе Giuseppe Fortunino Francesco VerdiGiuseppe Fortunino Francesco Verdi 1813 - 19011813 - 1901
 28. 28. тема, садржај, жанр – о чему тематема делодело особаособа
 29. 29. појампојам местоместо објекатобјекат догађајдогађај тематема
 30. 30. појампојам местоместо објекатобјекат догађајдогађај тематема опера; Ђузепе Верди;опера; Ђузепе Верди; XVIXVI век...век... Мантова; ИталијаМантова; Италија Риголето (скулптура); партитура...Риголето (скулптура); партитура... позоришна (оперска) представа...позоришна (оперска) представа...
 31. 31. појам/концептпојам/концепт предмет/објекатпредмет/објекат догађајдогађај местоместо појампојам местоместо објекатобјекат догађајдогађај опера опера
 32. 32. композитор Ђузепе ВердиЂузепе Верди Giuseppe VerdiGiuseppe Verdi 1813 - 19011813 - 1901 GiuseppeGiuseppe FortuninoFortunino FrancescoFrancesco VerdiVerdi операопера
 33. 33. композитор Ђузепе ВердиЂузепе Верди Giuseppe VerdiGiuseppe Verdi РиголетоРиголето RigolettoRigoletto 1813 - 19011813 - 1901 GiuseppeGiuseppe FortuninoFortunino FrancescoFrancesco VerdiVerdi операопера
 34. 34. композитор Ђузепе ВердиЂузепе Верди Giuseppe VerdiGiuseppe Verdi XVIXVI веквек 1813 - 19011813 - 1901 GiuseppeGiuseppe FortuninoFortunino FrancescoFrancesco VerdiVerdi Мантова Мантова
 35. 35. операопера РиголетоРиголето Вокално-инструментала музикаВокално-инструментала музика Арија (сопран, тенор)Арија (сопран, тенор)
 36. 36. Акредитовани програм сталног стручног усавршавањаАкредитовани програм сталног стручног усавршавања Народна библиотека СрбијеНародна библиотека Србије стандарди 2
 37. 37. ERER ISBDgeneralISBDgeneral uputstvoERuputstvoER
 38. 38. ева веронаева верона
 39. 39. richard smiragliarichard smiraglia
 40. 40. richard smiragliarichard smiraglia
 41. 41. Акредитовани програм сталног стручног усавршавањаАкредитовани програм сталног стручног усавршавања Народна библиотека СрбијеНародна библиотека Србије обрада 2
 42. 42. идентификацијаидентификација
 43. 43. експресија дела –експресија дела – врста грађеврста грађе
 44. 44. манифестација дела –манифестација дела – врста грађеврста грађе
 45. 45. експресијаекспресија манифестацијаманифестација рукописна музикалијарукописна музикалија штампана музикалијаштампана музикалија
 46. 46. штампана музикалијаштампана музикалија
 47. 47. експресијаекспресија
 48. 48. аудио касетааудио касета компакт дисккомпакт диск грамофонска плочаграмофонска плоча манифестацијаманифестација
 49. 49. манифестацијаманифестација видео касетавидео касета видеовидео DVDDVD
 50. 50. идентификацијаидентификација
 51. 51. манифестацијаманифестација деладела –– насловнаслов
 52. 52. наслов манифестације деланаслов манифестације дела СимфонијаСимфонија Es-dur Op. 55Es-dur Op. 55 SymphonieSymphonie Es-dur Op. 55Es-dur Op. 55 SymphonieSymphonie E Flat Major Op. 55E Flat Major Op. 55 III Symphonie, Es-dur, Eroica op. 55III Symphonie, Es-dur, Eroica op. 55 SymphonySymphony E-flat Major Op. 55E-flat Major Op. 55 SymphonySymphony EroicaEroica Symphonie No. 3 Op. 55Symphonie No. 3 Op. 55 Трећа симфонијаТрећа симфонија Es-dur Op. 55Es-dur Op. 55 ......
 53. 53. Рукопис Бетовенове 3. симфоније „Ероика”Рукопис Бетовенове 3. симфоније „Ероика”
 54. 54. наслов деланаслов дела облик делаоблик дела датум деладатум дела медиј извођењамедиј извођења бројчана ознакабројчана ознака тоналитеттоналитет Sinfonia Eroica, composta perSinfonia Eroica, composta per festeggiare il Souvenire di un grand'festeggiare il Souvenire di un grand' Uomo, E dedicata A Sua AltezzaUomo, E dedicata A Sua Altezza SerenissimaSerenissima или Sinfonia grande симфонијасимфонија 1804/18051804/1805 оркестароркестар Op. 55 No. III. delle SinfonieOp. 55 No. III. delle Sinfonie EsEs MajorMajor атрибути делаатрибути дела Атрибути дела –Атрибути дела – карактеристике;карактеристике; повезани саповезани са ентитетом илиентитетом или су споља приписанису споља приписани ентитетуентитету
 55. 55. наслов деланаслов дела облик делаоблик дела датум деладатум дела медиј извођењамедиј извођења бројчана ознакабројчана ознака тоналитеттоналитет Sinfonia Eroica, composta per festeggiare ilSinfonia Eroica, composta per festeggiare il Souvenire di un grand' Uomo, E dedicata ASouvenire di un grand' Uomo, E dedicata A Sua Altezza SerenissimaSua Altezza Serenissima или Sinfonia grande симфонијасимфонија 1804/18051804/1805 оркестароркестар Op. 55 No. III. delle SinfonieOp. 55 No. III. delle Sinfonie EsEs MajorMajor атрибути делаатрибути дела
 56. 56. наслов манифестацијенаслов манифестације подаци о одговорностиподаци о одговорности ознака издањаознака издања место издавањаместо издавања издавачиздавач датум издавањадатум издавања издавачка целинаиздавачка целина облик и обим носиоцаоблик и обим носиоца физички медијумфизички медијум начин снимањаначин снимања димензије носиоцадимензије носиоца идентификаторидентификатор и др...и др... атрибути манифестацијеатрибути манифестације Symphonie Nr.3 Ludwig van BeethovenLudwig van Beethoven 5.5. изд.изд. LeipzigLeipzig Breitkopf & HartelBreitkopf & Hartel 20022002 Ludwig BeethovenLudwig Beethoven’s Werke, Serie 1’s Werke, Serie 1 партитура, 222 стр.партитура, 222 стр. ------ ------ 3535 cmcm ISBN 978-......ISBN 978-...... атрибутиатрибути манифестације –манифестације – дефинишу разлике удефинишу разлике у односу на осталеодносу на остале манифестације истогманифестације истог деладела
 57. 57. наслов манифестацијенаслов манифестације подаци о одговорностиподаци о одговорности ознака издањаознака издања место издавањаместо издавања издавачиздавач датум издавањадатум издавања издавачка целинаиздавачка целина облик и обим носиоцаоблик и обим носиоца физички медијумфизички медијум начин снимањаначин снимања димензије носиоцадимензије носиоца идентификаторидентификатор и др...и др... атрибути манифестацијеатрибути манифестације Symphonie Nr.3Symphonie Nr.3 Ludwig van BeethovenLudwig van Beethoven 5.5. изд.изд. LeipzigLeipzig Breitkopf & HartelBreitkopf & Hartel 20022002 Ludwig BeethovenLudwig Beethoven’s Werke, Serie 1’s Werke, Serie 1 партитура, 102 стр.партитура, 102 стр. ------ ------ 3535 cmcm ISBN 978-......ISBN 978-......
 58. 58. III Symphonie Es-dur,III Symphonie Es-dur, op. 55op. 55 :: ЕЕroicaroica == IIIrdIIIrd Symphony E flat MajorSymphony E flat Major :: EroicaEroica = IIIa Sinfonia Mi= IIIa Sinfonia Mi Bemol MayorBemol Mayor :: HeroicaHeroica [[Symphonie No. 3, E flat Major, Op. 55.Symphonie No. 3, E flat Major, Op. 55.]] III Symphonie Es-dur,III Symphonie Es-dur, op. 55op. 55 :: ЕЕroicaroica == IIIrdIIIrd Symphony E flat MajorSymphony E flat Major :: EroicaEroica = IIIa Sinfonia Mi= IIIa Sinfonia Mi Bemol MayorBemol Mayor :: HeroicaHeroica наслов манифестацијенаслов манифестације деладела
 59. 59. III Symphonie Es-dur,III Symphonie Es-dur, op. 55op. 55 :: ЕЕroicaroica == IIIrdIIIrd Symphony E flat MajorSymphony E flat Major :: EroicaEroica = IIIa Sinfonia Mi= IIIa Sinfonia Mi Bemol MayorBemol Mayor :: HeroicaHeroica [[Symphonie No. 3, E flat Major, Op. 55.Symphonie No. 3, E flat Major, Op. 55. Allegro con brioAllegro con brio]] III Symphonie Es-dur,III Symphonie Es-dur, op. 55op. 55 :: ЕЕroicaroica == IIIrdIIIrd Symphony E flat MajorSymphony E flat Major :: EroicaEroica = IIIa Sinfonia Mi= IIIa Sinfonia Mi Bemol MayorBemol Mayor :: HeroicaHeroica наслов манифестацијенаслов манифестације деладела
 60. 60. III Symphonie Es-dur,III Symphonie Es-dur, op. 55op. 55 :: ЕЕroicaroica == IIIrdIIIrd Symphony E flat MajorSymphony E flat Major :: EroicaEroica = IIIa Sinfonia Mi= IIIa Sinfonia Mi Bemol MayorBemol Mayor :: HeroicaHeroica / Ludwig van Beethoven/ Ludwig van Beethoven;; наслов манифестацијенаслов манифестације деладела одговорности за настајањеодговорности за настајање деладела композиторкомпозитор
 61. 61. одговорности за настајањеодговорности за настајање деладела писац либрета - либретистписац либрета - либретист композиторкомпозитор
 62. 62. одговорности за настајањеодговорности за настајање деладела Фридрих ШилерФридрих Шилер Лудвиг ван БетовенЛудвиг ван Бетовен
 63. 63. одговорности за настајањеодговорности за настајање манифестацијеманифестације вокални извођачивокални извођачи оркестароркестар хорхор диригентдиригент
 64. 64. III Symphonie Es-dur,III Symphonie Es-dur, op. 55op. 55 :: ЕЕroicaroica == IIIrdIIIrd Symphony E flat MajorSymphony E flat Major :: EroicaEroica = IIIa Sinfonia Mi= IIIa Sinfonia Mi Bemol MayorBemol Mayor :: HeroicaHeroica / Ludwig van Beethoven/ Ludwig van Beethoven;; [[изводиизводи]] BerlinerBerliner Philharmoniker;Philharmoniker; dirigent Hans Pfitznerdirigent Hans Pfitzner наслов манифестацијенаслов манифестације деладела одговорности за настајањеодговорности за настајање манифестацијеманифестације
 65. 65. III Symphonie Es-dur,III Symphonie Es-dur, op. 55op. 55 :: ЕЕroicaroica == IIIrdIIIrd Symphony E flat MajorSymphony E flat Major :: EroicaEroica = IIIa Sinfonia Mi= IIIa Sinfonia Mi Bemol MayorBemol Mayor :: HeroicaHeroica / Ludwig van Beethoven/ Ludwig van Beethoven;; [[изводиизводи]] Berliner Philharmoniker;Berliner Philharmoniker; dirigent Hansdirigent Hans PfitznerPfitzner..
 66. 66. одговорности за настајањеодговорности за настајање манифестацијеманифестације редитељ (снимка) оперске представе (или филма)редитељ (снимка) оперске представе (или филма)
 67. 67. одговорности за настајањеодговорности за настајање деладела сценаристасценариста редитељредитељ
 68. 68. манифестацијаманифестација деладела –– подациподаци везани за стварање манифестацијевезани за стварање манифестације
 69. 69. ознака издањаознака издања место издавањаместо издавања издавачиздавач датум издавањадатум издавања издавачка целинаиздавачка целина атрибути манифестацијеатрибути манифестације 5.5. изд.изд. LeipzigLeipzig Breitkopf & HartelBreitkopf & Hartel 20022002 Ludwig BeethovenLudwig Beethoven’s Werke, Serie 1’s Werke, Serie 1
 70. 70. облик и обим носиоцаоблик и обим носиоца физички медијумфизички медијум начин снимањаначин снимања брзина репродукцијебрзина репродукције ширина браздеширина бразде врста звукаврста звука димензије носиоцадимензије носиоца формат приказаформат приказа идентификаторидентификатор и др...и др... атрибути манифестацијеатрибути манифестације партитура, 102 стр.партитура, 102 стр. ------ ------ ------ ------ ------ 3535 cmcm ------ ISMN 979-0-...ISMN 979-0-... 11 CD (55 min)CD (55 min) [[пластикпластикa]a] дигиталнодигитално [[не постоји зане постоји за CDCD]] [[не постоји зане постоји за CDCD]] стереостерео 1212 cmcm ------ ISBN 978-...; CDISBN 978-...; CD 555; NBN555; NBN број...број...
 71. 71. BEETHOVEN, Ludwig van, 1770-1827BEETHOVEN, Ludwig van, 1770-1827 Symphonie Nr. 3 op. 55 "Eroica" Es-dur [Zvučni snimak], 4. Satz,Symphonie Nr. 3 op. 55 "Eroica" Es-dur [Zvučni snimak], 4. Satz, Finale, Allegro molto. 2, 3. Teil / Ludwig van Beethoven ; [izvodi]Finale, Allegro molto. 2, 3. Teil / Ludwig van Beethoven ; [izvodi] Philharmonisches Orchester, Berlin ; dirigent Eugen Jochum. -Philharmonisches Orchester, Berlin ; dirigent Eugen Jochum. - Germany : Telefunken, [19--?] (Germany : Telefunken). - 1Germany : Telefunken, [19--?] (Germany : Telefunken). - 1 gramofonska ploča ; 30 cmgramofonska ploča ; 30 cm Na etiketi ploče oznake 022154 i 022155. - Ploča se nalazi uNa etiketi ploče oznake 022154 i 022155. - Ploča se nalazi u Grammophon albumu, Betovenove 6. Simfonije. - LjubičastaGrammophon albumu, Betovenove 6. Simfonije. - Ljubičasta etiketa.etiketa. B 2316B 2316 785.11.082.1(086.72)785.11.082.1(086.72) 785.11.086.4(086.72)785.11.086.4(086.72)
 72. 72. Ludvig van, 1770-1827Ludvig van, 1770-1827 Ludvig van Betoven [Zvučni snimak], Deveta simfonija u d-Ludvig van Betoven [Zvučni snimak], Deveta simfonija u d- molu, Op. 125 "Koral" / Ludvig van Betoven ; [izvodi] The Royalmolu, Op. 125 "Koral" / Ludvig van Betoven ; [izvodi] The Royal Philharmonic orchestra ; dirigent Rajmond Lepard. - Beograd :Philharmonic orchestra ; dirigent Rajmond Lepard. - Beograd : Liber Novus, 2009 (Subotica : Rotografika). - 1 CD (70 min) ; 13 xLiber Novus, 2009 (Subotica : Rotografika). - 1 CD (70 min) ; 13 x 14 cm. - (Veliki kompozitori / Liber Novus ; 3)14 cm. - (Veliki kompozitori / Liber Novus ; 3) Tiraž 20.000.Tiraž 20.000. - - Ludvig van Betoven. - 57 str.- - Ludvig van Betoven. - 57 str. Rečnik klasične muzike: str. 36-49. - Ukratko o Ludvigu vanRečnik klasične muzike: str. 36-49. - Ukratko o Ludvigu van Betovenu: str. 50-53.Betovenu: str. 50-53. ISBN 978-86-517-0042-5 (za izdavačku celinu)ISBN 978-86-517-0042-5 (za izdavačku celinu) ISBN 978-86-517-0045-6ISBN 978-86-517-0045-6 78.071.1:929 Betoven L.78.071.1:929 Betoven L. 785.082.1(086.7)785.082.1(086.7) COBISS.SR-ID 157816844COBISS.SR-ID 157816844
 73. 73. BETOVEN, Ludvig vanBETOVEN, Ludvig van Neunte Symphonien Op. 125 [Štampana muzikalija] : mitNeunte Symphonien Op. 125 [Štampana muzikalija] : mit Schlusschor über Schiller's Ode an die Freude : für Orchester : inSchlusschor über Schiller's Ode an die Freude : für Orchester : in partitur / L.[Ludwig] van Beethoven. - Leipzig : C. F. Peters, [s. a.].partitur / L.[Ludwig] van Beethoven. - Leipzig : C. F. Peters, [s. a.]. - 1 partitura (277 str.) : note ; 31 cm. - (Edition Peters ; 5450)- 1 partitura (277 str.) : note ; 31 cm. - (Edition Peters ; 5450) (Broš.)(Broš.) 785.11.082.089.6785.11.082.089.6 COBISS.SR-ID 114745868COBISS.SR-ID 114745868
 74. 74. примеракпримерак
 75. 75. идентификатор јединицеидентификатор јединице ознаке/инскрипцијеознаке/инскрипције очуваност јединицеочуваност јединице историја заштитеисторија заштите ограничење приступаограничење приступа атрибути примеркаатрибути примерка сигнатура, инв. број, сигласигнатура, инв. број, сигла потписи, нумерације, анотације...потписи, нумерације, анотације... физичко стањефизичко стање конзервација (ранија и будућа)конзервација (ранија и будућа) под надзором...под надзором...
 76. 76. Акредитовани програм сталног стручног усавршавањаАкредитовани програм сталног стручног усавршавања Народна библиотека СрбијеНародна библиотека Србије стандардни бројеви и други идентификатори 3
 77. 77. музичкомузичко делодело Петнаеста руковет,Петнаеста руковет, Песме из МакедонијеПесме из Македоније Стеван Стојановић МокрањацСтеван Стојановић Мокрањац 19091909 руковетруковет вокално, хорвокално, хор 15;15; h-mollh-moll остали насловиостали наслови 1515 руковетруковет XVXV руковетруковет Песме из МакедонијеПесме из Македоније наслови песама:наслови песама: Марије, бела МаријеМарије, бела Марије Обасјала месечинаОбасјала месечина Бог да га убије, наноБог да га убије, нано Прошета, мајко, девет годиниПрошета, мајко, девет години Сејала Динка босиљакСејала Динка босиљак други подаци о делудруги подаци о делу број, тоналитетброј, тоналитет медијмедиј обликоблик датумдатум аутораутор насловнаслов
 78. 78. манифестације музичкогманифестације музичког деладела насловнаслов аутораутор датумдатум обликоблик медијмедиј Петнаеста руковет,Петнаеста руковет, Песме из МакедонијеПесме из Македоније Стеван Стојановић МокрањацСтеван Стојановић Мокрањац 19091909 руковетруковет вокално, хорвокално, хор h-mollh-moll 979-0-55555-55-5979-0-55555-55-5 978-0-978-0-111-1111111-1111--11 0000-0003-C773-0000-T-0000-0000-O0000-0003-C773-0000-T-0000-0000-O број, тоналитетброј, тоналитет идентификаториидентификатори каталошки/матрични бројкаталошки/матрични број D.A. 245087D.A. 245087
 79. 79. међународни стандардни бројевимеђународни стандардни бројеви
 80. 80. други идентификаторидруги идентификатори каталошки бројевикаталошки бројеви матрични бројевиматрични бројеви
 81. 81. матричниматрични бројброј
 82. 82. Акредитовани програм сталног стручног усавршавањаАкредитовани програм сталног стручног усавршавања Народна библиотека СрбијеНародна библиотека Србије заштита 4
 83. 83. конзервацијаконзервација
 84. 84. скенирањескенирање обрадаобрада
 85. 85. ћишћењећишћење
 86. 86. грамофонграмофон
 87. 87. комплет игалакомплет игала
 88. 88. налогни уналогни у игитални форматигитални формат
 89. 89. рестаурација,рестаурација, обрада звукаобрада звука
 90. 90. смештањесмештање
 91. 91. доступностдоступност
 92. 92. <<метаподациметаподаци>>
 93. 93. <dc:title><dc:title> <dc:alternative><dc:alternative> <dc:creator><dc:creator> <dc:creator><dc:creator> <dc:subject><dc:subject> <dc:subject><dc:subject> <titleInfo><title><titleInfo><title> <<titleInfo type="alternative"titleInfo type="alternative">> <<namename>>type="personal">type="personal"><namePart><namePart> <role><role> <subject><subject> <genre><genre>
 94. 94. <dc:title><dc:title> <dc:alternative><dc:alternative> <dc:creator><dc:creator> <dc:creator><dc:creator> <dc:subject><dc:subject> <dc:subject><dc:subject> Album kompozicija za glasovirAlbum kompozicija za glasovir Album des compositions pour pianoforteAlbum des compositions pour pianoforte Bajić, IsidorBajić, Isidor Bayitch, IsidoreBayitch, Isidore Instrumentalne minijatureInstrumentalne minijature Muzika za klavirMuzika za klavir
 95. 95. <titleInfo><titleInfo>Album kompozicija za glasovirAlbum kompozicija za glasovir</title></title> <<titleInfo type="alternative"titleInfo type="alternative">> <title><title>Album des compositions pour pianoforteAlbum des compositions pour pianoforte</titleInfo></titleInfo> <<namename>>type="personal">type="personal"> <namePart><namePart>BajiBajić, Isidorć, Isidor <<//namePart>namePart> <namePart type="date"><namePart type="date">18187878-19-191515</namePart></namePart> <<genregenre>>Instrumentalne minijatureInstrumentalne minijature<</genre/genre>> <genre><genre>Muzika za klavirMuzika za klavir<</genre/genre>> <genre><genre>PartiturePartiture<</genre/genre>>
 96. 96. корисник!!! корисник!!! доступност!!! доступност!!!
 97. 97. Акредитовани програм сталног стручног усавршавањаАкредитовани програм сталног стручног усавршавања Народна библиотека СрбијеНародна библиотека Србије презентовање 5
 98. 98. истраживачки...истраживачки... тимски...тимски... иновативни радиновативни радпрезентовање резултатапрезентовање резултата
 99. 99. Дигитална Народна библиотека СрбијеДигитална Народна библиотека Србије
 100. 100. изложбеизложбе
 101. 101. концертиконцерти
 102. 102. 12. - 13. мај 2014.
 103. 103. мр Весна Александровићмр Весна Александровић Акредитовани програм сталног стручног усавршавањаАкредитовани програм сталног стручног усавршавања Народна библиотека СрбијеНародна библиотека Србије 12. - 13. мај 2014. vesna.aleksandrovic@nb.rsvesna.aleksandrovic@nb.rs

×